Dell-tietokoneen järjestelmän hitauden vianmääritys

Dell-tietokoneen järjestelmän hitauden vianmääritys
Jos Dell-tietokone toimii tai vastaa hitaasti tai ei vastaa lainkaan, järjestelmässä saattaa olla suorituskykyongelma. Kun tietokone hidastuu ajan kuluessa tai lakkaa toimimasta yllättäen, syynä voi olla useita suorituskykyongelmia. Hidas toiminta tai muut ongelmat voivat johtua esimerkiksi kiintolevyn tietojen pirstoutumisesta, vanhentuneista laiteohjaimista, vanhentuneista käyttöjärjestelmätiedostoista, levyn ongelmista, vioittuneista käyttöjärjestelmän tiedostoista, riittämättömästä RAM-muistista tai laitteistoviasta.

Seuraavassa esitellään muutamia vianmäärityskeinoja, joiden vaiheet suorittamalla voit ratkaista Dell-tietokoneen suorituskykyongelmia. Lisäksi esitellään ylimääräisiä vianmääritysvaiheita ja ohjevideoita.


vianmääritys

Lisätietoja on seuraavissa osioissa.

Laitteiston vianmäärityksen avulla voit tunnistaa laitteistoon liittyviä ongelmia ja saada vianmääritysohjeita ongelman ratkaisemiseen. Tarkista Dell-tietokoneen mahdolliset laitteisto-ongelmat suorittamalla laitteiston vianmääritys tietokoneessasi. Dell tarjoaa sekä sisäisiä että verkossa sijaitsevia vianmääritystyökaluja. Dell ePSA -vianmääritystesti auttaa tarkistamaan, toimiiko laitteisto oikein.

Dellin PSA:n tai ePSA:n (Pre-boot System Assessmentin tai Enhanced Pre-boot System Assessmentin) suorittaminen
 1. Käynnistä Dell-tietokone uudelleen.
 2. Kun Dell-logo tulee näyttöön, avaa kerran suoritettava käynnistysvalikko painamalla F12-näppäintä.
 3. Valitse nuolinäppäimillä Diagnostics (Vianmääritys) ja paina Enter-näppäintä.
 4. Viimeistele vianmääritys noudattamalla näytön kehotteita ja vastaamalla niihin tarvittaessa.
  Jos testi epäonnistuu, kirjoita virhekoodi ja vahvistuskoodi muistiin.

Lisätietoja ePSA- tai PSA-vianmäärityksen virhekoodeista on kohdassa Dell Interactive Support Agent (vain englanniksi).
Vaihtoehtoisesti saat lisätietoja ePSA- ja PSA-virhekoodeista SupportAssist Pre-Boot -suorituskykytarkistussivulta.

Lisätietoja Dellin ePSA- tai PSA-vianmäärityksestä on Dellin tietämyskannan artikkelissa Laitteisto-ongelmien ratkaiseminen ePSA- tai PSA-diagnostiikalla ja virhekoodiopas.

Jos hitauden syy ei selviä sisäisen tai muun vianmäärityksen avulla, suosittelemme suorittamaan Dell verkkovianmäärityksen. Dellin verkkovianmääritys auttaa määrittämään ongelman, hankkimaan automaattisia päivityksiä ja tilaamaan vaihto-osia. Verkkovianmääritys asentaa Dell SupportAssist -työkalun, joka auttaa sinua tekemään Dell-tietokoneen vianmäärityksen.

Verkkovianmäärityksen tekeminen Dell-tietokoneessa
 1. Siirry Dellin tukisivustoon.
 2. Valitse Detect Product (Tunnista tuote) tai anna Service Tag (Palvelutunniste) ja valitse Submit (Lähetä).
 3. Valitse Diagnostics (Vianmääritys) -välilehti.
 4. Valitse jokin seuraavista vianmääritystesteistä:
  • Käynnistä pikatestaus valitsemalla Quick Test (Pikatesti)
  • Käynnistä täysi testaus valitsemalla Full Test (Täysi testi)
  • Käynnistä mukautettu testaus valitsemalla testattavat laitteet ja valitsemalla Test Selected Devices (Testaa valitut laitteet).
  • Käynnistä kuormitustesti valitsemalla Stress Test (Kuormitustesti).
Huomautus: Dell System Detect -sovellus ja Dell SupportAssist vaaditaan Dell-laitteesi tunnistamista ja vianmäärityksen suorittamista varten. Lataa ja asenna Dell System Detect -sovellus ja Dell SupportAssist näytön ohjeiden mukaisesti.
 
Huomautus: Joissakin vianmääritystesteissä voi näkyä grafiikkaa tai tilanvalintaikkunoita, jotka edellyttävät toimintaa käyttäjältä. Vianmääritystesti voi näyttää väärän tuloksen, jos käyttäjä ei reagoi tarvittaessa.
 

