Jak používat dokovací stanici Dell Thunderbolt (TB16) a jak odstraňovat problémy s ní spojené

Jak používat dokovací stanici Dell Thunderbolt (TB16) a jak odstraňovat problémy s ní spojené

Tento článek obsahuje informace o „Používání dokovací stanice Dell Thunderbolt (TB16) a odstraňování problémů s ní spojených“.


Než začnete:

Obvyklé potíže s dokovací stanicí souvisejí se zastaralým systémem BIOS a ovladači nainstalovanými v počítači. Pokud instalujete tyto produkty, je vhodné začít částí Průvodce instalací ovladačů v tomto dokumentu.


 1. Dok Dell Thunderbolt
 2. Kabely USB typu C
 3. Doplňkové informace
 4. Průvodce instalací ovladačů dokovací stanice Dell a Dell Thunderbolt
  1. Automatická instalace ovladačů pomocí softwaru Dell Update / Dell Command | Update
  2. Ruční instalace ovladačů dokovací stanice Dell Thunderbolt TB16
 5. Odstraňování běžných problémů
 6. Dokumentace

Dokovací stanice Dell Thunderbolt (TB16).

Přehled

Vychází z technologie Thunderbolt 3.

Ikona Thunderbolt:

Tento dok využívá pro přenos zvuku, videa, dat a pro napájení (až 130 W) kabel Thunderbolt 3. Všechny signály se přenáší obousměrně z vašeho systému prostřednictvím jediného kabelu.

Podpora jednoho displeje s rozlišením 5k x 3k (5 120 × 2 880) nebo dvou displejů s rozlišením 4k x 2k (3 840 × 2 160) Ultra HD (Multi-Stream Transport (MST) není podporován)


Obrázek 2

Informace o portu (viz obrázek 2 výše)

 1. HDMI (High Definition Multimedia Interface) výstup
 2. VGA (Video Graphics Array) výstup
 3. Mini-DisplayPort (mDP) výstup
 4. DisplayPort (DP) výstup
 5. Síťové rozhraní RJ-45 Gigabit (W/LEDS) vstup
 6. 2 porty (konektory) USB 2.0
 7. Port USB 3.0
 8. Port Thunderbolt 3 (USB typu C)
 9. 3,5mm audio konektor (jack) – výstup pro reproduktor
 10. Konektor pro napájení doku
 11. Konektor dokovací stanice Dell (vlastní řešení společnosti Dell pro připojení k portu USB typu 3 na systému)
 12. 3,5mm audio konektor (jack) – výstup pro náhlavní soupravu
 13. Port USB 3.0 (s technologií Powershare)
 14. Port USB 3.0
 15. Kontrolka LED napájení
 16. Tlačítko napájení doku (zapnutí, probuzení z režimu spánku)
 17. Uzamykací slot Kensington
POZNÁMKA: Dokovací stanice Dell Thunderbolt nebude fungovat, pokud ji připojíte k zařízení s podporou technologie DisplayPort přes sběrnici USB typu C pouze kabelem Thunderbolt. 

Uživatelská příručka doku Dell Thunderbolt TB16

Horní část stránky


Kabely USB typu C.

S těmito dokovacími stanicemi je možné používat následující kabely USB typu C.

POZNÁMKA: USB 3.1, DisplayPort přes USB typu C a Thunderbolt využívají stejný typ konektoru/portu USB typu C. Tyto technologie však nejsou zcela zaměnitelné. PŘÍKLAD: Připojení zastaralejšího zařízení bude fungovat, pokud je připojeno k počítači s pokročilejším protokolem USB-C (připojení zařízení USB typu C k portu Thunderbolt bude fungovat, připojení zařízení Thunderbolt pouze k portu USB typu C nebude fungovat). Pokud připojíte pokročilejší periferii USB typu C k zastaralejšímu portu, zařízení může fungovat jen zčásti nebo vůbec. Typ portu rozlišíte podle štítku vytištěného vedle něj.

