En referenceguide til diagnostiske indikatorer for bærbar Precision

En referenceguide til diagnostiske indikatorer for bærbar Precision


 


Bærbare Dell Precision-systemer har en lang tradition for indbyggede diagnostiske indikatorer. De kan bestå af biplyde, tænd/sluk-knapper, der viser forskellige tilstande og farver, LED-indikatorer for aflåsning og status, der skifter tilstande og farver, eller en kombination af dem alle for at kunne angive på hvilket punkt under Power On Self Test (selvtest, når computeren tændes) (POST), et system har problemer.

Følgende artikel er en referenceguide til de koder, der er tilgængelige på hver model, og hvad disse koder faktisk betyder. Disse ændrer sig fra model til model og fra år til år. Disse indikatorer er kun et startpunkt for at indsnævre eventuel fejlfinding, som du udfører for at identificere årsagen til dit aktuelle problem. Du kan bruge dette som et startpunkt for at indsnævre den egentlige fejlfindingsvejledning, du vil behøve, eller du kan kontakte teknisk support for at få yderligere hjælp, og de vil ligeledes se efter disse indikatorer.


Indholdsfortegnelse:

 1. Diagnostiske LED-indikatorer for Precision-serien (frem til 2007)
 2. Diagnostiske LED-indikatorer for Precision-serien (2008 til 2010)
 3. Diagnostiske LED-indikatorer for Precision-serien (2011 til 2015)
 4. Diagnostiske LED-indikatorer for Precision-serien (2016 til i dag)
 5. Vejledninger til diagnostiske indikatorer

 

Bemærk: For alle nedenstående tabeller skal du huske, at de diagnostiske LED-indikatorer kun fungerer som en indikation af status for POST-processen. Disse LED'er angiver ikke et problem, der forårsagede POST-rutinen til at stoppe.


Tilbage til toppen


 

Diagnostiske LED-indikatorer for Precision-serien (frem til 2007)

 

Dell Precision-systemer har en lang tradition for indbyggede diagnostiske indikatorer. De kan bestå af biplyde og særlige diagnostiske LED-indikatorer for at kunne angive, hvornår under Power On Self Test (selvtest, når computeren tændes) (POST), et system har problemer.

M20/M65/M70/M4300/M6300

(Fig. 1.1 Precision M4300)

Disse modeller havde en blok af LED-indikatorer for tastaturstatus på forsiden af kabinettet, som enten lyste grønt, blinkede grønt eller var slukket. Jeg har medtaget en tabel herunder over, hvad disse angav.

LED-indikatorer på tastaturet

(Fig.1.2 LED-indikator for Caps Lock)

Ikon Beskrivelse
Caps Lock-lys – Tændes, når Caps Lock aktiveres
Scroll Lock-lys – Tændes, når Scroll Lock aktiveres
Num Lock-lys – Tændes, når Num Lock aktiveres
Blinkkode LED-mønster Beskrivelse Næste trin
CPU-kode Blink-Til-Til Microcontrolleren overlader kontrollen af systemet til processoren. Denne kode opstår, hvis der ikke registreres en processor.
 • Genindsæt processoren
 • Kontakt support
Hukommelseskode Til-Blink-Til Hukommelsen er stødt på en fejl.
 • Genindsæt hukommelsesmodul(er)
 • Kontakt support
Systemkort Blink-Blink-Blink En komponent på systemkortet er defekt.
 • Kontakt support
LED-indikator for grafik Blink-Blink-Til Grafikkortet forhindrer systemet i at fuldføre POST.
 • Kontakt support
Tastatur-LED Blink-Blink-Fra Tastaturet forhindrer systemet i at fuldføre POST.
 • Genindsæt tastaturkablet
 • Kontakt support
LED-indikator for USB Blink-Fra-Blink USB-controlleren stødte på et problem under initialiseringen.
 • Fjern eventuelle USB-enheder
 • Kontakt support
Ingen hukommelse Til-Blink-Blink Der er ikke installeret nogen SODIMM.
 • Installer hukommelsesmodul(er)
 • Genindsæt hukommelsesmodul(er)
 • Kontakt support
LED-indikator for LCD Blink-Til-Blink LCD-skærmen stødte på et problem under initialiseringen.
 • Sæt LCD-kablet i igen
 • Kontakt support
Modem-LED Fra-Blink-Blink Modemmet forhindrer systemet i at fuldføre POST.
 • Sæt modemmet korrekt i
 • Kontakt support

LED-indikatorer for status
(Fig. 1.3 LED-indikatorer for tilslutningsstatus)

Hvis computeren er tilsluttet en stikkontakt, virker batteriindikatoren på følgende måde:

 • Konstant grøn – Batteriet oplades.
 • Blinker grønt – Batteriet er næsten fuldt opladet.

