Videnbase

Hvordan slutter jeg mit Dell plasma-tv til min stationære eller bærbare pc?


Slut Dell plasma-tv'et til en stationær eller bærbar computer med VGA-stikket.

 1. Sluk for tv'et og træk netledningen ud.

 2. Forbind den ene ende af VGA-kablet til dit tvs VGA-input og den anden ende til din computer.

 3. Forbind lydkablet til stikket på tv'et og til din computer.

BEMÆRK: Lydsignalet sendes via det grønne lydstik, der sidder til venstre for VGA- og DVI-stikkene.
 1. Sæt tv'ets og enhedens netledninger i en stikkontakt, og tænd for dem.

 2. Gå ind på OSD'en (On Screen Display), og vælg PC Analog fra menuen Valg af input.


Forbind Dell-plasma-tv'et til S-Video-stikket på en computer.

Udfør følgende trin, hvis du vil forbinde Dell-plasma-tv'et til en anden enhed via S-Video-tilslutningen:

 1. Sluk for tv'et, og træk netledningen ud.

 2. Forbind din enhed med S-video- og lydkablerne. Forbind enhedens video-udgang til S-video-indgangen på dit plasma-tv og lydudgangen til lydindgangene til højre og venstre (L/R).

 3. Sæt plasma-tv'ets strømkabel i en stikkontakt, og tænd for begge enheder.

 4. Gå ind på OSD'en (On Screen Display), og vælg S-Video-indgangen.


Forbind Dell-plasma-tv'et til en stationær eller bærbar computer via DVI-stikket (Digital Video Interface)

Når du forbinder tv'et til en computer via DVI, skal du forbinde computerens lydkabel (grønne stik) til det grønne lydstik i DVI-stikket.

 1. Sluk for tv'et, og træk netledningen ud.
 2. Forbind den ene ende af DVI-kablet til dit tv's DVI-input og den anden ende til din computer.
 3. Forbind lydkablet til stikket på tv'et og til din computer.
 4. Sæt tv'ets og enhedens netledninger i en stikkontakt, og tænd for dem.
 5. Gå ind på OSD'en (On Screen Display), og vælg DVI fra menuen Valg af input.

Artikelnummer: SLN69118

Sidste ændringsdato: 01.12.2015 06.35


Bedøm denne artikel

Nøjagtig
Nyttig
Nemt at forstå
Var denne artikel nyttig?
Ja Nej
Send os feedback
Kommentarer må ikke indeholde følgende specialtegn: <>()\
Vi beklager, men feedbacksystemet er nede i øjeblikket. Prøv igen senere.

Mange tak for din feedback.