Fejlfinding af USB-problemer på en Dell-pc

Fejlfinding af USB-problemer på en Dell-pc
Oplever du problemer med USB-enheder, der ikke registreres eller genkendes på din Dell-pc? Her er nogle fejlfindingstrin, der kan hjælpe med at løse USB-problemer på din Dell-pc, såsom ikke registrerede eller genkendte USB-enheder, virker periodisk, USB-driverfejl osv.

Fejlfinding

Før fejlfinding af USB-problemer på pc'en skal du sørge for at koble USB-enheden fra pc'en.

Udvid afsnittene nedenfor for at få flere oplysninger, og udfør fejlfindingstrinnene i rækkefølge.

Bemærk: USB-enheder som f.eks. printere og scannere kræver USB-enhedsdrivere og et enhedsspecifikt program for at kunne installeres, før USB-enheden sluttes til pc'en. Følg installationsvejledningen fra producenten af USB-enheden.
 
Advarsel: Nogle fejlfindingstrin kræver, at du genstarter pc'en. Inden du begynder fejlfindingen, skal du sørge for at indsætte bogmærke ved åbne websider, gemme eventuelle åbne dokumenter, regneark eller andet arbejde, der ikke er gemt.
 
Forsigtig: USB-enheder skal slukkes eller skubbes ud, før de er koblet fra pc'en. De fleste USB-enheder understøtter Windows-funktionen til sikker fjernelse af hardware.

Problemer med USB-ydeevnen kan opstå, hvis der er nogen som helst form for skade på USB-kablet eller USB-portene på pc'en. Du oplever muligvis symptomer som f.eks. en USB-enhed, der ikke længere virker, fungerer periodisk eller sidder løst, når du tilslutter den osv.

USB-kabler og -porte udsættes for elementer, der kan forårsage ophobning af støv eller endda fysiske skader. Hvis du bemærker, at porten eller stikket er fyldt med støv eller andre forurenende stoffer, kan du bruge en dåse med trykluft til at rense porte og stik.

Advarsel: Brug ikke nogen form for rengøringsopløsning, vand og ej heller en fugtig klud. Frakobl USB-enheden og kablet, før du anvender dåsen med trykluft til at rense porte og stik.

Hvis du bemærker en fysisk skade, skal du kontakte Dells tekniske support for at få mere at vide om hvilke reparationsmuligheder, der er tilgængelige i dit område. Hvis der ikke er nogen skader, skal du fortsætte til næste trin.

Tilbage til toppen

I nogle tilfælde forårsages USB-problemer af forældede BIOS-indstillinger. Vi anbefaler, at du har nulstiller BIOS til fabriksindstillingerne.

Sådan får du adgang til BIOS eller systemopsætningen på din Dell-pc:

 1. Genstart din Dell-pc.
 2. Tryk flere gange på F2-tasten på Dell-logoskærmbilledet under opstart.
  eller
  Tryk flere gange på F12-tasten på Dell-logoskærmbilledet under opstart, og vælg BIOS-opsætning eller systemopsætning i menuen.
 3. På BIOS-skærmbilledet skal du klikke på Indlæs standardværdier eller trykke på F9-tasten på tastaturet for at nulstille BIOS til fabriksindstillingerne.
  Bemærk: Vejledningen til nulstilling af BIOS-standardværdierne på din Dell-pc kan variere. Se Brugervejledningen til din Dell-pc for at få flere oplysninger.

Hvis problemet fortsætter, skal du gå til næste trin.

Tilbage til toppen

Hvis du kører en hardwarediagnosticeringstest, kan det hjælpe dig med at identificere hardwarerelaterede problemer og give dig fejlfindingstrin til at få afhjulpet problemet. For at afgøre, om din Dell-pc har et hardwareproblem, anbefales det, at du først kører en hardwarediagnosticeringstest på din pc. Dell tilbyder både indbygget og onlinediagnosticering. En Dell ePSA-hardwarediagnosticeringstest kan kontrollere, om hardwareenhederne fungerer korrekt.

