Przewodnik po oprogramowaniu Dell Webcam i Dell Webcam Central

Przewodnik po oprogramowaniu Dell Webcam i Dell Webcam CentralAby dowiedzieć się więcej o kamerze internetowej, uzyskać informacje na temat jej włączania i wyłączania, uzyskać pomoc w jej obsłudze i rozwiązać związane z nią problemy, zapoznaj się z informacjami w sekcji odpowiadającej systemowi operacyjnemu zainstalowanemu na Twoim komputerze.

Prosimy o dodanie łącza do tego artykułu do ulubionych, ponieważ podczas czynności mających na celu rozwiązywanie problemów zalecane jest ponowne uruchamianie komputera.


Wybierz poniższe karty, aby uzyskać więcej informacji.

Uwaga: oprogramowanie Dell Webcam Central nie jest dostępne na systemy Windows 10 i Windows 8 (8.1), zamiast niego należy używać programu Skype. Zapoznaj się z sekcją Często zadawane pytania, aby dowiedzieć się, jak pobrać program Skype.
 • Gdzie mogę znaleźć sterowniki do swojej kamery internetowej?
  W systemie Windows 10 sterowniki kamery internetowej wszystkich komputerów są wbudowane.
  Aby uzyskać informacje na temat usuwania i wymuszania reinstalacji sterowników kamery internetowej w systemie Windows 10, należy zapoznać się z treścią artykułu Kamera internetowa nie działa poprawnie.
 • Gdzie mogę pobrać program Skype i jak z niego korzystać?
  Program Skype można pobrać z witryny Skype. Znajdują się w niej również filmy instruktażowe dotyczące korzystania z programu Skype.
 • Jak uruchomić program Skype?
  Szczegółowy opis tego procesu można znaleźć w artykule Jak pobrać, używać i uruchomić program Skype.
 • Gdzie jest mikrofon współpracujący z daną kamerą internetową?
  Mikrofon to mały otwór obok obiektywu kamery (może znajdować się po prawej lub po lewej stronie).
 • Mam problem z mikrofonem kamery internetowej.
  Artykuł Mikrofon kamery internetowej nie działa zawiera instrukcję krok po kroku.

 

W systemie Windows 10 sterowniki kamery internetowej wszystkich komputerów są wbudowane.

 1. Aby przeinstalować istniejące sterowniki, wykonaj następujące czynności:
  1. Zamknij wszystkie aplikacje korzystające z kamery internetowej (mogą być wśród nich strony internetowe). Zapisz dokumenty, nad którymi pracujesz, i zamknij wszystkie aplikacje, ponieważ wymagane będzie ponowne uruchomienie komputera.
  2. W polu Wyszukaj wpisz Menedżer urządzeń.
  3. Dotknij lub kliknij opcję Menedżer urządzeń (Panel sterowania).
  4. Dotknij lub kliknij strzałkę na lewo od opcji Urządzenia do obrazowania.
   (Jeżeli nie ma listy urządzeń do obrazowania, skontaktuj się z pomocą techniczną)
  5. Dotknij i przytrzymaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Zintegrowana kamera internetowa lub Kamera USB.
  6. Dotknij lub kliknij opcję Odinstaluj.
  7. Potwierdź dezinstalację klikając OK.
  8. Po zakończeniu dezinstalacji uruchom komputer ponownie.
   Uwaga: system Windows 10 automatycznie wykryje i zainstaluje sterowniki kamery internetowej.
  9. Jeśli kamera internetowa wciąż nie działa, po instalacji sterowników należy odinstalować i ponownie zainstalować oprogramowanie kamery internetowej. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z dostawcą oprogramowania kamery internetowej.
   
 2. Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy Dell BIOS – co to jest i jak pobrać lub zaktualizować system BIOS.
   
 3. Zaktualizuj chipset do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell Często zadawane pytania — Sterowniki i pliki do pobrania.
   
 4. Upewnij się, że ustawienia jasności i oświetlenie są odpowiednie.
  1. Pusty, czarny lub ciemny ekran może być efektem słabego oświetlenia otoczenia lub ustawienia niewłaściwego trybu kamery internetowej. Upewnij się, że korzystasz z kamery internetowej w dobrze oświetlonym miejscu.
  2. Dostosuj ustawienie jasności w oprogramowaniu Skype. Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej Skype.
   
 5. W przypadku problemów z kamerą internetową uruchom program Dell PC Diagnostics. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell Jak używać narzędzia Dell PC Diagnostics.

  Po przejściu do strony pomocy technicznej dotyczącej produktu dla danego urządzenia;

  1. dotknij lub kliknij pozycję Aparat pod opcją Sprawdź określone urządzenie lub utwórz test niestandardowy.
  2. dotknij lub kliknij opcję Testuj wybrane urządzenia i postępuj zgodnie ze wskazówkami.
   Uwaga: jeśli test diagnostyczny zamyka się bez wyświetlania wyników, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.

