Sådan udføres fejlfinding for skærm- eller videoproblemer på LCD-skærmen på Dells bærbare pc'er

Sådan udføres fejlfinding for skærm- eller videoproblemer på LCD-skærmen på Dells bærbare pc'er
Din bærbare pc kan have et problem med LCD-skærm eller video, sædvanligvis forårsaget af enten LCD-panelet, videokortet eller videoindstillingerne. Nedenstående fejlfindingstrin kan hjælpe dig med at løse almindelige problemer. Nogle symptomer, som tyder på et problem med en LCD-skærm eller video, er en blank eller sort skærm, farvefalmning, uskarphed, sløring, forvrængning, stræk, geometrisk forvrængning, lyslækage eller sivning, flimren, vandrette eller lodrette linjer, lyse eller mørke skjolder, død pixel eller lys pixel eller problemer med berøringsfunktionen. Hvis du vil vide mere, kan du udvide og følge hvert trin til fejlfinding nedenfor.

For yderligere oplysninger om fejlfinding for LCD-skærm eller video på en Dell stationær pc, henvises til følgende artikel i Dell Knowledge Base Troubleshooting Display or Video Issues on Dell Monitors (Fejlfinding for skærm- eller videoproblemer på Dell-skærme)

 

Fejlfinding

Det er vigtigt at verificere, om problemet er forbundet med LCD-skærmen på den bærbare pc, videokortet (GPU) eller video-indstillingerne på din pc. En enkel måde at identificere det på er at slutte den bærbare computer til en ekstern skærm eller et tv.

For yderligere oplysninger om at slutte din bærbare Dell-pc til en ekstern skærm eller et tv, henvises til følgende artikel i Dell Knowledge Base How do I Connect a Monitor to a PC? (Hvordan slutter jeg en skærm til en pc?)

Hvis problemet fortsætter på den eksterne skærm, kan det skyldes videokortet (GPU) eller videoindstillingerne og ikke LCD-panelet på den bærbare. Fortsæt til trinnet Verify display or video issue in Windows Safe Mode (Kontrollér skærm- eller videoproblem i fejlsikret tilstand). Ellers skal du fortsætte til næste trin.

Problemer med ydeevnen kan opstå, hvis der er nogen som helst form for skade på LCD-skærmen. LCD-skærmen viser symptomer, såsom at LCD-skærmen holder op med at fungere, fungerer sporadisk, flimrer, viser vandrette eller lodrette streger osv., hvis der er en skade på LCD-skærmen.

Hvis du bemærker en fysisk skade, skal du kontakte Dells tekniske support for at få mere at vide om hvilke reparationsmuligheder, der er tilgængelige i dit område. Hvis der ikke er nogen skader, skal du fortsætte til næste trin.

Dell-computerskærme er forsynet med et indbygget diagnosticeringsværktøj, som kan hjælpe dig med at bestemme, om den afvigelse på skærmen, som du oplever, er et internt problem i Dell-computerskærmen eller med videokortet (GPU) og pc-indstillingerne.

Når du konstaterer afvigelser på skærmen, såsom forvrængning, klarhedsproblemer, flimrende eller sløret billede, lodrette eller vandrette linjer, farveudtoning osv., er det altid en god idé at isolere LCD-skærmen ved at køre den indbyggede selvtest (BIST).

Metode 1

 1. Sluk for den bærbare Dell-pc.
 2. Frakobl samtlige eksterne enheder tilsluttet computeren og tilslut AC-adapteren (oplader) til pc'en.
 3. Sørg for, at LCD-skærmen er ren (intet støv på skærmens overflade).
 4. Tryk på tasten D, og tænd pc'en for at starte den indbyggede LCD-selvtesttilstand (BIST).
  Fortsæt med at trykke på tasten D, indtil du kan se hele skærmen skifte farve.
 5. Skærmen skifter farve til sort, hvid, rød, grøn og blå.
 6. Undersøg omhyggeligt skærmen for afvigelser.
 7. Tryk på Esc for at afslutte.