Foretag en Dell Pre-boot System Assessment (vurdering før opstart) eller enhanced Pre-boot System Assessment (avanceret vurdering før opstart) (Dell PSA og ePSA)
 1. Genstart din Dell-pc.
 2. Når Dell-logoet vises, skal du trykke på F12 for at åbne menuen One-time Boot (enkelt start).
 3. Brug piletasterne til at vælge Diagnostics (diagnosticering), og tryk på tasten Enter på tastaturet.
 4. Følg anvisningerne på skærmen, og besvar dem korrekt for at udføre diagnosticeringen.
  Hvis testen mislykkes, skal du sørge for at notere fejlkoden og valideringskoden.

ePSA Pre-boot System Assessment (Dells officielle tekniske support) på YouTube - (02:28) kun på engelsk

Brug Dell Interactive Support Agent (kun på engelsk) for at få oplysninger om fejlkoder fra diagnosticering med ePSA eller PSA.
Du kan også besøge siden SupportAssist Pre-Boot System Performance Check (check af systemets ydeevne før opstart med SupportAssist) for at få flere oplysninger om fejlkoder fra diagnosticering med ePSA eller PSA.

Få mere at vide om diagnosticering med Dell ePSA eller PSA i følgende artikel i Dell Knowledge Base Løsning af hardwareproblemer med indbygget og onlinediagnosticering (ePSA- eller PSA-koder).

Hvis Dell ePSA-diagnosticerings- og andre fejlfindingstrin ikke kan identificere årsagen til USB-problemet, anbefaler vi, at du overvejer at køre en hardwarekontrol med Dell SupportAssist. Dell SupportAssist-diagnosticeringstest hjælper dig med at fejlfinde et problem og få automatiske programrettelser.

Udførelse af en hardwarescanning - Dell SupportAssist - (2:11)

Tilbage til toppen

For at kontrollere, om USB-enheden er defekt, skal du koble USB-enheden fra din pc og sætte den i en anden pc. Hvis enheden ikke registreres og ligeledes ikke fungerer på en anden kendt fungerende pc, er USB-enheden defekt. Kontakt enhedsproducenten for at få oplyst USB-enhedens garantistatus og reparationsmuligheder.

Tilbage til toppen

SupportAssist hjælper dig med at optimere pc'en ved at køre en lang række diagnosticeringer for at finde ændringer i pc'ens filer og indstillinger. En optimering af pc'en forbedrer systemets hastighed, lagerpladsens tilgængelighed og stabiliteten ved at rydde op i midlertidige filer, forbedre systemets ydeevne og optimere netværk.

Oprydning i filer

Når du rydder op i dine filer, fjerner du overflødige filer, midlertidige mapper og andet unødvendigt rod fra pc'en

 1. Åbn SupportAssist, og klik på flisen Optimer mit system.
 2. På fanen Hjem, under Ryd op i filer, skal du klikke på Kør nu.
  Når optimeringen er udført, vises et ikon med et "flueben" og den seneste optimeringsdato på flisen.
  Bemærk: Under optimeringen vises navnet på den opgave, som udføres, under menulinjen. Den procentvise gennemførelse af optimeringen vises også på flisen.
  Hvis du vil stoppe optimeringen, skal du klikke på Annuller.
Bemærk: Hvis du annullerer optimeringen, bliver de ændringer, der er foretaget, ikke tilbageført.
Forbedring af systemets ydeevne

En forbedring af pc'ens ydeevne hjælper dig med at justere indstillingerne for strømstyring, registreringsdatabasen og hukommelsesallokeringen, så du kan maksimere pc'ens processorhastighed.

 1. Åbn SupportAssist, og klik på flisen Optimer mit system.
 2. På fanen Hjem, under Forbedr ydeevnen, skal du klikke på Kør nu.
  Når optimeringen er udført, vises et ikon med et "flueben" og den seneste optimeringsdato på flisen.
  Bemærk: Under optimeringen vises navnet på den opgave, som udføres, under menulinjen. Den procentvise gennemførelse af optimeringen vises også på flisen.
  Hvis du vil stoppe optimeringen, skal du klikke på Annuller.
Bemærk: Hvis du annullerer optimeringen, bliver de ændringer, der er foretaget, ikke tilbageført.

Optimer mit system med SupportAssist - (1:39)

Hvis problemet fortsætter, skal du gå til næste trin.

Tilbage til toppen

Windows-enhedshåndtering kan hjælpe dig med at identificere og fejlfinde eventuelle enhedsdriverrelaterede problemer med USB-enheden.

