Dell-pc tænder ikke eller starter ikke Windows

Dell-pc tænder ikke eller starter ikke Windows
Har din Dell-pc problemer med at starte operativsystemet? Denne artikel hjælper dig med at finde fejlfindingsvejledninger til problemer med ingen strøm, ingen POST, ingen opstart og ingen video baseret på de symptomer, du oplever på din Dell-pc.

Hvis din Dell-pc ikke tænder eller starter operativsystemet, anbefales det, at du først udfører en total nulstilling. En total nulstilling løser som regel mange problemer og dræner også eventuel reststrøm, som måske forårsager problemet. Hvis din Dell-pc stadig ikke tænder eller starter operativsystemet, skal du følge nedenstående handlinger baseret på de symptomer, som du oplever på din Dell-pc.

Udfør en total nulstilling.

 1. Sluk din Dell-pc.
 2. Fjern vekselstrømadapteren eller netledningen og fjern batteriet (for Dells bærbare pc'er).
  Bemærk: For visse af Dells ultratynde bærbare pc'er, som kan have ikke-udskiftelige batterier, anbefaler vi dig at besøge følgende artikel i Dell Knowledge Base Sådan udføres en RTC-nulstilling (Real Time Clock – realtidsur) for at genoprette din Dell XPS, Dell Latitude eller Dell Precision bærbare pc.
  .
  Bemærk: For visse Dell Latitude bærbare pc'er, anbefaler vi dig at forsøge at gendanne pc'en ved hjælp af tvungen ePSA-metoden. Se følgende artikel i Dell Knowledge Base Sådan bruger du tvungen ePSA til genoprettelse efter POST- eller opstartsfejl.
 3. Kobl alle eksterne enheder eller ydre enheder som USB-drev, printerkabler og hukommelseskort (SD/xD) fra.
 4. Tryk på og hold tænd/sluk-knappen nede i 15-20 sekunder for at fjerne eventuel reststrøm.
 5. Tilslut vekselstrømsadapteren eller netledningen og batteriet (for Dells bærbare pc'er).
  Hvis din Dell-pc stadig ikke tænder eller starter operativsystemet, skal du følge vejledningen nedenfor, baseret på de symptomer, du oplever på din Dell-pc. Du kan også følge instruktionerne nedenfor for at køre en hardwarediagnosticering på din Dell-pc.

Kør hardwarediagnosticering

Hvis din Dell-pc ikke synes at fungere korrekt, findes der diagnosticeringsværktøjer, som kan hjælpe dig med at identificere, hvad årsagen kan være, og give dig fejlfindingstrin, som kan hjælpe med at løse problemet. Dell har en pakke med selvdiagnosticering, som er indbygget i Dells bærbare pc'er, stationære pc'er, servere og Windows-baserede tablets. Disse kaldes for Dell Enhanced Pre-Boot System Assessment (ePSA) eller Dell Pre-Boot System Assessment-diagnosticering (PSA).

Hvis din Dell-pc støder på et problem, anbefales det, at du først prøver at køre en diagnosticeringstest. Eventuelle fejlkoder, som disse tests fremviser, kan gøre meget for at løse problemet.

Dell tilbyder både indbygget og onlinediagnosticering.

Identifikation af symptomer

Symptom Handling

Ingen strøm


Når du trykker på tænd/sluk-knappen, tænder din Dell-pc ikke, og der er ingen tegn på, at der er strøm på pc'en (alle lysdioder er slukket).
 • Dell-pc'en viser ingen tegn på at modtage strøm.
 • Strømindikatoren er slukket, skærmen er blank (sort), og pc'en starter ikke.
 • Der høres ingen støj fra blæser
Fælles Fejlfindingsvejledning til strømproblemer på Dells stationære pc'er
Fælles Fejlfindingsvejledning til strømproblemer på Dells bærbare pc'er

Ingen POST


Når du trykker på tænd/sluk-knappen, blinker strømindikatoren, Caps Lock-, Scroll Lock- og Num Lock-indikatorerne gult eller i et bestemt mønster. Pc'en kan også afgive bipkoder, som kan hjælpe med at identificere fejl på en bestemt hardwareenhed.
 • LED-indikatorer blinker (sædvanligvis i et mønster og/eller i en gul farve
 • Bipkoder høres på pc'en (kontinuerligt eller i et mønster)
 • Skærmen er blank (sort) med blinkende LED-indikatorer eller bipkoder
 • Der høres støj fra blæseren, med LED-indikatorer blinker eller bipkoder høres
 • PC fryser fast ved Dells logo under POST
Få mere at vide om fejlfinding af problemer med ingen POST på en stationær Dell-pc.
Få mere at vide om fejlfinding af problemer med ingen POST på en bærbar Dell-pc.

Ingen start


Når du trykker på tænd/sluk-knappen, gennemfører pc'en POST-processen, men viser en fejlmelding, før den starter operativsystemet.
 • Status for indikatorer (strømindikator, HDD-aktivitetsindikator osv.,) er normal.
 • Der høres støj fra blæser
 • Blank eller sort skærm med en blinkende markør i øverste venstre hjørne af skærmen
 • Windows BSOD-fejlmeddelelser (Blue Screen of Death)
 • Pc'en fryser eller standser ved Windows-logoet på skærmen under opstart af operativsystemet
Computeren starter ikke til Microsoft Windows 10
Computeren starter ikke til Microsoft Windows 8/8.1
Computeren starter ikke til Microsoft Windows 7
Geninstallerer Microsoft Windows på din Dell-pc

Ingen grafik


Når du trykker på tænd/sluk-knappen, er status for strømindikator og andre indikatorer normal. Men pc'en har stadig en blank (sort) skærm. Dette angiver et problem med videoen eller skærmen på pc'en.
 • Status for indikatorer (strømindikator, HDD-aktivitetsindikator osv.,) er normal.
 • Der høres støj fra blæseren, men skærmen er blank (sort)
 • Skærmen er blank (sort)
Fejlfindingsvejledningerne herunder dækker grundlæggende fejlfindingstrin til problemer som: blank (sort) skærm eller ingen visning, uskarpt eller sløret billede, vandrette eller lodrette streger og farver, lysstyrke og kontrast.
Fælles Fejlfindingsvejledning til Dell-skærme
Fælles Fejlfindingsvejledning til LCD panel på Dells bærbare pc'er
For Dell Alienware-pc'er henvises til følgende artikel i Dell Knowledge Base Alienware Computer Does Not Turn On or Go Into Windows (Alienware-computer tænder ikke eller starter ikke Windows)
 

Artikelnummer: SLN85632

Sidste ændringsdato: 10.12.2018 09.14


Bedøm denne artikel

Nøjagtig
Nyttig
Nemt at forstå
Var denne artikel nyttig?
Ja Nej
Send os feedback
Kommentarer må ikke indeholde følgende specialtegn: <>()\
Vi beklager, men feedbacksystemet er nede i øjeblikket. Prøv igen senere.

Mange tak for din feedback.