Metode 2

 1. Sluk for den bærbare Dell-pc.
 2. Frakobl samtlige eksterne enheder tilsluttet computeren og tilslut AC-adapteren (oplader) til pc'en.
 3. Sørg for, at LCD-skærmen er ren (intet støv på skærmens overflade).
 4. Tryk og hold Fn nede, og tænd pc'en for at starte ePSA eller PSA diagnosticeringstilstand.
  Fortsæt med at holde Fn nede, indtil du ser ePSA eller PSA diagnosticeringsskærmen.
 5. ePSA eller PSA vil køre en række test på pc'en.
 6. Tryk på tasten N for at åbne den indbyggede LCD-selvtesttilstand når du ser meddelelsen "Kan du se farvebjælker? Ja/Nej".
  Bemærk: Hvis du ikke reagerer inden for 30 sekunder, går diagnosticeringen automatisk ud fra, at dit svar er "Nej", og fortsætter til den indbyggede LCD-selvtest på den bærbare pc.
 7. Skærmbilledet vil vise flere farvebjælker og skifte farver på hele skærmen til sort, hvid, rød, grøn og blå.
 8. Undersøg omhyggeligt skærmen for afvigelser.
 9. Pc'en genstarter, når de resterende tests er gennemført.

Bemærk: Hvis du ikke registrerer afvigelser på skærmen i den indbyggede selvtesttilstand, fungerer LCD-skærmen korrekt. Fortsæt til næste trin, Opdater videokortdriveren (GPU), skærmdriver og BIOS.

Hvis du konstaterer afvigelser i den indbyggede selvtesttilstand (BIST), kan du få LCD-skærmen repareret/udskiftet, hvis den er dækket af garantien, ved at kontakte Dells tekniske support.

Test din bærbare computers skærm - (1:44) kun på engelsk

Reparation af skærm på bærbar (Dells officielle tekniske support) på YouTube - (01:44) Kun på engelsk

Fejlsikret tilstand giver os mulighed for at finde ud af, om problemet er relateret til operativsystemet, videoindstillinger, enhedsdrivere eller en tredjeparts software. Få mere at vide om, hvordan du starter din Dell-pc i fejlsikret tilstand via nedenstående artikel i Dell Knowledge Base alt efter, hvilket operativsystem der er installeret på din pc.

Hvis problemet fortsætter i fejlsikret tilstand, skal du fortsætte til næste trin. Ellers skal du gå til Udfør en Windows-systemgendannelse.

Start Windows 10 i fejlsikret tilstand (Dells officielle tekniske support) - (1:16) kun på engelsk

Dell anbefaler, at du opdaterer enhedsdriverne og BIOS som en del af dine planlagte opdateringer. Disse enhedsdrivere og BIOS-opdateringer kan indeholde forbedringer eller ændringer, der holder din systemsoftware opdateret og kompatibel med andre systemmoduler (hardware og software) samt øget stabilitet.

Det er nødvendigt at opdatere følgende enhedsdrivere for optimal videokvalitet og for at løse almindelige videoproblemer:

 • BIOS
 • Chipset-driver
 • Videokortdriver (GPU)
 • Skærmdriver

For yderligere oplysninger om, hvordan du downloader og installerer en enhedsdriver på en Dell-pc, henvises til følgende artikel i Dell Knowledge Base How do I update the device drivers on a Dell PC? (Hvordan opdaterer jeg enhedsdrivere på en Dell-pc?).

Windows-opdateringer kan understøtte dit Windows-operativsystem på mange måder. Windows-opdateringer kan løse konkrete problemer, yde beskyttelse mod angreb eller endda tilføje nye funktioner til operativsystemet.

Hvordan køres Windows-opdateringer på Microsoft Windows 10?

 1. Højreklik på Start, og klik på Indstillinger.
 2. I indstillingspanelet klikker du på Opdatering og sikkerhed.
 3. I det venstre panel vælger du Windows Update.
 4. I det højre panel skal du klikke på Søg efter opdateringer.
 5. Genstart pc'en efter download og installation af opdateringerne.

Vise indstillinger, som f.eks. lysstyrke, opdateringshastighed, opløsning og strømstyring, kan påvirke ydelsen af LCD-skærmen på din bærbare Dell-computer. Ændring af skærmindstillingerne kan medvirke til at løse adskillige typer videoproblemer.