Kabely USB typu C (viz obrázek 3)


Obrázek 3

 1. DisplayPort přes kabel USB typu C (.8M), je dodáván s dokovací stanicí Dell Dock (WD-15) (ve výchozí konfiguraci předinstalován)
 2. Kabel Thunderbolt USB typu C (.5M), je dodáván s dokovací stanicí Dell Thunderbolt Dock (TB-16) (ve výchozí konfiguraci předinstalován)

Horní část stránky


Další informace

Při připojení k systému jiného výrobce budou platit následující omezení:

 • Napájení systému bude omezeno na 60 W.
 • Nebude možný přístup do prostředí Pre-Boot.
 • Tlačítko pro probuzení na doku nebude fungovat.
 • Nebudou k dispozici aktualizace firmwaru.
 • Nebude k dispozici možnost vypnutí vybraných portů.
 • Nebude k dispozici přeposílání adresy MAC.
 • Nebudou k dispozici chybová hlášení a výstrahy dokovací stanice.
POZNÁMKA: Schopnost doku nabíjet baterie systémů jiného výrobce než společnosti Dell se liší v závislosti na výrobci daného systému.

Horní část stránky


Průvodce instalací ovladačů dokovací stanice Thunderbolt TB16

POZNÁMKA: Než budete moci dokovací stanici používat, je třeba aktualizovat systém BIOS počítače a ovladače dokovací stanice společnosti Dell na nejnovější verzi, která je dostupná na webu podpory společnosti Dell. Starší verze systému BIOS a ovladačů by mohly způsobit, že dokovací stanice nebude rozpoznána počítačem nebo nebude fungovat optimálně.

Automatická instalace ovladačů pomocí softwaru Dell Update / Dell Command | Update

Společnost Dell důrazně doporučuje následující aplikace pro automatizaci instalace systému BIOS, firmwaru, ovladačů a důležitých aktualizací, které jsou specificky určeny pro váš počítač a dokovací stanici. Tyto aplikace jsou k dispozici ke stažení na stránce Ovladače a soubory ke stažení na webu podpory společnosti Dell. Vyberte ze seznamu typ vašeho počítače nebo zadejte výrobní číslo vašeho počítače, abyste získali pro počítač správnou verzi.

 • Aplikaci Dell Update podporují notebooky XPS a počítače Dell Venue.
  • POZNÁMKA: Aby mohla aplikace Dell Update zahájit aktualizace ve vašem počítači, musí být dokovací stanice TB16 připojena k počítači.
 • Aplikaci Dell Command I Update podporují notebooky Precision, XPS a Latitude.
POZNÁMKA: Nejaktuálnější aplikace Dell Update a Dell Command | Update nedokáží zaktualizovat ovladač Intel HD Graphics na nejnovější verzi. Zadáním a vyhledáním výrobního čísla vašeho počítače přejděte na web Ovladače a soubory ke stažení společnosti Dell. Stáhněte a nainstalujte nejnovější ovladač Intel HD Graphics pro váš počítač v části „Video“.

Ruční instalace ovladačů dokovací stanice Dell Thunderbolt TB16

Společnost Dell doporučuje následující podrobný postup aktualizace systému BIOS, firmwaru a ovladačů v předepsaném pořadí, aby byl zajištěn optimální výsledek.

POZNÁMKA: K přepsání systému BIOS a k instalaci ovladače/firmwaru Thunderbolt jsou zapotřebí oprávnění správce počítače.

Vyhledejte název modelu počítače v části Vyberte produkt nebo zadejte výrobní číslo počítače a vyhledejte stránku Ovladače a soubory ke stažení na webu podpory společnosti Dell. Změňte váš operační systém pro zobrazení všech dostupných aktualizací pro váš počítač.

 1. Přepište systém BIOS (Basic Input/Output System) na nejnovější dostupnou verzi pro váš počítač. Je k dispozici v části „BIOS“.
 2. Nainstalujte nejnovější ovladač řadiče Intel Thunderbolt pro počítač. Je k dispozici v části „Čipová sada“.
 3. Nainstalujte nejnovější aktualizaci firmwaru Intel Thunderbolt 3 pro počítač. Je k dispozici v části „Čipová sada“.
 4. Nainstalujte nejnovější ovladač Intel HD Graphics pro počítač. Je k dispozici v části „Video“.
 5. Nainstalujte nejnovější rozšířený ovladač hostitelského řadiče ASMedia USB 3.0 pro dokovací stanici Dell Thunderbolt. Je k dispozici v části „Dokovací stanice a stojany“.
 6. Nainstalujte nejnovější ovladač řadiče Ethernetu RealTek USB GBE Ethernet pro dokovací stanici Dell Thunderbolt a Dell. Je k dispozici v části „Dokovací stanice a stojany“.
 7. Nainstalujte nejnovější ovladač zvuku RealTek USB Audio pro dokovací stanici Dell Thunderbolt a Dell. Je k dispozici v části „Dokovací stanice a stojany“.
 8. Restartujte systém.
 9. Po dokončení aktualizace softwaru nejdříve připojte napájecí adaptér k dokovací stanici TB16 a potom připojte kabel Thunderbolt 3 (typu C). Nyní můžete začít dokovací stanici používat.

