Systemafbildningsunderstøttelse for Advanced Format-harddiske på bærbare og stationære Dell-pc'er til virksomheder

Systemafbildningsunderstøttelse for Advanced Format-harddiske på bærbare og stationære Dell-pc'er til virksomheder


Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er en Advanced Format-harddisk?
 2. Hvordan påvirker en Advanced Format-HDD afbildninger i operativsystemet?
 3. Tidslinje for indfasning af Advanced Format-harddiske (512e)
 4. Registrering af Advanced Format-drev (512e)
 5. Påkrævede nye afbildninger for at understøtte Advanced Format-harddiske
 6. Partitionsjusteringsmuligheder
 7. Ofte stillede spørgsmål
 8. Ordliste og referencer

Denne artikel beskriver systemafbildningsunderstøttelse for Advanced Format-harddiske på bærbare og stationære Dell™-pc'er.
Den blev revideret juni 2013 og indeholder de seneste oplysninger.


1.  Hvad er en Advanced Format-harddisk?

HDD-branchen (Hard Disk Drive) bevæger sig mod understøttelse af Advanced Format (AF) 4k-sektor-harddiske for at løse de nuværende begrænsninger med en sektorstørrelse på 512-byte og for at opnå en større lagerkapacitet.

Skiftet til Advanced Format-harddiske giver mulighed for, at lagringsenheder nemmere kan håndtere større kapaciteter både på bærbare og stationære pc'er. Mens harddiske, der skifter til sektorstørrelse på 4 KB, bevarer bagudkompatibilitet, vil de aktuelle Advanced Format-harddiske, også kendt som 512e-harddiske, emulere 512-byte SATA og fungere ved 4 KB.

Se: Dell TechCenter for at få flere oplysninger om implementering af Dell-computere med Advanced Format-harddiske, herunder "5-Steps for Advanced Format Readiness" (5 trin til Advanced Format-parathed).

Tilbage til toppen


2.  Hvordan påvirker en Advanced Format-HDD afbildninger i operativsystemet?

Selvom en 512e-disk er designet til at være bagudkompatibel, er de fleste nuværende operativsystemer ikke orienteret mod Advanced Format-teknologien. Afhængigt af operativsystemet og dets Service Pack kan det være nødvendigt med nogle ekstra trin for at optimere Advanced Format (512e)-harddiskenes ydeevne og for at opretholde operativsystemets og programmernes fulde funktionalitet. Disse ekstra trin kan kræve brug af tilpasningsværktøjer til at løse eventuelle sektorforskydninger som følge af installation af et ikke-Advanced Format-orienteret billede på en Advanced Format-harddisk, hvilket ellers kan skabe problemer med ydeevnen. Et operativsystem er Advanced Format-orienteret, hvis det opfylder følgende kriterier:

 • Det forstår konceptet med fysisk sektor vs. logisk sektor
 • Det maksimerer skrivninger ved brug af flere gange 4 kilobyte
 • Diskpartition starter ved grænsen til 4k-sektoren

Ikke alle nuværende Microsoft-operativsystemer er Advanced Format-orienteret (Tabel 1). Et system, der er konfigureret med en Advanced Format-disk, og et operativsystem, der ikke er Advanced Format-orienteret, kan opleve sektorforskydning, hvilket kan resultere i problemer med ydeevnen eller kompatibiliteten.

Det kan være nødvendigt med ekstra trin til nye afbildninger, selvom der bruges Advanced Format-orienterede Microsoft-operativsystemer, f.eks. (se tabel 2 og 3 for at få flere oplysninger):

 • Installer/opgrader til den seneste Intel-storagedriver
 • Anvend den relevante Microsoft KB-artikel
 • Partitionsjustering
 • Flash til den seneste BIOS
 
Tabel 1: Microsoft operativsystem og dets Advanced Format-orientering
Operativsystem Advanced Format-orienteret
Microsoft® Windows® 7 SP1 Ja
Microsoft® Windows® 7 Ja
Microsoft® Vista® SP2 Ja
Microsoft® Vista® SP1 Ja
Microsoft® Vista® Nej
Microsoft® XP - alle Service Packs Nej
Microsoft® Windows® PE 3.0 eller nyere Ja
Microsoft® Windows® PE ældre versioner Nej

