Jak rozwiązywać problemy z urządzeniem USB

Jak rozwiązywać problemy z urządzeniem USB
Masz problemy z urządzeniami USB, które nie zostały wykryte lub rozpoznane w komputerze firmy Dell? Oto kilka kroków rozwiązywania problemów, które mogą pomóc rozwiązać problemy z USB w komputerze firmy Dell, jak np. urządzenia USB nie wykryte lub nie rozpoznane, działanie z przerwami, błąd sterownika USB itp.

Rozwiązywanie problemów

Przed przystąpieniem do rozwiązywania problemów z USB w komputerze należy odłączyć urządzenie USB od komputera.

Rozwiń sekcję poniżej, aby uzyskać więcej informacji i wykonaj czynności związane z rozwiązywaniem problemów w podanej kolejności.

Uwagi
 • Dostępne czynności rozwiązywania problemów i informacje dotyczą wszystkich wersji złączy USB (USB typu A, USB typu B, mini USB, Micro USB, USB typu A 3.0 i USB typu C).
 • Urządzenia USB, takie jak drukarki i skanery wymagają sterowników urządzeń USB i aplikacji specyficznych dla tych urządzeń, które powinny być zainstalowane przed podłączeniem urządzenia USB do komputera. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji otrzymanymi od producenta urządzenia USB.
Ostrzeżenie: niektóre czynności związane z rozwiązywaniem problemów wymagają ponownego uruchomienia komputera. Przed rozpoczęciem rozwiązywania problemów należy dodać do zakładek otwarte strony sieci Web, zapisać wszystkie otwarte dokumenty, arkusze kalkulacyjne lub inne niezapisane prace.
 
Uwaga: urządzenia USB muszą być wyłączone lub wysunięte zanim zostaną odłączone od komputera. Większość urządzeń USB obsługuje funkcję bezpiecznego usuwania sprzętu w systemie Windows.

Problemy z wydajnością USB mogą wystąpić wskutek uszkodzeń kabla USB lub portów USB w komputerze. Mogą wystąpić takie objawy jak zatrzymanie urządzenia USB, działanie z przerwami lub nierównomierne działanie urządzenia po jego podłączeniu itp.

Kable USB i porty są wystawione na czynniki, które mogą powodować gromadzenie się kurzu lub nawet fizyczne uszkodzenia. Jeśli okaże się, że port lub złącze jest zakurzone lub zanieczyszczone w inny sposób, to należy użyć puszki ze sprężonym powietrzem, aby oczyścić porty i złącza.

Ostrzeżenie: nie należy używać żadnego płynu do czyszczenia, wody ani nawet wilgotnej szmatki. Odłącz urządzenie USB i kabel przed użyciem sprężonego powietrza do czyszczenia portów i złączy.

W przypadku zauważenia uszkodzeń fizycznych skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Dell, aby dowiedzieć się więcej o opcjach naprawy dostępnych w Twoim regionie. Jeśli nie ma żadnych uszkodzeń, przejdź do następnego kroku.

Powrót do góry

W wielu przypadkach problemy z USB mogą być spowodowane przez przestarzałe ustawienia systemu BIOS. Zaleca się zresetowanie systemu BIOS do domyślnych ustawień fabrycznych.

Aby uzyskać dostęp do systemu BIOS lub programu konfiguracji systemu na komputerze firmy Dell:

 1. Ponowne uruchom komputer firmy Dell.
 2. Naciśnij kilka razy klawisz F2 podczas uruchamiania systemu po ukazaniu się ekranu z logo firmy Dell.
  lub
  Naciśnij kilka razy klawisz F12 podczas uruchamiania systemu po ukazaniu się ekranu z logo firmy Dell i wybierz Konfiguracja systemu BIOS lub Konfiguracja systemu.
 3. W ustawieniach BIOS, kliknij opcję Załaduj ustawienia domyślne lub naciśnij klawisz F9 na klawiaturze, aby zresetować system BIOS do ustawień fabrycznych.
  Uwaga: instrukcje dotyczące zresetowania systemu BIOS do domyślnych ustawień fabrycznych na komputerze firmy Dell mogą być różne, więcej informacji można znaleźć w Podręczniku użytkownika komputera firmy Dell.