Diagnose Hardware Issues on Your Dell Notebook or Desktop using Dell ePSA Diagnostic Test - (1:34)


Alkuun

Hitaus johtuu usein vanhentuneista laiteohjaimista tai BIOS-asetuksista. Päivitä ohjaimet usein, jotta voit käyttää laitteistoa ja ohjelmistoja tehokkaimmin. Tietokoneen BIOSin ja laiteohjainten päivittäminen on suositeltavaa, mutta myös kaikkien lisälaitteiden, kuten tulostimien ja skannereiden, laiteohjaimet on syytä päivittää.

Lisätietoja Dell-tietokoneen BIOSin ja laiteohjaimien lataamisesta ja päivittämisestä on seuraavissa Dellin tietämyskannan artikkeleissa.

Lisätietoja laiteohjaimien oikeasta asennusjärjestyksestä on Dellin tietämyskannan artikkelissa Ohjainten asentaminen oikeassa järjestyksessä.

Alkuun

Tuuletusaukkojen tukkeutuminen voi johtaa vakaviin suorituskykyongelmiin ilmankierron rajoittuessa, jolloin suoritin, RAM-muisti ja muut laitteiston osat ylikuumenevat ja seurauksena voi olla laitteistovika. Kuumuus voi myös heikentää suorituskykyä merkittävästi, sillä useimmat suorittimet hidastuvat automaattisesti kuumuudesta johtuvien ongelmien vähentämiseksi. Jos järjestelmän tuuletin käy jatkuvasti, se voi olla merkki tietokoneen heikentyneestä suorituskyvystä ja/tai tukkeutuneista tuuletusaukoista.

On tärkeää estää pölyn kertyminen tietokoneeseen ja varmistaa riittävä ilmastointi, jotta laitteisto ei ylikuumenisi. Pöly estää ilman virtaamisen tuulettimen lapoihin, jolloin tuuletin alkaa toimia voimakkaammin.

Huomautus: Sammuta tietokone ja irrota virtajohto tai verkkolaite ennen tietokoneen puhdistamista paineilmalla. Noudata paineilmapullon kyljessä olevia ohjeita. Paineilman käyttäminen väärin saattaa vaurioittaa tietokonetta.
Huomautus: Älä yritä poistaa pölyä puhaltamalla. Kosteus voi aiheuttaa peruuttamatonta vahinkoa sähkö- tai elektroniikkakomponenteille.
Dell-tietokoneen tuuletusaukkojen puhdistaminen
 • Sammuta tietokone.
 • Tarkista, onko tietokoneen tuuletusaukoissa pölyä tai muuta likaa.
  Tuuletusaukkojen sijainti voi vaihdella tietokoneen mallista riippuen. Katso lisätietoja Dell-tietokoneesi käyttöoppaasta.
 • Poista pöly ja lika tuuletusaukoista paineilmalla.
  Huomautus: Vain paineilman käyttö on suositeltavaa. Älä käytä pölynimuria tai muuta puhallinta. Pölynimurit ja puhaltimet voivat tuottaa staattista sähköä, joka voi vaurioittaa tietokoneen sisällä olevia sähkö- ja elektroniikkakomponentteja.
 • Ehkäise ylikuumentumisesta johtuvia ongelmia asettamalla tietokone pystyasentoon kovalle tai tukevalle alustalle sekä jättämällä riittävästi tilaa tuuletusaukkojen ympärille.

Cleaning System Fans - (2:01)


Alkuun

Tietokoneen vapaata kiintolevytilaa käytetään yleensä tiedostojen ja tietojen tallentamiseen, mutta Microsoft Windows käyttää vapaata tilaa toimintoihin, kuten välimuistiin tallennukseen ja näennäismuistiin. Jos kiintolevy on lähes täynnä, tietokone saattaa hidastua huomattavasti. On suositeltavaa, että kiintolevyllä on aina vähintään 15 tai 20 prosenttia vapaata tilaa.

Suorita levyn uudelleenjärjestäminen

Microsoft Windowsissa on sisäänrakennettu työkalu, joka poistaa väliaikaiset tiedostot ja muut tarpeettomat tiedostot vaivattomasti.

 1. Valitse Käynnistä. Kirjoita hakuruutuun Järjestä uudelleen ja valitse tuloksista Järjestä uudelleen.
 2. Valitse kehotettaessa asema, jonka haluat järjestää uudelleen, ja valitse OK.
  Useimmiten tämä on C:-asema.
 3. Kun tarkistus on valmis, valitse poistettavien tiedostotyyppien valintaruudut ja valitse OK.
 4. Valitse vahvistusikkunassa Poista tiedostot.

Delete Files using Disk Cleanup - (1:13)

Tarpeettomaksi jääneiden sovellusten poistaminen

Poista tarpeettomaksi jääneet sovellukset Ohjelmat ja toiminnot -kohdassa (aiemmin nimeltään Lisää tai poista sovellus). Tarpeettomat sovellukset vievät tilaa kiintolevyltä.