 

 1. Upewnij się, że ustawienia jasności i oświetlenie są odpowiednie.
  1. Pusty, czarny lub ciemny ekran może być efektem słabego oświetlenia otoczenia lub ustawienia niewłaściwego trybu kamery internetowej. Upewnij się, że korzystasz z kamery internetowej w dobrze oświetlonym miejscu.
  2. Dostosuj ustawienie jasności w oprogramowaniu Skype. Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej Skype.

 

 

 1. Sprawdź ustawienia dźwięku w używanym programie do obsługi kamery internetowej.
   
 2. Jeżeli powyższe kroki nie rozwiążą problemu, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Problemy z dźwiękiem w systemie Microsoft Windows.
   
 3. Jeżeli narzędzie do rozwiązywania problemów z nagrywaniem dźwięku firmy Microsoft nie rozwiąże problemu, należy uruchomić program Dell PC Diagnostics w celu rozwiązania problemów z mikrofonem. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell Jak używać narzędzia Dell PC Diagnostics.

  Po przejściu do strony pomocy technicznej dotyczącej produktu dla danego urządzenia;

  1. Upewnij się, że głośność w komputerze jest ustawiona na maksymalny poziom.
  2. Dotknij lub kliknij pozycję Mikrofon pod opcją Sprawdź określone urządzenie lub utwórz test niestandardowy.
  3. Dotknij lub kliknij opcję Testuj wybrane urządzenia i postępuj zgodnie ze wskazówkami.

 

Uwaga: oprogramowanie Dell Webcam Central nie jest dostępne na systemy Windows 10 i Windows 8 (8.1), zamiast niego należy używać programu Skype. Zapoznaj się z poniższymi informacjami na temat pobierania, używania i uruchamiania programu Skype.
 • Jak uzyskać program Skype i korzystać z niego

  Oprogramowanie Skype można pobrać z witryny Skype. Znajdują się w niej również filmy instruktażowe dotyczące korzystania z programu Skype.

  Uwaga: w niektórych przypadkach oprogramowanie Skype jest już instalowane fabrycznie w systemie Windows 10.
 • Jak uruchomić oprogramowanie Skype w systemie Windows 10
  • Dotknij lub kliknij Start, dotknij lub kliknij Skype na ekranie Start.
  • Dotknij lub kliknij Start, dotknij lub kliknij Wszystkie aplikacje, przewiń w dół do pozycji Skype. Dotknij lub kliknij opcję Skype.
  • Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (Klawisz Windows), a następnie naciśnij klawisz q. W polu Wyszukaj wpisz Skype, dotknij lub kliknij Skype (aplikacja Modern).
 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (Klawisz Windows), a następnie naciśnij klawisz q.
 2. W polu wyszukiwania wpisz ustawienia prywatności kamery.
 3. Wybierz Ustawienia prywatności kamery (Ustawienia systemowe) na liście wyników.

  Dostępne są cztery opcje odrzucające dostęp oprogramowania do kamery internetowej.

  • Opcja 1:

   W przypadku niektórych nowszych wersji systemu Windows (1803 i nowsze) dostępna jest opcja uniemożliwiająca dostęp do kamery systemowi Windows i aplikacjom. Dotknij lub kliknij opcję Zmień w obszarze Zezwalaj na dostęp do kamery na tym urządzeniu. Następnie dotknij lub kliknij suwak, aby włączyć lub wyłączyć opcję.
   Uwaga: jeśli opcja ta nie jest dostępna, użyj jednej z poniższych opcji.

  • Opcja 2:

   Dotknij lub kliknij suwak pod opcją Zezwalaj aplikacjom na dostęp do kamery, aby włączyć lub wyłączyć opcję.
   Uwaga: odmowa dostępu uniemożliwia dostęp do kamery tylko aplikacjom. Nie blokuje systemu Windows.

  • Opcja 3:

   Dotknij lub kliknij suwak obok programu, który nie powinien mieć dostępu do kamery pod opcją Wybierz aplikacje, które mogą uzyskać dostęp do kamery, aby włączyć lub wyłączyć opcję.
   Uwaga: nie uniemożliwia to aplikacjom otwierania wbudowanej aplikacji Aparat Windows.

  • Opcja 4:

   Ostrzeżenie: poniższe czynności nie powinny być wykonywane przez początkujących użytkowników komputerów, ponieważ zmiana ustawień innych niż opisane poniżej w Menedżerze urządzeń może uniemożliwić poprawne działanie komputera.
   1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (Klawisz Windows), a następnie naciśnij klawisz q.
   2. W polu wyszukiwania wpisz menedżer urządzeń.
   3. Wybierz opcję Menedżer urządzeń (Panel sterowania) na liście wyników.
   4. Dotknij lub kliknij strzałkę po lewej stronie opcji Urządzenia przetwarzania obrazu (pozycja może również znajdować się w sekcji Kamery).
   5. Dotknij i przytrzymaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję zintegrowanej kamery internetowej, a następnie wybierz polecenie Wyłącz urządzenie. Potwierdź wyłączenie kamery internetowej, dotykając lub klikając przycisk Tak.
    Uwaga: aby włączyć kamerę internetową, wykonaj te same czynności, ale zamiast tego wybierz opcję Włącz urządzenie.

