Postup vyčištění panelu LCD na notebooku nebo monitoru Dell

Postup vyčištění panelu LCD na notebooku nebo monitoru Dell


Vyčištění panelu LCD

V některých případech může malá nečistota na monitoru způsobit pixelizaci obrazu. LCD displej vyčistěte níže uvedeným postupem:

UPOZORNĚNÍ: Isopropanol (isopropylalkohol) je hořlavá kapalina. Nikdy nestříkejte ani nelijte žádnou kapalinu přímo na monitor LCD. Nečistěte obrazovku, když je počítač zapnutý.
 
  1. Vypněte počítač.

  2. Odpojte napájení systému nebo monitoru.

  3. Čisticí prostředek naneste na hadřík z mikrovlákna (NESTŘÍKEJTE čisticí prostředek přímo na panel LCD).

  4. Jemně otřete LCD obrazovku měkkým, suchým hadříkem.
    Pokud na něm zůstávají skvrny, navlhčete hadřík čisticím prostředkem na monitory LCD, a pak displej jemně přetřete hadříkem v jednom směru shora dolů.

  5. Zkontrolujte, zda obrazovka LCD je před zapnutím nebo používáním počítače suchá.
Upozornění: Žádný typ čisticího prostředku NESTŘÍKEJTE přímo na panel LCD. Čisticí prostředek naneste na hadřík z mikrovlákna.
 
Poznámka: Nepoužívejte žádné z těchto chemikálií nebo roztoky, které je obsahují: aceton, etanol, toluen, etylacetát, amoniak nebo metylchlorid. Pokud máte jinou chemikálii nebo roztok a nejste si jisti, zda jsou vhodné, nepoužívejte je. Použití jakýchkoli chemikálií ze seznamu může způsobit trvalé poškození obrazovky LCD monitoru. Některé chemické čističe oken obsahují čpavek, proto jsou také nevhodné.
 
Poznámka: Mnohé čisticí roztoky se prodávají výhradně jako čističe monitorů LCD. Můžete je použít k čištění LCD obrazovek notebooků nebo monitorů společnosti Dell. Kromě toho můžete použít směs isopropanolu a vody v poměru 50:50. Na monitory LCD se výborně hodí hadřík z mikrovlákna, které se používají na čištění brýlí.

Zásady v otázkách pixelů

Pokud jste na panelu LCD notebooku nebo monitoru Dell zaznamenali problém s kvalitou pixelů, např. světlé, zablokované nebo mrtvé pixely, prostudujte si Směrnice pro pixely displejů LCD Dell.


Monitor Support page More information and support for your Dell monitor, laptop or tablet screen can be found on our Monitor Support site.


Obsah Rychlé nápovědy je publikován odborníky z oddělení podpory společnosti Dell, kteří denně řeší problémy. Protože publikace by měla být vytvořena co nejrychleji, může Rychlá nápověda představovat pouze částečné nebo zástupné řešení, které je stále ve vývoji nebo u kterého se stále testuje správnost řešení problému. Vzhledem k tomu nebyla Rychlá nápověda zkontrolována, ověřena ani schválena společností Dell a měla by být používána s odpovídající opatrností. Společnost Dell není zodpovědná za žádnou ztrátu, například ztrátu dat, zisku nebo příjmu, která zákazníkům vznikla v důsledku používání postupů nebo pokynů uvedených v Rychlé nápovědě.

ID článku: SLN153766

Datum poslední změny: 03.05.2018 18:47


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.