Jeśli problem nie został rozwiązany, przejdź do następnego kroku rozwiązywania problemów.

Powrót do góry

Przeprowadzenie testu diagnostycznego sprzętu może pomóc w zidentyfikowaniu problemów związanych ze sprzętem i uzyskaniu informacji na temat czynności naprawczych, które pozwolą rozwiązać problem. Aby sprawdzić, czy w komputerze firmy Dell nie występuje problem sprzętowy, zaleca się najpierw uruchomić diagnostykę sprzętu w komputerze. Firma Dell oferuje diagnostykę wbudowaną i online. Diagnostyka sprzętu ePSA firmy Dell pomoże sprawdzić, czy urządzenia działają prawidłowo.

Uruchamianie diagnostyki Dell Pre-boot System Assessment lub Enhanced Pre-boot System Assessment (Dell PSA lub ePSA)
 1. Ponowne uruchom komputer firmy Dell.
 2. Gdy zostanie wyświetlony ekran z logo firmy Dell, naciśnij klawisz F12, aby przejść do menu jednorazowego rozruchu.
 3. Użyj klawiszy strzałek, aby wybrać opcję Diagnostics (Diagnostyka), a następnie naciśnij klawisz Enter na klawiaturze.
 4. Wykonuj polecenia wyświetlane na ekranie i odpowiednio udzielaj odpowiedzi, aby ukończyć diagnostyką.
  Jeśli test się nie powiedzie, pamiętaj o zanotowaniu kodu błędu oraz kodu weryfikacji.

ePSA Pre-boot System Assessment (oficjalny dziennik działu pomocy technicznej firmy Dell) w serwisie YouTube – (2:28), tylko w języku angielskim

Użyj aplikacji Dell Interactive Support Agent (tylko w języku angielskim), aby uzyskać informacje na temat kodów błędów diagnostycznych ePSA i PSA.
Alternatywnie możesz odwiedzić stronę Przedrozruchowy test działania urządzenia SupportAssist, aby uzyskać więcej informacji na temat kodów błędów diagnostycznych PSA lub ePSA.

Aby dowiedzieć się więcej na temat diagnostyki ePSA lub PSA firmy Dell, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Rozwiązywanie problemów sprzętowych przy użyciu wbudowanej diagnostyki i diagnostyki online (kody błędów ePSA lub PSA).

Jeśli diagnostyka Dell ePSA i inne czynności związane z rozwiązywaniem problemów nie zidentyfikowały przyczyny problemu, zalecamy sprawdzenie sprzętu przy użyciu testu diagnostycznego Dell SupportAssist. Test diagnostyczny Dell SupportAssist pomaga rozwiązać problemy i uzyskać zautomatyzowane rozwiązania.

Wykonywanie skanowania sprzętu – Dell SupportAssist – (2:11)

Powrót do góry

Aby sprawdzić, czy urządzenie USB nie jest uszkodzone, odłącz urządzenie USB od swojego komputera i podłącz je do innego komputera. Jeśli urządzenie nie zostanie wykryte i nie działa na innym, sprawdzonym w działaniu komputerze, to urządzenie USB jest uszkodzone. Skontaktuj się z producentem urządzenia, aby zapoznać się ze statusem gwarancji i opcjami naprawy urządzenia USB.

Powrót do góry

Narzędzie SupportAssist pomaga zoptymalizować komputer, uruchamiając szereg testów diagnostycznych w celu zidentyfikowania modyfikacji plików i ustawień komputera. Optymalizacja komputera zwiększa szybkość systemu, dostępność miejsca w pamięci masowej i stabilność dzięki oczyszczeniu plików tymczasowych, dostrojeniu wydajności systemu i optymalizacji sieci.

