Fejlfinding i forbindelse med Windows 8 og Windows 8.1 STOP-fejl (blå skærm)

Fejlfinding i forbindelse med Windows 8 og Windows 8.1 STOP-fejl (blå skærm)


Denne artikel er til Microsoft Windows 8.
Klik nedenfor for at ændre operativsystem.

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er en fejlmeddelelse på blå skærm?
 2. Se Action Center for problemer og løsninger
 3. Kør Online Diagnostic
 4. Fejlfinding i forbindelse med almindelige fejlmeddelelser på blå skærm
  1. UNMOUNTABLE BOOT VOLUME (STARTDISKENHED KAN IKKE MONTERES) og INACCESSIBLE BOOT DEVICE (UTILGÆNGELIG STARTENHED)
  2. NTFS FILE SYSTEM (NTFS-FILSYSTEM)
  3. SYSTEM THREAD EXEPTION NOT HANDLED (SYSTEMTRÅDSUNDTAGELSE IKKE BEHANDLET) og KERNEL MODE EXCEPTION NOT HANDLED (KERNELTILSTANDSUNDTAGELSE IKKE BEHANDLET)
  4. PAGE FAULT IN NON PAGED AREA (SIDEFEJL I IKKE-SIDEINDDELT OMRÅDE)
  5. DRIVER IRQL NOT LESS THAN OR EQUAL TO (DRIVER-IRQL IKKE MINDRE END ELLER LIG MED)
  6. THREAD STUCK IN DEVICE DRIVER (TRÅD SIDDER FAST I ENHEDSDRIVER)


Hvad er en fejlmeddelelse på blå skærm?


Når der opstår bestemte problemer i Windows, stopper programmet, og der vises diagnosticeringsoplysninger med hvid tekst på en blå skærm. Visningen af disse fejl er kilden til udtrykket "Blå skærm" eller "Blå skærmdød". I Windows 8 er den blå skærm blevet ændret betydeligt, og der vises nu en sur smiley med teksten "Computeren stødte på et problem, som den ikke kunne løse, og skal nu genstartes." efterfulgt af fejltypen. De velkendte fejlkoder "OxXXXXXXXX" er blevet fjernet.
Fejlmeddelelser på blå skærm vises, når:
 • Windows registrerer en fejl, der ikke kan løses, uden at der går data tabt.
 • Windows registrerer, at vigtige OS-data er beskadigede.
 • Windows registrerer, at der er opstået hardwarefejl, der ikke kan genoprettes.
 • Den tekst, der vises, er blevet ændret i årenes løb fra store mængder oplysninger i Windows NT 4.0 til de relativt korte meddelelser, der vises i de nyere versioner af Windows. (Figur 1)


:(
Computeren stødte på et problem, som den ikke kunne løse, og skal nu genstartes.

Du kan søge efter fejlen på nettet: KERNEL DATA INPAGE ERROR


Figur 1: Eksempel på fejlmeddelelse på blå skærm


Trin 1: Søg efter problemer og løsninger i Action Center (Løsningscenter)


Nedbrudsfejl i Windows 8 opsamles i Action Center og holdes op mod andre nedbrudsdata, der er tilgængelige online. Du kan få adgang til Action Center ved at følge disse instruktioner:
 1. Skriv "Problemrapporter og løsninger" på startskærmen, og vælg derefter Vis alle problemrapporter for at få vist en liste over fejl, der er opstået på computeren, med tilhørende løsningsforslag, såsom at opdatere drivere, flashe systemets BIOS eller søge efter opdateringer til software.
 2. Alternative instruktioner:
  1. Fej indad fra skærmbilledets højre side for at åbne Charms bar (du kan også åbne Charms bar med mus ved at holde musen over det øverste højre hjørne af skærmbilledet og bevæge markøren ned), og vælg derefter Indstillinger. Du kan også trykke på tasterne Windows + I for at gå direkte til charm'en Indstillinger.
  2. Vælg Kontrolpanel.
  3. Vælg System og vedligeholdelse.
  4. Vælg Problemrapporter og løsninger.


