Tietämyskanta

Precision Mobile -diagnostiikkaosoittimien pikaopas


 


Dell Precision Mobile -järjestelmissä on pitkään ollut kiinteitä diagnostiikkaosoittimia. Osoittimet voivat olla äänimerkkejä, erilaisia tiloja ja värejä ilmaisevia virtapainikkeita, lukituksen ja tilan merkkivalot, joiden tila ja väri muuttuu, tai kaikkien näiden yhdistelmiä, jotka osoittavat, missä POST-testin (Power On Self Test) vaiheessa järjestelmässä havaitaan ongelmia.

Seuraavassa artikkelissa on pikaopas kunkin mallin koodeihin ja niiden merkityksiin. Ne vaihtelevat malleittain ja valmistusvuosittain. Nämä osoittimet on tarkoitettu aloituspisteeksi, jonka avulla voit kohdentaa vianmääritystä ongelman syyn tunnistamiseksi. Näiden osoittimien avulla voit selvittää tarvitsemasi vianmääritysoppaan. Voit myös ottaa yhteyttä tekniseen tukeen, joka käyttää näitä osoittimia apuna vianmäärityksessä.


Sisällysluettelo:

 1. Precision-sarjan (ennen vuotta 2007) diagnostiikkamerkkivalot
 2. Precision-sarjan (2008–2010) diagnostiikkamerkkivalot
 3. Precision-sarjan (2011–2015) diagnostiikkamerkkivalot
 4. Precision-sarjan (2016–) diagnostiikkamerkkivalot
 5. Diagnostiikkaosoittimien kuvausohjeet

 

Huomautus: Muista, että kaikki seuraavissa taulukoissa olevat valokoodit viittaavat vain POST-prosessin etenemiseen. Nämä merkkivalot eivät viittaa ongelmaan, jonka vuoksi POST-testi on pysähtynyt.


Alkuun


 

Precision-sarjan (ennen vuotta 2007) diagnostiikkamerkkivalot

 

Dell Precision -järjestelmissä on pitkään ollut kiinteitä diagnostiikkaosoittimia. Osoittimet voivat olla äänimerkkejä ja erityisiä merkkivaloja, jotka osoittavat, missä POST-testin (Power On Self Test) vaiheessa järjestelmässä havaitaan ongelmia.

M20/M65/M70/M4300/M6300

(Kuva 1.1 Precision M4300)

Näissä malleissa oli kotelon etupuolella näppäimistön tilamerkkivaloja, jotka paloivat tai vilkkuivat vihreänä tai eivät palaneet. Seuraava taulukko kuvaa niiden merkityksiä.

Näppäimistön merkkivalot

(Kuva 1.2 Caps Lock -merkkivalot)

Kuvake Kuvaus
Caps Lock -merkkivalo - palaa, kun Caps Lock on käytössä
Scroll Lock -merkkivalo - palaa, kun Scroll Lock on käytössä
Num Lock -merkkivalo - palaa, kun Num Lock on käytössä
Vilkunta Merkkivalojen kuvio Kuvaus Seuraava vaihe
Suorittimen koodi Vilkkuu-palaa-palaa Mikro-ohjain siirtää järjestelmän hallinnan suorittimelle. Jos suoritinta ei havaita, vilkunta jatkuu.
 • Aseta suoritin uudelleen paikalleen
 • Ota yhteys tukeen
Muistin koodi Palaa-vilkkuu-palaa Muistissa on virhe.
 • Aseta muistimoduulit uudelleen paikoilleen
 • Ota yhteys tukeen
Emolevy Vilkkuu-vilkkuu-vilkkuu Emolevyn osa on viallinen.
 • Ota yhteys tukeen
Näytönohjaimen merkkivalo Vilkkuu-vilkkuu-palaa Näytönohjain estää järjestelmää suorittamasta POST-testiä.
 • Ota yhteys tukeen
Näppäimistön merkkivalo Vilkkuu-vilkkuu-ei pala Näppäimistö estää järjestelmää suorittamasta POST-testiä.
 • Liitä näppäimistön kaapeli uudelleen
 • Ota yhteys tukeen
USB-liitännän merkkivalo Vilkkuu-ei pala-vilkkuu USB-ohjaimen virhe alustuksen aikana.
 • Irrota kaikki USB-laitteet
 • Ota yhteys tukeen
Ei muistia Palaa-vilkkuu-vilkkuu SODIMM-muisteja ei ole asennettu.
 • Asenna muistimoduulit
 • Aseta muistimoduulit uudelleen paikoilleen
 • Ota yhteys tukeen
LCD-näytön merkkivalo Vilkkuu-palaa-vilkkuu LCD-virhe alustuksen aikana.
 • Aseta LCD-kaapeli uudelleen paikalleen
 • Ota yhteys tukeen
Modeemin merkkivalo Ei pala-vilkkuu-vilkkuu Modeemi estää järjestelmää suorittamasta POST-testiä.
 • Aseta modeemi uudelleen paikalleen
 • Ota yhteys tukeen