Tabel 1: Microsoft operativsystem og dets Advanced Format-orientering

Tilbage til toppen


3.  Tidslinje for indfasning af Advanced Format (512e)

Dell har ikke en specifik skæringsdato for overgangen til Advanced Format-hardiske (512e). Overgangen følger nedenstående retningslinjer:

Tabel 2: Tidslinje for indfasning af Advanced Format-drivere
HDD Size (Harddiskstørrelse) Afsendelsesdato HDD Format tilgængeligt
2,5" HDD Maj 2011 til januar 2014 512b og Advanced Format 512e
3,5" HDD Januar 2012 til januar 2014 512b og Advanced Format 512e
Alle Efter januar 2014 Kun Advanced Format 512e
Tabel 2: Tidslinje for indfasning af Advanced Format-drivere

Disse overgange gælder for alle Dells aktuelle bærbare og stationære pc'er og arbejdsstationer til virksomhedskunder med to undtagelser.
 • OptiPlex XE fortsætter med indbyggede 512b-hardiske.
 • Alle Precision T 7500 fra før april 2012 indeholder ældre drev på grund af et forsinket overgangsskema.
BEMÆRK:
 • Under den første indkøring af Advanced Format-drev kan forsendelser med flere enheder omfatte både Advanced Format-drev og konventionelle (512b) drev.
 • Reservedele udskiftes like-for-like.

Tilbage til toppen


4.  Registrering af Advanced Format-drev (512e)

Hvis computeren, som er i brug, blev leveret efter januar 2014 og ikke er en Optiplex XE, har den et 512e-drev. Hvis computeren blev afsendt under indkøringsperioden som beskrevet i tidslinjen, kan den indeholde et 512e-drev. Du kan kontrollere drevet ved hjælp af Dells Advanced Format HDD Detection Tool Utility. Dette værktøj er en konsolapplikation og skal køres fra "kommandoprompt med administratorrettigheder".

Tilbage til toppen 

5.  Påkrævede nye afbildninger for at understøtte Advanced Format-harddiske

 • Ved udførelse af en ny operativsystem- eller billedinstallation på en Advanced Format-harddisk, kan det være nødvendigt at anvende forskellige drivere, softwareopdateringer eller værktøjer (Tabel 2).

   
  Tabel 3: Operativsystemkrav til ny installation på Advanced Format-harddisk
  Microsoft® OS installationsmetode Windows 7 og
  Windows 7 SP1
  Microsoft Vista SP1 og
  Microsoft Vista SP2
  Microsoft Vista Microsoft XP
  Brug af mediet Dell operativsystem
  Eller
  Brug af ikke-Dell kommercielt tilgængelige operativsystemmedier
  1. Anvend Microsoft KB-artiklen: 982018.
  2. Installer/opgrader Intel RST lagerdriver til 9.6 eller nyere. (1)
  1. Anvend Microsoft KB-artiklen: 2470478.
  2. Installer/opgrader Intel RST lagerdriver til 9.6 eller nyere. (1)
  1. Installer/opgrader Intel RST lagerdriver til 9.6 eller højere. (1)
  2. Brug justeringsværktøjet (2) til at sikre, at Advanced Format-drevpartitioner er justeret korrekt.
  Ved brug af Windows PE 3.0 eller ældre
  Bemærk: Hvis du bruger en Win PE-version, der er ældre end 3.0, passer Windows automatiske sæt
  1. Anvend Microsoft KB-artiklen: 982018.
  2. Installer/opgrader Intel RST lagerdriver til 9.6 eller nyere. (1)
  1. Anvend Microsoft KB-artiklen: 2470478.
  2. Installer/opgrader Intel RST lagerdriver til 9.6 eller nyere. (1)
  Installer/opgrader Intel RST lagerdriver til 9.6 eller højere. (1)
  Ved brug af Windows PE 3.1 Installer/opgrader Intel RST lagerdriver til 9.6 eller højere. (1)
  Tabel 3: Operativsystemkrav til ny installation på Advanced Format-harddisk

  (1) Intel RST driverversion 9.6 eller nyere findes på webstedet Dell Support i Dell Drivere og downloads til dit system i afsnittet SATA-drivere.
  (2) Se afsnittet Partitionsjusteringsmuligheder.
   