Huomautus: jotta voit asentaa tai poistaa sovelluksia, sinun on oltava kirjautuneen tietokoneeseen käyttäjätilillä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.
 1. Paina näppäimistön Windows-logonäppäintä + R-näppäintä.
 2. Kirjoita Suorita-valintaikkunaan appwiz.cpl ja paina Enter-näppäintä.
 3. Valitse ohjelma luettelosta ja valitse Poista asennus.
Alkuun

SupportAssistin avulla voit optimoida tietokoneen suorittamalla sarjan vianmääritystestejä, jotka tunnistavat tietokoneen tiedostoihin ja asetuksiin tehdyt muutokset. Tietokoneen optimointi parantaa järjestelmän nopeutta, tallennustilan käytettävyyttä ja vakautta puhdistamalla tilapäistiedostot, säätämällä järjestelmän suorituskykyä ja optimoimalla verkon.

Tiedostojen puhdistaminen

Tiedostojen puhdistaminen poistaa tietokoneesta tarpeettomia tiedostoja, tilapäiskansioita ja muuta tarpeetonta.

 1. Avaa SupportAssist ja valitse Optimize My System (Optimoi järjestelmä) -ruutu.
 2. Valitse Home (Aloitus) -välilehden Clean Files (Puhdista tiedostot) -kohdasta Run Now (Suorita heti).
  Optimoinnin jälkeen tarkistusmerkki ja viimeisimmän optimoinnin päivämäärä näkyvät ruudussa.
  Huomautus: Suoritettavan tehtävän nimi näkyy optimoinnin aikana valikkorivin alapuolella. Myös optimoinnin valmistumisprosentti näkyy ruudussa.
  Jos haluat pysäyttää optimoinnin, valitse Cancel (Peruuta).
Huomautus: jos peruutat optimoinnin, tehtyjä muutoksia ei kumota.
Järjestelmän suorituskyvyn säätäminen

Kun säädät tietokoneen suorituskykyä, voit maksimoida sen käsittelynopeuden muuttamalla virrankäyttöasetuksia, rekisteriä ja muistivarauksia.

 1. Avaa SupportAssist ja valitse Optimize My System (Optimoi järjestelmä) -ruutu.
 2. Valitse Home (Aloitus) -välilehden Tune Performance (Säädä suorituskykyä) -kohdassa Run Now (Suorita heti).
  Optimoinnin jälkeen tarkistusmerkki ja viimeisimmän optimoinnin päivämäärä näkyvät ruudussa.
  Huomautus: Suoritettavan tehtävän nimi näkyy optimoinnin aikana valikkorivin alapuolella. Myös optimoinnin valmistumisprosentti näkyy ruudussa.
  Jos haluat pysäyttää optimoinnin, valitse Cancel (Peruuta).
Huomautus: jos peruutat optimoinnin, tehtyjä muutoksia ei kumota.
Verkon optimointi

Verkon optimointi varmistaa tehokkaat ja luotettavat verkkoyhteydet päivittämällä tietokoneen asetukset.

 1. Avaa SupportAssist ja valitse Optimize My System (Optimoi järjestelmä) -ruutu.
 2. Valitse Home (Aloitus) -välilehden Optimize Network (Optimoi verkko) -kohdassa Run Now (Suorita heti).
  Optimoinnin jälkeen tarkistusmerkki ja viimeisimmän optimoinnin päivämäärä näkyvät ruudussa.
  Huomautus: Suoritettavan tehtävän nimi näkyy optimoinnin aikana valikkorivin alapuolella. Myös optimoinnin valmistumisprosentti näkyy ruudussa.
  Jos haluat pysäyttää optimoinnin, valitse Cancel (Peruuta).
Huomautus: jos peruutat optimoinnin, tehtyjä muutoksia ei kumota.

Optimize My System Using SupportAssist - (1:39)


Alkuun

Tietyissä Microsoft Windowsin toiminnoissa on hienovaraisia animaatioita ja visuaalisia tehosteita. Esimerkiksi valikkokohteet himmenevät tai liukuvat, ikkunoiden pienennys- ja suurennustoiminnot on animoitu ja valintaruutu on läpikuultava. Nämä animaatiot ja visuaaliset tehosteet saavat tietokoneen vaikuttamaan tavallista hitaammalta. Voit nopeuttaa tietokoneesi toimintaa poistamalla visuaalisia tehosteita käytöstä. Esimerkiksi Windows voi pienentää ja suurentaa ikkunat välittömästi, jos poistat käytöstä niihin liitetyt animaatiot.