Czyszczenie plików

Czyszczenie plików pomaga usunąć powielone pliki, tymczasowe foldery i inne niepotrzebne elementy z komputera

 1. Otwórz aplikację SupportAssist i kliknij kafelek Optimize My System (Optymalizuj mój system).
 2. Na karcie Home (Strona główna) w obszarze Clean Files (Oczyść pliki) kliknij przycisk Run Now (Uruchom teraz).
  Po zakończeniu optymalizacji na kafelku jest wyświetlana ikona zaznaczenia i data ostatniej optymalizacji.
  Uwaga: podczas optymalizacji nazwa wykonywanego zadania jest wyświetlana pod paskiem menu. Procentowy wynik zakończonej optymalizacji jest również wyświetlany na kafelku.
  Jeśli chcesz zatrzymać optymalizację, kliknij przycisk Cancel (Anuluj).
Uwaga: w przypadku anulowania optymalizacji, wprowadzone zmiany nie zostaną wycofane.
Optymalizacja wydajności systemu

Optymalizacja wydajności komputera pozwala na dostosowanie ustawień zasilania, rejestru i alokacji pamięci w celu zwiększenia szybkości przetwarzania komputera.

 1. Otwórz aplikację SupportAssist i kliknij kafelek Optimize My System (Optymalizuj mój system).
 2. Na karcie Home (Strona główna) w obszarze Tune Performance (Optymalizacja wydajność) kliknij przycisk Run Now (Uruchom teraz).
  Po zakończeniu optymalizacji na kafelku jest wyświetlana ikona zaznaczenia i data ostatniej optymalizacji.
  Uwaga: podczas optymalizacji nazwa wykonywanego zadania jest wyświetlana pod paskiem menu. Procentowy wynik zakończonej optymalizacji jest również wyświetlany na kafelku.
  Jeśli chcesz zatrzymać optymalizację, kliknij przycisk Cancel (Anuluj).
Uwaga: w przypadku anulowania optymalizacji, wprowadzone zmiany nie zostaną wycofane.

Optymalizacja systemu za pomocą aplikacji SupportAssist — (1:39)

Jeśli problem nie został rozwiązany, przejdź do następnego kroku rozwiązywania problemów.

Powrót do góry

Menedżer urządzeń systemu Windows może pomóc w zdiagnozowaniu i rozwiązywaniu ewentualnych problemów związanych ze sterownikami urządzeń USB.

Aby wyświetlić wszystkie urządzenia USB w Menedżerze urządzeń systemu Windows:

 1. Naciśnij kombinację klawiszy logo Windows oraz R.
 2. Wpisz devmgmt.msc w oknie Uruchom i naciśnij klawisz Enter.
 3. Rozwiń sekcję Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej.
Symbol Opis Czynności rozwiązywania problemu
Czarna strzałka w dół na białym polu zasobu urządzenia w Menedżerze urządzeń informuje, że urządzenie zostało wyłączone. Należy zwrócić uwagę, że to nie oznacza problemu z urządzeniem. Aby włączyć urządzenie, kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie i wybierz opcję Włącz.
Czarny wykrzyknik „!” na żółtym polu informuje o problemie z urządzeniem. Należy zwrócić uwagę, że urządzenie, z którym jest problem, może nadal działać.
 • Podłącz urządzenie do innego portu USB.
 • Usuń wszystkie koncentratory USB i podłącz urządzenie do portu USB w komputerze.
 • Odłącz urządzenie od komputera.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie, a następnie wybierz opcję Odinstaluj.
 • Kliknij, aby zaznaczyć pole obok opcji Usuń oprogramowanie sterownika dla tego urządzenia (jeśli występuje).
 • Kliknij opcję OK i ponownie uruchom komputer.
 • Jeśli urządzenie wyposażono w płytę CD/DVD ze sterownikiem USB, należy zainstalować sterownik urządzenia przed podłączeniem urządzenia do komputera.
Czerwony symbol „X” informuje, że urządzenie jest wyłączone. Wyłączone urządzenie to takie, które jest fizycznie obecne w komputerze i zużywa jego zasoby, ale nie ma wczytanego sterownika trybu chronionego.
 • Podłącz urządzenie do innego portu USB.
 • Usuń wszystkie koncentratory USB i podłącz urządzenie do portu USB w komputerze.
 • Odłącz urządzenie od komputera.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie, a następnie wybierz opcję Odinstaluj.
 • Kliknij, aby zaznaczyć pole obok opcji Usuń oprogramowanie sterownika dla tego urządzenia (jeśli występuje).
 • Kliknij opcję OK i ponownie uruchom komputer.
 • Jeśli urządzenie wyposażono w płytę CD/DVD ze sterownikiem USB, należy zainstalować sterownik urządzenia przed podłączeniem urządzenia do komputera.
Urządzenie z żółtym znakiem zapytania „?” i wykrzyknikiem „!” w obszarze Inne urządzenia lub czasem wyszczególnione jako „Nieznane urządzenie” informuje, że urządzenie lub jego sterowniki nie są dostępne lub zainstalowane.
 • Usuń wszystkie koncentratory USB i podłącz urządzenie do portu USB w komputerze.
 • Odłącz urządzenie od komputera.
 • Jeśli urządzenie wyposażono w płytę CD/DVD ze sterownikiem USB, należy zainstalować sterownik urządzenia przed podłączeniem urządzenia do komputera.
 

