Fejlmeddelelsen "Loading PBR for Descriptor" (Indlæser PBR til descriptor) vises, når computeren tændes

Fejlmeddelelsen "Loading PBR for Descriptor" (Indlæser PBR til descriptor) vises, når computeren tændes


Artikeloversigt: Denne artikel beskriver fejlen vedrørende indlæsning af PBR til descriptor og kommer med løsningsforslag

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er en fejl vedrørende indlæsning af PBR til descriptor?
 2. Skift indstillingen for USB-Controller til No Boot (Ingen opstart) i computerens BIOS
 3. Afbryd forbindelsen til alle USB-enheder, og start computeren
 4. Gendan dit operativsystem.


Diskussion Hvad er en fejl vedrørende indlæsning af PBR til descriptor?

Når computeren starter, svarer den ikke (hænger), og der vises en fejlmeddelelse. Fejlmeddelelsen siger Loading PBR for Descriptor x … (Indlæsning af PBR til descriptor x ...) Udført (hvor x er et tal, 1, 2 eller 4).
Denne fejlmeddelelse betyder, at computeren ikke kan finde en bestemt partition på harddisken. Harddiske har ofte flere sektioner eller partitioner. Dell-computere har tre eller flere partitioner, herunder en skjult Dell-partition med hjælpeprogrammer, partitionen med det primære operativsystem og en skjult Dell-partition for gendannelse.
Dette problem kan løses på en af de tre forskellige måder, som er anført nedenfor. Du guides igennem rekonfigurationen af din BIOS, hvilket potentielt kan føre til, at harddisken gendannes til den oprindelige tilstand fra fabrikken. Det er en hjælp, hvis du udskriver denne artikel, så du kan se anvisningerne, når du genstarter din computer. Hvis disse justeringer ikke virker, eller du ikke føler dig tryg ved at gøre det på egen hånd, bedes du ringe til vores kontaktcenter med din servicekode, journal-id og artikel-ID (findes i øverste højre hjørne af denne artikel)ved hånden, så du kan få hjælp hurtigere.


Valgmulighed 1: Skift indstillingen for USB-Controller til No Boot (Ingen opstart) i computerens BIOS

Følg disse trin for at konfigurere computeren, så den ikke kan starte fra en USB-enhed:
 1. Genstart computeren. Sluk for computeren, og tænd den derefter igen.

 2. Når computeren starter op, skal du trykke på F2 for at åbne skærmen "System Setup" (Systemopsætning) (BIOS). 

 3. Tryk på Pil ned-tasten, indtil "Onboard Devices" (Indbyggede enheder) vises, og derefter trykke på Enter.

 4. Når menuen "Onboard Devices" (Indbyggede enheder) vises, skal du trykke på Pil ned-tasten, indtil "USB-controller" fremhæves.

 5. Når menuen USB-controller vises, skal du trykke på Pil til højre-tasten for at fremhæve "No Boot" (Ingen opstart), og derefter trykke på Enter. Indstillingen No Boot (Ingen opstart) fremhæves (Figur 1). 


  Figur 1: Indstillingen No Boot i Systemopsætning

 6. Tryk på Esc.

 7. Tryk gentagne gange på Pil til højre-tasten for at fremhæve Save/Exit (Gem/Afslut), og tryk derefter på Enter. Indstillingerne gemmes i BIOS, og computeren genstartes.


Valgmulighed 2: Afbryd forbindelsen til alle USB-enheder, og start computeren
 1. Sluk for computeren.
 2. Træk stikket ud til alle eksterne USB-enheder med undtagelse af tastaturet og musen.
 3. Start computeren.
 4. Tilslut USB-enhederne igen, når operativsystemets skrivebord vises.

Hvis operativsystemets skrivebord ikke vises, eller hvis fejlen fortsætter, forårsager de tilsluttede USB-enheder ikke problemet, og det kan være nødvendigt at gendanne det oprindelige operativsystem.


Valgmulighed 3: Gendan dit operativsystem.

Hvis du fortsat får denne fejlmeddelelse, kan det være nødvendigt at gendanne dit operativsystem.Åbn vejledningen til geninstallation af Microsoft Windows

 
Artikelnummer: SLN99555

Sidste ændringsdato: 23.06.2017 13.34


Bedøm denne artikel

Nøjagtig
Nyttig
Nemt at forstå
Var denne artikel nyttig?
Ja Nej
Send os feedback
Kommentarer må ikke indeholde følgende specialtegn: <>()\
Vi beklager, men feedbacksystemet er nede i øjeblikket. Prøv igen senere.

Mange tak for din feedback.