Dell PowerEdge: Udbedring af fejlen med blå skærm i Windows "STOP 0x00000050: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA"

Dell PowerEdge: Udbedring af fejlen med blå skærm i Windows "STOP 0x00000050: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA"


Denne artikel indeholder oplysninger om, hvordan du afhjælper fejlen med blå skærm i Windows "STOP 0x00000050: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA".Hvis du oplever fejlen 0x00000050 med blå skærm i Windows, vil du muligvis kunne få nogle grundlæggende oplysninger alene via koden. Fejlen forårsages typisk af hardware eller hukommelse. Du kan finde yderligere oplysninger i Microsoft Community-artiklen: Bug Check 0x50: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA.  Fejlfindingen fra Microsofts supportwebsted er gengivet her for nemheds skyld:

 1. Klik på Start og derefter på Kør. Skriv MSCONFIG. Vælg startfanen, og deaktiver alle startelementer, som ikke er Microsoft.
 2. Gå til fanen Tjenester. Deaktiver alle tjenester, der ikke er Microsoft.  Test for at se, om problemet forsvinder. Genaktiver kun i grupper for at indkredse den tjeneste eller det startprogram, der er årsag til problemet.
 3. Kontrollér, at al ny hardware eller software er korrekt installeret. Frakobl den nye hardware, eller udskift den for at se, om det løser problemet.
 4. Kør Windows-opdateringer, og opdater din Windows-installation.
 5. 5. Gå til Windows Server Catalog (https://www.windowsservercatalog.com/) for at bekræfte, at al hardware og alle drivere er kompatible med operativsystemet. Opdater hardwarekomponenterne med de nyeste drivere med den nyeste firmware fra https://www.dell.com/support/
 6. Kør den systemdiagnosticering, der leveres af computerproducenten, især en RAM-kontrol. Hvis dette er en ny installation af hardwaren eller softwaren, skal du kontakte producenten angående eventuelle påkrævede opdateringer til drivere eller firmware.
   

Trinnene nedenfor omfatter en generisk fejlfinding. Ikke alle fejl med blå skærm kræver en geninstallation af operativsystemet. Faktisk kan de fleste repareres. Disse trin er ikke specifikke for den aktuelle kode og er muligvis ikke nødvendige for alle fejl med blå skærm.
 


Løsning

For at indkredse årsagen skal du køre PSA/ePSA-diagnosticering.
Du finder detaljerede oplysninger om at køre PSA/ePSA-diagnosticering i Dell Knowledge Base-artiklen: Run Built-In Diagnostics for Your System (Kør den indbyggede diagnosticering for dit system).

 • Hvis diagnosticeringen mislykkes, skal du åbne Dells interaktive supportagent og søge efter fejlkoderne for at fastslå, hvilken del der forårsager fejlen.
 • Hvis diagnosticeringen lykkes, skal du finde ud af, hvornår fejlen med blå skærm i Windows forekommer.
  • Inden start: For at fastslå en defekt del skal du isolere hukommelsen ved at tilslutte ét modul ad gangen og isolere harddisken ved at tilslutte en kendt fungerende harddisk til systemet, indtil den defekte del er fundet.
  • Inden logon: Start i fejlsikret tilstand, og deaktiver alle opstartsposter. Isoler 1 opstartspost ad gangen, indtil du finder den agent, der forårsager problemet.
  • Undervejs / efter logon: Indsaml minidump-filerne ved at navigere til C:\windows\minidump og analysere minidump-filerne vha. et værktøj kaldet BlueScreenView udviklet af Nirsoft. Du kan også bruge linket Windbg via Dell.com til at konfigurere fejlfindingen. Identificer agenten, der forårsager problemet, og geninstaller den rigtige driver eller det rigtige program.  Hvis problemet fortsætter, kan det være nødvendigt at foretage en geninstallation af Windows.
Bemærk: Driverne deaktiveres i Windows 7/2008 R2 vha. Microsoft Diagnostics and Recovery Tool Set (DaRT) (Værktøjssæt til diagnosticering og gendannelse fra Microsoft). 

 


Yderligere ressourcer

https://blogs.msdn.microsoft.com/deviations/2010/06/07/quick-tips-kernel-dumps-blue-screens-and-analyze-v/

https://blogs.msdn.microsoft.com/mahjayar/2007/04/01/debugging-the-mystery-of-the-crashing-desktop/

http://blogs.msdn.com/b/ntdebugging/archive/2009/05/29/reversing-in-reverse-linked-list-pool-corruption-a-complete-walkthrough.aspx

https://blogs.msdn.microsoft.com/ntdebugging/2009/05/29/reversing-in-reverse-linked-list-pool-corruption-a-complete-walkthrough-part-1/


 


Need more help?
Find additional PowerEdge and PowerVault articles

Visit and ask for support in our Communities

Create an online support Request


Artikelnummer: SLN147482

Sidste ændringsdato: 24.04.2018 10.44


Bedøm denne artikel

Nøjagtig
Nyttig
Nemt at forstå
Var denne artikel nyttig?
Ja Nej
Send os feedback
Kommentarer må ikke indeholde følgende specialtegn: <>()\
Vi beklager, men feedbacksystemet er nede i øjeblikket. Prøv igen senere.

Mange tak for din feedback.