Fejlfinding af problemer med langsom ydeevne på en Dell-pc

Fejlfinding af problemer med langsom ydeevne på en Dell-pc
Hvis din Dell-pc kører langsomt, stopper med at reagere eller reagerer langsommere end forventet, er der muligvis et problem med systemets ydeevne. Uanset om din pc gradvist er blevet langsommere eller pludselig er holdt op med at fungere, kan der være en lang række årsager til problemer, der relaterer sig til ydeevnen. Langsom ydeevne og andre problemer kan skyldes fragmenterede data på harddisken, forældede enhedsdrivere, forældede operativsystemfiler, diskfejl, beskadigede operativsystemfiler, utilstrækkelig hukommelse (RAM), hardwarefejl osv.

Her er nogle trin til fejlfinding, som kan medvirke til at løse problemet med langsom ydeevne på en Dell-pc. Følg trinnene i den nævnte rækkefølge. Du kan også finde yderligere fejlfindingstrin og informationsvideoer nedenfor.


Fejlfinding

Udvid afsnittene nedenfor for at få flere oplysninger.

Hvis du kører en hardwarediagnosticeringstest, kan det hjælpe dig med at identificere hardwarerelaterede problemer og give dig fejlfindingstrin til at få afhjulpet problemet. For at afgøre, om din Dell-pc har et hardwareproblem, anbefales det, at du først kører en hardwarediagnosticeringstest på din pc. Dell tilbyder både indbygget og onlinediagnosticering. En Dell ePSA-hardwarediagnosticeringstest kan kontrollere, om hardwareenhederne fungerer korrekt.

Foretag en Dell Pre-boot System Assessment (vurdering før opstart) eller enhanced Pre-boot System Assessment (avanceret vurdering før opstart) (Dell PSA og ePSA)
 1. Genstart din Dell-pc.
 2. Når Dell-logoet vises, skal du trykke på F12 for at åbne menuen One-time Boot (enkelt start).
 3. Brug piletasterne til at vælge Diagnostics (diagnosticering), og tryk på tasten Enter på tastaturet.
 4. Følg anvisningerne på skærmen, og besvar dem korrekt for at udføre diagnosticeringen.
  Hvis testen mislykkes, skal du sørge for at notere fejlkoden og valideringskoden.

Brug Dell Interactive Support Agent (kun på engelsk) for at få oplysninger om fejlkoder fra diagnosticering med ePSA eller PSA.
Du kan også besøge siden SupportAssist Pre-Boot System Performance Check (check af systemets ydeevne før opstart med SupportAssist) for at få flere oplysninger om fejlkoder fra diagnosticering med ePSA eller PSA.

Få mere at vide om diagnosticering med Dell ePSA eller PSA i følgende artikel i Dell Knowledge Base Løsning af hardwareproblemer med indbygget og onlinediagnosticering (ePSA- eller PSA-koder).

Hvis de indbyggede diagnosticerings- og andre fejlfindingstrin ikke kan identificere årsagen til den langsomme ydeevne, anbefaler vi, at du overvejer at køre Dells onlinediagnosticering. Dells onlinediagnosticeringstest hjælper dig med at fejlfinde et problem, få automatiske programrettelser og bestille reservedele. Onlinediagnosticeringen installerer Dell SupportAssist, som hjælper dig med at foretage fejlfinding i din Dell-pc.

Sådan køres en onlinediagnosticering på en Dell-pc
 1. Gå til webstedet Dell Support.
 2. Klik på Registrer produkt, eller angiv servicekoden, og klik på Send.
 3. Klik på fanen Diagnosticering.
 4. Vælg en af de tilgængelige diagnosticeringstests:
  • Sådan køres en hurtigtest - Klik på Hurtigtest
  • Sådan køres en fuld test - klik på Fuld test
  • Sådan køres en brugerdefineret test - Vælg de enheder, du vil teste, og klik på Test valgte enheder.
  • Sådan køres en stresstest - Klik på Stresstest
Bemærk: Dell System Detect og Dell SupportAssist skal kunne identificere din Dell-enhed køre en diagnosticeringstest. Følg anvisningerne på skærmen for at downloade og installere Dell System Detect og Dell SupportAssist.
Bemærk: Visse diagnosticeringstests kan vise grafiske mønstre for at teste billede eller skærm og evt. en statusdialogboks, som kan anmode om et svar. Diagnosticeringstestens resultater kan vises forkert, hvis der ikke svares på eventuelle anmodninger.