Tilan merkkivalot
(Kuva 1.3 Saranan merkkivalot)

Jos tietokone on kytketty sähköpistorasiaan, akun tilan merkkivalo toimii seuraavasti:

 • Palaa vihreänä – akku latautuu.
 • Vilkkuu vihreänä – akku on ladattu lähes täyteen.

Jos tietokone toimii akulla, akun tilan merkkivalo toimii seuraavasti:

 • Ei pala – akku on riittävästi ladattu (tai tietokone on sammutettu).
 • Vilkkuu oranssina – akun varaus on vähissä.
 • Palaa oranssina – akun varaus on kriittisen pieni.


Alkuun


 

Precision-sarjan (2008–2010) diagnostiikkamerkkivalot

 

Tässä sarjassa käytettiin kotelossa olevien näppäimistön tilan merkkivalojen ja järjestelmän tilan merkkivalojen yhdistelmää.

M6400-/M6500-mallin kotelo

(Kuva 2.1 Precision M6400)

Näissä malleissa oli kotelon etupuolella näppäimistön tilamerkkivaloja, jotka paloivat tai vilkkuivat vihreänä tai eivät palaneet. Seuraava taulukko kuvaa niiden merkityksiä.

Näppäimistön merkkivalot

(Kuva 2.2 Caps Lock -merkkivalot)

Kuvake Kuvaus
Caps Lock -merkkivalo - palaa, kun Caps Lock on käytössä
Scroll Lock -merkkivalo - palaa, kun Scroll Lock on käytössä
Num Lock -merkkivalo - palaa, kun Num Lock on käytössä
Merkkivalojen kuvio
(1 2 3)
Merkkivalo
Kuvio
Kuvaus Seuraava vaihe
PALAA-VILKKUU-VILKKUU SODIMM-muisteja ei ole asennettu
 • Asenna tuetut muistimoduulit
 • Jos muisti on jo asennettu, aseta moduulit uudelleen paikkoihinsa yksi kerrallaan
 • Yritä käyttää toimivaksi tiedettyä muistia toisesta tietokoneesta tai vaihda muisti
 • Ota yhteys tukeen
VILKKUU-PALAA-PALAA Emolevyn virhe
 • Aseta suoritin uudelleen paikalleen
 • Ota yhteys tukeen
VILKKUU-PALAA-VILKKUU LCD-paneelin virhe
 • Aseta LCD-kaapeli uudelleen paikalleen
 • Ota yhteys tukeen
EI PALA-VILKKUU-EI PALA Muistin yhteensopivuusvirhe
 • Asenna yhteensopivia muistimoduuleja
 • Jos kaksi moduulia on asennettu, irrota toinen niistä ja testaa järjestelmän toiminta. Vaihda toinen moduuli samaan paikkaan ja yritä sitten käyttää tietokonetta. Toista testi vapaassa paikassa molemmilla moduuleilla
 • Ota yhteys tukeen
PALAA-VILKKUU-PALAA Muisti on havaittu, mutta siinä on virheitä
 • Aseta muisti uudelleen paikalleen
 • Jos kaksi moduulia on asennettu, irrota toinen niistä ja testaa järjestelmän toiminta. Vaihda toinen moduuli samaan paikkaan ja yritä sitten käyttää tietokonetta. Toista testi vapaassa paikassa molemmilla moduuleilla
 • Ota yhteys tukeen
EI PALA-VILKKUU-VILKKUU Moodemin virhe
 • Aseta modeemi uudelleen paikalleen
 • Ota yhteys tukeen
VILKKUU-VILKKUU-VILKKUU Emolevyn virhe
 • Ota yhteys tukeen
VILKKUU-VILKKUU-EI PALA ROM-lisämuistin virhe
 • Aseta laite uudelleen paikalleen
 • Ota yhteys tukeen
EI PALA-PALAA-EI PALA Tallennuslaitteen virhe
 • Aseta kiintolevy ja optinen asema uudelleen paikalleen
 • Testaa tietokonetta käyttämällä vain kiintolevyä ja optista asemaa
 • Ota yhteys tukeen
VILKKUU-VILKKUU-PALAA Näytönohjaimen virhe
 • Ota yhteys tukeen

