Obecná údržba pro zajištění dobrého provozního stavu počítačů Dell

Obecná údržba pro zajištění dobrého provozního stavu počítačů DellPrůvodce obecnou údržbou počítače

Stejně jako všechna zařízení obsahující pohyblivé součásti vyžaduje i většina počítačů určitou obecnou údržbu pro zajištění optimálního fungování. V závislosti na umístění počítače může být nutné provádět pravidelné čištění jako prevenci poruchy počítače vlivem přehřátí.

Počítač doporučujeme používat v prostředí bez výskytu prachu, srsti nebo jiných nečistot, které mohou bránit odvětrávání skříně počítače. Teplo vždy představuje největší nebezpečí pro počítač a většina počítačů používá systémy chlazení (aktivní nebo pasivní) zajišťující rozptyl tepla a ochranu součástí systému. Procesor (CPU) a grafická karta (GPU) jsou 2 součásti generující největší množství tepla. Dalšími zařízeními generujícími teplo jsou napájecí zdroj (PSU) a jednotky pevných disků (HDD). (Obrázek 1 a 2)


Obrázek 1


Obrázek 2

Doporučujeme používat počítač při teplotě od 0 °C do 35 °C (od 32 °F do 95 °F) a vlhkosti nepřesahující 40 %.

Počítač byste měli pravidelně kontrolovat a podle potřeby čistit s ohledem na podmínky okolního prostředí.

Počítače používané v prašných výrobních závodech může být nutné čistit každých několik týdnů, zatímco počítače používané v čistém bezprašném prostředí mohou vyžadovat jen každoroční kontrolu.

Při používání přenosného počítače na přikrývce, polštáři nebo jiném typu tkaniny může dojít k zakrytí mřížek ventilátoru a zablokování přívodu vzduchu zajišťujícího chlazení systému. To může způsobit přehřátí a permanentní poškození. (Obrázek 3)

Obrázek 3

Notebook doporučujeme používat na pevném rovném povrchu bez tkaniny, který pomůže zvýšit proudění vzduchu a snížit množství tepla pod systémem a uvnitř systému.


Úkoly při údržbě

Vyčistěte počítač dle potřeby. Existují určité indikátory toho, že počítač potřebuje vyčistit.

Některé nástroje potřebné pro vyčištění počítače

Když jste připraveni k čištění počítače, měl by být vypnutý a odpojený. Pokud čistíte přenosný počítač, vyjměte také baterii. Po odpojení všech zdrojů napájení stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 15 sekund (tím se vybije veškerý náboj uložený v kondenzátorech a sníží se riziko poškození součástí systému statickou elektřinou).

Upozornění: Vysáváním vzniká statický náboj, který může poškodit citlivé součásti systému.

Nasaďte si antistatický náramek a pro získání přístupu k interním součástem odstraňte kryt/boční přístupový panel stolního/věžového počítače. Pokud je na chladiči procesoru umístěn odnímatelný kryt, sejměte jej. Pokud ne, vyčistěte pomocí stlačeného vzduchu nahromaděný prach v chladičích procesoru, grafické karty a napájecího zdroje. Poté pomocí stlačeného vzduchu jemně očistěte ventilátory.

Upozornění: Ventilátory neotáčejte vysokou rychlostí, jelikož hrozí poškození ložisek a porucha ventilátoru.

Přenosné počítače mohou mít odnímatelný spodní kryt (viz příručka počítače na adrese support.dell.com). Odstraněním spodního krytu zajistíte snadnější přístup k chladičům. Krátkými dávkami stlačeného vzduchu opět očistěte ventilační otvory a chladiče procesoru/grafické karty od nečistot a prachu.

Při výrobě počítačů neustále dochází k přehodnocování a vylepšování technologií. Jedním ze způsobů vylepšení výkonu počítače je aktualizace mikrokódu systému BIOS. Tyto aktualizace mění nastavení systému a vylepšují výkon počítače na základě zpětné vazby od zákazníků a techniků. Zkontrolujte dostupnost nejnovější verze systému BIOS na adrese support.dell.com a pokud je k dispozici nová verze, systém aktualizujte.

ID článku: SLN290711

Datum poslední změny: 14.05.2018 11:45


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.