Trin 2: Kør Online Diagnostic


Dell har oprettet en række online diagnosticeringsværktøjer, der kan identificere problemer med din computerhardware eller konfiguration, der kan være årsag til problemet. Besøg Dell Online Diagnostics for at få flere oplysninger og køre en scanning af din computer.

Trin 3: Fejlfinding i forbindelse med almindelige fejlmeddelelser på blå skærmUNMOUNTABLE BOOT VOLUME (STARTDISKENHED KAN IKKE MONTERES)

INACCESSIBLE BOOT DEVICE (UTILGÆNGELIG STARTENHED)


Disse to fejl har samme årsager, og du kan bruge de samme fejlfindingstrin til begge fejltyper. Disse stopkoder optræder altid i startprocessen. Når du får vist en af stopkoderne, er der sket følgende:

1 Systemet har udført POST (Power-On Self-Test).


2 Systemet har indlæst NTLDR og overført kontrollen af startprocessen til NTOSKRNL (kernen).


3 NTOSKRNL er forvirret. Enten kan den ikke finde resten af sig selv, eller også kan den ikke læse filsystemet, hvor det skulle være placeret.
Ved fejlfinding af denne fejl skal du finde ud af, hvorfor Windows-kernen er forvirret, og derefter løse årsagen til problemet.
Ting, som skal undersøges:

 • Konfigurationen af SATA-controlleren i systemets BIOS Hvis SATA-controlleren skifter mellem ATA- og AHCI-tilstand (eller omvendt), kan Windows ikke kommunikere med SATA-controlleren, fordi de forskellige tilstande kræver forskellige drivere. Prøv at skifte SATA-controllertilstand i BIOS.
 • RAID-indstillinger Du får muligvis vist denne fejl, hvis du eksperimenterer med indstillingerne for RAID-controlleren. Prøv at skifte RAID-indstillingerne tilbage til Autodetect (Automatisk genkendelse) (normalt nøjagtig).
 • Forkert eller dårlig kabeltilslutning Prøv at tilslutte datakablerne mellem drevet og dets controller igen i begge ender.
 • Harddiskfejl Kør den indbyggede diagnosticering på harddisken. Husk: Code 7 angiver databeskadigelse, der kan rettes, ikke en diskfejl.
 • Filsystemfejl Start genoprettelseskonsollen fra Windows-installationsdisken, og kør chkdsk /f /r.
 • Forkert konfigureret BOOT.INI (Windows Vista). Hvis du er kommet til at slette eller ændre filen boot.ini, kan stopkoden 0x7B udløses under start. Start genoprettelseskonsollen fra Windows-installationsdisken, og kør BOOTCFG /REBUILD


NTFS_FILE_SYSTEMDenne stopkode angiver, at der er opstået en situation, som NTFS-filsystem-driveren ikke kan håndtere, og den er næsten altid forårsaget af følgende tre ting:
 • Databeskadigelse på disken
 • Databeskadigelse i hukommelsen
 • Der er ikke mere hukommelse på systemet (sker normalt kun på meget belastede servere)

Ting, som skal undersøges:

1 Indsæt hukommelsen og alle drevdatakabler igen for at fjerne eventuelle fejl i forbindelse med beskadigede data, der opstår som følge af dårlig eller forkert isat hardware.


2 Kør en komplet diagnosticering af hukommelsen og harddisken. Den hurtige test er ikke tilstrækkelig i dette tilfælde. Du skal køre den komplette systemdiagnosticering.


3 Hvis diagnosticeringen udføres uden fejl, skal du køre en komplet systemkontrol fra genoprettelseskonsollen (chkdsk /f /r) for at registrere og reparere eventuelle beskadigede data.