 • Installation af 512B forudinstallerede billeder på en Advanced Format-harddisk har nogle få andre forskellige krav, end ved udførelse af installation med et nyt operativsystem (Tabel 4).
   
  Tabel 4: Billedinstallationskrav til Advanced Format-harddisk
  Microsoft® OS installationsmetode
  (Fra 512b- til 512e/4KB-harddiske)
  Windows 7 og
  Windows 7 SP1
  Microsoft Vista SP1 og
  Microsoft Vista SP2
  Microsoft Vista Microsoft XP
  Brug af Dell OEM Factory Installed Image
  Kræver ingen handlinger. Dell Factory Images omfatter påkrævede komponenter.
  Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
  Brug af sektionsbaserede hjælpeprogrammer (Norton Ghost, Altiris osv.)
  1.  Brug et justeringsværktøj (2) til at sikre, at Advanced Format-drevpartitioner er justeret korrekt før oprettelse af nye afbildninger.
  2. Anvend Microsoft KB-artiklen: 982018.
  3. Opgrader Intel RST lagerdriver til 9.6 eller nyere. trong>(1)
  1.  Brug et justeringsværktøj (2) til at sikre, at Advanced Format-drevpartitioner er justeret korrekt før oprettelse af nye afbildninger.
  2. Anvend Microsoft KB-artiklen: 2470478.
  3. Opgrader Intel RST lagerdriver til 9.6 eller nyere. trong>(1)
  1. Brug justeringsværktøjet (2) til at sikre, at Advanced Format-drevpartitioner er justeret korrekt.
  2. Opgrader Intel RST lagerdriver til 9.6 eller nyere. (1)
  Tabel 4: Billedinstallationskrav til Advanced Format-harddisk

  Intel RST driverversion 9.6 eller nyere findes på webstedet Dell Support Dell Drivere og downloads til dit system i afsnittet SATA-drivere.
  (2) Se afsnittet Partitionsjusteringsmuligheder.
 • Bortset fra krav til ny installation og billedinstallation kan der være yderligere miljømæssige krav til installation af operativsystemet på en Advanced Format-harddisk (Tabel 4).
   
  Tabel 5: Yderligere miljø- og handlingskrav til Advanced Format-harddiske
  Miljø Handling
  IRRT / RAID 0,1 & 5 konfiguration Brug justeringsværktøjet (1) til at sikre, at Advanced Format-drevpartitioner er justeret korrekt
  Databeskyttelse/Kryptering Brug justeringsværktøjer (1) til at sikre, at Advanced Format-drevpartitioner er justeret korrekt før kryptering af drevet.
  Bemærk: Fejljusterede, krypterede Advanced Format-drev skal afkodes, og derefter justeres og krypteres igen

  Tabel 5: Yderligere miljø- og handlingskrav til Advanced Format-harddiske

Tilbage til toppen6.  Partitionsjusteringsmuligheder

Partitionsjustering er påkrævet for ældre operativsystemer og anbefales til nye operativsystemer for at sikre korrekt harddiskydeevne og -afbildning mellem harddiske med forskellige sektorstørrelser. En justeret partition er en partition, hvor startforskydningen af partitionen kan deles med 4096 byte eller med 8 for LBA-numre (Logical Block Addressing). 

Operativsystemets muligheder for partitionsjustering før installation omfatter:

Brug af Ghost:< >Ghost 11.5 vil opretholde Gold/Master-billedets justeringstilstand. Hvis diskafbildningen laves og justeres på et 512e/Advanced Format-drev, forbliver den pågældende afbildnings kloner justeret. Hvis afbildningen laves på et ældre 512B-drev, kan Ghost-kommandolinjeswitch {-align=1MB} bruges til at sikre justering ved anvendelse på ethvert drev.DISKPART kan bruges til at aktivere lagerkonfiguration eller til at oprette en partition ved en eksplicit diskforskydning fra et script, en fjernsession, eller en anden kommandoprompt. Dell anbefaler brug af WinPE's (3.0 eller nyere) Diskpart.exe fra Windows Vista eller Windows 7 til at oprette partitionerne til Windows XP-installation. Herved oprettes en partition, der er Advanced Format-justeret. Uden PE oprettes korrekt partitionsopdeling ved at starte med Windows Vista eller Windows 7 DVD for at oprette partitionen til Windows XP. Du kan finde oplysninger om brug af hjælpeprogrammet DISKPART, og hvordan du dividerer forskydningsværdien for den valgte partition, i Microsoft Knowledge Base-artiklen: "A Description of the Diskpart Command-Line Utility" (Beskrivelse af kommandolinje-hjælpeprogrammet Diskpart), artikel-id: 300415. Dells Advanced Format Detection Tool er et diagnostisk hardwareværktøj, der kan downloades fra Dell Support-webstedet under Drivere og downloads til dit system i afsnittet med SATA-drev. Dette værktøj kan bruges til at justere et Advanced Format-drevs partitioner efter installation af et operativsystem.

