Windows Server: Pomalý výkon sítě na virtuálních počítačích Hyper-V s povolenou frontou virtuálních počítačů

Windows Server: Pomalý výkon sítě na virtuálních počítačích Hyper-V s povolenou frontou virtuálních počítačůTento článek poskytuje informace, jak řešit pomalý výkon sítě na virtuálních počítačích Hyper-V spuštěných na hostitelích Windows Server 2008 R2 nebo Server 2012

Virtuální počítače Hyper-V hostované na serverech Windows Server 2008 R2 nebo Windows Server 2012 mohou vykazovat pomalý výkon sítě, jestliže jsou na hostiteli nainstalované síťové adaptéry Broadcom. To se může stát, když je na adaptéru fyzické sítě používaném virtuálními počítači povolena fronta virtuálních počítačů (VMQ).

Fronta VMQ je navržena tak, aby se výkon sítě na virtuálních počítačích zlepšil urychlením přenosu síťových dat z fyzického adaptéru na příslušný počítač, zdá se ale, že na síťových adaptérech Broadcom to má právě opačný efekt, což vede ke sníženému výkonu sítě na všech virtuálních počítačích, které využívají virtuální přepínač svázaný s příslušným adaptérem.

Jediné známé zástupné řešení v době vzniku tohoto článku (19. února 2013) je zakázat na dotčených síťových adaptérech frontu VMQ nebo změnit adresy MAC příslušných virtuálních přepínačů. Je ale možné, že společnost Broadcom vydá po vzniku tohoto článku aktualizaci, ve které problém opraví. Proto by mělo být při řešení problému prvním krokem zjištění, jestli jsou na hostiteli Hyper-V aktuální ovladač a firmware adaptéru Broadcom.

Jestliže jsou ovladač a firmware adaptéru aktuální a problém i nadále přetrvává, je možné svázat virtuální přepínače s nedotčeným síťovým adaptérem, pokud takový na hostiteli existuje. Jestliže žádný takový adaptér neexistuje, existují dvě možná zástupná řešení:

  • Na dotčených virtuálních přepínačích nebo fyzických síťových adaptérech zakažte frontu VMQ.
  • Změňte adresu MAC všech dotčených virtuálních přepínačů.

Pokud chcete na virtuálním přepínači zakázat frontu VMQ, použijte tento příkaz PowerShell cmdlet Set-VMNetworkAdapter:

  • Set-VMNetworkAdapter –ManagementOS -Name <VirtualNetworkAdapterName> -VmqWeight 0

Pokud chcete zakázat frontu VMQ na fyzickém síťovém adaptéru, zrušte zaškrtnutí příslušného políčka na kartě Advanced (Pokročilé) stránky vlastností síťového adaptéru.

Pokud chcete změnit adresu MAC virtuálního přepínače, upravte ji v programu Hyper-V Manager nebo pomocí jednoho z následujících příkazů PowerShell cmdlet Set-VMNetworkAdapter:

  • Použití statické adresy MAC: Set-VMNetworkAdapter –ManagementOS -Name <VirtualNetworkAdapterName> -StaticMacAddress <MacAddress>
  • Použití dynamické adresy MAC: Set-VMNetworkAdapter –ManagementOS -Name <VirtualNetworkAdapterName> -DynamicMacAddress

Další informace k tomuto problému najdete v článku Poor network performance on virtual machines on a Windows Server 2012 Hyper-V host if VMQ is enabled (Slabý výkon sítě na virtuálních počítačích na hostiteli Windows Server 2012 Hyper-V, jestliže je povolena fronta VMQ).
Další informace o frontě VMQ najdete v článku Using Virtual Machine Queue (Použití fronty virtuálních počítačů).

Potřebujete další pomoc?

Podpora Dell KB

Najít další zdroje k produktu

Podpora na fórech Dell

Navštivte naše komunity a požádejte o podporu zde

Podpora Dell Contact

Vytvořte požadavek na podporu online
ID článku: SLN132131

Datum poslední změny: 12.01.2016 13:20


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.