Hvis computeren kører på et batteri, fungerer batteridioden på følgende måde:

 • Fra – Batteriet er tilstrækkeligt opladet (eller computeren er slukket).
 • Blinkende orange – Batteriniveauet er lavt.
 • Konstant orange – Batteriniveauet er kritisk lavt.


Tilbage til toppen


 

Diagnostiske LED-indikatorer for Precision-serien (2008 til 2010)

 

Denne serie havde en kombination af LED-indikatorer for tastaturstatus med LED-indikatorer for systemstatus på kabinettet.

M6400/M6500-kabinet

(Fig. 2.1 Precision M6400)

Disse modeller havde en blok af LED-indikatorer for tastaturstatus på forsiden af kabinettet, som enten lyste grønt, blinkede grønt eller var slukket. Jeg har medtaget en tabel herunder over, hvad disse angav.

LED-indikatorer på tastaturet

(Fig. 2.2 LED-indikator for Caps Lock)

Ikon Beskrivelse
Caps Lock-lys – Tændes, når Caps Lock aktiveres
Scroll Lock-lys – Tændes, når Scroll Lock aktiveres
Num Lock-lys – Tændes, når Num Lock aktiveres
LED-mønster
(1 2 3)
LED-indikator
Mønster
Beskrivelse Næste trin
TIL-BLINK-BLINK Der er ikke installeret nogen SODIMM
 • Installer understøttede hukommelsesmoduler
 • Hvis der allerede er installeret hukommelse, indsættes modulet(erne) korrekt i pladserne et ad gangen
 • Prøv en hukommelse, som du ved virker, fra en anden computer, eller udskift hukommelsen
 • Kontakt support
BLINK-TIL-TIL Bundkortfejl
 • Genindsæt processoren
 • Kontakt support
BLINK-TIL-BLINK Fejl på LCD-panel
 • Sæt LCD-kablet i igen
 • Kontakt support
FRA-BLINK-FRA Fejl hukommelseskompatibilitet
 • Installer kompatible hukommelsesmoduler
 • Hvis der er installeret to moduler, fjern et og test. Prøv det andet modul i det samme slot og test. Gentag derefter testen i de ubrugte pladser med begge moduler
 • Kontakt support
TIL-BLINK-TIL Der er registreret hukommelse, med der er fejl på den.
 • Sæt hukommelsesmodulet korrekt i
 • Hvis der er installeret to moduler, fjern et og test. Prøv det andet modul i det samme slot og test. Gentag derefter testen i de ubrugte pladser med begge moduler
 • Kontakt support
FRA-BLINK-BLINK Modemfejl
 • Sæt modemmet korrekt i
 • Kontakt support
BLINK-BLINK-BLINK Bundkortfejl
 • Kontakt support
BLINK-BLINK-FRA Option ROM-fejl
 • Sæt enheden korrekt i
 • Kontakt support
FRA-TIL-FRA Fejl på lagringsenhed
 • Sæt harddisken og det optiske drev korrekt i
 • Test computeren med kun harddisken og det optiske drev
 • Kontakt support
BLINK-BLINK-TIL Fejl på grafikkort
 • Kontakt support

Hvis computeren er tilsluttet en stikkontakt, virker batteriindikatoren på følgende måde:

 • Blinker skiftevist gult og blåt – En ugyldig eller ikke-understøttet AC-adapter fra en anden producent end Dell er tilsluttet din bærbare pc.
 • Skiftevis blinkende mørkegult med konstant blå – Midlertidig batterifejl med vekselstrømsadapter til stede.
 • Konstant blinkende mørkegult – Alvorlig batterifejl med vekselstrømsadapter til stede.
 • Slukket – Batteri i fuldt opladet modus med vekselstrømsadapter til stede.
 • Blåt lys – Batteri i opladningsmodus med Avekselstrømsadapter til stede.

Hvis du vil kontrollere batteriladningen, skal du trykke på og slippe statusknappen på batteriladningsmåleren for at få ladningsniveaulamperne til at lyse. Hver indikator repræsenterer ca. 20 % af den totale batteriopladning. Hvis f.eks. fire indikatorer lyser, har batteriet 80 % af sin opladning tilbage. Hvis ingen indikatorer vises, er batteriet ikke opladet.