Wybierz poniższe karty, aby uzyskać więcej informacji.

Uwaga: oprogramowanie Dell Webcam Central nie jest dostępne na systemy Windows 10 i Windows 8 (8.1), zamiast niego należy używać programu Skype. Zapoznaj się z sekcją Często zadawane pytania, aby dowiedzieć się, jak pobrać program Skype.
 • Gdzie mogę znaleźć sterowniki do swojej kamery internetowej?
  We wszystkich komputerach z systemem Windows 8 i Windows 8.1 sterowniki są wbudowane w system operacyjny (natywne).
  Aby uzyskać informacje na temat usuwania i wymuszania reinstalacji sterowników kamery internetowej w systemie Windows 8 (8.1), należy zapoznać się z treścią artykułu Kamera internetowa nie działa poprawnie.
 • Gdzie mogę pobrać program Skype i jak z niego korzystać?
  Program Skype można pobrać z witryny Skype. Znajdują się w niej również filmy instruktażowe dotyczące korzystania z programu Skype.
 • Jak uruchomić program Skype?
  Szczegółowy opis tego procesu można znaleźć w artykule Jak pobrać, używać i uruchomić program Skype.
 • Gdzie jest mikrofon współpracujący z daną kamerą internetową?
  Mikrofon to mały otwór obok obiektywu kamery (może znajdować się po prawej lub po lewej stronie).
 • Mam problem z mikrofonem kamery internetowej.
  Artykuł Mikrofon kamery internetowej nie działa zawiera instrukcję krok po kroku.

 

W systemie Windows 8 (8.1) sterowniki kamery internetowej wszystkich komputerów są wbudowane.

 1. Aby przeinstalować istniejące sterowniki, wykonaj następujące czynności:
  1. Zamknij wszystkie aplikacje korzystające z kamery internetowej (mogą być wśród nich strony internetowe). Zapisz dokumenty, nad którymi pracujesz, i zamknij wszystkie aplikacje, ponieważ wymagane będzie ponowne uruchomienie komputera.
  2. Ustaw wskaźnik myszy w prawym górnym rogu ekranu. Zostanie wyświetlony pasek paneli.
  3. Kliknij przycisk Wyszukaj.
  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Komputer.
  5. Kliknij Properties (Właściwości).
  6. Kliknij przycisk Menedżer urządzeń w lewym górnym rogu.
  7. Kliknij symbol strzałki widoczny po lewej stronie opcji Urządzenia do obrazowania.
   (Jeżeli nie ma listy urządzeń do obrazowania, skontaktuj się z pomocą techniczną)
  8. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Zintegrowana kamera internetowa lub Kamera USB.
  9. Kliknij przycisk Odinstaluj.
  10. Potwierdź dezinstalację klikając OK.
  11. Po zakończeniu dezinstalacji uruchom komputer ponownie.
   Uwaga: system Windows 8 i Windows 8.1 automatycznie wykryje i zainstaluje sterowniki kamery internetowej.
  12. Jeśli kamera internetowa wciąż nie działa, po instalacji sterowników należy odinstalować i ponownie zainstalować oprogramowanie kamery internetowej. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z dostawcą oprogramowania kamery internetowej.
   
 2. Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy Dell BIOS – co to jest i jak pobrać lub zaktualizować system BIOS.
   
 3. Zaktualizuj chipset do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell Często zadawane pytania — Sterowniki i pliki do pobrania.
   
 4. Upewnij się, że ustawienia jasności i oświetlenie są odpowiednie.
  1. Pusty, czarny lub ciemny ekran może być efektem słabego oświetlenia otoczenia lub ustawienia niewłaściwego trybu kamery internetowej. Upewnij się, że korzystasz z kamery internetowej w dobrze oświetlonym miejscu.
  2. Dostosuj ustawienie jasności w oprogramowaniu Skype. Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej Skype.
   
 5. W przypadku problemów z kamerą internetową uruchom program Dell PC Diagnostics. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell Jak używać narzędzia Dell PC Diagnostics.

  Po przejściu do strony pomocy technicznej dotyczącej produktu dla danego urządzenia;

  1. dotknij lub kliknij pozycję Aparat pod opcją Sprawdź określone urządzenie lub utwórz test niestandardowy.
  2. dotknij lub kliknij opcję Testuj wybrane urządzenia i postępuj zgodnie ze wskazówkami.
   Uwaga: jeśli test diagnostyczny zamyka się bez wyświetlania wyników, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.

 

 1. Upewnij się, że ustawienia jasności i oświetlenie są odpowiednie.
  1. Pusty, czarny lub ciemny ekran może być efektem słabego oświetlenia otoczenia lub ustawienia niewłaściwego trybu kamery internetowej. Upewnij się, że korzystasz z kamery internetowej w dobrze oświetlonym miejscu.
  2. Dostosuj ustawienie jasności w oprogramowaniu Skype. Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej Skype.