Huomautus: näiden asetusten muuttaminen lisää järjestelmän suorituskykyä, mutta vaikuttaa myös Windowsin ulkoasuun.
 1. Paina näppäimistön Windows-logonäppäintä + R-näppäintä.
 2. Kirjoita Suorita-valintaikkunaan sysdm.cpl ja paina Enter-näppäintä.
 3. Valitse Lisäasetukset-välilehden Suorituskyky-kohdasta Asetukset.
 4. Valitse Visuaaliset tehosteet -välilehdessä Paras suorituskyky.
Huomautus: Kun Paras suorituskyky -vaihtoehto valitaan, kaikki visuaaliset tehosteet poistetaan käytöstä. Voit valita Mukautettu-vaihtoehdon ja valita visuaaliset tehosteet yksitellen oman mieltymyksesi mukaan.

Alkuun

Kun tietokoneen koko RAM-muisti on käytössä, Microsoft Windows käyttää näennäismuistia, jota kutsutaan myös heittovaihtotiedostoksi tai sivutustiedostoksi. Näennäismuisti lisää tai laajentaa kiintolevyn RAM-järjestelmämuistia väliaikaisesti. Tämän ansiosta tietokone voi suorittaa aiempaa enemmän sovelluksia. Kun RAM-järjestelmämuisti on vähissä, RAM-järjestelmämuistiin tallennettu tieto siirretään heittovaihtotiedostoon tai sivutustiedostoon, jotta muistia kuormittavat toiminnot saadaan suoritettua.

Vaikka Microsoft Windows hallitsee näennäismuistin käytettävissä olevaa tilaa automaattisesti, näennäismuistin osuuden kasvattaminen voi parantaa tietokoneen suorituskykyä. Windows määrittää sivutustiedoston alustavaksi vähimmäiskooksi tietokoneeseen asennetun RAM-muistin määrän ja enimmäiskooksi tietokoneeseen asennetun RAM-muistin määrän kerrottuna kolmella.

 1. Paina näppäimistön Windows-logonäppäintä + R-näppäintä.
 2. Kirjoita Suorita-valintaikkunaan sysdm.cpl ja paina Enter-näppäintä.
 3. Valitse Lisäasetukset-välilehden Suorituskyky-kohdasta Asetukset.
 4. Valitse Lisäasetukset-välilehden Näennäismuisti-kohdasta Muuta.
 5. Poista valinta kohdasta Hallitse kaikkien asemien sivutustiedostojen kokoa automaattisesti.
 6. Valitse asema, joka sisältää muutettavan sivutustiedoston.
 7. Valitse Mukautettu koko, kirjoita uusi koko megatavuina Aloituskoko (Mt) ja Enimmäiskoko (Mt) -ruutuihin.
 8. Valitse Aseta ja OK.
Huomautus: Aloituskoon (Mt) on oltava yhtä suuri kuin tietokoneen RAM-muistin koko. Esimerkiksi 4 Gt RAM-muistia on 4092 megatavua (Mt).
Enimmäiskoon (Mt) on oltava kolminkertainen suhteessa tietokoneen RAM-muistin kokoon. Esimerkiksi 4 Gt x 3 on 12 Gt RAM-muistia. 12 Gt x 1024 on 12 288 megatavua (Mt). Kirjoita enintään kolminkertainen määrä verrattuna järjestelmään asennettuun RAM-muistiin.
1 Gt on 1024 megatavua (Mt).

Alkuun

Haittaohjelmat (esimerkiksi virukset, vakoiluohjelmat ja troijalaiset) voivat aiheuttaa esimerkiksi tietokoneen lukkiutumisen tai suorituskyvyn hidastumisen. Vakoiluohjelmat ja muut haittaohjelmat ovat useiden tietokoneen ongelmien, kuten hitauden, keskeinen syy. Jos epäilet, että tietokoneesi on saanut tartunnan, tietokoneessa saattaa olla taustalla käynnissä haittaohjelma, joka hidastaa tietokonetta. Se voi olla ohjelma, joka vaikuttaa internetin selaamiseen seuraamalla ja lisäämällä ylimääräisiä mainoksia.

On suositeltavaa, että tarkistat tietokoneesi virusten tai haittaohjelmien torjuntaohjelmalla. Windows 10 -tietokoneisiin sisältyy Windows Defender, joka tarjoaa perustason suojan haittaohjelmia vastaan. Useimmissa Dell-tietokoneissa on myös esiasennettu perustason virustorjuntaohjelma, kuten McAfee, joka saattaa kuitenkin edellyttää tilaamista. Saatavilla on lukuisia muita (ilmaisia tai tilattavia) virusten tai haittaohjelmien torjuntaohjelmia, kuten McAfee, Norton, Kaspersky ja Trend Micro. Suorita perusteellinen tarkistus tietokoneeseesi asennetulla ohjelmalla.

Huomautus: Useamman kuin yhden virusten tai haittaohjelmien torjuntaohjelman asentaminen tietokoneeseen ei anna parempaa suojaa, vaan ainoastaan hidastaa tietokonetta enemmän. Jotta haittaohjelmien suojaus pysyy voimassa, on suositeltavaa asentaa yksi virusten tai haittaohjelmien torjuntaohjelma ja päivittää sitä säännöllisesti.