Diagnose Hardware Issues on Your Dell Notebook or Desktop using Dell ePSA Diagnostic Test (Diagnosticering af hardwareproblemer på din Dell Notebook eller stationære computer vha. ePSA-diagnosticeringstest) - (1:34)


Tilbage til toppen

I mange tilfælde forårsages langsom ydeevne af forældede enhedsdrivere eller BIOS-indstillinger (Basic Input/Output System - grundlæggende input/output-system). Sørg for jævnligt at opdatere dine drivere for at få fuldt udbytte af din hardware og software. Det anbefales, at du ikke kun opdaterer BIOS og enhedsdrivere på pc'en, men opdaterer enhedsdrivere på alle tilsluttede eksterne enheder som printere, scannere osv.

Du finder ud af, hvordan du downloader og opdaterer BIOS og enhedsdrivere til din Dell-pc ved at læse nedenstående artikler fra Dell Knowledge Base.

Få mere at vide om, hvordan du installerer enhedsdrivere i den rigtige rækkefølge ved at læse artiklen Sådan geninstalleres driverne i den rigtige rækkefølge

Tilbage til toppen

Blokerede ventilationshuller kan forårsage alvorlige problemer med ydeevnen ved at begrænse luftstrømmen. Dette kan medføre, at processoren, hukommelsen (RAM) og anden hardware overopheder, hvilket potentielt kan føre til en hardwarefejl. For høj varme kan også medføre et betydeligt fald i ydeevnen, da de fleste processorer automatisk reducerer processorhastigheden for at kompensere for varmerelaterede problemer. Hvis du konstaterer, at systemets blæser kører konstant, kan det tyde på, at pc'en ikke kører så effektivt som muligt og/eller tilstoppede ventilationshuller.

Det er vigtigt at undgå ophobning af støv i pc'en og sørge for tilstrækkelig ventilation for at mindske varmen. Ophobning af fnug og støv forhindrer luften i at strømme rundt om køleribberne og får ventilatoren til at arbejde hårdere.

Forsigtig: Sluk pc'en, og afbryd forbindelsen til strømkablet eller AC-adapteren, før du bruger trykluft til rengøring af pc'en. Følg vejledningen på siden af trykluftdåsen. Hivs trykluft anvendes forkert, kan det beskadige pc'en.
Forsigtig: Prøv ikke at blæse støv væk med munden. Fugt kan forårsage uoprettelig skade på elektroniske eller elektriske komponenter.
Rengøring af ventilationshullerne på din Dell-pc
 • Sluk for pc'en.
 • Kontrollér, om der er støv eller snavs i pc'ens ventilationshuller.
  Der kan være anbragt ventilationshuller forskellige steder afhængigt af pc-modellen. Se brugervejledningen til din Dell-pc.
 • Anvend en trykluftdåse til at fjerne støv og snavs fra ventilationshullerne.
  Forsigtig: Det anbefales kun at bruge én trykluftdåse. Brug ikke støvsugere eller blæsere. Støvsugere og blæsere medfører statisk elektricitet og kan beskadige elektroniske eller elektriske komponenter inde i pc'en.
 • For at undgå problemer med overophedning, holdes pc'en i opretstående stilling og på et hårdt og robust underlag med tilstrækkelig plads omkring ventilationsåbningerne.

Rengøring af systemets ventilatorer - (2:01)


Tilbage til toppen

Mens ledig harddiskplads normalt anvendes til lagring af filer og data på din pc, anvender Microsoft Windows ubenyttet plads til forskellige funktioner som f.eks. cache- og virtuel hukommelse. Hvis harddisken er ved at løbe tør for ledig plads, kan pc'en køre væsentligt langsommere. Det anbefales, at der når som helst er mindst 15 % til 20 % ledig harddiskplads.

Kør Diskoprydning

Microsoft Windows har et indbygget værktøj, der ganske nemt sletter midlertidige filer og andre, mindre vigtige filer.

 1. Klik på knappen Start. Indtast Diskoprydning i søgefeltet, og vælg Diskoprydning på listen over søgeresultater.
 2. Hvis du bliver bedt om det, skal du vælge det drev, du vil rydde op, og klikke på OK.
  Det er som regel C:-drevet.
 3. Når scanningen er afsluttet, vælges afkrydsningsfelterne for de filtyper, du vil slette. Klik derefter på OK.
 4. Klik på Slet filer i bekræftelsesvinduet.

