Computeren starter ikke til Microsoft Windows 7

Computeren starter ikke til Microsoft Windows 7


Indholdsfortegnelse:

 1. Operativsystem
 2. Kontroller, at computeren afslutter første del af opstartsprocessen (POST)
 3. Afbryd alle eksterne enheder
 4. Kontroller for bestemte fejlmeddelelser
 5. Nulstil BIOS til standardværdierne
 6. Start op i harddisken ved hjælp af menuen One-Time Boot (enkeltstart)
 7. Kør en diagnosticering af computeren
 8. Start computeren i fejlsikret tilstand
 9. Start op i sidste kendte fungerende konfiguration
 10. Kontroller nylige ændringer
 11. Brug Startup Repair (Reparation under start) til at gendanne kritiske Windows-filer
 12. Brug Systemgendannelse til at gendanne computeren til en tidligere tilstand
 13. Brug Clean-Boot Troubleshooting (Fejlfinding ved ren start) til at isolere softwareproblemet
 14. Fejlfinding af virus og malware
 15. Gendan operativsystemet til fabriksindstillingerne

Denne artikel indeholder oplysninger om "Computeren starter ikke til Microsoft Windows 7"


1. Operativsystem

 

Denne artikel er til Microsoft Windows 7.
Klik nedenfor for at ændre operativsystem.


Tilbage til toppen

2. Kontroller, at computeren afslutter første del af opstartsprocessen (POST)

 

I mange tilfælde forsøger computeren ikke at overlade styringen til operativsystemet. Hvis du starter computeren og kan se en Dell-logoskærm med en bjælke nederst, og denne bjælke fyldes helt og forsvinder, så har computeren fuldført POST.

Klik her, hvis computeren ikke fuldfører POST

Klik her, hvis din harddisk ikke bliver registreret.


Tilbage til toppen

3. Afbryd alle eksterne enheder

 

Et hardwareelement forstyrrer muligvis Windows' normale opstartsproces. Prøv at afbryde forbindelsen til alle enheder, der er tilsluttet computeren, herunder:

 • Printere.
 • Scannere.
 • Mediekortlæsere.
 • Små mediedockingstationer (iPod, PDA, MP3-afspiller osv.).
 • Digitalkameraer og videooptagere.
 • USB-lagringsenheder.
 • Cd'er eller dvd'er fra alle optiske drev.

De eneste enheder, der bør være tilsluttet din computer, er skærmen, musen og tastaturet, forudsat at computeren er en stationær pc.


Tilbage til toppen

4. Kontroller for bestemte fejlmeddelelser

 

Dell har oplysninger om bestemte fejlmeddelelser ved start. Se følgende links for at få flere oplysninger.
 

Hvis fejlmeddelelsen ikke er anført ovenfor, kan du prøve at søge efter flere løsninger på internettet.
Klik på din foretrukne søgemaskine nedenfor, og beskriv derefter dit problem i søgefeltet.

Søg på Dell   Søg på Microsoft   Søg på Google   Søg på Bing


Tilbage til toppen

5. Nulstil BIOS til standardværdierne

 

Hvis din computer er indstillet til først at forsøge at starte til en anden enhed, kan dette forårsage problemer med opstart til Windows. Hvis du vil nulstille din computers BIOS til fabriksindstillingerne, skal du udføre følgende trin:

 1. Genstart computeren.
 2. Når Dell-logoet vises under genstart, skal du trykke flere gange på F2-tasten, indtil Entering Setup  (Aktivering af opsætning) vises i skærmens øverste højre hjørne.
 3. Afhængig af BIOS skal du muligvis trykke på en tast, som angives nederst på skærmen, for at indlæse standardindstillingerne. F.eks. F9 på Inspiron N5110.
 4. Tryk på ESC for at forlade BIOS, og vælg Save and Exit (Gem og afslut) for at gemme dine ændringer.
 
Bemærk: Hvis nulstilling af BIOS til fabriksindstillinger ikke løser problemet, kan du også forsøge at opdatere BIOS til den nyeste version for at løse problemer, der er relateret til BIOS på din pc eller tablet. Se følgende artikel i Dell Knowledge Base What is BIOS and How to Download and Install the latest BIOS? (Hvad er BIOS, og hvordan downloader og installerer du den nyeste BIOS?) for mere information om opgraderings- eller nedgraderingsproceduren for BIOS.
 