Jeśli problem nie został rozwiązany, przejdź do następnego kroku rozwiązywania problemów.

Powrót do góry

Firma Dell zaleca aktualizowanie sterowników urządzeń i systemu BIOS w ramach planowanego cyklu aktualizacji. Aktualizacje sterowników urządzeń i systemu BIOS zawierają usprawnienia lub zmiany, które zapewnią aktualność i zgodność oprogramowania komputera z innymi modułami systemowymi (podzespołami i oprogramowaniem), a także zwiększą stabilność.

Ważne jest, aby zaktualizować następujące sterowniki urządzeń w celu uzyskania optymalnej wydajności USB oraz rozwiązywania najczęściej występujących problemów:

 • BIOS
 • Sterownik do chipsetu

Aby dowiedzieć się więcej na temat pobierania i instalowania sterownika urządzenia na posiadanym komputerze firmy Dell, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Aktualizacja sterowników urządzeń na komputerze firmy Dell

Aby dowiedzieć się więcej na temat pobierania i aktualizacji systemu BIOS na posiadanym komputerze firmy Dell, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Pobieranie i aktualizacja systemu BIOS na komputerze firmy Dell

Aktualizacja konfiguracji systemu (BIOS) – (2:06)

Jeśli problem nie został rozwiązany, przejdź do następnego kroku rozwiązywania problemów.

Powrót do góry

Systemy Microsoft Windows 10, Windows 8 lub 8.1 oraz Windows 7 są wyposażone we wbudowane narzędzie do rozwiązywania problemów ze sprzętem, pomagające w automatycznym wyszukiwaniu i naprawianiu wszelkich problemów, które mogą występować w posiadanym komputerze. Rozwiązania firmy Microsoft „Microsoft easy fix” były znane wcześniej jako „Microsoft Fix It”. Rozwiązania „Microsoft easy fix” mogą pomóc w diagnozie i rozwiązywaniu problemów związanych z USB.

W celu uruchomienia rozwiązania „Microsoft easy fix” do rozwiązania problemów związanych z USB:

 1. Pobierz i zapisz pakiet .diagcab Rozwiąż problemy dotyczące urządzeń i drukarek.
 2. Uruchom plik DeviceCenterDiagnostic.diagcab .
 3. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami w celu rozwiązania problemu za pomocą pakietu „Microsoft easy fix”.
Uwaga: niektóre pakiety „Microsoft easy fix” mogą wymagać zalogowania się na komputerze jako administrator. Użytkownik może zostać poproszony o podanie poświadczeń użytkownika po uruchomieniu pakietu.
 
Uwaga: pakiet rozwiązań .diagcab przeznaczony jest do systemu Microsoft Windows 10, Windows 8 lub Windows 8.1 i Windows 7. Systemy Microsoft Windows Vista i Microsoft Windows XP nie obsługują pakietu rozwiązań .diagcab.
 

Jeśli problem nie został rozwiązany, przejdź do następnego kroku rozwiązywania problemów.