Tryk og hold statusknappen på batteriopladningsmåleren nede i mindst 3 sekunder for at kontrollere batteriets tilstand med opladningsmåleren. Hvis indikatorerne lyser, fungerer batteriet fint, og mere end 80 % af dets oprindelige opladningskapacitet er tilbage. Hvert lys repræsenterer en trinvis forringelse. Hvis fem indikatorer lyser, er mindre end 60 % af opladningskapaciteten tilbage, og du bør overveje at udskifte batteriet.


Tilbage til toppen


 

Diagnostiske LED-indikatorer for Precision-serien (2011 til 2015)

 

Med denne serie blev de diagnostiske LED-indikatorer ændret til kun at bruge LED-indikatorer for systemstatus. De diagnostiske LED-indikatorer er nu harddiskaktivitetslys, batteriindikatorlys og Wi-Fi-lys.

M4600/M4700/M4800/M6600/M6700/M6800/M2800-kabinet

(Fig. 3.1 Precision M4300)

LED-indikatorer for systemstatus

(Fig. 3.2 LED-indikatorer for status)

Ikon Beskrivelse
Harddiskaktivitetslys – Bliver hvidt, når den bærbare pc læser eller skriver data
Batteriindikatorlys – Tændes permanent eller blinker for at angive batteriets opladningsstatus
Wi-Fi-lys – Tændes, når trådløst netværk er aktiveret

Hvis den bærbare pc er tilsluttet en stikkontakt, virker strøm/batteriindikatoren på følgende måde:

Adfærd for LED-indikator Beskrivelse
Konstant hvid farve Batteriopladning med vekselstrømsadapter
Pulserende hvid farve (langsomt stigende/faldende lysstyrke) System i standby, batteriopladning med vekselstrømsadapter
Slukket System slukket, batteri oplades med vekselstrømsadapter (strømreserve > 90 %)
Diagnostisk LED-indikator Beskrivelse Næste trin
HDD/Storage LED
LED-indikator for batteri
LED-indikator for trådløs
Blinker Konstant Konstant Microcontrolleren overlader kontrollen af systemet til processoren. Denne kode opstår, hvis der ikke registreres en processor
 • Genindsæt processoren
 • Kontakt support
Konstant Blinker Konstant Hukommelsen er stødt på en fejl
 • Genindsæt hukommelsesmodul(er)
 • Prøv hukommelsen i anden/andre plads(er)
 • Kontakt support
Blinker Blinker Blinker En komponent på systemkortet er defekt
 • Kontakt support
Blinker Blinker Konstant Grafikkortet forhindrer systemet i at fuldføre POST
 • Kontakt support
Blinker Blinker Slukket Tastaturet forhindrer systemet i at fuldføre POST
 • Genindsæt tastaturkablet
 • Kontakt support
Blinker Slukket Blinker USB-controlleren stødte på et problem under initialiseringen
 • Fjern eventuelle USB-enheder
 • Kontakt support
Konstant Blinker Blinker Der er ikke installeret SODIMM-hukommelsesmoduler
 • Genindsæt hukommelsesmodul(er)
 • Prøv hukommelsen i anden/andre plads(er)
 • Kontakt support
Blinker Konstant Blinker LCD-skærmen stødte på et problem under initialiseringen
 • Sæt LCD-kablet i igen
 • Kontakt support
Slukket Blinker Blinker Modemmet forhindrer systemet i at fuldføre POST
 • Sæt modemmet korrekt i
 • Kontakt support
Adfærd for LED-indikator Beskrivelse
Alternativt blinker gult eller blåt Der er monteret en vekselstrømsadapter på din bærbare pc, der er ikke er godkendt eller understøttet af Dell
Alternativt blinker gult eller med konstant blåt Midlertidig batterifejl med vekselstrømsadapteren tilsluttet
Blinker konstant gult Alvorlig batterifejl med vekselstrømsadapteren tilsluttet
Lysindikator slukket Batteriet er i fuld opladningstilstand i vekselstrømsadapteren
Blå lysindikator tændt Batteriet er i opladningstilstand i vekselstrømsadapteren


Tilbage til toppen


 

Diagnostiske LED-indikatorer for Precision-serien (2016 til i dag).