Jos tietokone on kytketty sähköpistorasiaan, akun tilan merkkivalo toimii seuraavasti:

 • Vuorotellen vilkkuva keltainen ja sininen valo – Tietokoneeseen on kytketty jonkun muun toimittajan kuin Dellin verkkolaite, jota ei tueta.
 • Vuorotellen vilkkuva keltainen valo ja tasaisesti palava sininen valo – Tilapäinen akun vika, kun verkkolaite on kytketty.
 • Jatkuvasti vilkkuna keltainen valo – Vakava akun ongelma, kun verkkolaite on kytketty.
 • Valo sammuksissa – Akku täydessä lataustilassa verkkolaitetta käytettäessä.
 • Sininen valo palaa – Akkua ladataan verkkolaitteen ollessa kytkettynä.

Voit tarkistaa akun latauksen painamalla akun latausmittarin tilapainiketta ja vapauttamalla sen, jolloin lataustason ilmaisinvalot syttyvät. Kukin valo vastaa noin 20:tä prosenttia akun kokonaislatauksen määrästä. Jos esimerkiksi neljä valoa palaa, akussa on 80 prosenttia sen latauksesta jälkellä. Jos valot eivät pala, akku on tyhjä.

Voit tarkistaa akun käyttöiän latausmittarin avulla painamalla akun latausmittarin tilapainiketta ja pitämällä sitä painettuna vähintään 3 sekuntia. Jos yksikään ilmaisinvalo ei syty, akku on hyvässä kunnossa ja yli 80 prosenttia alkuperäisestä latauskapasiteetista on vielä jäljellä. Mitä useampi valo palaa, sitä lyhyempi on käyttöikä. Jos viisi ilmaisinvaloa palaa, latauskapasiteetista on jäljellä alle 60 prosenttia ja on aika alkaa miettiä uuden akun ostoa.


Alkuun


 

Precision-sarjan (2011–2015) diagnostiikkamerkkivalot

 

Tässä sarjassa diagnostiikkamerkkivaloina käytettiin ainoastaan järjestelmän tilan merkkivaloja. Diagnostiikkamerkkivaloina käytetään nyt kiintolevyn toiminnan merkkivaloa, akun merkkivaloa ja Wi-Fi-merkkivaloa.

