Fejlfinding af P2314T- og P2714T-monitorer

Fejlfinding af P2314T- og P2714T-monitorer


Denne artikel indeholder oplysninger om monitorerne P2314T og P2714T.


Brugervejledninger som reference til at finde de knapper, der nævnes i instruktionerne.

Brug af monitorens selvtestfunktion

Monitorer har en selvtestfunktion, du kan bruge til at kontrollere, om monitoren fungerer korrekt. Hvis computeren og monitoren er korrekt forbundet, men monitorens skærm bliver ved med at være mørk, skal du køre monitorens selvtest.

 1. Sluk for både computer og monitor.
 2. Fjern alle videokabler på bagsiden af monitoren.
 3. Tænd monitoren. Den flydende dialogboks bør nu blive vist på skærmen, hvis monitoren ikke opfanger et videosignal, men fungerer korrekt.
 4. Denne boks vises også under normal systembetjening, hvis videokablet falder ud eller bliver beskadiget.

Hvis monitoren fortsat er tom, efter at du har bekræftet, at selvtestfunktionen virker, er der muligvis et problem med videokablet/videoadapteren eller selve computeren.
Kontakt teknisk support for at få yderligere hjælp.


Brug af den indbyggede diagnosticeringsfunktion

Monitorer har et indbygget diagnosticeringsværktøj, som kan hjælpe dig med at bestemme, om den afvigelse på skærmen, som du oplever, er et problem med monitor/videokablet eller computeren.

 • Aktiver:
  • Fjern videokablerne fra bagsiden af computeren eller monitoren. Monitoren går derefter i selvtesttilstand.
  • Tryk samtidig på knap 1 og knap 4 på forpanelet, og hold dem nede i 2 sekunder.
  • Tryk på knap 4 for at ændre farven, som kan ændres til grå, rød, grøn, blå, sort, hvid og tekstskærm.
 • Deaktiver:
  • Testen er færdig, når tekstskærmbilledet vises. Tryk på knap 4 igen for at afslutte.
  • Programmet vender tilbage til normal skærm, hvis der ikke udføres en handling i 5 minutter.

For at køre en diagnosticeringstest af integrerede funktioner, der er nødvendige for korrekt visning, skal du muligvis åbne Dell PC Diagnostics. Vælg Hardware og derefter Grafikkort eller Belastning af grafikkort.
Du kan også kontakte teknisk support for at få yderligere hjælp


Problemer med trykfølsom skærm

 1. Monitoren reagerer ikke på berøring.
  1. Kontroller, at det USB-kabel, der er tilsluttet til monitoren, er leveret af Dell.
  2. Computeren skal understøtte USB 2.0 eller USB 3.0
  3. Hvis systemet ikke kan registrere enheden, tændes/slukkes for strømmen til monitoren, eller USB-kablet tages ud/indsættes.
 2. Markøren følger ikke nøjagtig din finger, når du rører skærmen (Win 8).
  1. Genstart computeren og monitoren.
  2. Åbn kontrolpanelet og vælg Tablet PC Settings (Indstillinger for tablet-pc)
  3. Vælg Display (Skærm) og derefter Calibrate (Kalibrer)
  4. Kalibrer monitoren på ny ved at følge instruktionerne på skærmen.
  5. Gem eller slet de kalibrerede data.
 3. Markøren bevæger sig tilfældigt
  1. Sørg for, at der ikke er noget, der blokerer berøringsskærmens optik, f.eks. beskyttelsesfilm eller lignende.
  2. Rengør skærmens overflade; sørg for, at der ikke er noget snavs, støv, olie eller fingeraftryk.
  3. Flyt metalgenstande eller ledende genstande væk fra skærmen.

Hvis du observerer nogen af/alle de ovennævnte symptomer, skal du kontakte teknisk support.


HDMI/ DP - Ingen lydproblemer

For at løse dette problem, skal du

 1. Kontrollere, at alle kablerne er tilsluttet (DP- eller HDMI-kabel)
 2. Computeren ikke er sat på lydløs
 3. Computerens lydindstilling er den samme som monitorens lydindstilling

Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte teknisk support.


USB-interfacet virker ikke

 • Kontrollér, at monitoren er tændt
 • Tilslut det udgående kabel til monitoren og computeren igen.
 • Tilslut indgangsstikkene igen. Mellem monitoren og den eksterne enhed, der anvendes.
 • Genstart computeren og monitoren.
 • Tilslut de eksterne enheder, og kontroller opløsningen. Hvis problemet stadig ikke er løst, skal du kontakte teknisk support.

Artikelnummer: SLN268364

Sidste ændringsdato: 11.06.2015 09.19


Bedøm denne artikel

Nøjagtig
Nyttig
Nemt at forstå
Var denne artikel nyttig?
Ja Nej
Send os feedback
Kommentarer må ikke indeholde følgende specialtegn: <>()\
Vi beklager, men feedbacksystemet er nede i øjeblikket. Prøv igen senere.

Mange tak for din feedback.