 

 

 1. Sprawdź ustawienia dźwięku w używanym programie do obsługi kamery internetowej.
   
 2. Jeżeli powyższe kroki nie rozwiążą problemu, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Problemy z dźwiękiem w systemie Microsoft Windows.
   
 3. Jeżeli narzędzie do rozwiązywania problemów z nagrywaniem dźwięku firmy Microsoft nie rozwiąże problemu, należy uruchomić program Dell PC Diagnostics w celu rozwiązania problemów z mikrofonem. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell Jak używać narzędzia Dell PC Diagnostics.

  Po przejściu do strony pomocy technicznej dotyczącej produktu dla danego urządzenia;

  1. Upewnij się, że głośność w komputerze jest ustawiona na maksymalny poziom.
  2. Dotknij lub kliknij pozycję Mikrofon pod opcją Sprawdź określone urządzenie lub utwórz test niestandardowy.
  3. Dotknij lub kliknij opcję Testuj wybrane urządzenia i postępuj zgodnie ze wskazówkami.

 

Uwaga: oprogramowanie Dell Webcam Central nie jest dostępne na systemy Windows 10 i Windows 8 (8.1). Po uaktualnieniu systemu do wersji Windows 10 należy korzystać z programu Skype. Zapoznaj się z poniższymi informacjami na temat pobierania, używania i uruchamiania programu Skype.
 • Jak uzyskać program Skype i korzystać z niego

  Oprogramowanie Skype można pobrać z witryny Skype. Znajdują się w niej również filmy instruktażowe dotyczące korzystania z programu Skype.

 • Jak uruchomić oprogramowanie Skype w systemie Windows 8 (8.1)

  Na ekranie startowym kliknij Skype, aby uruchomić aplikację.

Ostrzeżenie: poniższe czynności nie powinny być wykonywane przez początkujących użytkowników komputerów, ponieważ zmiana ustawień innych niż opisane poniżej w Menedżerze urządzeń może uniemożliwić poprawne działanie komputera.
 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (Klawisz Windows), a następnie naciśnij klawisz q.
 2. W polu wyszukiwania wpisz menedżer urządzeń.
 3. Wybierz opcję Menedżer urządzeń na liście wyników.
 4. Dotknij lub kliknij strzałkę na lewo od opcji Urządzenia do obrazowania.
 5. Dotknij i przytrzymaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję zintegrowanej kamery internetowej, a następnie wybierz polecenie Wyłącz. Potwierdź wyłączenie kamery internetowej, dotykając lub klikając przycisk Tak.
  Uwaga: Aby włączyć kamerę internetową, wykonaj te same czynności, ale zamiast tego wybierz opcję Włącz.

Spis treści:

 1. Najczęściej zadawane pytania
 2. Rozwiązywanie problemów dotyczących kamery internetowej.
  1. Komunikat lub błąd
  2. Ekran jest czarny, pusty lub ciemny
  3. Mikrofon kamery internetowej nie działa
  4. Oprogramowanie Webcam Central jest wyświetlane poziomo
 3. Odinstalowanie i ponowna instalacja oprogramowania Webcam Central
 4. Jak uruchomić oprogramowanie Dell Webcam
 5. Jak korzystać z funkcji oprogramowania Dell Webcam Central
 6. Jak pobrać, używać i uruchomić program Skype
 7. Jak uruchomić program Dell PC Diagnostics w przypadku problemów z kamerą internetową
 8. Wyłączanie lub włączanie kamery internetowej
Film (tylko w języku angielskim) — Kamery internetowe — zawsze w kontakcie

Film (tylko w języku angielskim) — Rozwiązywanie problemów z kamerą internetową firmy Dell (Windows 7)

Film (tylko w języku angielskim) — Zintegrowane wsparcie kamery internetowej firmy Dell (Windows 7)


Najczęściej zadawane pytania

 1. Gdzie mogę uzyskać oprogramowanie Dell Webcam Central?
  Oprogramowanie Dell Webcam Central nie jest już dostępne w witrynie My Dell Downloads. Skontaktuj się z działem pomocy technicznej, jeśli potrzebujesz pomocy w uzyskaniu kopii.
  Uwagi
  • Więcej informacji można uzyskać w artykule bazy wiedzy firmy Dell Serwis My Dell Downloads i My Locker — często zadawane pytania.
  • Oprogramowanie Dell Webcam Central nie jest dostępne dla systemów Windows 10 i Windows 8 (8.1). Po uaktualnieniu do systemu Windows 10 należy używać programu Skype. Zapoznaj się z sekcją Często zadawane pytania, aby dowiedzieć się, jak pobrać program Skype.
 2. Jak sprawić, by kamera internetowa działała?
  Oprogramowanie Dell Webcam Central musi być zainstalowane w systemie Windows XP i Windows Vista, aby można było uruchomić i korzystać z kamery internetowej, ponieważ zawiera ono jej sterowniki. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Jak uruchomić oprogramowanie Dell Webcam Central.
 3. Gdzie jest mikrofon współpracujący z daną kamerą internetową?
  Mikrofon to mały otwór obok obiektywu kamery (może znajdować się po prawej lub po lewej stronie).
 4. Mam problem z mikrofonem kamery internetowej.
  Sekcja Mikrofon kamery internetowej nie działa zawiera instrukcję krok po kroku.
 5. Mam problem z kamerą internetową.
  Sekcja Rozwiązywanie problemów z kamerą internetową zawiera instrukcję krok po kroku.
 6. Gdzie mogę uzyskać program Skype i jak z niego korzystać?
  Program Skype można pobrać z witryny Skype. Znajdują się w niej również filmy instruktażowe dotyczące korzystania z programu Skype. Skype jest natywną aplikacją w systemie Windows 8 (8.1).
 7. Czy oprogramowanie Dell Webcam Central obsługuje zewnętrzne kamery internetowe USB?
  Oprogramowanie Dell Webcam Central nie obsługuje zewnętrznych kamer internetowych USB.