Sådan vises USB-enheder fra Windows-enhedshåndtering:

 1. Tryk på tasten Windows-logo + tasten R på tastaturet.
 2. Skriv devmgmt.msc i dialogboksen Kør, og tryk på Enter-tasten.
 3. Udvid sektionen USB-controllere.
Symbol Beskrivelse Fejlfindingstrin
En sort pil ned på et hvidt felt i enhedsressourcen i Enhedshåndtering angiver, at enheden er blevet deaktiveret. Bemærk, at dette ikke betyder, at der er et problem med enheden. Aktiver enheden ved at højreklikke på enheden og vælge Aktiver.
Et sort udråbstegn (!) på et gult felt angiver, at enheden er i problemtilstand. Bemærk, at en enhed, der er i problemtilstand, kan fungere.
 • Slut enheden til en anden USB-port.
 • Fjern eventuelle USB-hubs, og slut enheden til en USB-porten på pc'en.
 • Kobl USB-enheden fra pc'en.
 • Højreklik på enheden, og vælg Afinstaller.
 • Marker afkrydsningsfeltet ud for Slet driversoftwaren for denne enhed (hvis det er vist).
 • Klik på OK, og genstart pc'en.
 • Hvis enheden blev leveret med en cd/dvd sammen med USB-drevet, skal du installere enhedsdriveren, før du slutter enheden til pc'en.
Et rødt "X" angiver en deaktiveret enhed. En deaktiveret enhed er en enhed, der fysisk er til stede i pc'en og bruger ressourcer, men ikke har en driver i beskyttet tilstand indlæst.
 • Slut enheden til en anden USB-port.
 • Fjern eventuelle USB-hubs, og slut enheden til en USB-porten på pc'en.
 • Kobl USB-enheden fra pc'en.
 • Højreklik på enheden, og vælg Afinstaller.
 • Marker afkrydsningsfeltet ud for Slet driversoftwaren for denne enhed (hvis det er vist).
 • Klik på OK, og genstart pc'en.
 • Hvis enheden blev leveret med en cd/dvd sammen med USB-drevet, skal du installere enhedsdriveren, før du slutter enheden til pc'en.
En enhed med et gult "?" med et udråbstegn (!) under Andre enheder, sommetider også angivet som "Ukendt enhed", angiver, at enheden eller dens drivere ikke er tilgængelige eller installeret.
 • Fjern eventuelle USB-hubs, og slut enheden til en USB-porten på pc'en.
 • Kobl USB-enheden fra pc'en.
 • Hvis enheden blev leveret med en cd/dvd sammen med USB-drevet, skal du installere enhedsdriveren, før du slutter enheden til pc'en.
 

Hvis problemet fortsætter, skal du gå til næste trin.

Tilbage til toppen

Dell anbefaler, at du opdaterer enhedsdriverne og BIOS som en del af dine planlagte opdateringer. Enhedsdrivere og BIOS-opdateringer kan indeholde forbedringer eller ændringer, der holder din systemsoftware opdateret og kompatibel med andre systemmoduler (hardware og software) samt øget stabilitet.

Det er nødvendigt at opdatere følgende enhedsdrivere for at opnå optimal USB-ydeevne og for at løse almindelige USB-relaterede problemer:

 • BIOS
 • Chipset-driver

Få yderligere oplysninger om, hvordan du downloader og installerer en enhedsdriver på din Dell-pc, ved at læse følgende artikel i Dell Knowledge Base How do I update the device drivers on a Dell PC? (Hvordan opdaterer jeg enhedsdrivere på en Dell-pc?)

Du kan få mere at vide om, hvordan du downloader og opdaterer BIOS på din Dell-pc ved at gå til Dell Knowledge Base How to Download or Update the BIOS on a Dell PC? (Hvordan downloader eller opdaterer jeg BIOS på en Dell-pc?)

Opdater din systemopsætning (BIOS) - (2:06)

Hvis problemet fortsætter, skal du gå til næste trin.

Tilbage til toppen

Microsoft Windows 10, Windows 8 eller 8.1 og Windows 7 har et indbygget fejlfindingsværktøj til problemer med hardwaren, som kan bruges til automatisk at finde og løse eventuelle problemer, der påvirker pc'en. "Microsofts nemme rettelse"-løsninger var tidligere kendt som "Microsoft Ret det". Microsofts nemme rettelsesløsninger kan bruges til at diagnosticere og afhjælpe USB-relaterede problemer.