Horní část stránky


Odstraňování běžných problémů 

Rovněž vás upozorňujeme, že diagnostické testy nezjistí žádné problémy s dokovací stanicí, se kterými se můžete setkat, protože testy jsou určeny pro testování pouze připojeného systému.

Níže jsou uvedeny běžné příznaky a řešení týkající se dokovací stanice Dell Thunderbolt Dock:

Dokovací stanice Thunderbolt Dock není rozpoznána po připojení k portu sběrnice USB typu C v počítači.

Všechny systémy s řadiči Thunderbolt 3 jsou sice vybaveny portem sběrnice USB typu C, přítomnost portu USB typu C však nezaručuje, že máte řadič Thunderbolt 3.

Přečtěte si tento článek od společnosti Dell a ověřte, zda je váš systém vybaven řadičem Thunderbolt 3, který je nezbytný pro používání dokovací stanice Dell Thunderbolt Dock (TB16):

Systémy s porty sběrnice USB typu C, kterým schází řadič Thunderbolt 3 

Na monitorech připojených k portu High Definition Multimedia Interface (HDMI), mini-DisplayPort (mDP) nebo DisplayPort (DP) na dokovací stanici se nezobrazuje žádné video.

 1. Zkontrolujte, zda je nainstalován nejnovější systém BIOS a ovladače pro počítač a dokovací stanici.
 2. Zkontrolujte, zda je počítač řádně připojen k dokovací stanici. Zkuste dokovací stanici odpojit od počítače a znovu zapojit.
 3. Odpojte oba konce kabelu videa a zkontrolujte, zda nejsou poškozené/ohnuté kolíky. Řádně připojte kabel k monitoru a dokovací stanici.
 4. Zkontrolujte, zda je do monitoru a dokovací stanice správně zapojen kabel videa (port HDMI, mDP nebo DisplayPort). Na monitoru musí být vybrán správný zdroj videa (další informace o změně zdroje videa naleznete v dokumentaci k monitoru).
 5. Zkontrolujte nastavení rozlišení v počítači. Monitor možná podporuje vyšší rozlišení, než je schopna podporovat dokovací stanice. Další informace o maximální kapacitě rozlišení najdete v Tabulce rozlišení zobrazení v uživatelské příručce k dokovací stanici.
 6. Pokud je monitor připojen k dokovací stanici, může být vypnutý výstup pro video v počítači. Výstup videa můžete zapnout na ovládacím panelu grafického adaptéru Intel. Případně vyhledejte informace v uživatelské příručce k počítači.
 7. Pokud se zobrazí pouze jeden monitor a druhý nikoliv, přejděte do ovládacího panelu grafického adaptéru Intel a v části Multiple Displays (Několik displejů) vyberte výstup pro druhý monitor.
 8. Pokud jsou k dokovací stanici připojeny tři monitory, bude dokovací stanice podporovat maximálně tři externí monitory (se třemi externími displeji nelze používat vnitřní displej). Informace o tom, jak vybrat a aktivovat požadované monitory, naleznete v uživatelské příručce dokovací stanice Dell Thunderbolt Dock.
 9. Pokud možno vyzkoušejte s jiným ověřeným monitorem a kabelem.

Video na připojeném monitoru bliká nebo je zkreslené.

 1. Nejdříve vypněte napájení dokovací stanice odpojením kabelu typu C a potom odpojte napájecí adaptér od dokovací stanice. Potom zapněte napájení dokovací stanice připojením napájecího adaptéru k dokovací stanici před připojením kabelu typu C k počítači.
 2. Zkontrolujte, zda je do monitoru a dokovací stanice řádně zapojen videokabel (port HDMI, mDP nebo DisplayPort).
 3. Odpojte monitor(y) od dokovací stanice a znovu je připojte.
 4. Obnovte původní nastavení monitoru. Další pokyny pro obnovení továrních nastavení monitoru najdete v uživatelské příručce.