Slet filer ved hjælp af Diskoprydning - (1:13)

Afinstaller programmer, du ikke længere har brug for

Afinstaller programmer, du ikke længere har brug for, ved hjælp af Programmer og funktioner (tidligere kaldet Tilføj/Fjern programmer). Unødvendige programmer optager plads på harddisken.

Bemærk: Du skal være logget på pc'en som bruger med administratorrettigheder for at afinstallere eller installere programmer.
 1. Tryk på tasten Windows-logo + R på tastaturet.
 2. I dialogboksen Kør skal du skrive appwiz.cpl og trykke på Enter.
 3. Vælg et program på listen, og klik på Afinstaller.
Tilbage til toppen

SupportAssist hjælper dig med at optimere pc'en ved at køre en lang række diagnosticeringer for at finde ændringer i pc'ens filer og indstillinger. En optimering af pc'en forbedrer systemets hastighed, lagerpladsens tilgængelighed og stabiliteten ved at rydde op i midlertidige filer, forbedre systemets ydeevne og optimere netværk.

Oprydning i filer

Når du rydder op i dine filer, fjerner du overflødige filer, midlertidige mapper og andet unødvendigt rod fra pc'en

 1. Åbn SupportAssist, og klik på flisen Optimer mit system.
 2. På fanen Hjem, under Ryd op i filer, skal du klikke på Kør nu.
  Når optimeringen er udført, vises et ikon med et "flueben" og den seneste optimeringsdato på flisen.
  Bemærk: Under optimeringen vises navnet på den opgave, som udføres, under menulinjen. Den procentvise gennemførelse af optimeringen vises også på flisen.
  Hvis du vil stoppe optimeringen, skal du klikke på Annuller.
Bemærk: Hvis du annullerer optimeringen, bliver de ændringer, der er foretaget, ikke tilbageført.
Forbedring af systemets ydeevne

En forbedring af pc'ens ydeevne hjælper dig med at justere indstillingerne for strømstyring, registreringsdatabasen og hukommelsesallokeringen, så du kan maksimere pc'ens processorhastighed.

 1. Åbn SupportAssist, og klik på flisen Optimer mit system.
 2. På fanen Hjem, under Forbedr ydeevnen, skal du klikke på Kør nu.
  Når optimeringen er udført, vises et ikon med et "flueben" og den seneste optimeringsdato på flisen.
  Bemærk: Under optimeringen vises navnet på den opgave, som udføres, under menulinjen. Den procentvise gennemførelse af optimeringen vises også på flisen.
  Hvis du vil stoppe optimeringen, skal du klikke på Annuller.
Bemærk: Hvis du annullerer optimeringen, bliver de ændringer, der er foretaget, ikke tilbageført.
Optimering af netværk

En optimering af netværket hjælper dig med at sikre netværksforbindelsen og opdaterer pc'ens indstillinger for at bevare et effektivt og driftssikkert netværk.

 1. Åbn SupportAssist, og klik på flisen Optimer mit system.
 2. På fanen Hjem, under Optimer netværk, skal du klikke på Kør nu.
  Når optimeringen er udført, vises et ikon med et "flueben" og den seneste optimeringsdato på flisen.
  Bemærk: Under optimeringen vises navnet på den opgave, som udføres, under menulinjen. Den procentvise gennemførelse af optimeringen vises også på flisen.
  Hvis du vil stoppe optimeringen, skal du klikke på Annuller.
Bemærk: Hvis du annullerer optimeringen, bliver de ændringer, der er foretaget, ikke tilbageført.

Optimer mit system med SupportAssist - (1:39)


Tilbage til toppen

Microsoft Windows bruger diskrete animationer og visuelle effekter til visse opgaver, såsom udtonings- eller rullemenufunktioner, animering af vinduer ved minimering og maksimering, gennemsigtigt markeringsrektangel osv. Disse animationer eller visuelle effekter kan få pc'en til at virke lidt langsommere end normalt. Du kan gøre pc'en hurtigere ved at deaktivere nogle af de visuelle effekter. Windows kan for eksempel minimere og maksimere vinduer øjeblikkeligt, hvis du deaktiverer de tilhørende animationer.

