Dell Backup and Recovery 1.8: Sikkerhedskopiering

Dell Backup and Recovery 1.8: SikkerhedskopieringDenne artikel indeholder oplysninger om Dell Backup and Recovery 1.8: Sikkerhedskopiering


Indholdsfortegnelse:

 1. Oversigt over sikkerhedskopiering
 2. Sikkerhedskopiering af systemet
 3. Sikkerhedskopiering af data
 4. Dell Backup and Recovery 1.8: Nyttige links

BEMÆRK: Dell Backup and Recovery 1.8 leveres ikke længere med Dell-systemer. Denne artikel har kun til formål at give oplysninger til brugere af ældre systemer.

ADVARSEL: Inden systemet opgraderes til Windows 10, skal du have installeret de nyeste opdateringer til Dell Backup and Recovery 1.8 for at sikre, at programmet vil fungere efter opgraderingen. Du finder flere oplysninger i følgende artikel: Dell Backup and Recovery (DBAR) and Windows 10 (Dell Backup and Recovery (DBAR) og Windows 10)

1. Oversigt over sikkerhedskopiering

Dell Backup and Recovery 1.8 gør det muligt for en bruger at oprette en sikkerhedskopi af systemet og en sikkerhedskopi af data.

Brugeren kan åbne følgende indstillinger efter åbning af skærmbilledet for sikkerhedskopiering:

 • Sikkerhedskopiering af systemet
 • Sikkerhedskopiering af data

Hver af disse valgmuligheder er beskrevet nærmere i denne artikel.

Forskellen på sikkerhedskopiering af systemet og sikkerhedskopiering af data

Sikkerhedskopiering af systemet gemmer snapshot af brugerpartitionen på et givent tidspunkt. Snapshottene omfatter operativsystemet, registreringsdatabasen, drivere, programmer og datafiler samt systemområder, der er skjult for brugeren.

Sikkerhedskopiering af data er en sikkerhedskopi af en fil eller en gruppe af filer, der indeholder en kopi af den markerede fils/mappes indhold. Når du opretter en sikkerhedskopi af data, er det kun dataene sammen med mappetræet, der komprimeres og gemmes.

BEMÆRK:
 • Sikkerhedskopiering af data på et netværksdrev understøttes ikke.
 • Sikkerhedskopiering af systemet, planlagt sikkerhedskopiering af data og kontinuerlig databeskyttelse er funktioner, som kun er tilgængelige for Premium-brugere.
 • Opgradering til Premium-versionen af Dell Backup and Recovery 1.8 er en engangsinvestering
 • Sikkerhedskopiering af data kan foretages på et lokalt drev eller et eksternt USB-drev.

Tilbage til toppen


2. Sikkerhedskopiering af systemet

BEMÆRK:
 • Denne funktion er kun tilgængelig i Premium-versionen af Dell Backup and Recovery 1.8
 • Backup på et netværksdrev understøttes ikke

Oversigt

En sikkerhedskopi af systemet er et øjebliksbillede af alle de programmer, systemindstillinger og filer, der ligger på harddisken, som kan bruges til at gendanne systemet. Her kan brugeren indstille parametrene for sikkerhedskopieringen, som f.eks. opsætning af placeringen for sikkerhedskopier af systemet, planlægning af sikkerhedskopiering og indstilling af frekvensen af sikkerhedskopiering.

For at oprette en sikkerhedskopi af systemet skal du vælge mellem følgende valgmuligheder

Hvor

 • Eksternt - Klik på denne flise for at indstille placeringen af sikkerhedskopier af systemet til et eksternt drev.
 • Lokalt - Klik på denne flise for at indstille placeringen af sikkerhedskopier af systemet til et lokalt drev.

Hvornår

 • Planlagt - Klik på denne flise for at planlægge frekvensen af sikkerhedskopieringen. Den kan indstilles til dagligt, ugentligt eller månedligt.
 • Manuelt - Klik på denne flise for at foretage en manuel sikkerhedskopiering.

Flere valgmuligheder

Flere valgmuligheder (placeret øverst til højre) - Klik her for at konfigurere indstillingerne for sikkerhedskopiering af systemet. De tilgængelige indstillinger under Flere valgmuligheder er forklaret her.

