Dell Inspiron 15 (7560) Vejledning til brug og fejlfinding

Dell Inspiron 15 (7560) Vejledning til brug og fejlfinding


Inspiron 15 7560

Hurtige links

Kom godt i gang med din computer fra Dell Inspiron 7560 Opsætning, specifikationer og servicemanual Find din servicekode og ekspresservicenummer Inspiron 7560 Drivere og downloads Garanti og support

For at få hjælp med problemer som f.eks. kabelbaseret og trådløst netværk, Windows, mus, berøringsplade, tastatur, LCD, webkamera og download af drivere skal du se afsnittet nedenfor, som kan udvides.


For specifikationer skal du gå til siden med onlinemanualen til Inspiron 7560 og derefter klikke på Inspiron 15 7000 – Setup and Specifications (Opsætning og specifikationer) (se afsnittet Specifications (Specifikationer)).


For placering af porte skal du gå til siden med onlinemanualen til Inspiron 7560 og derefter klikke på Inspiron 15 7000 Setup and Specifications (Opsætning og specifikationer)(se afsnittet Views (Visninger)).


For at finde din servicekode eller ekspresservicekode skal du gå til siden Hvor er servicekoden er placeret?.

Gå til Dell Supportcenter til netværk og trådløs funktion for at få vejledninger og fejlfindingsoplysninger til kabelbaserede og trådløse netværk.
 


For at slå den trådløse antenne til og fra skal du trykke på tasten Fn og holde den nede og derefter trykke på tasten PrtScr (gentag dette for at slå den trådløse antenne til og fra).

Se artiklen How to Turn the Wireless Antenna On and Off on a Dell Computer (Sådan aktiveres/deaktiveres den trådløse antenne på en Dell-computer) i Dell Knowledge Base for at få yderligere oplysninger om, hvordan du aktiverer/deaktiverer den trådløse antenne.

 • Brugen af SupportAssist-programmet sikrer automatiske opdateringer til computeren og registrerer problemer, der løses for dig. Lad os klare besværet med at vedligeholde din Dell-computer eller -tablet. Gå til siden SupportAssist til pc'er og tablets for at få flere oplysninger om SupportAssist.
   
 • Se artiklen How to use the Dell PC Diagnostics (Sådan bruges diagnosticering på en pc fra Dell) i Dell Knowledge Base for at køre hardwarediagnosticering online og sikre, at din hardware virker korrekt. Artiklen forklarer, hvordan man får adgang til hardwarediagnosticering og de forskellige former for tests, der er tilgængelige for din Dell-computer eller -tablet.  
  Bemærk: Diagnosticeringen vil enten løse problemet automatisk eller guide dig igennem trinnene til løsning af problemet. Når fejlsøgningskoden angiver en fejlbehæftet del, påbegynder vi straks processen for en reservedel uden beregning i garantiperioden afhængigt af den fejlbehæftede del.
   
 • Hvis computeren ikke kan få adgang til internettet, kan du køre den indbyggede diagnosticering (ePSA) på din computer. Se følgende artikel i Dell Knowledge Base for at få flere oplysninger: Resolve Hardware Issues With Built-in and Online Diagnostics (ePSA or PSA Error Codes) (Løs hardwareproblemer med indbygget og online diagnosticering (ePSA- eller PSA-koder)).

Dette afsnit dækker Microsoft Windows-operativsystemet, der er installeret på din computer. Vælg fanerne nedenfor for at få flere oplysninger.


Se Dell Windows Support Center for at få hjælp til at bruge Microsoft Windows. Du skal vælge det operativsystem, du har brug for hjælp til.


Hvis computeren ikke svarer, eller du udfører fejlfinding for problemer med langsom ydeevne, skal du udføre følgende trin:

 1. Tryk på tænd/sluk-knappen i mindst 15 sekunder for at sikre, at computeren slukker.
 2. Fjern forbindelsen til alle eksterne enheder, herunder tastatur, mus og ekstern monitor. Eksterne enheder omfatter også eksterne lagerenheder, såsom flashdrev, USB-enheder, printere, kort osv.
 3. Tryk på tænd/sluk-knappen for at se, om computeren tænder og starter korrekt. Hvis ikke, skal du se følgende artikel i Dell Knowledge Base: Computer Does Not Turn on, or is Stuck on the Dell Logo Screen (Computeren tænder ikke, eller sidder fast på skærmen med Dell-logoet).
 4. Hvis computeren ikke starter korrekt op, skal du downloade og installere SupportAssist. Gå til siden SupportAssist til pc'er og tablets for at få flere oplysninger om, hvordan du henter og installerer SupportAssist.
 5. Kør systemvedligeholdelse på computeren. Se artiklen Optimization and Maintenance of Microsoft Windows (Optimering og vedligeholdelse af Microsoft Windows) eller Troubleshooting Slow Perfmance Issues (Fejlfinding af problemer vedrørende langsom ydeevne) i Dell Knowledge Base.
 6. Begynd at tilslutte eksterne enheder én ad gangen, og kontrollér, om computeren fortsætter med at reagere.


