Postup stažení a způsob použití bitové kopie pro obnovení systému od společnosti Dell v systému Microsoft Windows

Postup stažení a způsob použití bitové kopie pro obnovení systému od společnosti Dell v systému Microsoft Windows
 • Potřebujete přeinstalovat operační systém Microsoft Windows nebo Linux v počítači Dell z důvodu selhání systému, výměny pevného disku atd.?
 • Nástroj Dell OS Recovery Tool Vám pomůže stáhnout přizpůsobenou bitovou kopii od společnosti Dell pro obnovení operačního systému Microsoft Windows nebo Linux, který byl v počítači Dell předinstalován.
 • Pomocí níže uvedených kroků můžete stáhnout nástroj, vytvořit médium USB pro obnovení a přeinstalovat operační systém Microsoft Windows nebo Linux v počítači Dell.

Co budete potřebovat

 • Štítek s výrobním číslem počítače Dell, do kterého chcete nainstalovat operační systém Microsoft Windows nebo Linux
 • Stažení a instalace nástroje Dell OS Recovery Tool (funguje pouze v systému Microsoft Windows)
 • Prázdnou jednotku USB flash s kapacitou nejméně 16 GB.
 • Microsoft .Net Framework 4.5.2 nebo vyšší verze.
 • Uživatelské oprávnění správce a alespoň 16 GB volného místa v úložišti pro stažení obnovovací bitové kopie ISO od společnosti Dell
Poznámka: Pokyny ke stažení bitové kopie pro obnovení operačního systému a vytvoření klíče USB pro obnovení v systému Linux naleznete v článku databáze znalostí Dell Postup stažení a způsob použití bitové kopie pro obnovení systému od společnosti Dell v systému Linux.


Použití nástroje Dell OS Recovery Tool

Nástroj Dell OS Recovery Tool vám pomůže vytvořit médium USB pro obnovení s bitovou kopií ISO od společnosti Dell, která je přizpůsobena pro váš počítač Dell. V nástroji Dell OS Recovery Tool lze stáhnout systém Microsoft Windows nebo Linux, který byl na vašem počítači Dell předinstalován. Jak vytvořit médium USB pro obnovení v počítači s operačním systémem Windows:

Poznámka: Máte-li operační systém Windows 10 S, tato verze neumožňuje stáhnout nebo použít nástroj Dell OS Recovery Tool. Pokud chcete vytvořit média pro obnovení operačního systému na počítači s operačním systémem Windows 10 S, řiďte se uvedenými instrukcemi. Při výběru zařízení vyberte možnost „Jiné zařízení". Toto platí pouze pro systém Windows 10 S.
 1. Dvojitým kliknutím otevřete ikonu nástroje Dell OS Recovery Tool na pracovní ploše.
  Poznámka: Po zobrazení výzvy User Account Control (Řízení uživatelských účtů) klikněte na tlačítko Yes (Ano).

 2. Klikněte na možnost Get started (Začínáme) a poté klikněte na tlačítko Next (Další).

 3. Na obrazovce Výběr zařízení pro obnovu výběrem možnosti „Toto zařízení" (Obrázek 1) identifikujte počítač, pro který si přejete vytvořit média pro obnovení operačního systému.
  Pokud vytváříte média pro obnovení operačního systému pro jiný počítač Dell, vyberte „Jiné zařízení" (Obrázek 2) a zadejte výrobní číslo tohoto počítače Dell.
  Nástroj Dell OS Recovery Tool – Výběr zařízení pro obnovu
  Obrázek 1: Vyberte možnost „Toto zařízení" používáte-li stejný počítač. (pouze v angličtině)

  Nástroj Dell OS Recovery Tool – Výběr zařízení pro obnovu
  Obrázek 2: Vyberte možnost „Jiné zařízení", používáte-li jiný počítač. (pouze v angličtině)

 4. Nástroj Dell OS recovery zobrazí bitové kopie dostupné pro toto výrobní číslo.
  Kliknutím na odkaz Stáhnout (Obrázek 3) zahajte stahování. Jakmile se stahování dokončí, klikněte na možnost Další.
  Nástroj Dell OS Recovery Tool – Zvolte operační systém
  Obrázek 3: Kliknutím na tlačítko „Stáhnout" zahajte stahování bitové kopie pro obnovení. (pouze v angličtině)