Bemærk: En ændring af indstillingerne for ydeevne øger systemets ydeevne men påvirker samtidig udseendet af Windows-oplevelsen.
 1. Tryk på tasten Windows-logo + R på tastaturet.
 2. I dialogboksen Kør skal du skrive sysdm.cpl og derefter trykke på Enter.
 3. På fanen Avanceret skal du klikke på Ydeevne og derefter på Indstillinger.
 4. På fanen Visuelle effekter skal du vælge Juster til den bedste ydeevne.
Bemærk: Hvis du vælger Juster til bedste ydeevne, deaktiveres alle visuelle effekter. Du kan vælge Brugerdefineret og manuelt markere eller fjerne markeringen for de visuelle effekter baseret på dine præferencer.

Tilbage til toppen

Microsoft Windows benytter virtuel hukommelse, også kaldet swapfil eller sidefil, når hele den tilgængelige hukommelse (RAM) udnyttes af pc'en. Virtuel hukommelse er en midlertidig udvidelse eller en forlængelse af harddiskens hukommelse (RAM). Den gør pc'en i stand til at håndtere flere programmer end de oprindeligt tilgængelige. Når systemets hukommelse (RAM) er ved at være fyldt, flyttes de data, som er lagret i hukommelsen (RAM), til swapfilen eller sidefilen og giver ekstra plads til hukommelseskrævende funktioner.

Mens Microsoft Windows automatisk håndterer den tilgængelige plads til virtuel hukommelse, kan en forøgelse af tildelingen af virtuel hukommelse være med til at forbedre pc'ens ydeevne. Windows indstiller sidefilens oprindelige minimumstørrelse til den mængde RAM (Random Access Memory), der er installeret på computeren, og den maksimale størrelse svarende til tre gange den mængde RAM, der er installeret på computeren.

 1. Tryk på tasten Windows-logo + R på tastaturet.
 2. I dialogboksen Kør skal du skrive sysdm.cpl og derefter trykke på Enter.
 3. På fanen Avanceret skal du klikke på Ydeevne og derefter på Indstillinger.
 4. På fanen Avanceret skal du klikke på Virtuel hukommelse og derefter på Ændr.
 5. Fjern markeringen for indstillingen Håndter automatisk størrelsen på sidefilen for alle drivere.
 6. Vælg det drev, som indeholder den sidefil, du vil ændre.
 7. Klik på Brugerdefineret størrelse, indtast den nye størrelse i megabyte i boksen Oprindelig størrelse (MB) og Maksimal størrelse (MB) .
 8. Klik på Konfigurer, og klik på OK.
Bemærk: Oprindelig størrelse (MB) skal være lig med mængden af hukommelse (RAM) på pc'en. Eksempel: 4 GB RAM svarer til 4.096 megabyte (MB).
Maksimal størrelse (MB) skal være 3 gange mængden af hukommelse (RAM) på pc'en. Eksempel: 4 GB x 3 er lig med 12 GB RAM. 12 GB x 1.024 = 12.288 megabyte (MB). Angiv ikke mere end tre gange mængden af RAM, der er installeret i systemet.
1 GB svarer til 1.024 megabyte (MB).

Tilbage til toppen

Malware (virus, spyware, trojanere osv.) kan få en PC til at låse, køre langsomt osv. Spyware og andre former for malware er en væsentlig årsag til mange pc-problemer, herunder en langsom pc. Hvis du har mistanke om, at din pc er inficeret, er der risiko for, at skadelig software kan køre i baggrunden og gøre din pc langsommere. Dette kan være software, der forstyrrer din surfing på nettet og sporer og tilføjer yderligere reklamer.

Det anbefales, at du scanner pc'en med et antivirus- eller antimalwareprogram. Windows 10-pc'en har Windows Defender forudinstalleret, som giver grundlæggende beskyttelse mod malware. De fleste Dell-pc'er har også en grundlæggende antivirussoftware forudinstalleret, som f.eks. McAfee, som dog kræver et abonnement. Der er mange andre antivirus- og antimalwareprogrammer (gratis og abonnementsbaserede), som du kan bruge, såsom McAfee, Norton, Kaspersky, Trend Micro osv., så brug det, som er installeret på pc'en til at køre en grundig og dyb scanning.