Tilbage til toppen


7.  Ofte stillede spørgsmål (FAQs)

 

Indholdsfortegnelse:

 1. Kræver computere med Dells fabriksafbildning opdateringer for fuld understøttelse af Advanced Format-drev?
 2. Vil en afbildning, der er oprettet for at understøtte Advanced Format-drev, fungere på ældre drev med 512 B-sektor?
 3. Vil en afbildning, der er oprettet på et Advanced Format-drev, fungere på et ældre drev med 512 B-sektor?
 4. Vil en afbildning, der er oprettet på et drev med 512 B-sektor, fungere på et Advanced Format-drev?
 5. Vil en afbildning, der er bygget på et ældre (512) drev, fungere på et AF (512e)-drev, hvor afbildningen er indlæst fra Dells fabrik?
 6. Vil tidligere generationer af Dell Latitude-, Precision- eller OptiPlex-afbildninger (herunder Intel RST-driver) understøtte Advanced Format-drev?
 7. Hvilke platforme påvirkes?
 8. Hvordan kan jeg få fat i en Advanced Format-harddisk til oprettelse af afbildninger?
 9. Hvad gør Dell for at hjælpe med opdatering af Intel-storagedriver og QFE/KB-artikel, som kræves på nogle operativsystemer?
 10. Hvorfor mislykkes Windows Update og hvorfor er QFE/KB-artiklen nødvendig?
 11. Hvad sker der, hvis jeg ikke installerer IRST-driveren?
 12. Hvorfor kræves partitionsjustering?
 13. Hvornår kræves partitionsjustering?
 14. Er jeg nødt til at justere min afbildning på et 512B (ældre) drev?
 15. Hvilke metoder kan anvendes til at justere drevafbildning?
 16. Hvad sker der, hvis jeg kører et partitionsjusteringsværktøj?
 17. Hvad sker der, hvis jeg ikke kører et partitionsjusteringsværktøj?
 18. Kan jeg bruge Ghost og opretholde afbildningsjustering?
 19. Hvordan validerer jeg, at partitionerne er justeret, efter operativsystemet er blevet installeret?
 20. Hvad kræves der for at Ubuntu Linux understøtter Advanced Format-drev?
 21. Hvor kan jeg få mere hjælp til at anvende Dell-systemer med Advanced Format-drev?
 22. Hvilke supportmuligheder findes der for systemer, der kører Running Microsoft XP med Advanced Format-drev?
 23. Vil programmer fra tredjepart fungere, hvis de installeres på et system med Advanced Format-drev?
 24. Hvordan løses en fejl under forsøg på at udvide en partition i Windows XP mini-installation?
 25. Hvordan kan man se forskel på et Advanced Format-harddiskdrev og et 512B-drev ud fra etiketten på drevet?
 26. Hvordan giver Dell besked om, at en ny computer muligvis indeholder et Advanced Format-drev?
 27. Hvad hvis SATA-konfigurationstilstanden er indstillet til "ATA-tilstand" i BIOS med et AF-drev?

Kræver computere med Dells fabriksafbildning opdateringer for fuld understøttelse af Advanced Format-drev?

Dell-systemer er gjort klar til at understøtte Advanced Format-drev, når de forlader fabrikken.

Tilbage til toppen


Vil en afbildning, der er oprettet for at understøtte Advanced Format-drev, fungere på ældre drev med 512 B-sektor?

Ja, hvis afbildningstrinene ovenfor er blevet fulgt, vil den opettede Advanced Format-afbildning være bagudkompatibel med ældre 512B sektordrev.

