Het oplossen van problemen met oververhitting, afsluiten en warmteregeling op een Dell pc

Het oplossen van problemen met oververhitting, afsluiten en warmteregeling op een Dell pc


 


Het volgende artikel bevat informatie over het identificeren en oplossen van problemen met oververhitting en afsluiting van het systeem of warmtegerelateerde foutberichten bij het opstarten.


Inhoudsopgave:

 1. Is het systeem oververhit, wordt het afgesloten of krijgt u een melding van een warmtegerelateerde fout?
 2. Hebt u fysieke schade uitgesloten?
 3. Systeem wordt afgesloten of opnieuw opgestart
 4. Omgevingsfactoren
 5. De ventilator maakt een constant snel draaiend geluid ("overspinning")
 6. Opstartfouten:
  1. Alert! Het bericht 'Air Temperature Sensor Not Detected' (Luchttemperatuursensor niet gedetecteerd) verschijnt tijdens het opstarten
  2. Er verschijnt een foutbericht met betrekking tot de koelplaat
  3. Er verschijnt een foutbericht met betrekking tot de ventilator
  4. Er verschijnt een foutbericht met betrekking tot de luchttemperatuur

 

Is het systeem oververhit, wordt het afgesloten of krijgt u een melding van een warmtegerelateerde fout?

 

Is uw systeem oververhit of wordt het automatisch afgesloten?

Meldt het systeem fouten met betrekking tot de ventilator, temperatuur of thermische gebeurtenissen bij het opstarten?

Als u wilt vaststellen of er een hardwareprobleem met uw computer is, voert u de Dell Online Diagnostics uit.

Als u er niet in slaagt het systeem op te starten en toegang te krijgen tot de Dell Online Diagnostics, gebruikt u de Dell Pre-boot System Diagnostics.


Terug naar boven


 

Hebt u fysieke schade uitgesloten?

 

 1. Hebt u in het systeem gekeken of er geen fysieke problemen met de warmteafvoer en de systeemventilatoren zijn?

 2. Ontbreken bladen bij de warmteafvoer, zijn de leidingen van de warmteafvoer gebogen, is de ventilator beschadigd, zit deze vast of ontbreken ventilatorbladen?

  Warmteafvoerleidingen

  (Afb. 1 Warmteafvoerleidingen)

  Systeemventilator

  (Afb. 2 Ventilator)

 3. Hoewel de beschadigde onderdelen normaal gesproken door de meeste garanties gedekt worden, mag u gerust contact opnemen met Dell support om dit probleem verder op te lossen.

  In het volgende artikel vindt u ook meer informatie:

 4. Als alles er goed uitziet, ga dan door met de volgende secties in deze handleiding.


Terug naar boven


 

Systeem wordt afgesloten of opnieuw opgestart

 

 1. Controleer of er geen openingen in het systeem aanwezig zijn waar zich een randapparaat of afdekplaat behoort te bevinden. Als er openingen in het systeem aanwezig zijn, plaatst u de apparaten of afdekplaten terug om te zorgen voor een correcte luchtstroom.

 2. Zorg dat de pc is uitgeschakeld.

 3. Koppel alle externe kabels los, inclusief de voedingskabel.

 4. Houd de aan/uit-knop ingedrukt zodat de stroomcircuits worden gesloten en de eventueel resterende stroom (reststroom) kan worden afgevoerd. Houd de aan/uit-knop 5 seconden ingedrukt.

 5. Sluit de voedingskabel opnieuw aan en start de pc.

 6. Wordt de pc afgesloten of raakt het systeem oververhit als het in het BIOS-scherm staat? U kunt naar het BIOS gaan door op de toets F2 te drukken tijdens POST - wanneer het systeem opstart, maar Windows nog niet is gestart.

 7. Als dit niet het geval is, downloadt u de meest recente versie van het BIOS en werkt u het BIOS bij.

  1. Als het symptoom verdwijnt, is het probleem opgelost.

  2. Als het probleem hiermee niet is opgelost, gaat u verder naar sectie 2 stap 9.

Opmerking: Het BIOS (Basic Input Output System) is een type firmware waarmee u toegang hebt tot uw systeeminstellingen op het meest elementaire niveau. Zorg dat u nooit meer dan 2-3 revisies overslaat bij het updaten van het BIOS. Dit kan schade toebrengen aan uw BIOS. U kunt het BIOS downloaden op de Dell Support website. (Klik op Andere versies van de BIOS-downloadpagina om andere beschikbare revisies van het BIOS weer te geven.)
 1. Als dat zo is, mag u niet proberen om het BIOS te flashen als de pc op een willekeurig moment wordt afgesloten of opnieuw wordt opgestart, omdat dit kan leiden tot schade aan het systeem-BIOS.