Sådan køres Microsofts nemme rettelsesløsning til USB-relaterede problemer:

 1. Download og gem pakken .diagcab Troubleshoot problems with devices and printers (Fejlfind problemer med enheder og printere).
 2. Kør filen DeviceCenterDiagnostic.diagcab.
 3. Følg talemeddelelsen i den nemme rettelsesløsning for at fuldføre fejlfindingsproceduren.
Bemærk: Nogle Microsoft Easy Fix-pakker kræver, at du logger på Windows som administrator. Du bliver muligvis bedt om at angive brugeroplysninger, når du kører pakken.
 
Bemærk: .diagcab-løsningspakken er kun til Microsoft Windows 10, Windows 8 eller 8.1 og Windows 7. Microsoft Windows Vista og Microsoft Windows XP kan ikke køre .diagcab-løsningspakken.
 

Hvis problemet fortsætter, skal du gå til næste trin.

Tilbage til toppen

Windows-opdateringer kan understøtte dit Windows-operativsystem på mange måder. Windows-opdateringer kan løse konkrete problemer, yde beskyttelse mod angreb eller endda tilføje nye funktioner til operativsystemet.

Hvordan installeres Windows-opdateringer i Microsoft Windows 10 og Windows 8 eller 8.1?

 1. Højreklik på Start, og klik på Indstillinger.
 2. I indstillingspanelet klikker du på Opdatering og sikkerhed.
 3. I det venstre panel vælger du Windows Update.
 4. I det højre panel skal du klikke på Søg efter opdateringer.
 5. Genstart pc'en efter download og installation af opdateringerne.

Hvordan installeres Windows-opdateringer i Microsoft Windows 7?

 1. Klik på Start, og åbn Kontrolpanel.
 2. I Kontrolpanel skal du klikke på System og sikkerhed.
 3. I det højre panel vælger du Windows-opdatering.
 4. I det højre panel skal du klikke på Søg efter opdateringer.
 5. Genstart pc'en efter download og installation af opdateringerne.

Hvis problemet fortsætter, skal du gå til næste trin.

Tilbage til toppen

Hvis problemet fortsætter, tvinger en afinstallation af USB-værtscontroller og USB-rodhubs pc'en til at geninstallere USB-rodhubben under genstart.

Bemærk: Når USB-rodhubben eller USB-værtscontrolleren er afinstalleret, reagerer USB-tastatur og -mus ikke længere. Gennemtving en manuel nedlukning ved at trykke på og holde tænd/sluk-knappen nede i 20 sekunder.
 1. Frakobl alle USB-enheder, der er tilsluttet pc'en, med undtagelse af USB-tastatur og -mus, før du fortsætter til næste trin.
 2. Tryk på tasten Windows-logo + tasten R på tastaturet.
 3. Skriv devmgmt.msc i dialogboksen Kør, og tryk på Enter-tasten.
 4. I Windows-enhedshåndtering udvides sektionen USB-controllere.
 5. Højreklik på USB-værtscontrolleren, og vælg Afinstaller.
 6. Klik på OK for at bekræfte og afinstallere USB-værtscontrolleren.
 7. Gentag trin 5 og 6 for at afinstallere alle USB-værtscontrollere.
  Bemærk: Hvis USB-tastatur og -mus ikke reagerer, gennemtvinges en manuel genstart, og trin 5 og 6 gentages. Gennemtving en nedlukning ved at trykke på og holde tænd/sluk-knappen nede i 20 sekunder.
 8. Genstart din pc.