Kvoter

Sikkerhedskopier af systemet kan opbevares i et beskyttet område på den lokale harddisk og bruges til systemgendannelse. Brugeren kan vælge størrelsen på den del af harddisken, som kan anvendes til dette, i kvoter. Det er som standard sat til 25 % af harddisken, og det kan maksimalt sættes til 30 %

BEMÆRK: Pladsen tildelt under Kvoter vil være i et beskyttet område på harddisken og vil ikke være tilgængelig for normal brug.

Udeladelse af filer

Brugeren kan udelade filer efter kategori (billeder, musik eller videoer) eller efter størrelse ved at angive den maksimale filstørrelse, som kan sikkerhedskopieres.

BEMÆRK:
 • Udeladelse af billeder vil udelade alle de følgende filtyper: .bmp .jpg .jpeg .gif .png .tif og .tiff.
 • Udeladelse af musik vil udelade alle de følgende filtyper: .aac .ac3 .aiff .au .m4p .mp1 .mp2 .mp3 .ogg .omf .ra .ram .ru og .wma.
 • Udeladelse af videoer vil udelade alle de følgende filtyper: .asf .avi .divx .dv .mlv .m2p .m2v, .moov .mov .mpeg .mpg .hk .mkv .ogm .omf .qt .ra .ram .ru .rmj .swf .vob .wmv og .wm.
 • Udelukkelse efter størrelse vil udelade enhver enkelt fil, der har samme størrelse eller er større end den valgte filstørrelse.

Filoprydning

Brugeren kan slette, arkivere eller flette systemsikkerhedskopier i Filoprydning

 • Slet sikkerhedskopier af systemet - Brugeren kan slette sikkerhedskopier for at frigøre plads på lagringsenheden.
 • Arkiver sikkerhedskopier af systemet - Brugeren kan flytte sikkerhedskopier til skrivbare diske for at frigøre plads på lagringsenheden.
 • Flet sikkerhedskopier af systemet - Brugeren kan beholde den seneste sikkerhedskopierede version af hver fil og slette alle ældre udgaver af filen.

Instant Restore

Dette er en ny funktion i Dell Backup and Recovery 1.8, der som standard er aktiveret fra fabrikkens side. Funktionen sikkerhedskopierer Windows-registreringsdatabasen Windows-systemfilerne og driverne og placerer dem på et beskyttet sted i computeren.

Hvis computeren ikke starter op i operativsystemet, vil den starte op i genoprettelsesmiljøet og køre Smart Repair. Hvis Smart Repair ikke løser problemet, vil funktionen Instant Restore automatisk starte, og værktøjet vil gendanne computeren til den sidst kendte fungerende tilstand.

BEMÆRK:
 • Dell anbefaler, at funktionen Instant Restore altid sættes til ON.
 • Funktionen Instant Restore kan slås til eller fra ved hjælp af skydebjælken.
 • Antallet af snapshots, der skal beholdes, kan ændres fra 1 til 4.

Diverse

Her kan brugerne indstille Overlay Icon Status (Status for ikonoverlejring) og Context Menu Status (Status for genvejsmenu) til ON eller OFF.

 • Overlay Icon Status (Status for ikonoverlejring) - Dette gør det nemt for brugeren at identificere, hvilke filer der er blevet sikkerhedskopieret.
 • Context Menu Status (Status for genvejsmenu) - Dette gør det muligt for brugeren at højreklikke på filerne eller mapperne og gå direkte til datagendannelsesskærmbilledet for den valgte fil eller mappe.
BEMÆRK: Ændringer af disse indstillinger træder først i kraft efter en genstart af systemet.

Anbefalet konfiguration

Dell anbefaler at bruge indstillingerne som en retningslinje for den bedste konfiguration af sikkerhedskopiering af systemet.