Tilbage til toppen


Vil en afbildning, der er oprettet på et Advanced Format-drev, fungere på et ældre drev med 512 B-sektor?

Ja, hvis afbildningstrinene ovenfor er blevet fulgt, vil den opettede Advanced Format-afbildning være bagudkompatibel med ældre 512B sektordrev.

Tilbage til toppen


Vil en afbildning, der er oprettet på et drev med 512 B-sektor, fungere på et Advanced Format-drev?

Den oprettede softwareafbildning vil kun understøtte både Advanced Format-drev og ældre drev med 512 B-sektor, hvis de afbildningsprocedurer, der er beskrevet ovenfor, er blevet fulgt.

Tilbage til toppen


Vil en afbildning, der er bygget på et ældre (512) drev, fungere på et AF (512e)-drev, hvor afbildningen er indlæst fra Dells fabrik?

Ja, hvis bare afbildningen omfatter Intel RST-driver 9.6 eller højere, den korrekte KB-artikel blev anvendt, og drevets partitioner er justeret.

Tilbage til toppen


Vil tidligere generationer af Dell Latitude-, Precision- eller OptiPlex-afbildninger (herunder Intel RST-driver) understøtte Advanced Format-drev?

Ja, hvis alle andre krav nævnt i tabel 2 er opfyldt, vil justeringen blive håndteret af Dells fabriksproces.

Tilbage til toppen


Hvilke platforme påvirkes?

Alle aktuelle bærbare og stationære pc'er samt arbejdsstationer. Dell leverer i øjeblikket 2,5" advanced format-harddiske. Dell indfaser 3,5" advanced format-harddiske allerede fra januar 2012. Flere oplysninger findes i afsnittet Tidslinje for indfasning af Advanced Format-harddiske (512e).

Tilbage til toppen


Hvordan kan jeg få fat i en Advanced Format-harddisk til oprettelse af afbildninger?

Et 512e Advanced Format-harddisk-kundesæt har været tilgængelig fra december 2011. Kontakt din salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.

Tilbage til toppen


Hvad gør Dell for at hjælpe med opdatering af Intel-storagedriver og QFE/KB-artikel, som kræves på nogle operativsystemer?

Dells fabriksproces kontrollerer tilstedeværelsen af driver til lagerenheder og QFE/KB-artikel baseret på Windows-afbildningsversionerne (Tabel 2). Din Dell GCS-projektleder vil tilbyde opdatering af manglende filer om nødvendigt.

Tilbage til toppen


Hvorfor mislykkes Windows Update og hvorfor er QFE/KB-artiklen nødvendig?

Programmer, der er bygget på ESENT, f.eks. Windows Update, modtager en fejlmeddelelse og lukker, når den rapporterede fysiske sektorstørrelse ændrer sig på tværs af operativsystemsessioner. Hvis en afbildning er blevet oprettet på et ikke-4k-drev og klonet til et Advanced Format-drev (eller omvendt), vil operativsystemet registrere forskelllen i fysisk sektorstørrelse (4k vs. 512B) Windows-opdateringen afsluttes. Problemet kan evt. løses ved at genstarte eller geninstallere.

Tilbage til toppen


Hvad sker der, hvis jeg ikke installerer IRST-driveren?

I nogle tilfælde vises denne fejlmeddelelse under installationen: Windows setup kan ikke konfigurere Windows til at køre på denne computer-hardware.

Tilbage til toppen


Hvorfor kræves partitionsjustering?

En justeret partition giver den bedste ydeevne. Så vidt muligt bør hver enkelt partition starte med LBA-forskydning, der justeres med et drevs fysiske 4k-sektor for at mindske påvirkningen af ydeevnen. Hvis skrivninger til disken ikke "justeres", skal harddisken først læse de oprindelige 4096 byte, derefter flette de nye skrivedata med de eksisterende 4096 byte, der ikke er ændret, og derefter skrive hele denne blok på 4096 tilbage til disken. Dette reducerer ydeevnen med ca. 20~30%, især hvad angår skriveydeevnen.

Tilbage til toppen


Hvornår kræves partitionsjustering?

Partitionsjustering anbefales ved udførelse af handlinger, der kan ændre justeringstilstanden, f.eks. oprettelse af nye afbildninger, geninstalation eller kloning.

