Fejlfinding af fejlmeddelelser om AC-adapter på bærbar pc fra Dell

Fejlfinding af fejlmeddelelser om AC-adapter på bærbar pc fra DellDenne artikel indeholder fejlfindingstrin for at løse fejlmeddelelser eller advarsler om AC-adapter, når der tændes for en bærbar pc fra Dell.

Oversigt

Når du tænder for en bærbar pc fra Dell, vises der muligvis følgende fejlmeddelelse:

AC-adapterens type kan ikke bestemmes. Dette vil forhindre optimal systemydeevne.
Tryk på tasten, hvis du ikke vil have vist strømadvarselsmeddelelsen igen.
Tryk på F1 for at fortsætte eller på F2 for at køre installationen. Tryk F5 for at køre den indbyggede diagnosticering.

Eller Ukendt eller forkert AC-adapter er fundet.

Den bærbare Dell-pc vil fortsætte med at starte, efter at der er trykket på F1-tasten, men fejlmeddelelsen gentages, hver gang der tændes for pc'en. Pc'en udviser muligvis symptomer som f.eks. langsom ydeevne, batteriet oplades ikke, eller der vises fejlmeddelelser om AC-adapteren i Microsoft Windows-operativsystemet.

Fejlmeddelelser om AC-adapter kan skyldes en af følgende årsager:

 • Der er tilsluttet en tredjeparts AC-adapter eller en adapter, som ikke er fra Dell, til pc'en eller dockingstationen.
 • Brug af en AC-adapter med en lavere effekt.
 • AC-adapteren er ikke korrekt forbundet til pc'en.
 • Strømkablet er ikke korrekt forbundet til AC-adapteren.
 • AC-adapteren eller pc'ens AC-adapterstik er beskadiget.
 • AC-adapteren blev ikke genkendt i BIOS (Systemopsætning).
Advarsel: Dell fraråder brug af tredjeparts-mærkede AC-adaptere eller batterier eller adaptere/batterier, som ikke er fra Dell, sammen med en bærbar pc fra Dell. Brug af tredjeparts AC-adaptere eller batterier eller AC-adaptere/batterier, som ikke er fra Dell, kan forringe pc'ens ydeevne eller endog udgøre en sikkerhedsrisiko.

Fejlfinding

Udvid sektionerne nedenfor for at få mere information om, hvordan du foretager fejlfinding af fejlmeddelelser om AC-adapter.

AC-adapterkabler og strømkabler kan blive flossede, snittede og få blottede ledninger på begge ender af kablerne. Det kan skyldes den måde, som kablet er rullet omkring AC-adapteren på, eller hvis kablet er udsat for unødig belastning. Hvis kablerne er så beskadigede, at der er blotlagte tråde, bør du stoppe med at bruge AC-adapteren. Sådan kontrollerer du AC-adapteren, kabler og adapterporten på den bærbare pc for skader:

Forsigtig: Dell anbefaler, at du kun bruger Dell-mærkede AC -adaptere, der er kompatible med din bærbare pc. Dell fraråder brug af tredjeparts-mærkede AC-adaptere eller batterier på en bærbar pc fra Dell.
 1. Tag AC-adapteren ud af stikkontakten i væggen.
 2. Tag AC-adapteren ud af pc'en.
 3. Kontrollér AC-adapter og kabler (inkl. strømkabel) for tegn på fysiske skader eller overophedning.
 4. Kontrollér, om benet i stik eller adapterport er bøjet, ødelagt eller beskadiget.
Advarsel: Hold fat om stikket, og ikke kablet, mens du frakobler AC-adapteren fra computeren.
 
Advarsel: AC-adapteren fra Dell fungerer i stikkontakter over hele verden. Der er dog forskel på stikkontakterne og stikdåserne i forskellige lande.
 
Forsigtig: Hvis AC-adapteren eller kablerne er beskadigede, skal du ophøre med at benytte adapteren straks.
 

Du kan finde yderligere oplysninger i Dell Knowledge Base-artiklen AC Adapter Damage (Beskadigelse af vekselstrømsadapter).


Figur 1: Flossede kabler

Figur 2: Blottede ledninger

Figur 3: Snittet kabel

Figur 4: Bøjet eller knækket ben

Hvis der er skader, skal du kontakte Dells tekniske support for at få udskiftningsmuligheder. Hvis der ikke er nogen skader, skal du fortsætte til næste trin.

