How do I restore setup defaults on my Dell™ EC Series™ Desktop system? - KB Article - 318268

How do I restore setup defaults on my Dell™ EC Series™ Desktop system? - KB Article - 318268
Obnovení továrního výchozího nastavení

  1. Restartujte počítač.

  2. Při zobrazení prvního textu nebo loga společnosti Dell na obrazovce stiskněte klávesu <Delete> každé tři sekundy.

  3. Po zobrazení obrazovky System Setup (Nastavení systému) načtěte stisknutím klávesy <F9> tovární výchozí nastavení.

  4. Zobrazí se zpráva Load Optimal Defaults (Načíst optimální výchozí hodnoty). Možnost OK je ve výchozím nastavení zvýrazněna.

  5. Výchozí hodnoty načtete stisknutím klávesy <Enter>.

  6. Stiskněte klávesu <Šipka vpravo>, dokud se nezobrazí možnost Exit (Ukončit).

  7. Stiskněte klávesu <Enter> v okně Save Changes and Exit (Uložit změny a skončit).

  8. Zobrazí se zpráva Save Configuration changes and exit setup? (Uložit změny konfigurace a ukončit nastavení?) . Možnost OK je ve výchozím nastavení zvýrazněna.

  9. Výchozí hodnoty načtete stisknutím klávesy <Enter>. Systém se restartuje. 
Obsah Rychlé nápovědy je publikován odborníky z oddělení podpory společnosti Dell, kteří denně řeší problémy. Protože publikace by měla být vytvořena co nejrychleji, může Rychlá nápověda představovat pouze částečné nebo zástupné řešení, které je stále ve vývoji nebo u kterého se stále testuje správnost řešení problému. Vzhledem k tomu nebyla Rychlá nápověda zkontrolována, ověřena ani schválena společností Dell a měla by být používána s odpovídající opatrností. Společnost Dell není zodpovědná za žádnou ztrátu, například ztrátu dat, zisku nebo příjmu, která zákazníkům vznikla v důsledku používání postupů nebo pokynů uvedených v Rychlé nápovědě.

ID článku: SLN67164

Datum poslední změny: 07.12.2010 00:00


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.