How Do I Configure My Dell™ Inspiron™ 4150 to Boot to the CD Drive? - Technical Tip - 126591

How Do I Configure My Dell™ Inspiron™ 4150 to Boot to the CD Drive? - Technical Tip - 126591
Sådan starter du op fra cd-drevet

Udfør følgende trin for at ændre rækkefølgen på opstart af systemenheder:

  1. Tænd computeren.

  2. Når Dell-logoskærmen vises, skal du trykke på tasten <F2> for at gå ind i Systemopsætningen.

  3. Tryk på tasterne <Alt>- og <P> samtidigt for at fortsætte til den anden side.

  4. Tryk på <pil ned>, indtil CD-ROM/DVD/CD-RW Drive fremhæves.

  5. Tryk på tasten <U> indtil CD-ROM/DVD/CD-RW Drive vises øverst på listen.

  6. Sæt den cd, du vil starte op fra, i cd-drevet.

  7. Tryk på tasten <ESC> og derefter <Enter> for at gemme og genstarte.

Din computer starter nu fra den cd, der er sat i cd- eller dvd-drevet. 
Indholdet i Quick Tips bliver offentliggjort på egen hånd af professionelle fra Dell Support, der løser problemer på daglig basis. For at opnå en hurtig offentliggørelse fremstiller Quick Tips muligvis kun delvise løsninger eller foranstaltninger, der stadig er ved at blive udarbejdet eller kræver yderligere beviser for at kunne løse et problem. Derfor er Quick Tips ikke blevet gennemset, valideret eller godkendt af Dell og skal derfor anvendes med passende varsomhed. Dell kan ikke drages til ansvar for tab, herunder, men ikke begrænset til, tab af data, tab af fortjeneste eller indtægtstab, som kunder pådrager sig ved at følge procedurer eller råd, der fremgår i Quick Tips.

Artikelnummer: SLN39019

Sidste ændringsdato: 09.12.2010 00.00


Bedøm denne artikel

Nøjagtig
Nyttig
Nemt at forstå
Var denne artikel nyttig?
Ja Nej
Send os feedback
Kommentarer må ikke indeholde følgende specialtegn: <>()\
Vi beklager, men feedbacksystemet er nede i øjeblikket. Prøv igen senere.

Mange tak for din feedback.