Tilbage til toppen


Er jeg nødt til at justere min afbildning på et 512B (ældre) drev?

Nej, 512B (ældre) harddiske behøver ikke blive justeret. Det kan imidlertid være nødvendigt at foretage en yderligere justering af afbildninger, der oprindelig blev oprettet på ældre 512B-drev, når de installeres på 512e-drev. Dells fabriksproces justerer eksisterende afbildninger, mens kunder opretter AF-kompatible afbildninger.

Tilbage til toppen


Hvilke metoder kan anvendes til at justere drevafbildning?

Muligheder

 • Ghost-switch (under kloning) Ghost-kommandolinjeswitch {-align=1MB}
 • Diskpart (forudinstallation) Brug WinPE's (3.0 eller nyere) Diskpart.exe fra Windows Vista eller Windows 7 til at oprette partitionerne til Windows XP-installation. Herved oprettes en partition, der er Advanced Format-justeret. Uden PE oprettes korrekt partitionsopdeling ved at starte med Windows Vista eller Windows 7 DVD for at oprette partitionen til Windows XP. Yderligere oplysninger fra Microsoft om brug af Diskpart kan findes i Microsoft Knowledge Base-artiklen: "A Description of the Diskpart Command-Line Utility", artikel-id: 300415.

Tilbage til toppen


Hvad sker der, hvis jeg kører et partitionsjusteringsværktøj?

Hvis et partitionsjusteringsværktøj køres på et drev, der allerede er justeret, opdager værktøjet justeringen og afslutter uden at påvirke drev eller afbildning.

Tilbage til toppen


Hvad sker der, hvis jeg ikke kører et partitionsjusteringsværktøj?

Systemer med ujusterede partitioner vil sandsynligvis opleve forringelser af ydeevnen, og visse sektorbaserede afbildningsværktøjer kan opleve kompatibilitetsproblemer. Det anbefales at følge de afbildningstrin, der nævnes i afsnittet Registrering af Advanced Format-drev (512e).

Tilbage til toppen


Kan jeg bruge Ghost og opretholde afbildningsjustering?

Ja, Ghost 11.5 vil opretholde Gold/Master-billedets justeringstilstand. Hvis diskafbildningen laves og justeres på et 512e/AF-drev, forbliver den pågældende afbildnings kloner justeret. Hvis afbildningen laves på et ældre 512-drev, kan Ghost-kommandolinjeswitch {-align=1MB} bruges til at sikre justering ved anvendelse på ethvert drev.

Tilbage til toppen


Hvordan validerer jeg, at partitionerne er justeret, efter operativsystemet er blevet installeret?

Muligheder

 • Brug Dell Advanced Format HDD Detection Tool som vist på Dells supportwebsite i afsnittet Drivere og downloads  eller et af programmerne nedenfor.
 • Vha. et script: Du kan bruge kommandoerne wmic partition list full eller Wmic partition get startingoffset,name,index under kommandoprompt. Alternativt kan du indtaste MSINFO32 under kommandoprompt, i vinduet Systemoplysninger skal du klikke på Komponent, derefter på Storage og til sidst på Disk, for at finde antallet af partitionsstartforskydninger; del derefter antallet med 4096. Partitionen er justeret hvis resultatet er et heltal. Der findes flere eksempler på scripts (VBScript og Powershell) i Dell TechCenter.

Tilbage til toppen


Hvad kræves der for at Ubuntu Linux understøtter Advanced Format-drev?

Ubuntu 10.04 og RHEL6.x eller nyere har indbygget understøttelse.

Tilbage til toppen


Hvor kan jeg få mere hjælp til at anvende Dell-systemer med Advanced Format-drev?

Du kan finde flere oplysninger og diskussioner i Dell TechCenter.

Tilbage til toppen


Hvilke supportmuligheder findes der for systemer, der kører Running Microsoft XP med Advanced Format-drev?

Microsofts supportpolitik for Advanced Format-harddiske er beskrevet i detaljer i Microsoft Knowledge Base-artiklen: "Information about Microsoft support policy for large sector drives in Windows" (Oplysninger om Microsofts politik for understøttelse af store sektordrev i Windows), artikel-id: 2510009. Da Windows XP ikke understøtter Advanced Format-harddiske, anbefaler Dell at skifte til Windows 7. Hvis brug af Windows XP ikke kan undgås, kan du se afsnittet Påkrævede nye afbildninger for at understøtte Advanced Format-harddiske i denne artikel, som beskriver Dells anbefalinger i forbindelse med implementering af Windows XP på systemer med Advanced Format-harddiske.