Dette link fører til artiklen Microsoft Windows fastlåser, eller der opstår en fejl i Dell Knowledge Base.


Du kan få flere oplysninger om de tilgængelige drivere på siden med drivere til Inspiron 7560.

I denne artikel finder du oplysninger om, hvordan du downloader drivere til Dell-computere: "How to Download and Install a Driver" (Sådan downloades og installeres en driver).

Dette afsnit dækker den hardware, der er installeret på din computer. Vælg fanerne nedenfor for at få flere oplysninger.


Se følgende artikler i Dell Knowledge Base for at få oplysninger om brug eller fejlfinding af mus, tastatur eller berøringsplade.


Se artiklen Disabling or Enabling the Touchpad on a Dell Laptop (Deaktivering eller aktivering af berøringspladen på en bærbar pc fra Dell) i Dell Knowledge Base for at få flere oplysninger om, hvordan du aktiverer og deaktiverer berøringspladen.


Se artiklen Troubleshooting a Laptop LCD Screen That is Black, Blank or Hard to See (Fejlfinding på en LCD-skærm på en bærbar pc fra Dell, som er sort, tom eller svær at se) i Dell Knowledge Base for at få oplysninger om fejlfinding på en bærbar pc's LCD-skærm.


For at få hjælp til at løse problemer med USB-porte kan du læse artiklen How to resolve USB port issues (Sådan løser du problemer med USB-porte) i Dell Knowledge Base.


Se artiklen Understanding and Troubleshooting Your Hard Drive (Forståelse af og fejlfinding på din harddisk) i Dell Knowledge Base for at få oplysninger om og hjælp til at løse harddiskproblemer.


Hvis du oplever en situation, hvor computeren enten ikke starter eller den starter (indikatorerne lyser og ventilatorerne kører), men der er intet billede, skal du se, om batteri-LED-indikatoren blinker gult/hvidt i et mønster for at bestemme de fejl, der findes i tabel 1.

Bemærk:

Blinkemønstrene består af 2 sæt tal, som repræsenteres af en række gule blink og derefter en række hvide blink.

Første gruppe: LED-indikatoren blinker med en gul farve 1 til 9 gange efterfulgt af en kort pause, hvor indikatoren er slukket i 1,5 sekunder.

Anden gruppe: LED-indikatoren blinker med en hvid farve 1 til 9 gange efterfulgt af en længere pause, før den næste cyklus starter forfra, hvor indikatoren er slukket i 3 sekunder.

For eksempel: For fejlen Ingen hukommelse registreret (2,3). Batteri-LED-indikatoren blinker to gange gult efterfulgt af en pause og blinker derefter tre gange hvidt. Batteri-LED-indikatoren holder pause i 3 sekunder, før den næste cyklus gentager sig igen.

 

Blinkmønster

Component Beskrivelse
Gul Hvid
2
1
CPU CPU-fejl
2
2
Fejl på BIOS ROM Fejl på systemkort (inkluderer BIOS-beskadigelse eller ROM-fejl)
2
3
Hukommelse Ingen hukommelse/RAM registreret
2
4
Hukommelse Hukommelses-/RAM-fejl
2
5
Hukommelse Ugyldig hukommelse installeret
2
6
Chipsæt Systemkort-/chipsetfejl
2
7
LCD LCD-fejl
3
1
RTC-strømfejl Fejl på CMOS-batteri
3
2
PCI/video Fejl i PCI-kort eller videokort/chip
3
3
BIOS-gendannelse 1 Gendannelsesafbildning blev ikke fundet
3
4
BIOS-gendannelse 2 Gendannelsesafbildning blev fundet, men er ugyldig
Tabel 1: Gentagne batteri-LED-koder

For at få yderligere hjælp til computeren bedes du kontakte teknisk support.