 2. Als de processor of systeemkaart onlangs is vervangen, controleert u op de aanwezigheid van koelpasta en of de thermische pads zijn teruggeplaatst na de reparatie. Als er geen koelpasta of thermische pads aanwezig zijn, kunt u contact opnemen met de Technische Support, omdat zij mogelijk de warmteplaat of het moederbord opnieuw moeten vervangen.


Terug naar boven


 

Omgevingsfactoren

 

 1. Bepaal waar het systeem wordt gebruikt en of de omgeving oververhitting veroorzaakt.

  1. Bevindt het systeem zich op een tafel of bureau? Indien ja, ga dan verder naar sectie 5 stap 1.

  2. Bevindt het systeem zich in een bureau of andere gesloten kast of staat het op de vloer? Verplaats het systeem naar een locatie met een betere luchtcirculatie.

  3. Zijn er problemen met warmte of de airconditioning op de locatie van de pc, die een warmteprobleem nog kunnen verergeren? Los deze problemen op voordat u opnieuw begint met deze handleiding.


Terug naar boven


 

De ventilator maakt een constant snel draaiend geluid ("overspinning")

 

 1. Als u lawaai van een snel draaiende ventilator in uw systeem hoort, is dit een constant geluid of gaat het omhoog en omlaag, afhankelijk van hoe hard het systeem werkt?

  1. Als het geluid constant is, gaat u terug naar sectie 2 stap 7.

  2. Als het geluid omhoog en omlaag gaat terwijl het systeem werkt, is er geen probleem of de ventilator werkt zoals bedoeld om de overmatige warmte in uw systeem te verwerken. Raadpleeg nogmaals sectie 3 stap 1.


Terug naar boven


 

Opstartfouten

 

 1. Controleer het logboek voor systeemgebeurtenissen in het BIOS voor thermische berichten of ventilatorstoringen. Als de fout niet overeenkomt met een van de volgende fouten, neemt u contact op met de Technische Support voor meer hulp.

Alert! Het bericht 'Air Temperature Sensor Not Detected' (Luchttemperatuursensor niet gedetecteerd) verschijnt tijdens het opstarten

 1. Neem contact op met de Technische Support omdat zij wellicht de temperatuursensor of het moederbord moeten vervangen, afhankelijk van uw systeemconfiguratie.

Er verschijnt een foutbericht met betrekking tot de koelplaat

 1. Wis het systeemgebeurtenislogboek.

 2. Start uw systeem opnieuw op.

 3. Treedt de fout opnieuw op?

 4. Start nu opnieuw op, maar rechtstreeks naar het BIOS met behulp van F2 in het Dell welkomstscherm.

 5. Controleer het systeemgebeurtenislogboek voor eventuele thermische berichten of ventilatorstoringen.

 6. Als het gebeurtenislogboek geen fout bevat, dan is het probleem opgelost.

 7. Als er opnieuw sprake is van dezelfde fout in het logboek, neemt u contact op met de Technische Support omdat zij mogelijk het moederbord moeten vervangen.

Er verschijnt een foutbericht met betrekking tot de ventilator

 1. Sluit alle ventilatorvoedingskabels opnieuw aan op het moederbord.

 2. Controleer op stof of ander vuil in de ventilatoren van de pc.

 3. Controleer het systeemgebeurtenislogboek voor eventuele thermische berichten of ventilatorstoringen.

 4. Als het gebeurtenislogboek geen fout bevat, dan is het probleem opgelost.

 5. Als het gebeurtenissenlogboek nog steeds dezelfde fout bevat, neemt u contact op met de Technische Support omdat zij mogelijk de defecte ventilator of ventilatoren moeten vervangen.

Er verschijnt een foutbericht met betrekking tot de luchttemperatuur

 1. Wis het systeemgebeurtenislogboek.

 2. Controleer op stof of ander vuil in de ventilatoren van de pc.

 3. Verwijder alle externe hardware uit de pc.

 4. Als u een insteekvideokaart met een eigen ventilator hebt, controleert u of deze ventilator naar behoren draait. Zo niet, vervang dan de videokaart.

 5. Sluit alle ventilatorvoedingskabels opnieuw aan op het moederbord.

 6. Voer de PSA Diagnostics uit om te controleren op eventuele problemen.

 7. Als een van de tests mislukt, meldt u de foutcode bij de Technische Support omdat zij wellicht het desbetreffende onderdeel moeten vervangen.

 8. Als de diagnostische tests slagen of niet beschikbaar zijn, controleert u het besturingssysteemlogboek op hardwarefouten.

 9. Als u niets ziet, kunt u contact opnemen met de Technische Support, omdat zij u op dit punt verder moeten helpen.

Als u meer hulp nodig hebt, neemt u contact op met de Technische Support.
  Contact opnemen met Dell  


Terug naar boven


Article ID: SLN151668

Last Date Modified: 14-02-2020 07:15


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.