Bemærk: Hvis du installerer mere end én antivirus- og antimalwaresoftware på pc'en, giver det dig ikke bedre beskyttelse, men vil i stedet blot få pc'en til at køre endnu langsommere. Det anbefales at installere én antivirus- og antimalwaresoftware og opdatere den jævnligt for at opnå aktiv beskyttelse mod malware.

Få mere at vide ved at læse artiklen Beskyt din computer, eller fjern virus, spyware eller anden malware i Microsoft Windows i Dell Knowledge Base.

Hvad er malware (Dells officielle tekniske support) på YouTube - (2:03) Kun på engelsk

5 måder at kontrollere for virus (Dells officielle tekniske support) på YouTube - (2:33) Kun på engelsk

Tilbage til toppen

Hvis filer i Windows-operativsystemet er beskadigede, kan det forårsage langsom ydeevne og andre problemer på din Dell. Microsoft Windows har indbyggede hjælpeprogrammer, der kan hjælpe dig med at scanne pc'en for beskadigede operativsystemfiler og erstatte dem fra en cachet version på pc'en eller via Windows Update.

Kør Kontrolprogram til systemfiler
 1. Genstart din pc.
 2. Klik på knappen Windows Start, og søg efter CMD- eller kommandoprompten.
 3. Højreklik på Kommandoprompt, og vælg Kør som administrator.
  Klik på Ja i vinduet Kontrol af brugerkonti.
 4. I kommandoprompten skal du skrive sfc /scannow og trykke på tasten Enter på tastaturet.
  Det tager flere minutter at fuldføre.
 5. Når scanningen er fuldført, skal du genstarte pc'en.
Bemærk: Sørg for at indsætte et mellemrum mellem sfc og /.

Kontrolprogram til systemfiler (SFC) scanner pc'en for beskadigede Microsoft Windows-operativsystemfiler. Når scanningen er fuldført, vises resultaterne på skærmen. Hvis Kontrolprogram til systemfiler (SFC) finder beskadigede filer og erstatter dem, skal du genstarte pc'en. Hvis Kontrolprogram til systemfiler (SFC) ikke finder beskadigede filer, skal du forsøge at køre værktøjet Deployment Image Servicing and Management (DISM).

Kør kun værktøjet Deployment Image Servicing and Management (DISM) i Windows 10, Windows 8.1 eller 8

DISM-værktøjet kontrollerer, om der er beskadigede Microsoft Windows-operativsystemfiler, og downloader og henter og erstatter dem derefter vha. Windows Update.

 1. Genstart din pc.
 2. Klik på knappen Windows Start, og søg efter CMD- eller kommandoprompten.
 3. Højreklik på Kommandoprompt, og vælg Kør som administrator.
  Klik på Ja i vinduet Kontrol af brugerkonti.
 4. I kommandoprompten skal du skrive dism.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth og trykke på tasten Enter på tastaturet.
  Det tager flere minutter at fuldføre.
 5. Når scanningen er fuldført, skal du genstarte pc'en.
Bemærk: Pc'en skal have forbindelse til internettet for at køre DISM-hjælpeprogrammet korrekt. Sørg for at indsætte et mellemrum mellem hver / i kommandolinjen.

Tilbage til toppen

En simpel genstart kan afhjælpe mange problemer næsten øjeblikkeligt. En genstart af pc'en er en effektiv måde at rydde hukommelsen (RAM) og sikre, at eventuelle fejlprocesser og -tjenester, som er igangsat, lukkes ned.

En genstart af pc'en lukker alle programmer eller software, der kører på pc'en, programmer, der kører på proceslinjen, samt snesevis af andre tjenester, der eventuelt kører i baggrunden, og som er igangsat af forskellige programmer. Jo flere ting du har åbne, og jo længere du lader dem køre, jo større er risikoen for, at pc'en bliver langsommere og til sidst løber tør for hukommelse (RAM). Ideelt set er det en god idé at lukke pc'en ned, når den ikke er i brug. I de fleste tilfælde anbefales det dog, at du genstarter pc'en mindst én gang om ugen, hvis du bruger den meget.

Tilbage til toppen

Her er nogle yderligere fejlfindingstrin, som du kan udføre for at diagnosticere og afhjælpe problemer med langsom ydeevne på din Dell-pc.