 5. Připojte k počítači USB flash o volné kapacitě alespoň 16 GB.

 6. Zvolte jednotku USB flash, kterou chcete použít při tvorbě média USB pro obnovení(Obrázek 4 a 5) a klikněte na tlačítko Vypálit OS.
  Nástroj Dell OS Recovery Tool – Vyberte jednotku USB Flash
  Obrázek 4: Vyberte jednotku USB Flash. (pouze v angličtině)

  Nástroj Dell OS Recovery Tool – Varování: zformátování USB
  Obrázek 5: Jednotka USB bude zformátována. (pouze v angličtině)
  Varování: Budete upozorněni na to, že VEŠKERÁ data v jednotce USB budou ZTRACENA. Nezapomeňte zazálohovat veškerá existující data na svou jednotku USB a pokračujte kliknutím na tlačítko Ano.

 7. Nástroj Dell OS Recovery Tool začne vytvářet médium pro obnovení operačního systému.

 8. Po dokončení procesu se objeví obrazovka se shrnutím a možnost tisku příručky pro obnovení. Ta vám poskytne instrukce, jak přeinstalovat Microsoft Windows pomocí média pro obnovení operačního systému (Obrázek 6).
  Nástroj Dell OS Recovery Tool – Výběr zařízení pro obnovu
  Obrázek 6: Souhrnná obrazovka. (pouze v angličtině)


Instalace systému Windows pomocí média USB pro obnovení

 1. Připojte médium USB pro obnovení do počítače Dell, do kterého chcete nainstalovat systém Microsoft Windows.
 2. Restartujte počítač a po zobrazení loga společnosti Dell opakovaně stiskněte klávesu F12, dokud se v pravém horním rohu obrazovky nezobrazí zpráva Preparing one time boot menu (Příprava jednorázové spouštěcí nabídky).
 3. V nabídce spuštění vyberte jednotku USB a stiskněte klávesu Enter.
 4. Na obrazovce Choose an option (Zvolte možnost) klikněte na možnost Troubleshoot (Poradce při potížích) a poté na možnost Recover from a drive (Obnovit z jednotky).
  Upozornění: Tímto dojde ke smazání veškerých dat na cílovém disku (discích)
 5. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete instalaci systému Microsoft Windows.
  Instalační proces bude určitou dobu trvat a počítač se v jeho průběhu může několikrát restartovat.
 1. Připojte jednotku USB k počítači Dell, do kterého chcete nainstalovat systém Microsoft Windows.
 2. Restartujte počítač a po zobrazení loga společnosti Dell opakovaně stiskněte klávesu F12, dokud se v pravém horním rohu obrazovky nezobrazí zpráva Preparing one time boot menu (Příprava jednorázové spouštěcí nabídky).
 3. V části UEFI boot (Spouštění UEFI) vyberte médium USB a stiskněte klávesu Enter.
 4. Po otevření obrazovky Instalace systému Windows vyberte předvolby.
 5. V dialogovém okně Instalace systému Windows klikněte na možnost Install Now (Nainstalovat).
 6. Přečtěte si podmínky licenční smlouvy a vyberte možnost Souhlasím s licenčními podmínkami.
 7. V okně Jaký typ instalace požadujete? klikněte na možnost Vlastní (upřesnit).
 8. V okně Kam chcete systém Windows nainstalovat? zvolte jako Primární oddíl největší interní disk a poté klikněte na tlačítko Další.
  Je-li na Primárním oddílu 0 GB volného místa, zvolte možnost Nepřiřazené místo a klikněte na tlačítko Další.
 9. Instalační program systému Windows automaticky vytvoří nový oddíl systému Windows, zformátuje ho a poté zahájí instalaci systému Windows.
  Instalační proces bude určitou dobu trvat a počítač se v jeho průběhu může několikrát restartovat.
Pokyny k opakované instalaci systému Linux pomocí klíče USB pro obnovení naleznete v článku databáze znalostí Dell Instalace operačního systému Linux pomocí klíče USB pro obnovení.
Pokyny ke stažení bitové kopie pro obnovení operačního systému a vytvoření klíče USB pro obnovení na počítači se systémem Linux nebo jiným operačním systémem než Windows naleznete v článku databáze znalostí Dell Postup stažení a způsob použití bitové kopie pro obnovení systému od společnosti Dell v systému Linux.


Často kladené dotazy

Nástroj Dell OS Recovery Tool bude fungovat na jakémkoli počítači s operačním systémem Windows. Postupujte podle pokynů v oddílu Použití nástroje Dell OS Recovery Tool tohoto článku databáze znalostí Dell.