Lue lisätietoja Dellin tietämyskannan artikkelista Suojaa tietokone tai poista haittaohjelmia Microsoft Windowsissa.

What is Malware (Official Dell Tech Support) on YouTube - (2:03)

5 Ways to Check for Viruses (Official Dell Tech Support) on YouTube - (2:33)

Alkuun

Jos Windows-käyttöjärjestelmätiedostot ovat vioittuneet, Dell-tietokoneen suorituskyky voi hidastua tai siinä voi ilmetä muita ongelmia. Microsoft Windowsissa on sisäisiä apuohjelmia, jotka auttavat tarkistamaan tietokoneen vioittuneiden käyttöjärjestelmätiedostojen varalta ja korvaamaan ne tietokoneen välimuistiin tallennetulla versiolla tai Windows Updaten avulla.

Suorita Järjestelmätietojen tarkistus
 1. Käynnistä tietokone uudelleen.
 2. Klikkaa Windowsin Käynnistä-painiketta ja etsi CMD tai komentokehote.
 3. Klikkaa hiiren kakkospainikkeella Komentokehote-kohtaa ja valitse Suorita järjestelmänvalvojana.
  Valitse Käyttäjätilien valvonta -ikkunassa Kyllä.
 4. Kirjoita komentokehotteeseen sfc /scannow ja paina Enter-näppäintä.
  Tämä kestää useita minuutteja.
 5. Kun tarkistus on valmis, käynnistä tietokone uudelleen.
Huomautus: jätä väli kirjainten sfc ja merkin / väliin.

Järjestelmätietojen tarkistus (SFC) tarkistaa tietokoneen vioittuneiden Microsoft Windows -käyttöjärjestelmätietojen varalta. Kun tarkistus on valmis, tulokset tulevat näyttöön. Jos järjestelmätietojen tarkistus (SFC) on löytänyt vioittuneita tiedostoja ja poistanut ne, käynnistä tietokone uudelleen. Jos järjestelmätiedostojen tarkistus (SFC) ei ole löytänyt vioittuneita tiedostoja, kokeile suorittaa DISM (Deployment Image Servicing and Management) -työkalu.

Suorita DISM-työkalu vain Windows-versioissa 10, 8.1 tai 8.

DISM-työkalu tekee tarkistuksen vioittuneen Microsoft Windows -käyttöjärjestelmän varalta ja sen jälkeen lataa ja vaihtaa sen käyttämällä Windows Updatea.

 1. Käynnistä tietokone uudelleen.
 2. Klikkaa Windowsin Käynnistä-painiketta ja etsi CMD tai komentokehote.
 3. Klikkaa hiiren kakkospainikkeella Komentokehote-kohtaa ja valitse Suorita järjestelmänvalvojana.
  Valitse Käyttäjätilien valvonta -ikkunassa Kyllä.
 4. Kirjoita komentokehotteeseen dism.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth ja paina Enter-näppäintä.
  Tämä kestää useita minuutteja.
 5. Kun tarkistus on valmis, käynnistä tietokone uudelleen.
Huomautus: Tietokoneessa on oltava internet-yhteys, jotta DISM-apuohjelma toimii kunnolla. Varmista, että komentokehotteessa on jokaisen merkin / välissä välilyönti.

Alkuun

Pelkkä tietokoneen uudelleenkäynnistäminen saattaa ratkaista monet ongelmat välittömästi. Tietokoneen uudelleenkäynnistäminen on tehokas tapa puhdistaa RAM-muisti ja varmistaa, että mahdolliset aloitetut ylimääräiset prosessit ja palvelut lopetetaan.

Tietokoneen uudelleenkäynnistäminen lopettaa kaikki tietokoneessa käynnissä olevat sovellukset ja ohjelmat, tehtäväpalkissa käynnissä olevat sovellukset sekä lukuisat muut palvelut, jotka saattavat olla käynnissä taustalla ja joita eri sovellukset ovat käynnistäneet. Mitä enemmän tietokoneessa on kohteita auki ja mitä pidempään ne ovat käynnissä, sen todennäköisemmin tietokone hidastuu ja sen RAM-muisti loppuu. Ihannetapauksessa tietokone on hyvä sammuttaa aina, kun se ei ole käytössä. Yleinen suositus on kuitenkin, että tietokone käynnistetään uudelleen vähintään kerran viikossa, jos tietokonetta käytetään paljon.

Alkuun

Tässä on muutamia ylimääräisiä vianmäärityksen vaiheita, jotka voit suorittaa Dell-tietokoneen suorituskykyongelmien määrittämiseksi ja ratkaisemiseksi.

