Error Code 502 on a Dell™ A940 All-In-One Printer - KB Article - 120324

Error Code 502 on a Dell™ A940 All-In-One Printer - KB Article - 120324


Znovuumístění kódovacího proužku do tiskárny A940 All-In-One

Chcete-li znovu umístit kódovací proužek, postupujte takto:

  1. Odpojte napájecí kabel od přístroje.

  2. Zvednutím víka přístroje pod skenerovou částí tiskárny All-In-One odkryjete vnitřek přístroje, kde jsou umístěny zásobníky tiskárny.

  3. Vozík se zásobníkem inkoustu jemně posuňte do středu tiskárny.

Špatně uložený kódovací proužek
Obrázek 1: Špatně uložený kódovací proužek

  1. Horní část pásu tiskárny jemně odsuňte doprava.

  2. Ukazovákem jemně stiskněte kódovací proužek dolů a poté nahoru, aby znovu zapadl do slotu umístěného na zadní straně vozíku se zásobníkem inkoustu.

Poznámka:
Na zadní straně vozíku se zásobníkem inkoustu je malý slot, do něhož kódovací proužek zapadne.

  1. Jemně proužek stiskněte nejprve směrem dozadu a poté dopředu, dokud není správně usazen.

  2. Ručním posunutím vozíku se zásobníkem inkoustu doleva a poté doprava jeho umístění zkontrolujte.

Správně usazený kódovací proužek
Obrázek 2: Správně usazený kódovací proužek

Poznámka:
Pokud se kódovací proužek pohybuje, NEBYL umístěn správně.

  1. Po usazení kódovacího proužku zavřete víko přístroje.

  2. Znovu připojte napájecí kabel k tiskárně All-In-One.

  3. Stiskněte tlačítko vypínače Power. Pokud byl kódovací proužek správně usazen, nezobrazí se kód chyby hardwaru 502.Další informace o tiskárně Dell™

Další pomoc nad rámec informací poskytnutých v tomto článku můžete získat prostřednictvím e-mailu nebo konverzace se zástupcem technické podpory na webu podpory společnosti Dell. 


Obsah Rychlé nápovědy je publikován odborníky z oddělení podpory společnosti Dell, kteří denně řeší problémy. Protože publikace by měla být vytvořena co nejrychleji, může Rychlá nápověda představovat pouze částečné nebo zástupné řešení, které je stále ve vývoji nebo u kterého se stále testuje správnost řešení problému. Vzhledem k tomu nebyla Rychlá nápověda zkontrolována, ověřena ani schválena společností Dell a měla by být používána s odpovídající opatrností. Společnost Dell není zodpovědná za žádnou ztrátu, například ztrátu dat, zisku nebo příjmu, která zákazníkům vznikla v důsledku používání postupů nebo pokynů uvedených v Rychlé nápovědě.

ID článku: SLN52269

Datum poslední změny: 16.12.2010 00:00


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.