For yderligere oplysninger om ændring af lysstyrke, opløsning og opdateringshastighed på en bærbar Dell-pc, henvises til følgende artikel i Dell Knowledge Base How do I Change Common Video Settings in Microsoft Windows? (Hvordan ændrer jeg almindelige videoindstillinger i Microsoft Windows?)

Bemærk: Afhængigt af modellen af den bærbare Dell-pc, kan genvejstasterne for at justere eller ændre lysstyrken variere. Der henvises til User Guide or User Manual (brugervejledningen) til din bærbare Dell-pc for yderligere oplysninger.

Hvis du synes, at den bærbare Dell-pc ikke reagerer på berøring, eller berøring holder helt op med at virke, kan du prøve nogle almindelige fejlfindingstrin med henblik på at løse problemet.

Få mere at vide om fejlfinding på berøringsskærm i følgende artikel i Dell Knowledge Base Troubleshooting Touchscreen Issues on a Dell PC (Fejlfinding på berøringsskærmen på en Dell-pc.

Bemærk: Før du udfører fejlfinding på berøringsskærmen, skal du sørge for at kontrollere, at din bærbare Dell-pc har berøringsskærmsfunktioner.

Fejlfinding af berøringsskærmproblemer i Windows 10 - (1:45) kun på engelsk

Stresstesten kan diagnosticere videokortet (GPU) på din pc og rapportere eventuelle hardwareproblemer. Hvis du kører en stresstest på din pc, kan du verificere om hardwarekomponenterne er stabile og pålidelige.

Sådan køres en stresstest

 1. Klik på Start, og åbn Dell SupportAssist.
 2. Klik på Hardwarekontrol i Dell SupportAssist.
 3. Klik på Stress (15 min.) for at starte stresstesten.

Dell SupportAssist diagnosticeringstests (Dells officielle tekniske support) på YouTube - (01:30) kun på engelsk

Systemgendannelse er et integreret værktøj i Windows, der er designet til at beskytte og reparere operativsystemet. Når noget går galt med din computer, skal systemgendannelse bruges før gendannelse til fabriksstandarden.

Vælg det operativsystem, der er installeret på computeren for at finde mere information om, hvordan du kan udføre Systemgendannelse:

Hvis diagnosticeringstestene på LCD-skærmen og videokortet (GPU) er vellykkede, er det helt afgjort et problem relateret til software installeret på din computer. Hvis ovenstående fejlfindingstrin ikke har løst problemet, kan du evt. prøve at gendanne computerens fabriksindstillinger som en sidste udvej.

Dell-computere er bygget med en lille mængde harddiskplads, der er reserveret til geninstallering af dit operativsystem. Denne metode er den nemmeste til at gendanne din computer til fabriksstandarden. Gendannelsesprocessen sletter alle brugerdata fra computeren, så sørg for at sikkerhedskopiere alle dine filer, før du påbegynder denne proces.

Vælg det operativsystem, der er installeret på computeren, for at finde flere oplysninger om, hvordan du gendanner computeren til fabriksindstillingerne:

Udfør en nulstilling i Windows 10 - (1:36) kun på engelsk


Generelle oplysninger

For yderligere oplysninger om forskellige typer videoporte og stik på en Dell-pc, henvises til følgende artikel i Dell Knowledge Base Guide to Ports, Connectors, and Cables on Dell PCs (Guide til porte, stik og kabler på Dell pc'er) eller How do I connect a monitor to a computer? (Hvordan tilslutter jeg en skærm til en computer?)


Artikelnummer: SLN127964

Sidste ændringsdato: 10.12.2018 08.49


Relaterede artikler

Bedøm denne artikel

Nøjagtig
Nyttig
Nemt at forstå
Var denne artikel nyttig?
Ja Nej
Send os feedback
Kommentarer må ikke indeholde følgende specialtegn: <>()\
Vi beklager, men feedbacksystemet er nede i øjeblikket. Prøv igen senere.

Mange tak for din feedback.