How do I restore setup defaults on my Dell™ EC Series™ Desktop system? - KB Article - 318268

How do I restore setup defaults on my Dell™ EC Series™ Desktop system? - KB Article - 318268
Gendan fabriksindstillinger

  1. Genstart computeren.

  2. Ved den første tekst på skærmen, eller Dell™-logoet skal du trykke på <Delete> hvert 3. sekund.

  3. Når skærmen System Setup (Systemopsætning) vises, skal du trykke på tasten <F9> for at indlæse fabriksindstillingerne.

  4. Meddelelsen Load Optimal Defaults (Indlæs optimale standardindstillinger) vises. OK er markeret som standard.

  5. Tryk på <Enter> for at indlæse standardindstillingerne.

  6. Tryk på <højre> piltast, indtil Exit (Afslut) er markeret.

  7. Tryk på <Enter> ved meddelelsen Save Changes and Exit (Gem ændringer og afslut).

  8. Meddelelsen Save configuration changes and exit setup? (Gem konfigurationsændringer, og afslut opsætning?) vises. OK er markeret som standard.

  9. Tryk på <Enter> for at indlæse standardindstillingerne. System genstarter. 
Indholdet i Quick Tips bliver offentliggjort på egen hånd af professionelle fra Dell Support, der løser problemer på daglig basis. For at opnå en hurtig offentliggørelse fremstiller Quick Tips muligvis kun delvise løsninger eller foranstaltninger, der stadig er ved at blive udarbejdet eller kræver yderligere beviser for at kunne løse et problem. Derfor er Quick Tips ikke blevet gennemset, valideret eller godkendt af Dell og skal derfor anvendes med passende varsomhed. Dell kan ikke drages til ansvar for tab, herunder, men ikke begrænset til, tab af data, tab af fortjeneste eller indtægtstab, som kunder pådrager sig ved at følge procedurer eller råd, der fremgår i Quick Tips.

Artikelnummer: SLN67164

Sidste ændringsdato: 09.12.2010 00.00


Bedøm denne artikel

Nøjagtig
Nyttig
Nemt at forstå
Var denne artikel nyttig?
Ja Nej
Send os feedback
Kommentarer må ikke indeholde følgende specialtegn: <>()\
Vi beklager, men feedbacksystemet er nede i øjeblikket. Prøv igen senere.

Mange tak for din feedback.