 • Den eksterne harddisk, der bruges, skal være større end den mængde data, der skal sikkerhedskopieres. Det anbefales, at harddisken er flere gange større end mængden af data.
 • Det anbefales at sikkerhedskopieringen af systemet udføres på den samme harddisk, der blev brugt til at oprette gendannelsesmediet til fabriksindstillinger, så brugeren er i stand til at gendanne systemet til den seneste sikkerhedskopi af systemet i tilfælde af en fejl.
 • Planlæg sikkerhedskopiering af systemet regelmæssigt: Månedligt, ugentligt eller dagligt, afhængigt af hvor ofte data i systemet ændres.
 • Kontrollér, at den eksterne harddisk er forbundet til systemet, når den planlagte sikkerhedskopiering skal foretages.
 • Kontrollér regelmæssigt sikkerhedskopierne af systemet for at sikre, at de udføres som forventet.
  • Kontrollér aktivitetslogge ved at klikke på ? øverste til højre i programmet.
  • Gå til Gendan data, og se, om nye filer inkluderet i denne sikkerhedskopi af systemet er tilgængelige til gendannelse.

Tilbage til toppen


3. Sikkerhedskopiering af data

Oversigt

Sikkerhedskopiering af data er en sikkerhedskopi af en fil eller en gruppe af filer, der indeholder en kopi af den markerede fils/mappes indhold. Sikkerhedskopier af data kan gemmes på et lokalt drev eller en ekstern harddisk. a

Brugere af basisversionen kan sikkerhedskopiere data manuelt, og brugere af Premium-version kan sikkerhedskopiere data efter planlægning eller kontinuerligt (i realtid).

BEMÆRK: Sikkerhedskopiering af data på et netværksdrev understøttes ikke.

 • Lokalt - Klik på denne flise for at konfigurere indstillingerne for sikkerhedskopiering lokalt eller på en ekstern harddisk.

De tilgængelige valgmuligheder i hver af disse fliser er forklaret nedenfor.

Lokalt

Fra skærmbilledet til oprettelse af sikkerhedskopi af data kan du vælge mellem følgende valgmuligheder:

 • Gennemse - Klik på denne flise for at finde og indstille placeringen for sikkerhedskopien af data.
 • Kontinuerlig - Klik på denne flise for at aktivere kontinuerlig databeskyttelse i realtid.
 • Planlagt - Klik på denne flise for at planlægge frekvensen af sikkerhedskopieringen. Den kan indstilles til dagligt, ugentligt eller månedligt.
 • Manuelt - Klik på denne flise for at foretage en manuel sikkerhedskopiering.
 • Flere valgmuligheder er placeret øverst til højre - Klik her for at konfigurere indstillingerne for sikkerhedskopiering af data. De tilgængelige indstillinger under Flere valgmuligheder er beskrevet nærmere nedenfor.
BEMÆRK: Brugeren kan indstille, hvilke filtyper der skal medtages i sikkerhedskopien ved at vælge fliserne Dokumenter, Billeder, Musik eller Videoer, som er placeret under flisen Gennemse. Derudover kan flere filer inkluderes i sikkerhedskopien ved at klikke på knappen Tilføj flere filer.

Flere valgmuligheder (indstillinger for sikkerhedskopiering af data)

Placeret øverst til højre - Klik her for at konfigurere indstillingerne for sikkerhedskopiering af data.

Valg af filer til kontinuerlig sikkerhedskopiering - Brugeren kan vælge filer eller mapper, der skal medtages ved kontinuerlig databeskyttelse.

Indstillinger for kontinuerlig sikkerhedskopiering - Brugeren kan indstille det antal sikkerhedskopiversioner, der skal bevares, og det mindste ophold mellem sikkerhedskopiversioner til kontinuerlig databeskyttelse.

Valg af filer - Brugeren kan vælge eventuelle yderligere filer eller mapper, der skal medtages i sikkerhedskopieringen af data.

Tilbage til toppen


5. Dell Backup and Recovery: Nyttige links

Dell Backup and Recovery-website

Dell Backup and Recovery 1.8: Oversigt og installation

Dell Backup and Recovery 1.8: Gendannelsesmedie til fabriksindstillinger

Dell Backup and Recovery 1.8: Gendannelse

Tilbage til toppen

Artikelnummer: SLN297583

Sidste ændringsdato: 19.09.2017 15.35


Bedøm denne artikel

Nøjagtig
Nyttig
Nemt at forstå
Var denne artikel nyttig?
Ja Nej
Send os feedback
Kommentarer må ikke indeholde følgende specialtegn: <>()\
Vi beklager, men feedbacksystemet er nede i øjeblikket. Prøv igen senere.

Mange tak for din feedback.