 1. Tag AC-adapteren ud af stikkontakten i væggen.
 2. Tilslut en anden enhed i stikkontakten for at kontrollere, at stikkontakten fungerer korrekt.
 3. Prøv en kendt fungerende stikkontakt.
 4. Tilslut vekselstrømsadapteren direkte i en stikkontakt.
  Undgå strømregulatorer som overspændingsbeskyttere, UPS (Uninterruptible Power Supply), strømfordelere osv.
Bemærk: Hvis vekselstrømsadapteren er tilsluttet en dockingstation, skal du slutte vekselstrømsadapteren direkte til den bærbare pc for at kontrollere funktionaliteten.

Hvis stikkontakten fungerer korrekt, kan du fortsætte til næste trin.

 1. Tag AC-adapteren ud af stikkontakten i væggen.
 2. Frakobl eventuelle eksterne enheder på computeren.
 3. Fjern batteriet. Se brugervejledningen til pc'en for instruktioner til, hvordan du fjerner batteriet.
  Hvis den bærbare pc fra Dell har et ikke-udskifteligt batteri, kan du springe dette trin over.
 4. Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede i mindst 30 sekunder for at fjerne eventuel reststrøm fra computeren.
 5. Tilslut batteriet.
 6. Slut vekselstrømsadapteren til pc'en.
 7. Tænd for pc'en.

Når reststrømmen er blevet drænet, og hvis pc'en ikke starter med AC-adapteren, kan du fortsætte til næste trin.

 1. Tag AC-adapteren ud af stikkontakten i væggen.
 2. Tag AC-adapteren ud af pc'en.
 3. Fjern strømkablet fra AC-adapteren.
 4. Slut strømkablet helt i AC-adapteren,
 5. Kontrollér, at LED-indikatoren på AC-adapteren er tændt. Hvis ikke, skal du prøve med en godkendt kompatibel AC-adapter.

Når strømkablet og AC-adapterens kabel frakobles og tilkobles igen, kan du fortsætte til næste trin.

Nulstil adapteren ved at følge disse trin:

 1. Tag AC-adapteren ud af stikkontakten, og vent i 15 sekunder.
 2. Tag AC-adapteren ud af pc'en.
 3. Tilslut AC-adapteren i en stikkontakt, der virker.
 4. Slut vekselstrømsadapteren til pc'en.
 5. Kontrollér LED-indikatoren på vekselstrømsadapteren.
Bemærk: LED-indikatoren kan være placeret enten på AC-adapteren eller adapterens stik (DC).

Hvis vekselstrømsadapterens LED-indikator er tændt, kan du fortsætte til næste trin.
Hvis vekselstrømsadapterens LED-indikator er slukket eller slukker, når den er tilsluttet pc'en, skal du kontakte Dells tekniske support.

Med en AC-adapter med et lavere wattforbrug vises eventuelt en fejlmeddelelse om, at "vekselstrømsadapterens type ikke kan bestemmes. Dette forhindrer optimal systemydelse" eller "Ukendt eller forkert AC-adapter er fundet", reducer processorhastigheden (CPU), så den kører langsommere for at spare strøm, batteriet til den bærbare pc kan måske ikke oplades eller oplades langsomt, eller vekselstrømsadapteren kan blive varm.
Bærbare pc'er fra Dell kan bruge enten en 65W (Watt), 90W, 130W, 180W eller 240W AC-adapter. Brug den AC-adapter, som fulgte med den bærbare pc fra Dell, for at opnå optimal ydeevne. Vekselstrømsadapterens oplysninger om wattforbruget er trykt på etiketten, der sidder i bunden af adapteren.

Bemærk: Se den trykte etiket på bunden af AC-adapteren for at aflæse wattinformation.

Sådan kontrollerer du, om pc'en genkender AC-adapteren korrekt:

 1. Genstart pc'en.
 2. Når Dell-logoet vises, skal du trykke på F2-tasten, indtil meddelelsen Entering Setup (Aktivering af opsætning) vises.
 3. Kontrollér vekselstrømsadapterens type i BIOS-indstillingerne.
  Hvis vekselstrømsadapterens type er Ingen – Sørg for at slutte vekselstrømsadapteren til computeren.
  Hvis AC-adaptertypen er ukendt – kontroller, at der er sluttet en AC-adapter med den korrekte strømstyrke til pc'en. Hvis vekselstrømsadapterens type genkendes korrekt, kan du fortsætte til næste trin.

