Co je aplikace AlienRespawn?

Co je aplikace AlienRespawn?


Co je aplikace AlienRespawn?
Shrnutí článku:

Tento článek vysvětluje, co je aplikace AlienRespawn, jaké má funkce, a jak ji používat k obnovení počítače do stavu z výroby.

Poznámka: Tento článek si přidejte do záložek, protože během procesu řešení potíží je doporučeno restartovat počítač.

Obsah:

1.       Týká se:

2.      Co je aplikace AlienRespawn?

3.      Nabízené verze aplikace AlienRespawn

4.   Zálohovací funkce

5.   Funkce pro obnovení

6.   Jak používat aplikaci AlienRespawn

7.   Jak upgradovat na verzi AlienRespawn Premium

 

Týká se:

 

Všechny platformy Alienware

 

Co je aplikace AlienRespawn?

AlienRespawn, případně Alien Respawn, je bezpečné, jednoduché a spolehlivé řešení pro zálohování a obnovení, které můžete využívat k ochraně systému (operační systém, aplikace, ovladače, nastavení) a vašich souborů (hudba, fotky, videa, dokumenty a další důležité soubory) před ztrátou dat.

 

Zálohování dat s použitím aplikace AlienRespawn může chránit před ztrátou dat způsobenou:

 

·         Napadením virem

·         Poškozením operačního systému/softwaru

·         Neúmyslným odstraněním souboru

·         Chybou hardwaru

 

Aplikace uživateli rovněž umožňuje obnovit počítač do stavu, v jakém se nacházel při zakoupení. Tato funkce je zajišťována vytvořením kopie výchozího stavu operačního systému, ovladačů a aplikací, která je uložena v oddílu pro obnovení na pevném disku.

 

AlienRespawn je modifikovaná verze aplikace Dell Data Safe Local pro počítače Alienware, která má stejné základní funkce, ale používá charakteristické grafické rozhraní používané v produktech Alienware.

 

 

Nabízené verze aplikace AlienRespawn

Aplikace AlienRespawn se dodává ve dvou různých verzích: Basic a Premium.

 

AlienRespawn Basic: Tato verze je z výroby předinstalována ve vašem počítači Alienware. Tento software používající značku Dell/Alienware umožňuje uživatelům vytvořit média pro obnovení s použitím disků DVD (případně disků Blu-Ray, pokud vlastní potřebný hardware) nebo externích zařízení USB (optické jednotky USB a jednotky USB Flash). Uživatelé mohu zvolit, zda při procesu nouzového obnovení chtějí zachovat svá data (soubory/složky).

 

AlienRespawn Premium: Tuto verzi je možné instalovat u všech systémů s nainstalovaným softwarem AlienRespawn Basic, kromě systémů s diskovým polem RAID. Tento software nabízí všechny funkce obsažené ve verzi „Basic“ a k tomu přidává rozšířené uživatelské rozhraní, které umožňuje provádět plánované zálohy, vytvářet body pro obnovení systému a zálohovat vlastní soubory a složky. Ve verzi Premium můžete ukládat zálohy do sekundárního úložiště.

 

 

Zálohovací funkce

Software AlienRespawn nabízí tři způsoby zálohování:

 

Create Recovery Media (Vytvořit médium pro obnovení)

Tato volba umožňuje vytvoření sady médií pro obnovení systému v případě, že dojde k chybě systému. K tomu je možné použít disky DVD/Blu-ray nebo jednotku USB Flash. Aplikace vás informuje o potřebném počtu disků nebo velikosti úložného prostoru na jednotce USB Flash podle velikosti souboru kopie systému.

 

Můžete vybrat ze dvou funkcí:

          Create System Recovery Media (Vytvořit médium pro obnovení systému): pokud budete chtít obnovit systém do výchozího stavu z výroby.

          Create Drivers & Utilities Media (Vytvořit médium s ovladači a nástroji): pokud budete chtít obnovit ovladače individuálních zařízení v případě řešení potíží se systémem.

 

Full System Backup (Úplná záloha systému) – pouze ve verzi Premium

Tato volba umožňuje vytvářet zálohy a plánovat automatické zálohy celého systému, ze kterých je možné obnovit systém s použitím možností pro obnovení. Tyto zálohy je možné ukládat do zařízení USB nebo do sekundárního oddílu na pevném disku. K vytvoření úplné zálohy systému nelze použít disky Blu-ray.

 

Uživatel může provést zálohu ihned nebo upravit plán zálohování:

          Edit Plan (Upravit plán) – umožňuje změnit plánované časy zálohování a určit vyloučené soubory.

          Backup now (Zálohovat nyní) – spustí proces zálohování s předdefinovaným nastavením.

 

File and Folder Backup (Zálohování souborů a složek) – pouze ve verzi Premium.

Tato možnost umožňuje zálohování důležitých souborů a složek. Zálohované soubory je možné ručně vybrat s použitím různých profilů nebo použít výchozí profil pro osobní dokumenty.

 

Funkce pro obnovení

 

Software AlienRespawn nabízí čtyři způsoby obnovení:

 

Restore your entire system to a previous date or to the factory state (Obnovit celý systém k datu předchozího uloženého stavu nebo na nastavení z výroby)

Tato možnost uživateli umožňuje vrátit předchozí stav systému s použitím následujících funkcí:

          Restore without preserving new or changed files (Obnovit bez zachování nových nebo změněných souborů)

          Preserve new/or changed files before restoring to selected system back up (Zachovat nové nebo změněné soubory před obnovením z vybrané zálohy systému)

 

Restore specific drivers and Utilities (Obnovení určitých ovladačů a nástrojů)

Tato možnost uživateli umožňuje přeinstalovat nástroje dodávané se systémem a obnovit ovladače při řešení potíží s hardwarem.

 

Restore specific files and folders from a Full System Backup (Obnovení určitých souborů a složek z úplné zálohy systému) – pouze ve verzi Premium

Tato možnost uživateli umožňuje vybrat konkrétní složky v záloze systému, které chce obnovit.

 

Restore specific files or folders from a File and Folder Backup (Obnovení určitých souborů a složek ze zálohy souborů a složek) – pouze ve verzi Premium

Tato možnost uživateli umožňuje vybrat obnovení jednotlivých souborů a složek bez obnovení celého systému.

 

Jak používat aplikaci AlienRespawn

Další informace o tom, jak používat aplikaci AlienRespawn, se dozvíte zde.

 

Jak upgradovat na verzi AlienRespawn Premium

Pokud chcete využívat rozšířené funkce, zde se dozvíte, jak upgradovat software AlienRespawn z verze Basic na verzi Premium.

 

 

 

 

 
 


Obsah Rychlé nápovědy je publikován odborníky z oddělení podpory společnosti Dell, kteří denně řeší problémy. Protože publikace by měla být vytvořena co nejrychleji, může Rychlá nápověda představovat pouze částečné nebo zástupné řešení, které je stále ve vývoji nebo u kterého se stále testuje správnost řešení problému. Vzhledem k tomu nebyla Rychlá nápověda zkontrolována, ověřena ani schválena společností Dell a měla by být používána s odpovídající opatrností. Společnost Dell není zodpovědná za žádnou ztrátu, například ztrátu dat, zisku nebo příjmu, která zákazníkům vznikla v důsledku používání postupů nebo pokynů uvedených v Rychlé nápovědě.

ID článku: SLN85626

Datum poslední změny: 21.04.2016 12:45


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.