Yderligere fejlfinding

Microsoft Windows 10, Windows 8 eller 8.1 og Windows 7 har et indbygget fejlfindingsværktøj til problemer med ydeevnen, som kan bruges til automatisk at finde og løse eventuelle problemer, der påvirker pc'ens hastighed. Fejlfindingsværktøjet Ydeevne kontrollerer, om der er problemer, som eventuelt mindsker pc'ens ydeevne, såsom hvor mange brugere, der aktuelt er logget på pc'en, og om flere programmer kører samtidigt.

Sådan deaktiveres opstartsprogrammer i Microsoft Windows 10, Windows 8.1 eller 8
 1. Luk alle åbne vinduer.
 2. Tryk på tasten Windows-logo + tasten X på tastaturet.
 3. Klik på Kontrolpanel.
 4. Klik på System og sikkerhed.
 5. Under Sikkerhed og vedligeholdelse skal du vælge Fejlfinding af almindelige problemer.
  I Windows 8 eller 8.1 finder du det under Handlingscenter.
 6. Under System og sikkerhed skal du klikke på Kør vedligeholdelsesopgaver.
 7. Følg vejledningen og prompterne på skærmen for at fuldføre processen.
 8. Genstart pc'en.
Sådan deaktiveres opstartsprogrammer i Microsoft Windows 7
 1. Luk alle åbne vinduer.
 2. Klik på knappen Start, og vælg Kontrolpanel.
 3. Klik på System og sikkerhed.
 4. Under Handlingscenter skal du klikke på Fejlfinding af almindelige problemer.
 5. Under System og sikkerhed skal du klikke på Kontrollér, om der er problemer med ydeevnen.
 6. Følg vejledningen og prompterne på skærmen for at fuldføre processen.
 7. Genstart pc'en.

Tilbage til toppen

Fejlsikret tilstand forhindrer, at ikke-vigtige programmer og enhedsdrivere indlæses, hvilket hjælper med at udelukke, at den langsomme ydeevne er forårsaget af softwaren.

Bemærk: Billedopløsning i fejlsikret tilstand indstilles automatisk til 800 x 600, og ikonerne og teksten vises større end normalt.
Skrivebordsbaggrunden deaktiveres i fejlsikret tilstand. Dette er helt normalt og kræver ingen fejlfinding.
Alle visuelle indstillinger vender tilbage til det normale, når pc'en genstartes i normal tilstand.
Advarsel: Når du logger på i fejlsikret tilstand (i dette tilfælde fejlsikret tilstand med netværk), vil dit antivirus- eller antimalwareprogram være deaktiveret. Vær forsigtig, hvis du har forbindelse til et netværk eller internettet, mens antivirusprogrammet er deaktiveret.

Få mere at vide om, hvordan du starter din pc i fejlsikret tilstand via nedenstående links alt efter, hvilket operativsystem der er installeret på din pc.

Hvis problemet forsvinder i fejlsikret tilstand, er det sandsynligvis relateret til en enhedsdriver eller softwaren. Sørg for at opdatere enhedsdrivere og installere softwareopdateringer, der eventuelt er tilgængelige til din pc med Microsoft Windows-opdatering.

Hvis problemet stadig eksisterer i fejlsikret tilstand, skal du fortsætte til næste trin.

Foretag en nystart for at registrere softwareproblemer - (00:40)


Tilbage til toppen

Afinstallation eller fjernelse af software eller programmer, som du ikke bruger eller ikke har brug for, fra din pc kan medvirke til at gøre pc'en hurtigere. Programmerne kan omfatte baggrundsprocesser, systemtjenester, indtastninger i kontekstmenuer og andre ting, som kan gøre pc'en langsommere.

Afinstaller programmer, du ikke længere har brug for, ved hjælp af Programmer og funktioner (tidligere kaldet Tilføj/Fjern programmer). Unødvendige programmer optager plads på harddisken.

Bemærk: Du skal være logget på pc'en som bruger med administratorrettigheder for at afinstallere eller installere programmer.
 1. Tryk på tasten Windows-logo + R på tastaturet.
 2. I dialogboksen Kør skal du skrive appwiz.cpl og trykke på Enter.
 3. Vælg et program på listen, og klik på Afinstaller.

Tilbage til toppen

Mange programmer eller software kører i systembakken, også kaldet meddelelsesområdet. Disse programmer startes normalt under opstart og bliver ved med at køre i baggrunden, men forbliver skjulte. Ved at forhindre disse programmer i at starte under opstart fremskyndes ikke blot loginprocessen, men der spares samtidig en masse hukommelse (RAM) og processorkraft til at forbedre pc'ens ydeevne.