Ylimääräinen vianmääritys

Microsoft Windowsin versioissa Windows 10, Windows 8 tai 8.1 ja Windows 7 on sisäinen suorituskyvyn vianmääritys, joka auttaa etsimään ja korjaamaan automaattisesti mitä tahansa ongelmia, jotka saattavat vaikuttaa tietokoneen nopeuteen. Suorituskyvyn vianmääritys tarkistaa seikat, jotka saattavat hidastaa tietokoneesi suorituskykyä, kuten tietokoneeseen kirjautuneiden käyttäjien määrän ja samanaikaisesti käynnissä olevat ohjelmat.

Käynnistysohjelmien poistaminen käytöstä Microsoft Windowsin versioissa 10, 8.1 tai 8
 1. Sulje kaikki avoimet ikkunat.
 2. Paina näppäimistön Windows-logonäppäintä + X-näppäintä.
 3. Valitse Ohjauspaneeli.
 4. Valitse Järjestelmä ja suojaus.
 5. Valitse Suojaus ja ylläpito -kohdassa Yleisimpien ongelmien vianmääritys.
  Windows 8:ssa tai 8.1:ssä se sijaitsee kohdassa Toimintokeskus.
 6. Valitse Järjestelmä ja suojaus -kohdassa Suorita ylläpitotehtäviä.
 7. Suorita prosessi noudattamalla näytön ohjeita ja kehotteita.
 8. Käynnistä tietokone uudelleen.
Käynnistysohjelmien poistaminen käytöstä Microsoft Windowsin versioissa Windows 7
 1. Sulje kaikki avoimet ikkunat.
 2. Klikkaa Käynnistä-painiketta ja valitse Ohjauspaneeli.
 3. Valitse Järjestelmä ja suojaus.
 4. Valitse Toimintokeskus-kohdassa Troubleshoot common problems (Yleisimpien ongelmien vianmääritys).
 5. Valitse Järjestelmä ja suojaus -kohdassa Etsi suorituskykyyn liittyviä ongelmia.
 6. Suorita prosessi noudattamalla näytön ohjeita ja kehotteita.
 7. Käynnistä tietokone uudelleen.

Alkuun

Vikasietotilassa ladataan ainoastaan keskeiset sovellukset ja laiteohjaimet. Näin voit selvittää, onko hitaan toiminnan syynä jokin ohjelmisto.

Huomautus: Vikasietotilassa kuvan tarkkuus on 800 x 600 ja kuvakkeet ja tekstit voivat näkyä tavallista suurempina.
Työpöydän taustakuva ei ole käytössä vikasietotilassa. Tämä on normaalia, eikä tästä syystä tarvita vianmääritystä.
Kaikki näyttöasetukset palautuvat normaaleiksi, kun tietokone käynnistetään uudelleen tavalliseen käyttötilaan.
Varoitus: Vikasietotilassa (tässä tapauksessa Vikasietotila ja verkkotoiminnot) myös virustorjuntaohjelma on poistettu käytöstä. Käytä verkko- tai Internet-yhteyttä varoen, kun virustorjuntaohjelma on poistettu käytöstä.

Katso lisätietoja tietokoneeseen asennetun käyttöjärjestelmäversion vikasietotilasta seuraavasta soveltuvasta linkistä:

Jos ongelma ei ilmene vikasietotilassa, se johtuu todennäköisesti jostain laiteohjaimesta tai ohjelmistosta. Varmista, että laitteen ohjaimet on päivitetty ja asenna kaikki tietokoneellesi saatavilla olevat päivitykset, mukaan lukien Microsoft Windows Update -päivitykset.

Jos ongelma ilmenee vikasietotilassa, siirry seuraavaan vaiheeseen.

Perform a Clean Boot to detect Software Problems - (00:40)


Alkuun

Tietokoneen suorituskyky voi parantua, kun poistat ohjelmia ja sovelluksia, joita et enää tarvitse. Sovellukset voivat olla taustaprosesseja, järjestelmäpalveluja, pikavalikon kohteita tai muita asioita, jotka voivat hidastaa tietokonettasi.

Poista tarpeettomaksi jääneet sovellukset Ohjelmat ja toiminnot -kohdassa (aiemmin nimeltään Lisää tai poista sovellus). Tarpeettomat sovellukset vievät tilaa kiintolevyltä.

Huomautus: jotta voit asentaa tai poistaa sovelluksia, sinun on oltava kirjautuneen tietokoneeseen käyttäjätilillä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.
 1. Paina näppäimistön Windows-logonäppäintä + R-näppäintä.
 2. Kirjoita Suorita-valintaikkunaan appwiz.cpl ja paina Enter-näppäintä.
 3. Valitse ohjelma luettelosta ja valitse Poista asennus.

Alkuun

Monet sovellukset ja ohjelmat ovat käynnissä ilmaisinalueella. Nämä sovellukset käynnistyvät yleensä tietokonetta käynnistettäessä ja ovat käynnissä taustalla piilossa. Kun näiden sovellusten käynnistyminen estetään tietokoneen käynnistyksen yhteydessä, sisäänkirjautuminen nopeutuu ja RAM-muistia säästyy ja tietokoneen suoritusteho paranee.