 

Med denne serie af notebooks blev de diagnostiske LED-indikatorer ændret til at benytte to forskellige metoder afhængigt af den systemmodel, du har:

 • Den ene metode benytter kun LED-lys for strøm som indikator. Den diagnostiske LED-indikator viser nu strømindikatorens tilstand, og hvor mange gange den blinker.
 • Den anden metode benytter kun LED-lys for batteri som indikator. Den diagnostiske LED-indikator er nu tilstanden, og farven på LED-indikatoren for batteri, når den blinker.

Diagnostisk LED-indikator for strøm

(Fig. 4.1 Precision M5510)

LED-strømindikatortilstand Beskrivelse
Slukket
 • Dvale eller stop disk midlertidigt (S4)
 • Der er slukket for strømmen (S5)
Konstant gul Opstartsfejl – dette er en systemfejltilstand, herunder strømforsyningen. Kun +5 VSB-skinnen på strømforsyningen fungerer korrekt.
Blinker gult Opstartsfejl – computeren modtager strøm, og strømstyrken fra strømforsyningen er normal. Der kan være en fejlfunktion ved en enhed, eller den er installeret forkert. Se nedenstående tabel for diagnostiske forslag ved Gult blinkemønster og mulige fejl.
Konstant hvid Systemet er i S0-tilstand, som er den normale strømtilstand for en velfungerende maskine. BIOS ændrer LED-indikatoren til denne tilstand for at angive, at hentning af opcodes er påbegyndt.
Blinker hvidt Systemet er i lav energitilstand, enten S1 eller S3. Dette indikerer ikke en fejltilstand.
 
Advarsel: LED-strømindikatoren fungerer kun som en indikator for POST-processens status. Disse LED'er angiver ikke et problem, der forårsagede POST-rutinen til at stoppe.
Bemærk: Ravgult LED-blinkmønster: Tænd/sluk-knappens LED skal blinke de tilsvarende LED-koder for den tilsvarende fejltilstand. Det gentagne mønster har en lang pause i midten.

Eksempel: Ved manglende registrering af hukommelse blinker tænd/sluk-knappens LED-indikator 2 gange, efterfulgt af en pause, blinker 2 gange, pause osv. Dette mønster fortsætter, indtil der slukkes for computeren.
 
Adfærd for LED-indikator Problembeskrivelse Næste trin
1 Systemkort: Fejl på BIOS, ROM
 • Flash BIOS til nyeste version
 • Hvis problemet fortsætter, bedes du kontakte teknisk support for yderligere fejlfinding
2 Ingen hukommelse/RAM registreret
 • Bekræft, at hukommelse er installeret
 • Yderligere fejlfinding af hukommelse
3 Systemkort, Chipset-fejl, Urfejl, Gate A20-fejl, Super I/O-fejl, Fejl i tastaturets styreenhed
 • Kontakt teknisk support for yderlige fejlfinding
4 Hukommelses-/RAM-fejl
 • Genindsæt hukommelsesmodulet
 • Foretag yderligere fejlfinding af hukommelsen
5 Fejl på CMOS-batteri
 • Foretag fejlfinding på CMOS-batteriet
 • Hvis problemet fortsætter, bedes du kontakte teknisk support for yderligere fejlfinding
6 Fejl i videokort eller chip
 • Kontakt teknisk support for yderlige fejlfinding
7 CPU Failure (CPU-fejl)
 • Kør Intel CPU-diagnosticeringsværktøjerne
 • Kontakt teknisk support for yderlige fejlfinding

Diagnostisk LED-indikator for batteri

(Fig. 4.2 Precision M7710)

LED-strømindikatortilstand Beskrivelse
Slukket
 • Dvale eller stop disk midlertidigt (S4)
 • Der er slukket for strømmen (S5)
Konstant hvid Systemet er i S0-tilstand, som er den normale strømtilstand for en velfungerende maskine. BIOS ændrer LED-indikatoren til denne tilstand for at angive, at hentning af opcodes er påbegyndt.
Blinker hvidt Systemet er i lav energitilstand, enten S1 eller S3. Dette indikerer ikke en fejltilstand.
 
Advarsel: LED-strømindikatoren fungerer kun som en indikator for POST-processens status. Disse LED'er angiver ikke et problem, der forårsagede POST-rutinen til at stoppe.
Bemærk: De blinkende mønstre består af 2 sæt tal. Disse repræsenteres af første gruppe (ravgule blink), anden gruppe (hvide blink).
 • Første gruppe: LED-indikatoren for batteri blinker gult op til 9 gange og holder derefter pause i 1,5 sekunder, før den kører den anden gruppe.
 • Anden gruppe: LED-indikatoren for batteri blinker hvidt op til 9 gange og holder derefter pause i 3 sekunder, før den kører den første gruppe igen.

