Streak 7 Fejlfinding

Streak 7 Fejlfinding


Indholdsfortegnelse:

 1. SIM-kortets PIN-kode er blokeret:
 2. Systemproblemer
 3. Meddelelsesproblemer
 4. Internetproblemer
 5. Medieproblemer
 6. Starter i fejlsikret tilstandProblem 1: SIM-kortets PIN-kode er blokeret:

Hvis du indtaster PIN-koden til SIM-kortet forkert tre på hinanden følgende gange, vil PIN-kodes blive blokeret, kortet låses. For at låse det op skal du kontakte den internetudbyder, som har en procedure for levering af en PUK-kode, der kan låse SIM-kortet op.

Tilbage til toppen

Problem 2: Systemproblemer

 • Batteriet oplades ikke:
  1. Enhedens temperatur kan være under 0 grader C eller over 45 grader C. Juster miljøet for at undgå ekstreme temperaturer.

  2. Der er muligvis dårlig forbindelse mellem batteriet og opladeren. Kontroller alle stikkene for at sikre, at de er korrekt sat i.

  3. Batteriet eller batteriopladeren kan være beskadiget. Kontakt teknisk support for at få hjælp. • Det er ikke muligt at tænde for enheden: Dette kan tyde på, at batteriet ikke er opladet. Tilslut batteriet til en oplader.

 • Forkortet standby-tid: Varigheden af standby er påvirket af modtagelsen. Jo mere enheden skal sende udgående signaler, der forsøger at oprette forbindelse, jo kortere standby-tid. Skift din placering til én, hvor der er adgang til netværket eller sluk midlertidigt for enheden.


Tilbage til toppen

Problem 3: Meddelelsesproblemer

 • Kan ikke sende eller modtage SMS'er:
  • Enheden er muligvis i flytilstand. Tryk på knappen Home (Start), derefter på knappen Menu, derefter på Settings (Indstillinger) og derefter Wireless & networks (Trådløs og netværk). Tryk på flytilstandens afkrydsningsfelt for at slette den.

  • Signalstyrken er muligvis ikke stærk nok. Prøv at flytte til en anden placering for at få bedre signalmodtagelse.


 • Kan ikke sende eller modtage e-mail: Internetforbindelsen eller e-mail-indstillingen er muligvis ikke konfigureret korrekt. Kontroller din netværksforbindelse, og bekræft e-mail-indstillingerne hos din e-mail-udbyder.

Tilbage til toppen

Problem 4: Internetproblemer

 • Kan ikke oprette forbindelse til netværket:
  • SIM-kortet kan være ugyldigt. Kontakt tjenesteudbyderen.

  • Du må ikke være inden for netværksområdet. Kontroller oplysningerne om tjenesteområdet fra tjenesteudbyderen.

  • Netværkssignalet bliver muligvis svagere af dine omgivelser. Flyt dig til et åbent område eller tættere på et vindue, hvis du er inde i en bygning.

  • Enheden er muligvis i flytilstand. Tryk på knappen Home (Start), derefter på knappen Menu, derefter på Settings (Indstillinger) og derefter Wireless & networks (Trådløs og netværk). Tryk på flytilstandens afkrydsningsfelt for at slette den.

Tilbage til toppen

Problem 5: Medieproblemer

Hvis Windows Media Player på din computer ikke kan afspille lyddelen af videoen, der er optaget af Streak 7, kan det skyldes en forskel i formatet. Streak 7 optager video in amerikansk format, men Windows Media Player ikke understøtter amerikansk afkodning. Du er nødt til at afspille dine videoer med en amerikansk afkoder, som f.eks. QuickTime, for at høre lyden.

Tilbage til toppen

Problem 6: Starter i fejlsikret tilstand

Sådan indtastes Fejlsikret tilstand:
 1. Sørg for, at enheden er slukket.

 2. Tryk på tænd/sluk- og slumre/aktiv-knappen, og hold den nede for at tænde for din enhed.

 3. Mens operativsystemet starter, vises det hvide DELL-logo to gange.
  Når du ser det hvide DELL-logo anden gang, skal du trykke på Menu-knappen og holde den nede, indtil "Fejlsikret tilstand" vises nederst på skærmen.
  Sluk for enheden, og tænd den på normal vis for at afslutte Fejlsikret tilstand.

Tilbage til toppen
 


Artikelnummer: SLN121992

Sidste ændringsdato: 04.09.2013 00.00


Bedøm denne artikel

Nøjagtig
Nyttig
Nemt at forstå
Var denne artikel nyttig?
Ja Nej
Send os feedback
Kommentarer må ikke indeholde følgende specialtegn: <>()\
Vi beklager, men feedbacksystemet er nede i øjeblikket. Prøv igen senere.

Mange tak for din feedback.