Nástroj Dell Backup and Recovery 1.8: Zálohování

Nástroj Dell Backup and Recovery 1.8: ZálohováníTento článek obsahuje informace o tématu Nástroj Dell Backup and Recovery 1.8: Zálohování


Obsah:

 1. Přehled zálohování
 2. Záloha systému
 3. Data Backup (Záloha dat)
 4. Nástroj Dell Backup and Recovery 1.8: Užitečné odkazy

POZNÁMKA: Nástroj Dell Backup and Recovery 1.8 se již u systémů Dell nevyskytuje. Tento článek slouží pouze pro informaci uživatelů starších systémů.

UPOZORNĚNÍ: Před upgradem na systém Windows 10 musíte nainstalovat nástroj Dell Backup and Recovery 1.8 a aktualizovat ho na nejnovější verzi, aby software po upgradu fungoval. Další informace najdete v článku Nástroj Dell Backup and Recovery (DBAR) a Windows 10

1. Přehled zálohování

Nástroj Dell Backup and Recovery 1.8 umožňuje uživateli vytvořit System Backup (Zálohu systému) a Data Backup (Zálohu dat).

Po zobrazení obrazovky Backup (Záloha) může uživatel vybírat z následujících možností:

 • Záloha systému
 • Data Backup (Záloha dat)

Obě tyto možnosti jsou podrobněji popsány dále v tomto článku.

Rozdíl mezi zálohami systému a zálohami dat

Zálohy systému obsahují uložené snímky uživatelského oddílu v určitém časovém okamžiku. Snímky obsahují informace o operačním systému, registrech, ovladačích, softwarových aplikacích a datových souborech a také o systémových oblastech, které jsou uživateli skryty.

Záloha dat je záložní archivní soubor nebo skupina souborů obsahujících kopii obsahu vybraného souboru nebo složky. Při vytvoření zálohy dat jsou komprimována a uložena pouze data a příslušná struktura složek.

POZNÁMKA:
 • Není podporováno zálohování dat na síťovou jednotku.
 • Funkce System Backup (Záloha systému), Scheduled Data Backup (Naplánovaná záloha dat) a Continuous Data Protection (Nepřetržitá ochrana dat) jsou dostupné pouze uživatelům verze Premium.
 • Upgrade na verzi Premium nástroje Dell Backup and Recovery 1.8 je jednorázová investice
 • Data lze zálohovat na místní jednotku nebo na externí jednotku USB.

Zpět nahoru


2. Záloha systému

POZNÁMKA:
 • Tato funkce je dostupná pouze ve verzi Premium Edition nástroje Dell Backup and Recovery 1.8
 • Není podporováno zálohování na síťovou jednotku

Přehled

Záloha systému představuje snímek všech programů, nastavení systému a souborů na hlavním pevném disku, který lze použít k obnovení systému. Zde může uživatel nastavit parametry zálohování, například umístění záloh systému, naplánování záloh a nastavení četnosti zálohování.

K vytvoření zálohy systému je nutné vybrat z následujících možností

Where (Kam)

 • External (Externí) – klikněte na tuto dlaždici a nastavte umístění pro zálohu systému na externí jednotce.
 • Local (Lokální) – po kliknutí na tuto dlaždici můžete nastavit umístění pro zálohu systému na místní jednotce.

When (Kdy)

 • Scheduled (Naplánovaná) – po kliknutí na tuto dlaždici můžete naplánovat četnost zálohování. Je možné nastavit denní, týdenní nebo měsíční frekvenci.
 • Manual (Ruční) – klikněte na tuto dlaždici a můžete provést ruční zálohování.

Další možnosti

More Options (Další možnosti), vpravo nahoře – po kliknutí můžete nakonfigurovat nastavení pro zálohu systému. Dostupná nastavení v části More Options (Další možnosti) jsou popsána zde.

Quotas (Kvóty)

Zálohy systému lze ukládat do chráněné oblasti místního pevného disku a využívat je při obnovení systému. V části Quotas (Kvóty) má uživatel možnost zvolit velikost místa na pevném disku vyhrazenou k tomuto účelu. Ve výchozím nastavení je vyhrazeno 25 % pevného disku, maximálně lze nastavit 30 %

POZNÁMKA: Místo vyhrazené v části Quotas (Kvóty) bude na pevném disku v chráněné oblasti a nebude k dispozici pro normální využití.