Powrót do góry

Aktualizacje systemu Windows mogą na wiele sposobów poprawić działanie systemu operacyjnego Windows. Aktualizacje systemu Windows mogą rozwiązywać niektóre problemy, zapewniają ochronę przed złośliwymi atakami, a nawet mogą dodawać do systemu operacyjnego nowe funkcje.

Jak zainstalować aktualizacje systemu Windows w systemach Microsoft Windows 10, Windows 8 lub 8.1?

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start, a następnie opcję Ustawienia.
 2. W panelu Ustawienia kliknij przycisk Aktualizacja i zabezpieczenia.
 3. W panelu po lewej stronie wybierz pozycję Windows Update.
 4. W panelu po prawej stronie kliknij opcję Sprawdź aktualizacje.
 5. Uruchom ponownie komputer po zakończeniu pobierania i instalowania aktualizacji.

Jak zainstalować aktualizacje systemu Windows w systemie Microsoft Windows 7?

 1. Kliknij Start i otwórz Panel sterowania.
 2. W Panelu sterowania kliknij pozycję System i zabezpieczenia.
 3. Z panelu po prawej stronie wybierz pozycję Windows Update.
 4. W panelu po prawej stronie kliknij opcję Sprawdź aktualizacje.
 5. Uruchom ponownie komputer po zakończeniu pobierania i instalowania aktualizacji.

Jeśli problem nie został rozwiązany, przejdź do następnego kroku rozwiązywania problemów.

Powrót do góry

Jeśli problem nie ustąpi, odinstalowanie kontrolera hosta USB oraz głównego koncentratora USB wymusi ponowną instalację głównego koncentratora USB przez komputer przy ponownym uruchomieniu.

Uwaga: po odinstalowaniu głównego koncentratora USB lub kontrolera hosta USB, klawiatura i mysz USB przestaną działać. Ręcznie wymuś zamknięcie systemu, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania przez 20 sekund.
 1. Odłącz wszystkie urządzenia USB podłączone do komputera, z wyjątkiem klawiatury i myszy USB przed przejściem do następnego kroku.
 2. Naciśnij kombinację klawiszy logo Windows oraz R.
 3. Wpisz devmgmt.msc w oknie dialogowym Uruchom i naciśnij klawisz Enter.
 4. W oknie Menedżer urządzeń systemu Windows, rozwiń sekcję Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Kontroler hosta USB i wybierz Odinstaluj.
 6. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić i odinstaluj kontroler hosta USB.
 7. Powtórz kroki 5 i 6 aby odinstalować wszystkie kontrolery hosta USB.
  Uwaga: jeśli klawiatura i mysz USB nie reagują, ręcznie wymuś ponowne uruchomienie i powtórz kroki 5 i 6. Aby ręcznie wymusić zamknięcie systemu, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 20 sekund.
 8. Uruchom komputer ponownie.

Aby odświeżyć główny koncentrator USB w komputerze:

 1. Odłącz wszystkie urządzenia USB podłączone do komputera, z wyjątkiem klawiatury i myszy USB przed przejściem do następnego kroku.
 2. Naciśnij kombinację klawiszy logo Windows oraz R.
 3. Wpisz devmgmt.msc w oknie dialogowym Uruchom i naciśnij klawisz Enter.
 4. W oknie Menedżer urządzeń systemu Windows, rozwiń sekcję Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Główny koncentrator USB i wybierz Odinstaluj.
 6. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić i odinstaluj główny koncentrator USB.
 7. Powtórz kroki 5 i 6 aby odinstalować wszystkie główne koncentratory USB.
  Uwaga: jeśli klawiatura i mysz USB nie reagują, ręcznie wymuś ponowne uruchomienie i powtórz kroki 5 i 6. Aby ręcznie wymusić zamknięcie systemu, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 20 sekund.
 8. Uruchom komputer ponownie.
Uwaga: może być wymagana instalacja sterowników urządzeń USB i aplikacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami producentów urządzeń w celu zainstalowania urządzenia USB.
 