Advarsel: Det anbefales ikke at deaktivere indlæsning af antivirus- og antimalwareprogrammer under opstart. En deaktivering af antivirus- eller antimalwareprogrammer kan gøre pc'en sårbar over for malwareinficering.
Bemærk: Du skal være logget på pc'en som bruger med administratorrettigheder for at kunne deaktivere opstartsprogrammer.
Sådan deaktiveres opstartsprogrammer i Microsoft Windows 10, Windows 8.1 eller 8
 1. Luk alle åbne vinduer.
 2. Tryk samtidigt på tasterne Ctrl + Shift + ESC på tastaturet.
 3. Klik på fanen Opstart i vinduet Aktivitetsstyring.
 4. Vælg programmet, du vil deaktivere fra indlæsning under opstart.
 5. Højreklik og vælg Deaktiver.
 6. Gentag trin 4 og 5 for alle de programmer, du vil deaktivere fra indlæsning under opstart.
 7. Genstart din pc.
Sådan deaktiveres opstartsprogrammer i Microsoft Windows 7
 1. Luk alle åbne vinduer.
 2. Klik på knappen Start. I søgefeltet skal du skrive msconfig, og i resultatlisten skal du højreklikke på msconfig og vælge Kør som administrator.
 3. Klik på fanen Opstart i vinduet Systemkonfiguration.
 4. Fjern markeringen ud for de programmer, du vil deaktivere fra indlæsning under opstart, og klik på OK.
 5. I bekræftelsesvinduet skal du markere Vis ikke denne meddelelse igen og klikke på Genstart.

Tilbage til toppen

Systemgendannelse er en funktion i Microsoft Windows-operativsystemet, som kan medvirke til at løse bestemte typer nedbrud og andre pc-problemer. Systemgendannelse kan medvirke til at gendanne pc'ens tilstand (herunder systemfiler, installerede programmer, Windows-registreringsdatabase og systemindstillinger) til tilstanden på et tidligere tidspunkt, som kan bruges til gendannelse efter pc-fejl eller andre problemer.

Microsoft Windows opretter automatisk et "gendannelsespunkt" hver gang et program eller en software installeres, når Windows Update installerer nyeste opdateringer, når en enhedsdriver installeres, eller du kan manuelt oprette et "gendannelsespunkt".

Bemærk: Systemgendannelse gemmer ikke gamle kopier af eventuelle personlige filer, og eventuelle personlige filer eller personlige data slettes eller erstattes derfor ikke, når du udfører en gendannelse. Systemgendannelse er heller ikke en effektiv metode til at fjerne virus, spyware eller andre former for malware på pc'en.
Bemærk: Du skal være logget på pc'en som bruger med administratorrettigheder for at kunne køre Windows-systemgendannelse.

Få mere at vide om, hvordan du gendanner din Dell-pc til et tidligere tidspunkt vha. Windows-systemgendannelse via nedenstående links alt efter, hvilket operativsystem der er installeret på pc'en.


Tilbage til toppen

Hvis din Dell-pc stadig går i stå eller kører langsomt, og ovennævnte fejlfindingstrin ikke har løst problemet, er der sandsynligvis et underliggende problem med operativsystemet.

Advarsel: En geninstallering af operativsystemet vil resultere i, at alle data på computeren går tabt. Dell anbefaler, at du laver en sikkerhedskopi af alle personlige data, herunder, men ikke begrænset til, billeder, regneark, tekstdokumenter, e-mails, kontakter, bogmærker i browseren (foretrukne), musik, videoer osv. på en ekstern lagerenhed, inden du geninstallerer operativsystemet.

Få mere at vide om, hvordan du geninstallerer Microsoft Windows på din Dell-pc ved at læse artiklen Fabriksnulstilling, gendannelse eller geninstallation af Microsoft Windows på en Dell-computer i Dell Knowledge Base.


Tilbage til toppen

Generelt er de fleste pc'er i stand til opgraderinger af hukommelsen (RAM) og kan indeholde store mængder hukommelse end det, der måske er installeret på pc'en. Før du overvejer at opgradere hukommelsen (RAM) på din Dell-pc, anbefaler vi, at du kontrollerer, hvor meget hukommelse (RAM), der er installeret på pc'en, og den maksimale mængde hukommelse (RAM), din Dell-pc understøtter. Få mere at vide om din Dell-pc's systemkonfiguration og hukommelsesspecifikationer i Brugervejledningen på Dells supportwebsted.