Tilbage til toppen


Vil programmer fra tredjepart fungere, hvis de installeres på et system med Advanced Format-drev?

Administratorer og brugere bør sikre sig, at deres programmer er kompatible med Advanced Format-drev. Tredjepartsprogrammer kan have problemer med pålidelighed og ydelse, når de tilsluttes til disse nye drev. Kontakt din leverandør af programmer og hardware om deres supportpolitik for disse drev.

Tilbage til toppen


Hvordan løses en fejl under forsøg på at udvide en partition i Windows XP mini-installation?

Brugerne kan løse fejl, der opstår, når de forsøger at udvide en partition i Windows XP mini-installationen, ved at redigere ExtendOemPartition-nøglen i Sysprep.inf.  Værdien for ExtendOemPartition-nøglen skal ændres fra 1 til 0. SE Microsoft Knowledge Base-artiklen: "Best Practices for Using Sysprep with NTFS Volumes" (Bedste praksis for brug af Sysprep med NTFS-diske)", artikel-id: 240126.

Tilbage til toppen


Hvordan kan man se forskel på et Advanced Format-harddiskdrev og et 512B-drev ud fra etiketten på drevet?

Producenterne af harddiskdrev sætter Advanced Format (AF)-logoet på AF-drev (Figur 2). Nogle harddiskdrev er muligvis blevet udsendt uden logo. Hvis harddiskdrevet ikke har et logo, skal brugerne kontrollere drevets modelnummer for at se, om det er AF eller 512B, eller anvende en af procedurerne nedenfor til identifikation.

 

Tilbage til toppen


Hvordan giver Dell besked om, at en ny computer muligvis indeholder et Advanced Format-drev?

Der lægges en flyer i pakkeæskerne til nye Enterprise Client-systemer, som kan have et AF-drev (Figur 3). Det er vigtigt at være opmærksom på, at flyeren ikke er en indikation på, at systemet indeholder et AF-drev, og ingen handling kræves, hvis systemet har en ældre 512-harddisk, eller hvis der ikke er planer om at geninstallere operativsystemet på computeren.
Læs flyeren omhyggeligt, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tilbage til toppen


Hvad hvis SATA-konfigurationstilstanden er indstillet til "ATA-tilstand" i BIOS med et AF-drev?

Intel RST-lagerdriveren kan ikke bruges i SATA-konfigurationstilstanden "ATA-tilstand". Intel RST-driveren kan kun indlæses i SATA-konfigurationstilstandene RAID og AHCI. Dell anbefaler brug af konfigurationen med Intel RST-lagerdriverversion 9.6 eller nyere.

Tilbage til toppen


8. Ordliste og referencer

Ordliste:

 • 512 B indbygget: Ældre harddiske (HDD'er), der bruger dataformatet fra sektorer med 512 bytes.
 • 4K-sektor: Ny HDD med sektorstørrelsen 4 kilobyte, hvilket betyder at der er 4096 bytes pr. sektor.
 • 512 B-emulering (512 Be eller 512e): HDD'er med sektorstørrelsen 4 KB emulerer en indbygget 512 B HDD for at sikre kompatibilitet med operativsystem og software. Det er 4096 bytes pr. sektor på mediet, men 512 bytes pr. sektor ved grænsefladen. Alle klientsektordrev med 4 KB bruger 512e.
 • Advanced Format: Refererer til drev med en fysisk sektorstørrelse på 4 KB (512B-emulering)
 

Referencer:

 

Tilbage til toppen

Artikelnummer: SLN146650

Sidste ændringsdato: 28.11.2017 10.46


Bedøm denne artikel

Nøjagtig
Nyttig
Nemt at forstå
Var denne artikel nyttig?
Ja Nej
Send os feedback
Kommentarer må ikke indeholde følgende specialtegn: <>()\
Vi beklager, men feedbacksystemet er nede i øjeblikket. Prøv igen senere.

Mange tak for din feedback.