Hvis du kører en hardwarediagnosticeringstest, kan det hjælpe dig med at identificere, hvad årsagen kan være, og give dig fejlsøgningstrin til at hjælpe med at løse problemet. Dell tilbyder både indbygget og onlinediagnosticering. Dell ePSA-hardwarediagnosticeringstest kan kontrollere, om vekselstrømsadapteren genkendes korrekt.

Sådan kører du Dells indbyggede ePSA-diagnosticering af hardware:

 1. Tænd computeren, og tryk på F12- tasten.
 2. Vælg Diagnostics (Diagnosticering) i menuen.
Bemærk:
 • Hvis diagnosticeringen rapporterer et problem, skal du se afsnittet Referencetabel over ePSA- og PSA-fejlkoder og fejlfindingstrin vedrørende betydningen af koderne og eventuelle yderligere fejlfindingstrin, der kan udføres, som hjælp til at løse problemet.
 • Hvis intet problem er rapporteret under diagnosticeringen, betyder det, at ingen hardwareproblemer blev fundet. Det betyder sandsynligvis, at du har et problem med operativsystemet på din computer.

Se Dell Knowledge Base-artiklen Resolve Hardware Issues With Built-in and Online Diagnostics (ePSA or PSA Error Codes) (Løs hardwareproblemer med indbygget og online diagnosticering (ePSA- eller PSA-koder)) for at få flere oplysninger.

BIOS er en firmware, der er integreret i computerens systemkort. Opdatering af BIOS til den seneste version kan hjælpe pc'en med at genkende AC-adapteren. Opdatering af BIOS til den nyeste version kræver, at den bærbare pc strømforsynes fra AC-adapteren og batteriet.

Advarsel: Der skal være indsat batterier i Dells bærbare pc'er, og de skal også tilsluttes strøm fra AC-adapteren, før BIOS opdateres.. Nogle bærbare pc'er fra Dell skal have mindst 10 % strøm tilbage på batteriet, før du starter BIOS-opdateringen.

Hvis du skal opdatere BIOS til den seneste version, skal du se Dell Knowledge Base-artiklen How do I download and install the latest BIOS for my Dell computer? (Hvordan kan jeg downloade og installere den nyeste BIOS til min Dell-computer?).

Hvis vekselstrømsadapterens type ikke genkendes af pc'en, skal du se Dell Knowledge Base-artiklen Forcing a BIOS Update without the AC adapter attached on Dell Laptop (Gennemtving en BIOS-opdatering uden AC adapteren på en bærbar Dell-pc). Før du gennemtvinger BIOS-opdateringen, bedes du læse ansvarsfraskrivelsen herunder.

Forsigtig: Hvis batteriniveauet er mindre end 10 %, kan du måske gennemtvinge opdatering af BIOS fra et DOS-miljø. En fejl under denne proces kan resultere i, at dit system bliver ubrugeligt, og brugerne skal fortsætte på egen risiko. Dell kan ikke drages til ansvar for tab, herunder, men ikke begrænset til, tab af data, tab af fortjeneste eller indtægtstab, som kunder pådrager sig ved at følge procedurer eller råd, der fremgår i denne artikel.
Se følgende artikel for at få yderligere oplysninger:
Sådan opdaterer du systemets BIOS ved hjælp af et USB-flashdrev


Kan ikke tænde din pc – (01:46)


Pas godt på din AC-adapter – (00:41)
Indholdet i Quick Tips bliver offentliggjort på egen hånd af professionelle fra Dell Support, der løser problemer på daglig basis. For at opnå en hurtig offentliggørelse fremstiller Quick Tips muligvis kun delvise løsninger eller foranstaltninger, der stadig er ved at blive udarbejdet eller kræver yderligere beviser for at kunne løse et problem. Derfor er Quick Tips ikke blevet gennemset, valideret eller godkendt af Dell og skal derfor anvendes med passende varsomhed. Dell kan ikke drages til ansvar for tab, herunder, men ikke begrænset til, tab af data, tab af fortjeneste eller indtægtstab, som kunder pådrager sig ved at følge procedurer eller råd, der fremgår i Quick Tips.

Artikelnummer: SLN148385

Sidste ændringsdato: 08.08.2018 10.38


Bedøm denne artikel

Nøjagtig
Nyttig
Nemt at forstå
Var denne artikel nyttig?
Ja Nej
Send os feedback
Kommentarer må ikke indeholde følgende specialtegn: <>()\
Vi beklager, men feedbacksystemet er nede i øjeblikket. Prøv igen senere.

Mange tak for din feedback.