Hvis batteri-LED-indikatoren ikke blinker i et gult/hvidt mønster, skal du udføre følgende trin:
 1. Tryk på tænd/sluk-knappen i mindst 15 sekunder for at sikre, at computeren slukker.
 2. Fjern forbindelsen til alle eksterne enheder, herunder tastatur, mus og ekstern monitor. Eksterne enheder omfatter også eksterne lagerenheder, såsom flashdrev, USB-enheder, printere, kort osv.
 3. Fjern vekselstrømsadapteren fra computeren, og tag adapterstikket ud af stikkontakten.
 4. Sørg for, at stikkene på strømledningen og vekselstrømsadapteren er trykket fast sammen.
 5. Sæt strømledningen i computeren og en god stikkontakt (ikke på en overspændingsbeskyttelse eller strømskinne).
 6. Tryk på tænd/sluk-knappen for at se, om computeren tænder og starter korrekt. Hvis ikke, skal du se følgende artikel i Dell Knowledge Base: Computer Does Not Turn on, or is Stuck on the Dell Logo Screen (Computeren tænder ikke, eller sidder fast på skærmen med Dell-logoet).
 7. Start de tilsluttede enheder én ad gangen, og test dem for at se, om computeren tænder.


Der er tidspunkter, hvor ændringer af indstillinger i systemopsætningen (BIOS) kan forhindre computeren i at starte til Windows. En gendannelse af standardindstillingerne for BIOS vil muligvis få computeren til at starte korrekt.
 

 1. Genstart computeren.
 2. Tryk på tasten F2 for at åbne opsætningsskærmen, når du kan se Dell-logoet under POST.
 3. På skærmbilledet Systemopsætning skal du klikke på Gendan indstillinger.
 4. Sørg for, at BIOS Defaults (BIOS-standarder) er valgt, og klik på OK.
 5. Klik på Afslut.
 6. Bekræft afslutning, når du bliver spurgt.

Dette afsnit beskriver den software, der kan være installeret på din computer. Vælg fanerne nedenfor for at få flere oplysninger.


Siden Dell Windows sikkerhedskopiering og genoprettelsesindstillinger indeholder oplysninger om sikkerhedskopiering af dit Windows-operativsystem samt genoprettelsesindstillinger til, når Windows starter korrekt og ikke starter korrekt.


Dell Download Center indeholder oplysninger om software, du eventuelt har købt, og software, der allerede er installeret på din computer, f.eks. Dell Backup Solutions og Dell SupportAssist til pc'er og tablets.


Noget af den software, der sælges på købstidspunktet, skal downloades, når du modtager computeren. Du kan downloade og installere disse programmer ved at benytte Dell Digital Delivery. Se følgende links for at få flere oplysninger:


En gratis PDF-læser (Acrobat Reader DC) kan downloades gratis fra Adobe. Du skal bruge dette program til at se PDF-filer som f.eks. vejledninger til hurtig start eller brugervejledninger. Ekstern forbindelse


Denne artikel indeholder hjælp til Microsoft Office-programmer: A Guide to the various Microsoft Office programs available on your Dell PC (En vejledning om de forskellige Microsoft Office-programmer, der er tilgængelige på din pc fra Dell).


 • Skype-softwaren kan downloades fra Skype-webstedet. Webstedet tilbyder også instruktionsvideoer om brug af Skype-programmet.

 • Udfør følgende trin for at afinstallere Skype:
  1. Luk Skype, og sørg for, at det ikke kører i baggrunden.
  2. Skriv appwiz.cpl i søgefeltet
  3. Tryk eller klik på appwiz.cpl (punkt i Kontrolpanel) for at åbne vinduet Programmer og funktioner.
  4. Tryk på og hold, eller højreklik på Skype på listen, og vælg enten Fjern eller Afinstaller.
  5. Genstart computeren, og kontrollér for at sikre, at programmet er blevet fjernet.


For at få adgang til siden Dell Support til sikkerhed og virus skal du klikke på følgende link:


Computeren leveres med et forudinstalleret antivirusprogram. Du kan få flere oplysninger i følgende artikel i Dell Knowledge Base: Useful Information about the Third Party Anti-virus programs that ship with a Dell PC (Nyttige oplysninger om de antivirusprogrammer fra tredjepart, der leveres med en pc fra Dell).


Du kan få flere oplysninger om virus, spyware og malware på følgende links:
Artikelnummer: SLN303048

Sidste ændringsdato: 29.08.2018 17.08


Bedøm denne artikel

Nøjagtig
Nyttig
Nemt at forstå
Var denne artikel nyttig?
Ja Nej
Send os feedback
Kommentarer må ikke indeholde følgende specialtegn: <>()\
Vi beklager, men feedbacksystemet er nede i øjeblikket. Prøv igen senere.

Mange tak for din feedback.