Sådan opdateres USB-rodhubben på din pc:

 1. Frakobl alle USB-enheder, der er tilsluttet pc'en, med undtagelse af USB-tastatur og -mus, før du fortsætter til næste trin.
 2. Tryk på tasten Windows-logo + tasten R på tastaturet.
 3. Skriv devmgmt.msc i dialogboksen Kør, og tryk på Enter-tasten.
 4. I Windows-enhedshåndtering udvides sektionen USB-controllere.
 5. Højreklik på den første USB-rodhub, og vælg Afinstaller.
 6. Klik på OK for at bekræfte og afinstallere USB-rodhubben.
 7. Gentag trin 5 og 6 for at afinstallere alle USB-rodhubs.
  Bemærk: Hvis USB-tastatur og -mus ikke reagerer, gennemtvinges en manuel genstart, og trin 5 og 6 gentages. Gennemtving en nedlukning ved at trykke på og holde tænd/sluk-knappen nede i 20 sekunder.
 8. Genstart din pc.
Bemærk: Du skal muligvis installere USB-enhedens drivere og program. Følg enhedsproducentens vejledning for at installere USB-enheden.
 

Hvis problemet fortsætter, skal du gå til næste trin.

Tilbage til toppen

Fejlsikret tilstand giver os mulighed for at finde ud af, om problemet er relateret til operativsystemet, enhedsdrivere eller en tredjeparts software. Få mere at vide om, hvordan du starter din Dell-pc i fejlsikret tilstand via nedenstående artikel i Dell Knowledge Base alt efter, hvilket operativsystem der er installeret på din pc.

Start Windows 10 i fejlsikret tilstand (Dells officielle tekniske support) på YouTube – (1:16) kun på engelsk

Når pc'en startes i fejlsikret tilstand, skal du opdatere USB-rodhubs og USB-værtscontrollere.

Hvis problemet fortsætter, skal du gå til næste trin.

Tilbage til toppen

Systemgendannelse er et integreret værktøj i Windows, der er designet til at beskytte og reparere operativsystemet. Hvis noget går galt med pc'en, skal systemgendannelse bruges før gendannelse af pc'en til fabriksstandarden.

Vælg det operativsystem, der er installeret på pc'en for at finde mere information om, hvordan du kan udføre Systemgendannelse:

Hvis problemet fortsætter, skal du gå til næste trin.

Tilbage til toppen

Hvis diagnosticeringstestene på USB-portene lykkedes, er det helt afgjort et problem relateret til software installeret på pc'en. Hvis ovenstående fejlfindingstrin ikke har løst problemet, kan du evt. prøve at gendanne pc'en til fabriksindstillingerne som en sidste udvej.

Dell-pc'er er bygget med en lille mængde harddiskplads, der er reserveret til geninstallering af dit operativsystem. Denne metode er den nemmeste til at gendanne pc'en til fabriksstandarden. Gendannelsesprocessen sletter alle brugerdata fra pc'en, så sørg for at sikkerhedskopiere alle dine filer, før du påbegynder denne proces

Advarsel: Gendannelse af pc'en til fabriksstandardindstillingerne eller geninstallation af operativsystemet ved hjælp af et eventuelt gendannelsesmedie sletter alle data på pc'en. Sørg for at sikkerhedskopiere alle vigtige data som f.eks. dokumenter, regneark, billeder, videoer osv., før operativsystemet gendannes eller geninstalleres.

Vælg det operativsystem, der er installeret på pc'en, for at finde flere oplysninger om, hvordan du gendanner pc'en til fabriksindstillingerne:

Bemærk: Efter gendannelse eller geninstallation af operativsystemet anbefales det, at du downloader og installerer de nyeste enhedsdrivere fra Dells websted Drivere og downloads.

Udfør en nulstilling i Windows 10 - (1:36) kun på engelsk

Tilbage til toppen

Yderligere ressourcer

Tilbage til toppen

Informationsvideoer

USB forklaret (Dells officielle tekniske support) på YouTube - (02:49) kun på engelsk

Problemer med USB-porte (Dells officielle tekniske support) på YouTube - (02:53) kun på engelsk

USB-enhed ikke genkendt (Dells officielle tekniske support) på YouTube - (02:40) kun på engelsk

USB-enheder fungerer ikke i Windows 10 (Dells officielle tekniske support) på YouTube - (02:10) kun på engelsk

Tilbage til toppen

Artikelnummer: SLN115082

Sidste ændringsdato: 15.10.2018 11.18


Bedøm denne artikel

Nøjagtig
Nyttig
Nemt at forstå
Var denne artikel nyttig?
Ja Nej
Send os feedback
Kommentarer må ikke indeholde følgende specialtegn: <>()\
Vi beklager, men feedbacksystemet er nede i øjeblikket. Prøv igen senere.

Mange tak for din feedback.