Jeśli problem nie został rozwiązany, przejdź do następnego kroku rozwiązywania problemów.

Powrót do góry

Tryb awaryjny systemu Windows pozwala określić, czy problem jest związany z systemem operacyjnym, sterownikami urządzeń czy też z oprogramowaniem innych producentów. Aby dowiedzieć się więcej na temat uruchamiania komputera firmy Dell w trybie awaryjnym, skorzystaj z poniższych artykułów bazy wiedzy odpowiadających systemowi operacyjnemu zainstalowanemu na komputerze.

Uruchamianie systemu Windows 10 w trybie awaryjnym (oficjalny materiał działu pomocy technicznej firmy Dell) w serwisie YouTube — (1:16) tylko w języku angielskim

Po uruchomieniu komputera w trybie awaryjnym odśwież główne koncentratory USB i kontrolery hosta USB .

Jeśli problem nie został rozwiązany, przejdź do następnego kroku rozwiązywania problemów.

Powrót do góry

Przywracanie systemu jest narzędziem systemu Windows wbudowanym w system i zaprojektowanym, aby chronić i naprawiać system operacyjny. W przypadku wystąpienia problemów z komputerem, przed przywróceniem ustawień fabrycznych należy użyć narzędzia przywracania systemu.

Wybierz system operacyjny zainstalowany na komputerze, aby znaleźć więcej informacji o tym, jak wykonać przywracanie systemu.

Jeśli problem nie został rozwiązany, przejdź do następnego kroku rozwiązywania problemów.

Powrót do góry

Jeśli testy diagnostyczne nie wykryły problemów z portami USB, to prawdopodobnie problem jest spowodowany przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze. Jeśli powyższe instrukcje nie rozwiązały problemu, możesz spróbować przywrócić ustawienia fabryczne komputera jako ostatnią opcję.

Dyski twarde w komputerach firmy Dell mają zarezerwowaną niewielką ilość miejsca na dysku twardym na potrzeby ponownej instalacji systemu operacyjnego. Jest to najprostsza metoda przywrócenia ustawień fabrycznych komputera. Proces przywracania ustawień fabrycznych usuwa z komputera wszystkie dane użytkownika, należy więc utworzyć kopię zapasową przed rozpoczęciem procesu

Uwaga: przywracanie komputera do domyślnych ustawień fabrycznych lub ponowna instalacja systemu operacyjnego z użyciem dowolnego nośnika odzyskiwania spowoduje usunięcie wszystkich danych z komputera. Zapewnij utworzenie kopii zapasowej wszystkich ważnych danych, takich jak dokumenty, arkusze kalkulacyjne, zdjęcia, filmy itp. przed rozpoczęciem przywracania lub ponownej instalacji systemu operacyjnego.

Wybierz system operacyjny zainstalowany na komputerze, aby znaleźć więcej informacji o tym, jak przywrócić ustawienia fabryczne komputera.

Uwaga: po przywróceniu lub ponownej instalacji systemu operacyjnego, zaleca się pobranie i zainstalowanie najnowszych sterowników urządzeń z witryny internetowej firmy Dell Sterowniki i pliki do pobrania.

Ponowne uruchamianie systemu Windows 10 – (1:36) tylko w języku angielskim

Powrót do góry

Dodatkowe zasoby

Powrót do góry

Filmy informacyjne

Co to jest USB (oficjalny materiał działu pomocy technicznej firmy Dell) w serwisie YouTube — (2:49), tylko w języku angielskim

Problemy z portami USB (oficjalny materiał działu pomocy technicznej firmy Dell) w serwisie YouTube — (2:53), tylko w języku angielskim

Nierozpoznawanie urządzeń USB (oficjalny materiał działu pomocy technicznej firmy Dell) w serwisie YouTube — (2:40), tylko w języku angielskim

Urządzenia USB nie działają w systemie Windows 10 (oficjalny materiał działu pomocy technicznej firmy Dell) w serwisie YouTube — (2:10), tylko w języku angielskim

Powrót do góry


Article ID: SLN115082

Last Date Modified: 19.03.2020 14:49


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.