Varoitus: Ei ole suositeltavaa estää virusten tai haittaohjelmien torjuntaohjelman käynnistymistä käynnistymisen yhteydessä. Virusten tai haittaohjelmien torjuntaohjelman poistaminen käytöstä voi altistaa tietokoneen haittaohjelmatartunnalle.
Huomautus: jotta voit poistaa käytöstä käynnistysohjelmia, sinun on oltava kirjautuneena tietokoneeseen käyttäjätilillä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.
Käynnistysohjelmien poistaminen käytöstä Microsoft Windowsin versioissa 10, 8.1 tai 8
 1. Sulje kaikki avoimet ikkunat.
 2. Paina samaan aikaan näppäimistön näppäimiä CTRL + vaihto + ESC.
 3. Valitse Tehtävienhallinta-ikkunassa Käynnistys-välilehti.
 4. Valitse ohjelma tai sovellus, jonka käynnistymisen haluat estää tietokoneen käynnistymisen aikana.
 5. Klikkaa sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Poista käytöstä.
 6. Toista vaiheet 4 ja 5 kaikille ohjelmille ja sovelluksille, joiden käynnistymisen haluat estää käynnistymisen aikana.
 7. Käynnistä tietokone uudelleen.
Käynnistysohjelmien poistaminen käytöstä Microsoft Windowsin versioissa Windows 7
 1. Sulje kaikki avoimet ikkunat.
 2. Valitse Käynnistä. Kirjoita hakuruutuun msconfig. Klikkaa hiiren kakkospainikkeella hakutulosten msconfig-kohtaa ja valitse Suorita järjestelmänvalvojana.
 3. Avaa Järjestelmän kokoonpano -ikkunassa Käynnistys-välilehti.
 4. Poista valinta ohjelmista tai sovelluksista, joiden käynnistymisen haluat estää tietokoneen käynnistymisen aikana, ja valitse OK.
 5. Valitse vahvistusikkunassa Älä näytä tätä viestiä uudelleen ja valitse Käynnistä uudelleen.

Alkuun

Järjestelmän palautus on Microsoft Windows -käyttöjärjestelmän toiminto, joka auttaa korjaamaan määrättyjä kaatumistilanteita ja muita tietokoneen ongelmia. Järjestelmän palautus voi auttaa sinua palauttamaan tietokoneen (mukaan lukien sen järjestelmätiedostot, asennetut sovellukset, Windows-rekisterin ja järjestelmän asetukset) aikaisempaan ajankohtaan. Se voi auttaa tietokoneen vikatilojen ja muiden ongelmien ratkaisemisessa.

Microsoft Windows luo automaattisesti palautuspisteen joka kerta, kun sovellus tai ohjelmisto asennetaan, Windows Update asentaa uusimmat päivitykset, tai laiteohjain asennetaan. Voit myös luoda palautuspisteen manuaalisesti.

Huomautus: Järjestelmän palautus ei tallenna henkilökohtaisten tiedostojen vanhempia versioita, joten sen suorittaminen ei poista tai palauta mitään henkilökohtaisia tiedostoja tai henkilötietoja. Järjestelmän palautus ei myöskään ole tehokas keino virusten, vakoiluohjelmien tai muiden haittaohjelmien poistamiseen tietokoneesta.
 
Huomautus: jotta voit suorittaa Windowsin järjestelmän palautuksen, sinun on oltava kirjautuneena tietokoneeseen käyttäjätilillä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.

Jos haluat tietää, kuinka voit palauttaa Dell-tietokoneen aikaisempaan ajankohtaan Windowsin järjestelmän palautuksella, katso alla olevia linkkejä tietokoneesi käyttöjärjestelmän mukaisesti.


Alkuun

Jos Dell-tietokone toimii edelleen hitaasti tai lukittuu eikä ongelma ratkea edellä mainituilla vianmääritystoimilla, vika voi olla käyttöjärjestelmässä.

Varoitus: Kun käyttöjärjestelmä asennetaan uudelleen, kaikki järjestelmän tiedot menetetään. Dell suosittelee, että varmuuskopioit kaikki tiedot, mukaan lukien kuvat, laskentataulukot, Word-asiakirjat, sähköpostit, yhteystiedot, selaimen kirjanmerkit (suosikit), musiikin ja videot, ulkoiseen tallennuslaitteeseen ennen käyttöjärjestelmän uudelleenasennusta.

Katso lisätietoja Microsoft Windowsin uudelleenasentamisesta Dell-tietokoneeseesi Dellin tietämyskannan artikkelista Microsoft Windowsin palauttaminen tai uudelleenasennus Dell-tietokoneessa.