Video se na připojeném monitoru nezobrazuje jako rozšířený monitor.

 1. Zkontrolujte, zda je ve Správci zařízení systému Windows nainstalován ovladač Intel HD Graphics.
 2. Otevřete ovládací panel grafického adaptéru Intel a přejděte do části Multiple Displays (Několik displejů), kde může nastavit displej do režimu Extended Mode (Rozšířený režim).
 3. Další informace o tom, jak vybrat a aktivovat požadované monitory, naleznete v uživatelské příručce dokovací stanice Dell Thunderbolt Dock.

Konektor zvuku nefunguje nebo u zvuku dochází k prodlevě.

 1. Zkontrolujte, zda je nainstalován nejnovější systém BIOS a ovladače pro počítač a dokovací stanici.
 2. Pokud je v nastavení systému BIOS v počítači k dispozici položka Audio Enabled/Disabled (Zvuk aktivován/deaktivován), zkontrolujte, zda je nastavena na možnost Enabled (Aktivováno).
 3. Zkontrolujte, zda je v počítači vybráno správné přehrávací zařízení.
 4. Zkuste odpojit a znovu připojit zvukový kabel do výstupu externího reproduktoru na dokovací stanici.
 5. Nejdříve vypněte napájení dokovací stanice odpojením kabelu typu C a potom odpojte napájecí adaptér od dokovací stanice. Potom zapněte napájení dokovací stanice připojením napájecího adaptéru k dokovací stanici před připojením kabelu typu C k počítači.

Nefungují porty USB na dokovací stanici.

 1. Zkontrolujte, zda je nainstalován nejnovější systém BIOS a ovladače pro počítač a dokovací stanici.
 2. Pokud je v nastavení systému BIOS v počítači k dispozici položka USB Enabled/Disabled (USB aktivováno/deaktivováno), zkontrolujte, zda je nastavena na možnost Enabled (Aktivováno).
 3. Ověřte, zda Správce zařízení systému Windows zařízení rozpoznal a zda jsou nainstalovány správné ovladače zařízení. Pokud ne, restartujte počítač.
 4. Zkontrolujte, zda je dokovací stanice řádně připojena k počítači. Zkuste dokovací stanici odpojit od počítače a znovu zapojit.
 5. Zkontrolujte porty USB na dokovací stanici. Zkuste zařízení USB zapojit do jiného portu USB na dokovací stanici.
 6. Nejdříve vypněte napájení dokovací stanice odpojením kabelu typu C a potom odpojte napájecí adaptér od dokovací stanice. Potom zapněte napájení dokovací stanice připojením napájecího adaptéru k dokovací stanici před připojením kabelu typu C k počítači.

Obsah HDCP se na připojeném monitoru nezobrazuje.

Dokovací stanice obsah HDCP nepodporuje.

Port LAN nefunguje.

 1. Nejdříve vypněte napájení dokovací stanice odpojením kabelu typu C a potom odpojte napájecí adaptér od dokovací stanice. Potom zapněte napájení dokovací stanice připojením napájecího adaptéru k dokovací stanici před připojením kabelu typu C k počítači.
 2. Zkontrolujte, zda je nainstalován nejnovější systém BIOS a ovladače pro počítač a dokovací stanici.
 3. Zkontrolujte, zda je ve Správci zařízení systému Windows nainstalován ovladač řadiče RealTek Gigabit Ethernet Controller.
 4. Pokud je v nastavení systému BIOS v počítači k dispozici položka LAN/GBE Enabled/Disabled (LAN/GBE aktivováno/deaktivováno), zkontrolujte, zda je nastavena na možnost Enabled (Aktivováno).
 5. Zkontrolujte, zda je do dokovací stanice a rozbočovače/směrovače/brány firewall řádně zapojen kabel Ethernet.
 6. Podle stavu indikátoru LED ethernetového kabelu ověřte připojení. Pokud indikátor LED nesvítí, odpojte a znovu připojte oba konce ethernetového kabelu.