Bemærk: Nogle bærbare Dell Ultrabook-pc'er har indbygget hukommelse (RAM), som derfor ikke kan udskiftes eller opgraderes.
Bemærk: Før du køber hukommelsesmoduler (RAM), skal du kontrollere, hvilken hukommelse der kan bruges sammen med din Dell-pc, den maksimale mængde hukommelse (RAM) og antallet af hukommelsesmoduler, din Dell-pc understøtter.

Gå til webstedet Dell for at købe opgraderingskomponenter til din Dell-pc.

Få mere at vide ved at læse artiklen Sådan opgraderer du din computeres hukommelse i Dell Knowledge Base.

Følgende tabel angiver begrænsninger i hukommelse (RAM) og dedikeret plads til understøttede versioner af Microsoft Windows 10, Windows 8 eller 8.1 og Windows 7. Det er vigtigt at tage højde for den maksimale mængde hukommelse (RAM), som understøttes af din Dell-pc, og mængden af hukommelse, der understøttes af den version af Microsoft Windows, der er installeret på din Dell-pc.

Version Grænse på 32-bit-version (x86) Grænse på 64-bit-version (x64)
Windows 10 Enterprise 4 GB 2 TB
Windows 10 Education 4 GB 2 TB
Windows 10 Pro 4 GB 2 TB
Windows 10 Home 4 GB 128 GB
Windows 8 eller 8.1 Enterprise 4 GB 512 GB
Windows 8 eller 8.1 Professional 4 GB 512 GB
Windows 8 eller 8,1 4 GB 128 GB
Windows 7 Ultimate 4 GB 192 GB
Windows 7 Enterprise 4 GB 192 GB
Windows 7 Professional 4 GB 192 GB
Windows 7 Home Premium 4 GB 16 GB
Windows 7 Home Basic 4 GB 8 GB
Windows 7 Starter 2 GB
Windows Vista Ultimate 4 GB 128 GB
Windows Vista Enterprise 4 GB 128 GB
Windows Vista Business 4 GB 128 GB
Windows Vista Home Premium 4 GB 16 GB
Windows Vista Home Basic 4 GB 8 GB
Windows Vista Starter 1 GB

Tilbage til toppen

Traditionelle harddiske har bevægelige komponenter og har dermed lavere læse- og skrivehastigheder sammenlignet med solid state-diske (SSD). En solid state-disk anvender flashhukommelse og kan læse eller skrive data meget hurtigere, bruger mindre strøm og forlænger tilmed den bærbare pc's batterikapacitet. Ved at opgradere til en solid state-disk kan du opnå en væsentlig forbedring af ydeevnen.

Ting, du bør overveje, før du opgraderer harddisken på din Dell-pc:

 • Formfaktor - Harddiske fås i to formfaktorer: 3,5" drev - bruges til stationære pc'er og 2,5" drev - bruges til bærbare pc'er.
 • Stik - Hvilken type stik der er til rådighed på pc'en? IDE- eller S-ATA-stik (Serielt ATA) (SATA-I-, SATA-II- eller SATA-III-stik).
 • Kapacitet - Hvad er den maksimale harddiskkapacitet, der understøttes af din pc?

Gå til webstedet Dell for at købe opgraderingskomponenter til din Dell-pc.


Tilbage til toppen

Informationsvideoer

Systemet bliver langsommere? Fejlfinding af langsom ydeevne i Windows 8 - (2:56)


Fejlfinding af langsomme internet- og netværksforbindelser ­ (1:51)

Sådan forbedres computerens ydeevne (Dells officielle tekniske support) på YouTube - (02:55) Kun på engelsk


Artikelnummer: SLN171944

Sidste ændringsdato: 15.10.2018 10.53


Relaterede artikler

Bedøm denne artikel

Nøjagtig
Nyttig
Nemt at forstå
Var denne artikel nyttig?
Ja Nej
Send os feedback
Kommentarer må ikke indeholde følgende specialtegn: <>()\
Vi beklager, men feedbacksystemet er nede i øjeblikket. Prøv igen senere.

Mange tak for din feedback.