Alkuun

Useimpien tietokoneiden RAM-muistia on mahdollista päivittää ja siihen mahtuu tallennustilaa enemmän kuin tietokoneeseen on asennettu. Ennen kuin harkitset Dell-tietokoneen RAM-muistin päivittämistä, suosittelemme tarkistamaan, kuinka paljon RAM-muistia Dell-tietokoneeseen on asennettu ja kuinka suurta muistimäärää Dell-tietokoneesi tukee. Katso lisätietoja Dell-tietokoneesi järjestelmän kokoonpanosta ja muistin ominaisuuksista Dellin tukisivustolla olevasta Käyttöoppaasta.

Huomautus: joissain Dell Ultra-book -kannettavissa on sisäinen RAM-muisti, jota ei ole mahdollista vaihtaa tai päivittää.
Huomautus: tarkista Dell-tietokoneeseesi sopivan muistin tyyppi, RAM-muistin enimmäismäärä ja Dell-tietokoneen tukema muistimoduulien määrä ennen RAM-muistimoduulien ostamista.
 

Kun haluat ostaa päivityskomponentteja Dell-tietokoneeseesi, käy Dell-sivustossa.

Katso lisätietoja Dellin tietämyskannan artikkelista Tietokoneen muistin päivittäminen.

Seuraavassa taulukossa esitetään RAM-muistin ja varatun tilan enimmäismäärät Microsoft Windowsin versioissa Windows 10, Windows 8 tai 8.1 ja Windows 7. On tärkeää ottaa huomioon Dell-tietokoneen tukema RAM-muistin enimmäismäärä ja Dell-tietokoneeseen asennetun Microsoft Windows -version tukema muistin enimmäismäärä.

Versio Rajoitus 32-bittisessä versiossa (X86) Rajoitus 64-bittisessä versiossa (X64)
Windows 10 Enterprise 4 Gt 2 Gt
Windows 10 Education 4 Gt 2 Gt
Windows 10 Pro 4 Gt 2 Gt
Windows 10 Home 4 Gt 128 Gt
Windows 8 tai 8.1 Enterprise 4 Gt 512 Gt
Windows 8 tai 8.1 Professional 4 Gt 512 Gt
Windows 8 tai 8.1 4 Gt 128 Gt
Windows 7 Ultimate 4 Gt 192 Gt
Windows 7 Enterprise 4 Gt 192 Gt
Windows 7 Professional 4 Gt 192 Gt
Windows 7 Home Premium 4 Gt 16 Gt
Windows 7 Home Basic 4 Gt 8 Gt
Windows 7 Starter 2 Gt  
Windows Vista Ultimate 4 Gt 128 Gt
Windows Vista Enterprise 4 Gt 128 Gt
Windows Vista Business 4 Gt 128 Gt
Windows Vista Home Premium 4 Gt 16 Gt
Windows Vista Home Basic 4 Gt 8 Gt
Windows Vista Starter 1 Gt  

Alkuun

Perinteisissä kiintolevyissä on liikkuvia osia, joten niiden luku- ja kirjoitusnopeudet ovat pienempiä kuin puolijohdekiintolevyillä eli SSD-asemilla. Puolijohdekiintolevy käyttää flash-muistia, lukee ja kirjoittaa tietoja paljon nopeammin ja käyttää vähemmän virtaa, joten kannettavan akkukesto pitenee. Puolijohdekiintolevyyn päivittäminen voi parantaa suorituskykyä huomattavasti.

Jos harkitset Dell-tietokoneen kiintolevyn päivittämistä, ota huomioon seuraavat seikat:

 • Koko: kiintolevyjä valmistetaan kahdessa koossa, joista 3,5-tuumaista käytetään pöytätietokoneissa ja 2,5-tuumaisia kannettavissa tietokoneissa.
 • Liitin: millaisia liittimiä tietokoneeseesi on saatavilla? IDE- vai S-ATA (Serial ATA) -liitin (SATA-I-, SATA-II- tai SATA-III-liitin).
 • Kapasiteetti: kuinka suurta määrää kiintolevytilaa tietokoneesi tukee enimmillään?

Kun haluat ostaa päivityskomponentteja Dell-tietokoneeseesi, käy Dell-sivustossa.


Alkuun

Videot

Onko järjestelmä hidastunut? Troubleshoot Slow Performance in Windows 8 - (2:56)


 

Troubleshooting Slow Internet and Network Connections - (1:51)

How to Improve Computer Performance (Official Dell Tech Support) on YouTube - (2:55)


Artikkelin tunnus: SLN171944

Muokattu viimeksi: 15/10/2018 10:53


Aiheeseen liittyvät artikkelit

Arvostele tämä artikkeli

Tarkka
Hyödyllinen
Helppo hahmottaa
Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Kyllä Ei
Lähetä meille palautetta
Kommenteissa ei voi olla seuraavia erikoismerkkejä: <>()\
Pahoittelumme, palautejärjestelmä ei ole nyt käytettävissä. Yritä myöhemmin uudelleen.

Kiitos palautteestasi.