4 Hvis ingen af ovenstående handlinger løser problemet, skal du geninstallere Windows.


5 Hvis dette ikke løser problemet, skal du udskifte harddisken.


SYSTEM THREAD EXEPTION NOT HANDLED (SYSTEMTRÅDSUNDTAGELSE IKKE BEHANDLET)

KERNEL MODE EXCEPTION NOT HANDLED (KERNELTILSTANDSUNDTAGELSE IKKE BEHANDLET)Disse to fejltyper angiver, at et program, der kører i kernen, har registreret en uventet betingelse, der ikke kan løses. Der er samme fejlfindings- og løsningstrin til de to fejltyper, og du skal sandsynligvis bruge fejlfindingsværktøjet Windows Debugger til at finde årsagen til fejlen.
Ting, som skal undersøges:
 • Hvis fejlmeddelelsen på blå skærm angiver en driver- eller biblioteksfil, skal du finde ud af, hvilken driver eller hvilket program filen er en del af, og derefter opdatere eller deaktivere det.
 • Opdater systemets BIOS til den seneste tilgængelige version.
 • Fjern de senest installerede programmer, og annuller eventuelle drivere, du har installeret for nylig.
 • Kør diagnosticering på computerens hukommelse.

PAGE FAULT IN NON PAGED AREA (SIDEFEJL I IKKE-SIDEINDDELT OMRÅDE)Denne stopkode angiver, at systemet har forsøgt at få adgang til en ikke-eksisterende del af hukommelsen. Den forårsages næsten altid af følgende:
 • En driver, der forsøger at få adgang til en side i hukommelsen, som ikke findes
 • En usædvanlig fejl på en systemtjeneste (f.eks. virusscanner)
 • Fejlbehæftet eller forkert isat hukommelse
 • Beskadigede data på harddisken

Brug Windows Debugger til at finde den præcise årsag til disse fejl.
Ting, som skal undersøges:

1 Hvis fejlmeddelelsen på blå skærm angiver en driver- eller biblioteksfil, skal du finde frem til, hvilken driver eller hvilket program filen er en del af, og derefter opgradere til den seneste version eller fjerne driveren eller programmet.


2 Hvis fejlen opstår under start, skal du forsøge at starte til den sidst anvendte fungerende konfiguration.


3 Hvis fejlen opstod, efter at du havde installeret et program eller en driver, skal du fjerne driveren/programmet.


4 Prøv at køre en komplet diagnosticering af harddisk og hukommelse, efter at du har isat hukommelsen igen og sluttet datakablerne til harddisken igen.


DRIVER IRQL NOT LESS THAN OR EQUAL TO (DRIVER-IRQL IKKE MINDRE END ELLER LIG MED)Denne stopkode angiver, at en driver har forsøgt at få adgang til et bestemt område af hukommelsen på et tidspunkt, hvor den ikke skulle have adgang. Det vil sige, at der er en fejl i selve driveren. Målet med fejlfindingen er at finde frem til denne driver og enten deaktivere eller udskifte den. Brug Windows Debugger til at finde fejlen.
Uden dette fejlfindingsværktøj er du begrænset til at fjerne/opdatere/annullere den driver, som indeholder den fil, der er angivet i fejlmeddelelsen på blå skærm.

THREAD STUCK IN DEVICE DRIVER (TRÅD SIDDER FAST I ENHEDSDRIVER)Denne fejl på blå skærm angiver, at en enhedsdriver (næsten altid en videokortdriver), sidder fast og venter på noget (normalt en hardwarehandling). De fleste af jer har sandsynligvis set nv4_disp.sys, der er knyttet til denne blå skærm.
Ting, som skal undersøges:

1 Kontroller, at videodriverne er opdaterede til den seneste Dell-version.


2 Systemets BIOS skal være fuldt opdateret.


3 Hvis både videodriveren og systemets BIOS er opdateret, skal du kontakte producenten for at få oplysninger om nye driveropdateringer.


4 Endelig kan du forsøge at skifte videokortet.


Fejlen løses sandsynligvis ikke ved at geninstallere Windows.

Artikelnummer: SLN129813

Sidste ændringsdato: 29.07.2015 01.03


Bedøm denne artikel

Nøjagtig
Nyttig
Nemt at forstå
Var denne artikel nyttig?
Ja Nej
Send os feedback
Kommentarer må ikke indeholde følgende specialtegn: <>()\
Vi beklager, men feedbacksystemet er nede i øjeblikket. Prøv igen senere.

Mange tak for din feedback.