File exclusions (Vyloučené soubory)

Uživatel může vyloučit soubory na základě kategorie – Pictures (Obrázky), Music (Hudba) nebo Videos (Videa) – nebo podle velikosti, nastavením maximální velikosti souboru, který lze zálohovat.

POZNÁMKA:
 • Vyloučené soubory z kategorie obrázků se aplikují v případě následujících typů souborů: soubory s příponami .bmp .jpg .jpeg .gif .png .tif a .tiff.
 • Vyloučené soubory z kategorie hudby se aplikují v případě následujících typů souborů: .aac .ac3 .aiff .au .m4p .mp1 .mp2 .mp3 .ogg .omf .ra .ram .rm a .wma.
 • Vyloučené soubory z kategorie videí se aplikují v případě následujících typů souborů: .asf .avi .divx .dv .mlv .m2p .m2v .moov .mov .mpeg .mpg .mpv .mkv .ogm .omf .qt .ra .ram .rm .rmj .swf .vob .wmv a .wm.
 • Vyloučené soubory na základě velikosti se aplikují na každý jednotlivý soubor stejné nebo větší velikosti, než je vybraná velikost souboru.

File Cleanup (Vyčištění souborů)

V části File Cleanup (Vyčištění souborů) může uživatel mazat, archivovat nebo slučovat zálohy systému

 • Delete System Backups (Odstranit zálohy systému) – uživatel může odstraňovat zálohy, aby uvolnil místo na paměťovém zařízení.
 • Archive System Backups (Archivovat zálohy systému) – uživatel může přesunout zálohy na zapisovatelné disky, aby uvolnil místo na paměťovém zařízení.
 • Merge System Backups (Sloučit zálohy systému) – uživatel má možnost ponechat nejnovější verzi zálohy jednotlivých souborů a odstranit všechny starší verze daného souboru.

Instant Restore (Okamžité obnovení)

Nová funkce v nástroji Dell Backup and Recovery 1.8, ve výchozím nastavení z výroby je povolena. Tato funkce zajistí vytvoření zálohy registru systému Windows, systémových souborů a ovladačů Windows a uloží je do chráněného umístění v počítači.

Pokud počítač nemůže spustit operační systém, spustí se do prostředí pro obnovení a aktivuje funkci Smart Repair. Pokud se pomocí obnovení Smart Repair nepodaří problém vyřešit, bude automaticky spuštěna funkce Instant Restore (Okamžité obnovení) a nástroj obnoví počítač do posledního známého funkčního stavu.

POZNÁMKA:
 • Společnost Dell doporučuje, aby funkce Instant Restore (Okamžité obnovení) byla vždy ZAPNUTÁ.
 • Funkci Instant Restore (Okamžité obnovení) lze zapnout nebo vypnout pomocí posuvníku.
 • Počet snímků je možné měnit v rozsahu 1 až 4.

Miscellaneous (Různé)

Zde mohou uživatelé nastavit stav ON (ZAPNUTO) nebo OFF (VYPNUTO) u položky Overlay Icon Status (Stav překryvnou ikonou) a Context Menu Status (Stav místní nabídkou).

 • Overlay Icon Status (Stav překryvnou ikonou) – umožňuje uživateli snadno identifikovat, které soubory byly zálohovány.
 • Context Menu Status (Stav místní nabídkou) – umožňuje uživateli kliknout na soubory nebo složky pravým tlačítkem a přejít přímo na obrazovku pro obnovení dat s daným výběrem.
POZNÁMKA: Změny těchto nastavení se projeví až po restartování systému.

Doporučená konfigurace

Společnost Dell doporučuje použít nastavení jako vodítko pro nejvhodnější konfiguraci zálohování systému.