Bemærk: System BIOS kan blive beskadiget, hvis opgraderings- eller nedgraderingsproceduren for BIOS ikke gennemføres korrekt eller afbrydes.
En beskadiget BIOS er en af de mulige årsager til, at din pc ikke er i stand til at fuldføre POST eller starte op i operativsystemet.
Hvis din Dell pc eller tablet understøtter BIOS-gendannelse, kan du gendanne den beskadigede BIOS ved at bruge BIOS-gendannelsesmetoden, der kan anvendes til din Dell pc eller tablet. Se artiklen i Dell Knowledge Base BIOS Recovery options on a Dell PC or Tablet (Valgmuligheder ved gendannelse af BIOS på en Dell pc eller tablet) for mere information.

Tilbage til toppen

6. Genstart til harddisken ved hjælp af menuen One-Time Boot (enkeltstart)

Genstart computeren. Når Dell-logoskærmen vises, skal du trykke på tasten flere gange for at åbne menuen One-Time Boot (enkeltstart). Vælg valgmuligheden Boot from Hard Drive (Start op fra harddisk), og tryk på Enter.


7. Kør en diagnosticering af computeren 

Du kan køre PSA-diagnosticering ved at tænde for computeren og trykke flere gange på tastenF12 på skærmen med Dell-logoet. Dette åbner menuen One-Time Boot (enkeltstart). Vælg Diagnostics (Diagnosticering) for at starte den diagnostiske vurdering af computerens hardware.

Denne test tager ca. 5 minutter.

Hvis du modtager en fejl fra PSA-diagnosticeringen, skal du se siden Dell Hardware Diagnostics for at få yderligere hjælp:

Klik her for at udføre fejlfinding for diagnosticeringsfejl

Hvis du vil afgøre, om der er hardwareproblemer på din computer, skal du køre Dell Online Diagnostics.

 
Bemærk: På Dell Latitude bærbare pc'er kan du forsøge at gendanne pc'en vha. tvungen ePSA-metoden. Yderligere oplysninger finder du i Dell Knowledge Base-artiklen Sådan bruger du tvungen ePSA til genoprettelse efter POST- eller opstartsfejl.

Tilbage til toppen

8. Start computeren i fejlsikret tilstand

 
 1. Start computeren.
 2. Tryk på F8, i det øjeblik skærmbilledet med Dell-logoet vises, indtil du får vist Windows-menuen Avancerede indstillinger. (Hvis Windows-menuen Avancerede indstillinger ikke åbnes, skal du genstarte systemet og prøve igen).
 3. Vælg Fejlsikret tilstand, og tryk på Enter.
 4. Log på som administrator eller som bruger med administratorrettigheder.

Hvis din computer ikke starter op i fejlsikret tilstand, skal du vælge en af følgende metoder til fejlfinding. Ellers skal du gå til trin 5.


Tilbage til toppen

9. Prøv at starte til den sidste kendte fungerende konfiguration

Den sidste kendte fungerende konfiguration kan hjælpe dig med at genoprette de indstillinger, som din computer anvendte sidst, du genstartede Windows korrekt. Følg disse trin for at starte i sidste kendte fungerende konfiguration:

 1. Tænd systemet.
 2. Tryk på < F8 >, når meddelelsen for fejlfinding og avancerede opstartsfunktioner til Windows vises.
 3. Vælg Last Known Good Configuration (Sidste kendte fungerende konfiguration)

 

10. Kontroller nylige ændringer

 Hvis du er i stand til at starte i fejlsikret tilstand, skal du kontrollere, om der for nylig er blevet installeret ny software eller hardware på computeren. Hvis dette er tilfældet, kan du forsøge at fjerne disse programmer eller denne hardware fra computeren.