Rozwiązywanie problemów dotyczących kamery internetowej.


Komunikat lub błąd

Komunikaty i błędy, takie jak Nie podłączono obsługiwanej kamery internetowej, Podłącz obsługiwane urządzenie i Zamknij inną aplikację przesyłania strumieniowego wideo, aby uruchomić film można rozwiązać poprzez odinstalowanie, przeinstalowanie lub uaktualnienie sterownika kamery internetowej.
Procedura odinstalowania i ponownej instalacji sterownika kamery internetowej zależy od systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze.

Znajdź system operacyjny zainstalowany w komputerze wśród poniższych opcji.

Windows XP
 1. Zamknij wszystkie aplikacje korzystające z kamery internetowej (mogą być wśród nich strony internetowe). Zapisz dokumenty, nad którymi pracujesz, i zamknij wszystkie aplikacje, ponieważ wymagane będzie ponowne uruchomienie komputera.
 2. Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy Dell BIOS – co to jest i jak pobrać lub zaktualizować system BIOS.
 3. Zaktualizuj chipset do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell Często zadawane pytania — Sterowniki i pliki do pobrania.
 4. W celu uzyskania najlepszych efektów zalecamy odinstalowanie istniejącego sterownika kamery internetowej przed zainstalowaniem nowego.
  Aby odinstalować istniejący sterownik, wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Start.
  2. Kliknij polecenie Panel sterowania.
  3. Kliknij dwukrotnie ikonę System.
  4. Kliknij kartę Sprzęt.
  5. Kliknij polecenie Menedżer urządzeń.
  6. Kliknij znak plus (+) obok pozycji Urządzenia do obrazowania.
   (W przypadku braku pozycji Urządzenia do obrazowania skontaktuj się z działem pomocy technicznej).
  7. Kliknij prawym przyciskiem myszy Zintegrowaną kamerę internetową, a następnie wybierz Odinstaluj.
  8. Potwierdź dezinstalację klikając OK.
  9. Po zakończeniu dezinstalacji uruchom komputer ponownie.
   (Gdy po ponownym uruchomieniu komputera pojawi się okno Kreatora dodawania sprzętu, kliknij Anuluj, a następnie pobierz i zainstaluj sterowniki kamery internetowej).

Windows Vista
 1. Zamknij wszystkie aplikacje korzystające z kamery internetowej (mogą być wśród nich strony internetowe). Zapisz dokumenty, nad którymi pracujesz, i zamknij wszystkie aplikacje, ponieważ wymagane będzie ponowne uruchomienie komputera.
 2. Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy Dell BIOS – co to jest i jak pobrać lub zaktualizować system BIOS.
 3. Zaktualizuj chipset do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell Często zadawane pytania — Sterowniki i pliki do pobrania.
 4. W celu uzyskania najlepszych efektów zalecamy odinstalowanie istniejącego sterownika kamery internetowej przed zainstalowaniem nowego.
  Aby odinstalować istniejący sterownik, wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Start
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Komputer.
  3. Kliknij Properties (Właściwości).
  4. Kliknij przycisk Menedżer urządzeń w lewym górnym rogu.
  5. Kliknij pozycję Urządzenia do obrazowania.
   (W przypadku braku pozycji Urządzenia do obrazowania skontaktuj się z działem pomocy technicznej).
  6. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Zintegrowana kamera internetowa.
  7. Kliknij przycisk Odinstaluj.
  8. Potwierdź dezinstalację klikając OK.
  9. Po zakończeniu dezinstalacji uruchom komputer ponownie.
   (Gdy po ponownym uruchomieniu komputera pojawi się okno Kreatora dodawania sprzętu, kliknij Anuluj, a następnie pobierz i zainstaluj sterowniki kamery internetowej).

Windows 7
 1. Zmień ustawienia kompatybilność oprogramowania Dell Webcam Central na Windows Vista (z dodatkiem Service Pack 2).