Nástroj Dell OS Recovery Tool bude fungovat pouze na počítačích s operačním systémem Windows. Jak ručně stáhnu soubor ISO pro systém Windows do počítače s jiným operačním systémem?

 1. Přejděte na web Bitová kopie pro obnovení od společnosti Dell.
 2. Zadejte údaj Výrobní číslo svého počítače Dell a Ověřovací kód a klikněte na tlačítko Zkontrolovat dostupnost.
 3. Vyberte verzi operačního systému Windows nebo Linux a klikněte na tlačítko Stáhnout vybrané soubory.
 4. Přečtěte si smluvní podmínky a vyjádřete s nimi souhlas. Poté klikněte na tlačítko Pokračovat pro zahájení stahování.
 5. Uložte soubor ISO s bitovou kopií pro obnovení od společnosti Dell do počítače.

Pokyny ke stažení bitové kopie pro obnovení operačního systému a vytvoření klíče USB pro obnovení na počítači se systémem Linux nebo jiným operačním systémem než Windows naleznete v článku databáze znalostí Dell Postup stažení a způsob použití bitové kopie pro obnovení systému od společnosti Dell v systému Linux.

Bitová kopie pro obnovení systému Windows od společnosti Dell je dostupná pouze pro 64bitové operační systémy Microsoft Windows.

Nástroj Dell OS Recovery Tool umožňuje pozastavit a obnovit stahování souboru v případě problému se síťovým připojením. Stahování bude obnoveno v okamžiku, kdy je síťové připojení opět navázáno.

Soubory ISO pro systém Windows mají obvykle velikost 5–8 GB (liší se v závislosti na operačním systému). Doba stahování závisí na rychlosti sítě a velikosti stahovaného souboru.

Postup pro úspěšné spuštění systému z média USB nebo DVD pro obnovení k provedení instalace systému Microsoft Windows 7 pro počítač Dell:

 1. Restartujte počítač.
 2. Během restartování počítače a načítání systému BIOS nebo nastavení systému stiskněte klávesu F12.
 3. Vypněte funkci Secure Boot (Zabezpečené spouštění).
 4. Zapněte funkci Legacy Boot (Starší způsob spouštění) v systému BIOS.
 5. Uložte nastavení systému BIOS a restartujte počítač.
Poznámka: Pokud potřebujete specifické pokyny pro zapnutí/vypnutí funkcí Secure Boot (Zabezpečené spouštění) a Legacy Boot (Starší způsob spouštění), přejděte na web Příručky společnosti Dell a prostudujte si uživatelskou příručku počítače.

Pokud stahujete velký soubor prostřednictvím služby aplikací online společnosti Dell, jako je web Dell Windows Recovery Image (Bitová kopie pro obnovení systému Windows od společnosti Dell), můžete obdržet chybu „Not enough space on drive" (Na jednotce není dostatek místa). Jedná se o normální jev způsobený omezením volného místa na jednotce, na níž jsou ukládány soubory. Některé bitové kopie stahované prostřednictvím webu Dell Windows Recovery Image (Bitová kopie pro obnovení systému Windows od společnosti Dell) mohou mít velikost souboru až 8 GB.

K nápravě této chyby může být potřebné uvolnit další místo na pevném disku. Informace o uvolňování místa na disku operačním systémem naleznete v článcích znalostní báze Knowledge Base společnosti Microsoft:

Pokud navíc máte k dispozici externí pevný disk nebo sekundární pevný disk s větším množstvím volného místa, stačí k ukládání souborů vybrat tento disk.

Můžete vyzkoušet jinou značku USB.

Bitová kopie pro obnovení nemusí obsahovat nejnovější ovladače zařízení pro váš počítač Dell. Nejnovější ovladače zařízení jsou dostupné na webové stránce společnosti Dell: Ovladače a soubory ke stažení. Doporučujeme stahovat a instalovat nejnovější ovladače zařízení v okamžiku, kdy je operační systém Windows nainstalovaný na vašem počítači.

Více informací naleznete v článku znalostní báze Dell Knowledge Base Často kladené dotazy týkající se ovladačů a souborů ke stažení.

Použití nástroje Dell OS Recovery Tool – (2:35) pouze v angličtině


ID článku: SLN299044

Datum poslední změny: 18.01.2019 03:09


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.