Tietämyskanta

Muuntajan virheilmoitusten vianmääritys Dellin kannettavassa tietokoneessaTässä artikkelissa kerrotaan ratkaisuohjeet koskien muuntajan virheilmoituksia tai varoituksia, kun Dellin kannettava tietokone käynnistetään.

Yleiskatsaus

Dellin kannettavaa tietokonetta käynnistettäessä näkyviin voi tulla seuraava virheilmoitus:

The AC power adapter type cannot be determined. This will prevent optimal system performance.
Strike the F3 key if you don't want to see power warning message again.
Strike F1 key to continue, F2 to run the setup utility. Press F5 to run onboard diagnostics. (Muuntajan tyyppiä ei voi määrittää. Tämä virhe estää järjestelmän parhaan mahdollisen toiminnan. Paina F3-näppäintä, jos et halua nähdä virta-asetuksiin liittyvää viestiä uudelleen. Jatka painamalla F1 tai käynnistä asennusapuohjelma painamalla F2. Suorita kortin vianmääritys painamalla F5.)

Tai Unknown or incorrect AC adapter detected. (Tuntematon tai väärä muuntaja.)

Dellin kannettava tietokone jatkaa käynnistymistä F1-näppäimen painamisen jälkeen, mutta virheilmoitus toistuu joka kerta, kun tietokone käynnistetään. Tietokone voi toimia hitaasti, sen akku ei välttämättä lataudu tai muuntajaa koskeva virheilmoitus näkyy Microsoft Windows -käyttöjärjestelmässä.

Muuntajaa koskevien virheilmoitusten syy voi olla mikä tahansa seuraavista:

 • Kolmannen osapuolen tai muun kuin Dellin valmistama muuntaja on liitetty tietokoneeseen tai telakointiasemaan.
 • Pienitehoisen muuntajan käyttö.
 • Muuntajaa ei ole liitetty oikein tietokoneeseen.
 • Virtajohtoa ei ole liitetty oikein muuntajaan.
 • Muuntaja tai tietokoneen sovitinliitäntä on vaurioitunut.
 • BIOS (järjestelmän asetukset) ei tunnista muuntajaa.
Varoitus: Dell ei suosittele muiden valmistajien muuntajien tai akkujen käyttämistä Dellin tietokoneessa. Muiden valmistajien muuntajien tai akkujen käyttö voi vaikuttaa tietokoneen suorituskykyyn tai aiheuttaa turvallisuusriskin.

Vianmääritys

Laajentamalla alla olevat osiot saat lisätietoja muuntajan virheilmoitusten vianmäärityksestä.

Muuntajan johto ja virtajohdot saattavat kulua tai katketa ja johtimet saattavat paljastua johdon jommassakummassa päässä. Tämä voi johtua siitä, että johto on toistuvasti kierretty muuntajan ympärille tai se on ollut liiallisen rasituksen alaisena. Jos johto on kulunut niin paljon, että johtimet ovat paljastuneet, lopeta muuntajan käyttö. Muuntajan, johtojen ja kannettavan tietokoneen muuntajaliitännän tarkastaminen vikojen varalta:

Huomautus: Dell suosittelee käyttämään vain Dellin muuntajia, jotka ovat yhteensopivia kannettavan kanssa. Dell ei suosittele muun valmistajan muuntajien tai akkujen käyttämistä Dellin kannettavassa tietokoneessa.
 1. Irrota muuntaja pistorasiasta.
 2. Irrota muuntaja tietokoneesta.
 3. Tarkista, näkyykö muuntajassa ja johdoissa (myös virtajohdossa) merkkejä fyysisistä vaurioista tai ylikuumenemisesta.
 4. Tarkista, onko liittimen tai muuntajaliitännän sisällä oleva liitinnasta taipunut, katkennut tai vioittunut.
Varoitus: Irrota muuntaja tietokoneesta vetämällä liittimestä, ei johdosta.
 
Varoitus: Dellin muuntaja toimii sähköpistorasioissa maailmanlaajuisesti. Virtaliittimet ja -johdot voivat kuitenkin vaihdella eri maissa.
 
Huomautus: Jos muuntaja tai johdot ovat vioittuneet, lopeta heti muuntajan käyttö.
 

Lisätietoja on Dellin tietämyskannan artikkelissa Verkkovirtasovittimen viat.


Kuva 1: Kuluneet johdot

Kuva 2: Paljaat johtimet

Kuva 3: Revennyt johto

Kuva 4: Taipunut tai katkennut liitin

Jos löydät vikoja, kysy vaihtomahdollisuuksista Dellin teknisestä tuesta. Jos vikoja ei löydy, siirry seuraavaan vaiheeseen.