  Aby zmienić ustawienia kompatybilności oprogramowania Dell Webcam Central, wykonaj następujące czynności.
  1. Zamknij oprogramowanie Dell Webcam Central.
  2. Kliknij przycisk Start.
  3. Kliknij polecenie Komputer.
  4. Kliknij dwukrotnie element Dysk lokalny (C:).
  5. Kliknij dwukrotnie folder Program files (x86).
  6. Kliknij dwukrotnie pozycję Dell Webcam.
  7. Kliknij dwukrotnie pozycję Dell Webcam Central.
  8. Przewijaj okno do czasu znalezienia pliku WebcamDell2.
  9. Kliknij plik WebcamDell2 prawym przyciskiem myszy.
  10. Wybierz Właściwości.
  11. Kliknij zakładkę Zgodność.
  12. Kliknij, aby zaznaczyć pole obok opcji Uruchom ten program w trybie zgodności z.
  13. Wybierz z menu rozwijanego system Windows Vista (z dodatkiem Service Pack 2).
  14. Kliknij przycisk Zastosuj.
  15. Kliknij przycisk OK.
  16. Uruchom oprogramowanie Dell Webcam Central. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Jak uruchomić oprogramowanie Dell Webcam Central. (Jeżeli błąd nadal występuje, przejdź do kroku 2).
 2. Ponowna instalacja sterownika Kamery internetowej
  Aby przeinstalować istniejący sterownik, wykonaj następujące czynności:
  1. Zamknij wszystkie aplikacje korzystające z kamery internetowej (mogą być wśród nich strony internetowe). Zapisz dokumenty, nad którymi pracujesz, i zamknij wszystkie aplikacje, ponieważ wymagane będzie ponowne uruchomienie komputera.
  2. Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy Dell BIOS – co to jest i jak pobrać lub zaktualizować system BIOS.
  3. Zaktualizuj chipset do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell Często zadawane pytania — Sterowniki i pliki do pobrania.
  4. Kliknij przycisk Start.
  5. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Komputer.
  6. Kliknij Properties (Właściwości).
  7. Kliknij przycisk Menedżer urządzeń w lewym górnym rogu.
  8. Kliknij pozycję Urządzenia do obrazowania.
   (W przypadku braku pozycji Urządzenia do obrazowania skontaktuj się z działem pomocy technicznej)
  9. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Zintegrowana kamera internetowa lub Kamera USB.
  10. Kliknij przycisk Odinstaluj.
  11. Potwierdź dezinstalację klikając OK.
  12. Po zakończeniu dezinstalacji uruchom komputer ponownie.
   Uwaga: sterowniki większości kamer internetowych zostały dołączone przez firmę Microsoft do systemu Windows 7 i zostaną one automatycznie przeinstalowane po ponownym uruchomieniu komputera. Dostępne są jednak specjalne sterowniki dla notebooków XPS (XPS L501X, XPS L502X, XPS L701X, XPS L702X). Są one dostępne na stronie Sterowniki i pliki do pobrania. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell Często zadawane pytania — Sterowniki i pliki do pobrania. Sterownik kamery internetowej znajduje się w sekcji Sterowniki urządzeń wejściowych pod nazwą Quanta – Sterownik, na stronie Sterowniki i pliki do pobrania.

  13. W celu uzyskania najlepszych efektów, oprogramowanie kamery internetowej należy również odinstalować i zainstalować ponownie. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Odinstalowanie i ponowna instalacja oprogramowania Webcam Central.

Ekran jest czarny, pusty lub ciemny

Pusty, czarny lub ciemny ekran może być spowodowany przez słabe oświetlenie lub ustawienie nieprawidłowego trybu wyświetlania. Upewnij się, że korzystasz z kamery internetowej w dobrze oświetlonym miejscu.

Uwaga: model Inspiron One 2330 ma obrotową osłonę kamery internetowej, która znajduje się pośrodku górnej części ekranu. Osłona musi być otwarta.
 1. Uruchom oprogramowanie Dell Webcam Central. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Jak uruchomić oprogramowanie Dell Webcam Central.
 2. Upewnij się, że w prawym dolnym rogu wybrano tryb Przechwytywanie.
 3. Umieść biały przedmiot przed obiektywem kamery internetowej.
  • Jeżeli biały przedmiot będzie wyświetlany poprawnie, zadbaj o dobre oświetlenie miejsca, w którym korzystasz z kamery internetowej.
  • Jeżeli biały przedmiot wcale nie zostanie wyświetlony, zapoznaj się z informacjami w sekcji Rozwiązywanie problemów z kamerą internetową.
  • Jeżeli biały przedmiot jest widoczny, ale ekran jest ciemny, wykonaj następujące czynności:
   1. Kliknij przycisk Ustawienia w prawym górnym rogu.
   2. Przesuń suwaki na paskach Podświetlenie, Jasność i Gamma w prawo, aby zwiększyć widoczność wszystkiego, co znajduje się przed kamerą internetową. Jeżeli zmiana tych ustawień nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.