 • Používaný externí pevný disk by měl mít větší kapacitu než je objem zálohovaných dat. Doporučujeme, aby pevný disk disponoval několikanásobkem volného místa, než je příslušné množství dat.
 • Dále doporučujeme provádět zálohu systému na stejný pevný disk, jaký byl použit k vytvoření média pro obnovení továrního nastavení, aby mohl uživatel systém v případě chyby obnovit pomocí nejnovější zálohy systému.
 • Naplánujte pravidelné vytváření záloh systému; každý měsíc, týden nebo den, podle toho, jak často se data v systému mění.
 • Dbejte, aby v době naplánovaného vytvoření zálohy byl k systému připojen externí pevný disk.
 • Pravidelně zálohy systému kontrolujte a ověřujte, zda jsou vytvářeny podle očekávání.
  • Kontrolujte protokoly činnosti kliknutím na ikonu ? v aplikaci vpravo nahoře.
  • Přejděte na možnost Restore Data (Obnovit data) a podívejte se, zda jsou nové soubory zahrnuté v dané záloze systému k dispozici pro obnovení.

Zpět nahoru


3. Data Backup (Záloha dat)

Přehled

Záloha dat je záložní soubor nebo skupina souborů obsahujících kopii obsahu vybraného souboru nebo složky. Data lze zálohovat v místním zařízení nebo na externím pevném disku. a

Uživatelé základní verze (Basic) mohou data zálohovat ručně, uživatelé verze Premium mohou zálohovat data podle plánu nebo průběžně (v reálném čase).

POZNÁMKA: Není podporováno zálohování dat na síťovou jednotku.

 • Local (Lokální) – po kliknutí na tuto dlaždici můžete nakonfigurovat nastavení zálohování místně nebo na externí pevný disk.

Dostupné možnosti u jednotlivých dlaždic jsou popsány dále.

Local (Lokální)

Na obrazovce Data Backup Creation (Vytvoření zálohy dat) máte na výběr následující možnosti:

 • Browse (Procházet) – na tuto dlaždici klikněte, chcete-li vyhledat a nastavit umístění pro zálohu dat.
 • Continuous (Průběžně) – kliknutím na tuto dlaždici aktivujete průběžnou ochranu dat v reálném čase.
 • Scheduled (Naplánovaná) – po kliknutí na tuto dlaždici můžete naplánovat četnost zálohování. Je možné nastavit denní, týdenní nebo měsíční frekvenci.
 • Manual (Ruční) – klikněte na tuto dlaždici a můžete provést ruční zálohování.
 • More Options (Další možnosti), vpravo nahoře – po kliknutí můžete nakonfigurovat nastavení pro zálohu dat. Dostupná nastavení v části More Options (Další možnosti) jsou podrobněji popsána dále.
POZNÁMKA: Uživatel může nastavit typy souborů zahrnuté do zálohy výběrem dlaždic Documents (Dokumenty), Pictures (Obrázky), Music (Hudba) nebo Videos (Videa) umístěných pod dlaždicí Browse (Procházet). Mimo to lze do zálohy po kliknutí na tlačítko Add more files (Přidat další soubory) zahrnout další soubory.

More Options (Další možnosti) – nastavení pro zálohu dat

Vpravo nahoře – po kliknutí můžete nakonfigurovat nastavení zálohy dat.

Continuous Backup File Selection (Výběr souborů pro průběžné zálohování) – uživatel může vybrat soubory nebo složky zahrnuté do nepřetržité ochrany dat.

Continuous Backup Settings (Nastavení průběžného zálohování) – uživatel má možnost nastavit počet udržovaných verzí zálohy a minimální prodlevu mezi jednotlivými verzemi zálohy v případě nepřetržité ochrany dat.

File selection (Výběr souborů) – uživatel může vybrat případné další soubory nebo složky, které chce zahrnout do zálohy dat.

Zpět na začátek


5. Nástroj Dell Backup and Recovery: Užitečné odkazy

Webová stránka nástroje Dell Backup and Recovery

Nástroj Dell Backup and Recovery 1.8: Přehled a instalace

Nástroj Dell Backup and Recovery 1.8: Média pro obnovení továrního nastavení

Nástroj Dell Backup and Recovery 1.8: Obnovení

Zpět na začátek

ID článku: SLN297583

Datum poslední změny: 19.09.2017 15:33


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.