Tilbage til toppen

11. Brug Startup Repair (Reparation under start) til at gendanne kritiske Windows-filer

 

Startup Repair er et gendannelsesværktøj til Windows 7, som kan reparere visse problemer såsom manglende eller beskadigede systemfiler, der kan forhindre Windows i at starte korrekt. Når du kører Startup Repair, scanner programmet din computer for problemet, hvorefter det forsøger at udbedre det, så computeren kan starte normalt.

Du kan få mere at vide om Startup Repair til gendannelse af kritiske Windows-filer ved at klikke på nedenstående link:

Sådan køres Windows Startup Repair


Tilbage til toppen

12. Brug Systemgendannelse til at gendanne computeren til en tidligere tilstand

 

Klik her for at se en video om, hvordan du bruger systemgendannelse i Windows gendannelsesmiljø (WinRE) (Bemærk: Findes kun på engelsk)

Bemærk: Hvis Windows-menuen Avancerede indstillinger ikke åbnes, skal du genstarte computeren og prøve igen.
 
Bemærk: Prøv at gendanne fra det seneste gendannelsespunkt. Hvis dette ikke udbedrer problemet, kan du prøve det næste gendannelsespunkt, indtil du finder et gendannelsespunkt, der udbedrer problemet. Du skal geninstallere evt. software, som blev installeret, efter det valgte gendannelsespunkt blev dannet.
 1. Genstart computeren.
 2. Tryk på under starten, indtil Windows-menuen Avancerede indstillinger vises.
 3. Tryk på , indtil Reparer computeren er markeret, og tryk derefter på .
 4. I vinduet Indstillinger for systemgenoprettelse skal du vælge sprog og derefter klikke på Næste.
 5. Log på som bruger med administratorrettigheder, og klik på OK.
 6. I menuen Vælg et genoprettelsesværktøj skal du klikke på Systemgendannelse.
 7. I vinduet Systemgendannelse skal du klikke på Næste.
 8. Marker afkrydsningsfeltet Vis gendannelsespunkter, der er ældre end 5 dage for at få vist en komplet liste over gendannelsespunkter.
 9. Klik for at vælge et gendannelsespunkt.
 10. Klik på Næste og derefter på Udfør.
 11. Klik på Ja i bekræftelsesvinduet.
 12. Klik på Genstart, når systemgendannelsen er gennemført.
 13. Hvis du får fejlmeddelelser under gendannelsesprocessen, skal du følge anvisningerne på skærmen for at rette fejlen.

Tilbage til toppen

13. Brug Clean-Boot Troubleshooting (Fejlfinding ved ren start) til at isolere softwareproblemet

 

Et program eller et hardwareelement forstyrrer muligvis Windows' normale opstartsproces. Microsoft har oprettet en detaljeret proces til isolering af det opstartsprogram, der får Windows til at starte med problemer. Klik på linket nedenfor for at begynde fejlfindingsprocessen:

Sådan foretager du fejlfinding ved at udføre Clean Boot i Windows Vista eller Windows 7


Tilbage til toppen

14. Fejlfinding af virus og malware

 

Din computer kan blive påvirket af en virus eller anden ondsindet software. Dell anbefaler, at du styrker beskyttelsen af din pc mod angreb ved at holde din antivirussoftware opdateret.

Se vores vejledning til fjernelse af virus og spyware


Tilbage til toppen

15. Gendan operativsystemet til fabriksindstillingerne

 

Hvis Clean Boot Troubleshooting ikke kan identificere problemet, er det muligvis nødvendigt at gendanne din computer til fabriksindstillingerne. Du kan gendanne computerens operativsystem og software til de oprindelige fabriksindstillinger via linket nedenfor:

Nulstilling, nulstilling til fabriksindstillinger eller geninstallation af Windows 7 på din Dell-computer


Tilbage til toppen
 

 
Artikelnummer: SLN128763

Sidste ændringsdato: 16.08.2018 03.53


Bedøm denne artikel

Nøjagtig
Nyttig
Nemt at forstå
Var denne artikel nyttig?
Ja Nej
Send os feedback
Kommentarer må ikke indeholde følgende specialtegn: <>()\
Vi beklager, men feedbacksystemet er nede i øjeblikket. Prøv igen senere.

Mange tak for din feedback.