Mikrofon kamery internetowej nie działa

 1. Uruchom oprogramowanie Dell Webcam Central. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Jak uruchomić oprogramowanie Dell Webcam Central.
 2. Kliknij znajdującą się w prawym dolnym rogu okna Dell Webcam Central strzałkę rozwijanego menu obok obrazka mikrofonu i wybierz opcję Mikrofon.
 3. Kliknij obrazek mikrofonu i upewnij się, że nie został wyciszony (gdy jest wyciszony, wyświetlany jest pasek przekreślający mikrofon).
 4. Jeżeli powyższe kroki nie rozwiążą problemu, zapoznaj się z artykułem Bazy wiedzy firmy Microsoft, Sound Problems in Microsoft Windows (Problemy z dźwiękiem w systemie Microsoft Windows).
 5. Jeżeli w artykule bazy wiedzy Microsoft nie ma rozwiązania problemu, dostępny jest test diagnostyczny dla mikrofonu. Aby przeprowadzić diagnostykę mikrofonu w Twoim komputerze, zapoznaj się z artykułem w Bazie wiedzy firmy Dell How to use the Dell PC Diagnostics (Jak używać narzędzia Dell PC Diagnostics). W zakładce Advanced (Zaawansowane) wybierz Hardware (Sprzęt), a następnie Microphone (Mikrofon) i dotknij lub kliknij Run Diagnostics (Uruchom diagnostykę).
 6. Upewnij się, że głośność w komputerze jest ustawiona na maksymalny poziom i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby przeprowadzić test mikrofonu.

Oprogramowanie Webcam Central jest wyświetlane poziomo

Pobierz i zainstaluj najnowsze sterowniki wideo dla swojego komputera. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell Często zadawane pytania — Sterowniki i pliki do pobrania.


Odinstalowanie i ponowna instalacja oprogramowania Webcam Central

Procedura odinstalowania i ponownej instalacji sterownika kamery internetowej zależy od systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze. Wykonaj czynności odpowiednie dla systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na komputerze.

Windows 7 i Vista

Ostrzeżenie: oprogramowanie Dell Webcam Central nie jest już dostępne w witrynie My Dell Downloads. O ile na komputerze nie pobrano i zapisano kopii oprogramowania Dell Webcam Central, jego odinstalowanie nie jest zalecane. Skontaktuj się z działem pomocy technicznej, jeśli potrzebujesz pomocy w uzyskaniu kopii. Więcej informacji można uzyskać w artykule bazy wiedzy firmy Dell Serwis My Dell Downloads i My Locker — często zadawane pytania.

Aby odinstalować oprogramowanie Dell Webcam Central, wykonaj poniższe czynności:

 1. Kliknij przycisk Start.
 2. Kliknij polecenie Panel sterowania.
 3. Za pomocą rozwijanego menu obok opcji Wyświetl według: w prawym górnym rogu, wybierz Duże ikony.
 4. Kliknij opcję Programy i funkcje.
 5. Kliknij pozycję Dell Webcam Central.
 6. Kliknij przycisk Odinstaluj.
 7. Potwierdź dezinstalację klikając OK.
 8. Po zakończeniu dezinstalacji uruchom komputer ponownie.

Aby pobrać najnowszą wersję oprogramowania Webcam Central dla komputera firmy Dell, należy wykonać następujące czynności:

Uwagi

Jeśli te kroki nie rozwiążą problemu, należy przeprowadzić test diagnostyczny kamery internetowej. Zapoznaj się z sekcją Jak uruchomić program Dell PC Diagnostics w przypadku problemów z kamerą internetową.


Windows XP

Aby odinstalować oprogramowanie Dell Webcam Central, wykonaj poniższe czynności:

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij pozycję Panel sterowania.
 2. Kliknij przycisk Widok klasyczny w lewym górnym rogu.
 3. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy.
 4. Kliknij, aby zaznaczyć Dell Webcam Central.
 5. Kliknij Zmień/Usuń.
 6. Kliknij Usuń.
 7. Kliknij OK i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie kreatora deinstalacji.
 8. Kliknij czerwony znak X w prawym górnym rogu okna Dodaj/usuń programy.
 9. Uruchom ponownie komputer.

Aby zainstalować ponownie program Dell Webcam Central, użyj dysku CD dołączonego do Twojego komputera firmy Dell.

 1. Jeżeli nie masz dysku CD z oprogramowaniem Dell Webcam, możesz pobrać program korzystając z łącza Dell Webcam Central. Ta wersja oprogramowania jest obsługiwana na komputerach wyszczególnionych w (Tabeli 1) z systemami operacyjnymi wymienionymi w (Tabeli 2), ale może działać także na innych komputerach.
 2. Aby uzyskać dodatkową pomoc, odwiedź Forum użytkowników Dell.
  Jeśli te kroki nie rozwiążą problemu, należy przeprowadzić test diagnostyczny kamery internetowej. Zapoznaj się z sekcją Jak uruchomić program Dell PC Diagnostics w przypadku problemów z kamerą internetową.
   