Eksempel: Ved manglende registrering af hukommelse (2, 3) blinker LED-indikatoren for batteri ravgult 2 gange efterfulgt af en pause, blinker derefter hvidt tre gange, pause osv. Dette mønster fortsætter, indtil der slukkes for computeren.
 
Adfærd for LED-indikator Problembeskrivelse Næste trin
Gul Hvid
2 1 CPU Failure (CPU-fejl)
 • Kør Intel CPU-diagnosticeringsværktøjerne
 • Hvis problemet fortsætter, bedes du kontakte teknisk support for at få yderligere hjælp
2 2 Systemkort: Fejl på BIOS, ROM
 • Flash BIOS til nyeste version
 • Hvis problemet fortsætter, bedes du kontakte teknisk support for yderligere fejlfinding
2 3 Ingen hukommelse/RAM registreret
 • Bekræft, at hukommelse er installeret
 • Yderligere fejlfinding af hukommelse
2 4 Hukommelses-/RAM-fejl
 • Genindsæt hukommelsesmodulet
 • Foretag yderligere fejlfinding af hukommelsen
2 5 Ugyldig hukommelse installeret
 • Genindsæt hukommelsesmodulet
 • Foretag yderligere fejlfinding af hukommelsen
2 6 Fejl i systemkort, chipset
 • Flash BIOS til nyeste version
 • Kontakt teknisk support for yderlige fejlfinding
2 7 Systemkort, LCD
 • Flash BIOS til nyeste version
 • Kontakt teknisk support for yderlige fejlfinding
3 1 Fejl på CMOS-batteri
 • Foretag fejlfinding på CMOS-batteriet
 • Hvis problemet fortsætter, bedes du kontakte teknisk support for yderligere fejlfinding
3 2 Fejl i PCI-kort eller videokort/chip
 • Kontakt teknisk support for yderlige fejlfinding
3 3 BIOS-gendannelse 1
 • Gendannelsesafbildning blev ikke fundet
 • Kontakt teknisk support for yderlige fejlfinding
3 4 BIOS-gendannelse 2
 • Gendannelsesafbildning blev fundet, men er ugyldig
 • Kontakt teknisk support for yderlige fejlfinding
       

Dette angiver LED-indikatorernes koder for batteriets strømstyring

Adfærd for LED-indikator Batteristatus
Blinker ravgult og hvidt lys (gentages) Der er sluttet en Dell-vekselstrømsadapter til din notebook
Blinker ravgult og konstant hvidt lys (gentages) Midlertidig batterifejl med vekselstrømsadapteren tilsluttet
Blinker konstant ravgult Alvorlig batterifejl med vekselstrømsadapteren tilsluttet
Konstant hvid Batteriet er i opladningstilstand med vekselstrømsadapteren
Lysindikator slukket Batteriet er i fuld opladningstilstand i vekselstrømsadapteren
Lysindikator slukket Batteriet er i fuld opladningstilstand uden vekselstrømsadapteren tilsluttet
Konstant gul Batteriopladningen er kritisk langsom (ca. 30 minutter eller mindre af den resterende batterikapacitet), uden vekselstrømsadapter tilsluttet


Tilbage til toppen


 

Vejledninger til diagnostiske indikatorer

 


Tilbage til toppen


Bemærk:
Hvis du ser en genkendelig kode, skal du følge vejledningen, og hvis du er nødt til at kontakte din lokale support - vær sikker på, at du har kodeoplysningerne lige ved hånden. Teknikeren skal bruge disse oplysninger for at kunne hjælpe dig videre.

Hvis du ser en uigenkendelig kode, som ikke er nævnt herover - så skal du kontakte din lokale support med det samme.
Hvis du har brug for mere hjælp, skal du kontakte teknisk support.
  Kontakt os  


Tilbage til toppen

Artikelnummer: SLN295101

Sidste ændringsdato: 15.05.2018 10.45


Bedøm denne artikel

Nøjagtig
Nyttig
Nemt at forstå
Var denne artikel nyttig?
Ja Nej
Send os feedback
Kommentarer må ikke indeholde følgende specialtegn: <>()\
Vi beklager, men feedbacksystemet er nede i øjeblikket. Prøv igen senere.

Mange tak for din feedback.