Periferní zařízení připojená k dokovací stanici nefungují mimo operační systém.

 1. Podpora spouštění Thunderbolt je v nastavení systému BIOS počítače Dell ve výchozí konfiguraci deaktivována. S tímto výchozím nastavením nebude dokovací stanice ani periferní zařízení připojená k dokovací stanici fungovat v prostředí mimo operační systém.
 2. Pokud je v nastavení systému BIOS počítače k dispozici stránka konfigurace USB/Thunderbolt, vyhledejte následující položky a aktivujte funkci dokovací stanice mimo operační systém.
  • Enable External USB Port (Aktivovat externí port USB)
  • Enable Thunderbolt Boot Support (Aktivovat podporu spouštění Thunderbolt)

Spouštění PXE na dokovací stanici nefunguje.

 1. Pokud je v nastavení systému BIOS počítače k dispozici stránka NIC, vyberte možnost Enabled w/PXE (Aktivováno w/PXE).
 2. Pokud je v nastavení systému BIOS počítače k dispozici stránka konfigurace USB/Thunderbolt, zkontrolujte, zda jsou zaškrtnuté následující položky:
  1. Enable USB Boot Support (Aktivovat podporu spouštění USB)
  2. Enable Thunderbolt Boot Support (Aktivovat podporu spouštění Thunderbolt)

Aplikace BitLocker žádá o klíč k obnovení při každém spuštění

Spouštění USB na dokovací stanici nefunguje.

 • Pokud je v nastavení systému BIOS počítače k dispozici stránka konfigurace USB/Thunderbolt, zkontrolujte, zda jsou zaškrtnuté následující položky:
  1. Enable USB Boot Support (Aktivovat podporu spouštění USB)
  2. Enable Thunderbolt Boot Support (Aktivovat podporu spouštění Thunderbolt)

Když je dokovací stanice připojena k počítači, na stránce Battery Information (Informace o baterii) v nastavení systému Dell BIOS je síťový adaptér zobrazen jako „Not Installed“ (Nenainstalováno).

 1. Zkontrolujte, zda je dokovací stanice řádně připojena ke svému vlastnímu napájecímu adaptéru. Pro maximální zajištění a provoz musí být počítač, který vyžaduje příkon nad 130 W, rovněž připojen ke svému vlastnímu napájecímu adaptéru.
 2. Zkontrolujte, zda svítí indikátor LED na kabelu dokovací stanice. Odpojte a znovu připojte kabel dokovací stanice k počítači.

Po připojení dokovací stanice k počítači se zobrazila zpráva „You have attached an undersized power adapter to your system“ (Připojili jste k počítači nedostatečný napájecí adaptér).

 1. Zkontrolujte, zda je dokovací stanice řádně připojena ke svému vlastnímu napájecímu adaptéru. Pro maximální zajištění a provoz musí být počítač, který vyžaduje příkon nad 130 W, rovněž připojen ke svému vlastnímu napájecímu adaptéru.
 2. Nejdříve vypněte napájení dokovací stanice odpojením kabelu typu C a potom odpojte napájecí adaptér od dokovací stanice. Potom zapněte napájení dokovací stanice připojením napájecího adaptéru k dokovací stanici před připojením kabelu typu C k počítači.
Zpět na začátek
 

Dokumentace

Přístup k uživatelské příručce nebo stručné příručce pro nastavení dokovací stanice Dell Thunderbolt TB16 získáte podle níže uvedených pokynů:

 1. Přejděte na stránku pro výběr produktů Dell.
 2. V části Procházejte a vyberte produkt klikněte na možnost Zobrazit produkty.
 3. Klikněte na typ vašeho zařízení. (Elektronika a příslušenství / Dokovací stanice a potom Dokovací stanice Dell Thunderbolt TB16)
 4. Klikněte na položku Příručky.
 5. Klikněte na položku PDF vlevo od požadované příručky.
  Poznámky:
  • Pokud jsou k dispozici příručky v jiných jazycích, zobrazí se možnost Další jazyky.
  • Prohlížeč souborů PDF (Adobe Reader) je k dispozici zdarma od společnosti Adobe.
Zpět na začátek

 


ID článku: SLN301075

Datum poslední změny: 19.07.2018 11:15


Související články

Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.