  Obsługiwane komputery
  Alienware Area-51
  Alienware Area-51 ALX
  Alienware Aurora
  Alienware Aurora ALX
  Inspiron 14 1440
  Inspiron 1440
  Inspiron 535
  Inspiron 535s
  Inspiron 537
  Inspiron 537s
  Inspiron 545
  Inspiron 545s
  Inspiron 546
  Inspiron 546s
  Precision T3600
  Studio 1440
  Studio 15 1555
  Studio 1555
  Studio Desktop D540
  Studio Slim D540S
  Studio XPS 435T/9000
  Studio XPS M1340
  Studio XPS M1640
  Vostro 1320
  Vostro 1520
  Vostro 1720
  Vostro 220
  Vostro 220s
  Vostro 420
  Tabela 1: Komputery obsługiwane przez tę wersję programu Dell Webcam Central
   
  Obsługiwane systemy operacyjne
  Microsoft Windows 7 w wersji 32-bitowej
  Microsoft Windows 7 w wersji 64-bitowej
  Microsoft Windows Vista w wersji 32-bitowej
  Microsoft Windows Vista w wersji 64-bitowej
  Microsoft Windows XP
  Microsoft Windows XP x64
  Microsoft Windows XP Embedded:
  Microsoft Windows 2000
  Tabela 2: Systemy operacyjne obsługiwane przez tę wersję programu Dell Webcam Central

Jak uruchomić oprogramowanie Dell Webcam Central

 1. Upewnij się, że otoczenie, w którym uruchomisz program Dell Webcam Central jest dobrze oświetlone (pusty, czarny lub ciemny ekran może być skutkiem słabego oświetlenia).
 2. Kliknij przycisk Start
 3. Kliknij Wszystkie programy.
 4. Kliknij pozycję Kamera internetowa Dell.
 5. Kliknij pozycję Webcam Central, aby uruchomić program.

Jak korzystać z funkcji oprogramowania Dell Webcam Central

 1. Kliknij ? w prawym górnym rogu.
 2. Kliknij opcję Help (Pomoc).
 3. Otwierając poszczególne sekcje możesz znaleźć informacje o sposobie korzystania z funkcji. Możesz także wyszukać funkcje, o których chcesz się dowiedzieć więcej.
  Uwaga: aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji dostępnych w oprogramowaniu Webcam Central 2.0, zapoznaj się z artykułem w Bazie wiedzy firmy Dell A guide to Webcam Central 2.0 for your Dell PC (Przewodnik po oprogramowaniu Webcam Central 2.0 dla Twojego komputera Dell).

Jak pobrać, używać i uruchomić program Skype

Uwaga: oprogramowanie Dell Webcam Central nie jest dostępne na systemy Windows 10 i Windows 8 (8.1). Po uaktualnieniu systemu do wersji Windows 10 należy korzystać z programu Skype. Zapoznaj się z poniższymi informacjami na temat pobierania, używania i uruchamiania programu Skype.
 • Jak uzyskać program Skype i korzystać z niego

  Oprogramowanie Skype można pobrać z witryny Skype. Znajdują się w niej również filmy instruktażowe dotyczące korzystania z programu Skype.

 • Jak uruchomić oprogramowanie Skype
  1. Kliknij przycisk Start.
  2. Kliknij Wszystkie programy.
  3. Kliknij pozycję Skype.

Jak uruchomić program Dell PC Diagnostics w przypadku problemów z kamerą internetową

Aby wykonać diagnostykę kamery internetowej komputera w celu rozwiązania problemów z kamerą internetową. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell Jak używać narzędzia Dell PC Diagnostics.

Po przejściu do strony pomocy technicznej dotyczącej produktu dla danego urządzenia;

 1. dotknij lub kliknij pozycję Aparat pod opcją Sprawdź określone urządzenie lub utwórz test niestandardowy.
 2. Dotknij lub kliknij opcję Testuj wybrane urządzenia i postępuj zgodnie ze wskazówkami.
  Jeśli test diagnostyczny zamyka się bez wyświetlania wyników, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.

Wyłączanie lub włączanie kamery internetowej

Ostrzeżenie: poniższe czynności nie powinny być wykonywane przez początkujących użytkowników komputerów, ponieważ zmiana ustawień innych niż opisane poniżej w Menedżerze urządzeń może uniemożliwić poprawne działanie komputera.
 1. Dotknij lub kliknij przycisk Start.
 2. W polu wyszukiwania wpisz menedżer urządzeń.
 3. Wybierz opcję Menedżer urządzeń na liście wyników.
 4. Dotknij lub kliknij strzałkę po lewej stronie opcji Urządzenia przetwarzania obrazu (pozycja może również znajdować się w sekcji Kamery).
 5. Dotknij i przytrzymaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję zintegrowanej kamery internetowej, a następnie wybierz polecenie Wyłącz urządzenie. Potwierdź wyłączenie kamery internetowej, dotykając lub klikając przycisk Tak.
  Uwaga: aby włączyć kamerę internetową, wykonaj te same czynności, ale zamiast tego wybierz opcję Włącz urządzenie.


Brak wsparcia gwarancyjnegoBrak gwarancji? Żaden problem. Kliknij tutaj, wprowadź kod Service Tag i zapoznaj się z naszymi ofertami. 

 

Obecnie oferty są dostępne tylko dla właścicieli komputerów z USA i Kanady. Nie dotyczy serwerów i pamięci masowych.

 Article ID: SLN85507

Last Date Modified: 27.03.2020 19:51


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.