Hướng dẫn cách đặt lịch hẹn bảo hành tận nơi với kỹ sư của Dell


Hướng dẫn cách đặt lịch hẹn bảo hành tận nơi với kỹ sư của Dell


Dell cung cấp dịch vụ cho phép khách hàng có thể tự thiết lập lịch hẹn cho dịch vụ bảo hành tận nơi.

Để sử dụng dịch vụ, sau khi liên hệ trực tiếp với tổng đài hỗ trợ tư vấn kỹ thuật & bảo hành 1800545455 và đặt lịch hẹn thành công, kỹ sư của Dell sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email bạn đã cung cấp. Link thay đổi lịch hẹn bảo hành sẽ được đính kèm trong email, nếu bạn có bất kì thay đổi nào chỉ cần truy cập vào đường link và cung cấp lại thông tin lịch hẹn mới.

Nội dung đường link được tô màu vàng như hình đính kèm.


Sau khi truy cập vào đường link, bạn sẽ được chuyển đến một trang như hình đính kèm để tiến hành đặt lịch hẹn mới.Article ID: HOW12113

Last Date Modified: 12/07/2016 02:18 AM

Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
Please provide ratings (1-5 stars).
Please provide ratings (1-5 stars).
Please provide ratings (1-5 stars).
Please select whether the article was helpful or not.
Comments cannot contain these special characters: <>()\
characters left.