 1. Irrota muuntaja pistorasiasta.
 2. Kytke pistorasiaan toinen laite ja tarkista, toimiiko pistorasia.
 3. Kokeile pistorasiaa, jonka tiedät toimivan.
 4. Kytke muuntaja suoraan pistorasiaan.
  Ohita mahdolliset virransäätölaitteet, kuten ylijännitesuojat, UPS-laitteet, tehonjaottimet yms.
Huomautus: Jos muuntaja on liitetty telakointiasemaan, liitä se suoraan kannettavaan tietokoneeseen ja tarkista toimivuus.

Jos pistorasia toimii, siirry seuraavaan vaiheeseen.

 1. Irrota muuntaja pistorasiasta.
 2. Irrota tietokoneeseen liitetyt ulkoiset oheislaitteet.
 3. Irrota akku. Katso akun irrotusohjeet tietokoneen käyttöohjeesta.
  Jos käytössäsi on Dellin kannettava, jonka akkua ei voi irrottaa, ohita tämä vaihe.
 4. Tyhjennä tietokoneen sähkövaraus painamalla virtapainiketta 30 sekunnin ajan.
 5. Kiinnitä akku.
 6. Liitä muuntaja tietokoneeseen.
 7. Käynnistä tietokone.

Kun sähkövaraus on tyhjennetty, mutta tietokone ei käynnisty ilman muuntajaa, siirry seuraavaan vaiheeseen.

 1. Irrota muuntaja pistorasiasta.
 2. Irrota muuntaja tietokoneesta.
 3. Irrota virtajohto muuntajasta.
 4. Liitä virtajohto tukevasti muuntajaan.
 5. Tarkista, palaako muuntajan LED-merkkivalo. Jos ei, kokeile yhteensopivaa muuntajaa, jonka tiedät toimivan.

Kun olet irrottanut virtajohdon ja muuntajan johdon ja liittänyt ne uudelleen, siirry seuraavaan vaiheeseen.

Nollaa muuntaja seuraavasti:

 1. Irrota muuntaja pistorasiasta 15 sekunniksi.
 2. Irrota muuntaja tietokoneesta.
 3. Liitä muuntaja varmasti toimivaan pistorasiaan.
 4. Liitä muuntaja tietokoneeseen.
 5. Tarkista muuntajan LED-merkkivalon tila.
Huomautus: LED-merkkivalo voi sijaita itse muuntajassa tai sen liittimessä.

Jos muuntajan LED-merkkivalo palaa, siirry seuraavaan vaiheeseen.
Jos muuntajan LED-merkkivalo ei pala tai sammuu, kun muuntaja liitetään tietokoneeseen, ota yhteyttä Dellin tekniseen tukeen.

Jos käytettävä muuntaja on pienitehoinen, näyttöön voi tulla virheilmoitus "The AC adapter type cannot be determined. This will prevent optimal system performance" (Muuntajan tyyppiä ei voi määrittää. Tämä estää järjestelmän parhaan mahdollisen toiminnan) tai "Unknown or incorrect AC adapter detected” (Havaittiin tuntematon tai väärä muuntaja), suorittimen nopeus saattaa hidastua virran säästämiseksi, kannettavan tietokoneen akku ei ehkä lataudu, akku voi latautua hitaasti tai muuntaja saattaa kuumentua.
Dellin kannettavissa tietokoneissa käytetään muuntajaa, jonka teho on 65, 90, 130, 180 tai 240 W (wattia). Optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi kannattaa käyttää Dellin kannettavan mukana toimitettua muuntajaa. Muuntajan tehotiedot näkyvät alapinnassa olevasta tarrasta.

Huomautus: Tarkista tehotiedot muuntajan alapinnassa olevasta tarrasta.

Seuraavien vaiheiden avulla voit tarkistaa, tunnistaako tietokone muuntajan:

 1. Käynnistä tietokone uudelleen.
 2. Paina Dell-logonäytössä F2-näppäintä toistuvasti, kunnes näyttöön tulee ilmoitus Entering Setup.
 3. Tarkista muuntajan tyyppi BIOS-asetuksista.
  Jos muuntajan tyyppi on None (Ei mikään) – Liitä muuntaja kunnolla tietokoneeseen.
  Jos muuntajan tyyppi on Unknown (Tuntematon) – Varmista, että tietokoneeseen liitetyn muuntajan teho on oikea. Jos tietokone tunnistaa muuntajan tyypin oikein, siirry seuraavaan vaiheeseen.

Laitteistodiagnostiikkatestin avulla voit tunnistaa ongelman syyn ja saada vianmääritysohjeita ongelman ratkaisemiseen. Dell tarjoaa sekä sisäisiä että verkossa sijaitsevia vianmääritystyökaluja. Dellin ePSA-laitteistodiagnostiikka auttaa tarkistamaan, tunnistaako tietokone muuntajan oikein.

Suorita Dellin sisäänrakennettu ePSA-laitteistodiagnostiikka seuraavasti:

 1. Käynnistä tietokone ja napauta F12-näppäintä.
 2. valitse valikosta Diagnostics (Vianmääritys).
Huomautus:
 • Jos vianmääritys ilmoittaa ongelmasta, tarkista koodin merkitys ja mahdolliset vianmäärityksen lisätoimet, joilla voit ehkä ratkaista ongelman, kohdasta ePSA- ja PSA-virhekooditaulukko sekä vianmääritysohjeet.
 • Jos vianmääritys ei ilmoita ongelmista, laitteisto-ongelmia ei löytynyt. Tämä tarkoittaa todennäköisesti sitä, että tietokoneen käyttöjärjestelmässä on ongelma.

Lisätietoja laitteistodiagnostiikan suorittamisesta Dellin tietokoneessa on Dellin tietämyskannan artikkelissa Laitteisto-ongelmien ratkaiseminen ePSA- tai PSA-diagnostiikalla ja virhekoodiopas.

BIOS on tietokoneen emolevyllä oleva laiteohjelmisto. BIOSin päivittäminen uusimpaan versioon voi auttaa tietokonetta tunnistamaan muuntajan. BIOSin päivittäminen uusimpaan versioon edellyttää, että kannettava tietokone saa virtaa muuntajasta ja akusta.

Varoitus: Tarkista ennen BIOSin päivittämistä, että Dellin kannettavassa on akku ja että tietokone käyttää myös verkkovirtaa. Joissakin Dellin kannettavissa on oltava jäljellä vähintään 10 % akkuvirtaa, ennen kuin BIOS-päivityksen voi aloittaa.

Tietoja BIOSin päivittämisestä uusimpaan versioon on Dellin tietämyskannan artikkelissa Miten Dellin tietokoneen uusin BIOS-versio ladataan ja asennetaan?.

Jos tietokone ei tunnista muuntajan tyyppiä, katso lisätietoja Dellin tietämyskannan artikkelista Forcing a BIOS Update without the AC adapter attached on a Dell Laptop (englanninkielinen). Lue alla oleva vastuuvapauslauseke ennen BIOS-päivityksen pakottamista.

Huomautus: Jos akun varausta on jäljellä alle 10 %, voit ehkä pakottaa BIOSin päivittymään DOS-ympäristöstä. Jos prosessin aikana tapahtuu jokin virhe, järjestelmä voi muuttua käyttökelvottomaksi. Niinpä prosessi on suoritettava omalla riskillä. Dell ei vastaa mistään menetyksistä, mukaan lukien asiakkaiden tietojen, voittojen tai tuottojen menetykset, jotka johtuvat tämän artikkelin sisältämien ohjeiden noudattamisesta.
Lisätietoja on seuraavassa artikkelissa:
Järjestelmän BIOSin päivittäminen USB-muistitikun avulla


Kannettavan tietokoneen käynnistäminen ei onnistu – (1:46)


Muuntajan huolto – (00:41)
Pikavinkkisisältöä julkaisee itse Dellin teknisen tuen henkilökunta, joka ratkaisee ongelmia päivittäin. Nopean julkaisutahdin mahdollistamiseksi pikavinkit saattavat sisältää ainoastaan osittaisia ratkaisuja tai kiertoteitä, jotka ovat vielä kehitteillä tai joihin tarvitaan vielä lisäperusteita, jotta niitä voidaan pitää ongelman ratkaisuina. Siten Dell ei ole tarkistanut, arvioinut eikä hyväksynyt pikavinkkejä, joten niitä kannattaa käyttää varoen. Dell ei vastaa mistään menetyksistä, mukaan lukien asiakkaiden tietojen, voittojen tai tuottojen menetykset, jotka johtuvat pikavinkkien sisältämien ohjeiden noudattamisesta.

Artikkelin tunnus: SLN148385

Muokattu viimeksi: 17/07/2018 03:45


Arvostele tämä artikkeli

Tarkka
Hyödyllinen
Helppo hahmottaa
Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Kyllä Ei
Lähetä meille palautetta
Kommenteissa ei voi olla seuraavia erikoismerkkejä: <>()\
Pahoittelumme, palautejärjestelmä ei ole nyt käytettävissä. Yritä myöhemmin uudelleen.

Kiitos palautteestasi.