M4600-/M4700-/M4800-/M6600-/M6700-/M6800-/M2800-mallin kotelo

(Kuva 3.1 Precision M4300)

Järjestelmän tilan merkkivalot

(Kuva 3.2 Tilan merkkivalot)

Kuvake Kuvaus
Kiintolevyn toiminnan merkkivalo - palaa valkoisena, kun kannettava lukee tai tallentaa tietoja
Akun merkkivalo – palaa tasaisesti tai vilkkuu osoittaen akun lataustilaa
Wi-Fi-merkkivalo – palaa, kun langaton verkko on käytössä

Jos kannettava on kytketty sähköpistorasiaan, virta-/akkuvalo toimii seuraavasti:

Merkkivalon toiminta Kuvaus
Palaa valkoisena Akku latautuu verkkolaitteella
Hitaasti vilkkuva valkoinen valo (valon määrä vaihtelee hitaasti) Järjestelmä valmiustilassa, akku latautuu verkkolaitteella
Ei pala Järjestelmä sammuksissa, akku latautuu verkkolaitteella (virta >90 %)
Diagnostiikkamerkkivalo Kuvaus Seuraava vaihe
Kiintolevyn/tallennuksen merkkivalo
Akun merkkivalo
Langattoman verkon merkkivalo
Vilkkuva Palaa Palaa Mikro-ohjain siirtää järjestelmän hallinnan suorittimelle. Jos suoritinta ei havaita, vilkunta jatkuu
 • Aseta suoritin uudelleen paikalleen
 • Ota yhteys tukeen
Palaa Vilkkuva Palaa Muistissa on virhe
 • Aseta muistimoduulit uudelleen paikoilleen
 • Kokeile muistimoduuleja eri paikoissa
 • Ota yhteys tukeen
Vilkkuva Vilkkuva Vilkkuva Emolevyn osa on viallinen
 • Ota yhteys tukeen
Vilkkuva Vilkkuva Palaa Näytönohjain estää järjestelmää suorittamasta POST-testiä
 • Ota yhteys tukeen
Vilkkuva Vilkkuva Ei pala Näppäimistö estää järjestelmää suorittamasta POST-testiä
 • Liitä näppäimistön kaapeli uudelleen
 • Ota yhteys tukeen
Vilkkuva Ei pala Vilkkuva USB-ohjaimen virhe alustuksen aikana
 • Irrota kaikki USB-laitteet
 • Ota yhteys tukeen
Palaa Vilkkuva Vilkkuva SODIMM-muistimoduuleja ei ole asennettu
 • Aseta muistimoduulit uudelleen paikoilleen
 • Kokeile muistimoduuleja eri paikoissa
 • Ota yhteys tukeen
Vilkkuva Palaa Vilkkuva LCD-virhe alustuksen aikana
 • Aseta LCD-kaapeli uudelleen paikalleen
 • Ota yhteys tukeen
Ei pala Vilkkuva Vilkkuva Modeemi estää järjestelmää suorittamasta POST-testiä
 • Aseta modeemi uudelleen paikalleen
 • Ota yhteys tukeen
Merkkivalon toiminta Kuvaus
Vuorotellen vilkkuva oranssi ja sininen merkkivalo Kannettavaan tietokoneeseen on kytketty muu kuin Dellin valmistama verkkolaite, jota ei tueta ja joka on todentamaton
Vuorotellen vilkkuva oranssi merkkivalo ja tasaisesti palava sininen merkkivalo Tilapäinen akkuvirhe käytettäessä nykyistä verkkolaitetta
Jatkuvasti vilkkuva oranssi merkkivalo Vakava akkuvirhe käytettäessä nykyistä verkkolaitetta
Merkkivalo ei pala Akku täydessä lataustilassa käytettäessä verkkolaitetta
Sininen merkkivalo palaa Akku lataustilassa käytettäessä verkkolaitetta


Alkuun


 

Precision-sarjan (2016–) diagnostiikkamerkkivalot

 

Näistä kannettavista alkaen diagnostiikkaosoittimissa alettiin käyttää kahta menetelmää järjestelmän mallin mukaan:

 • Toisessa käytetään osoittimena ainoastaan virran merkkivaloa. Diagnostiikkamerkkivalona käytetään virran merkkivalon tilaa ja sen väläysten määrää.
 • Toisessa käytetään osoittimena ainoastaan akun merkkivaloa. Diagnostiikkamerkkivalona käytetään akun merkkivalon tilaa ja sen väläysten väriä.

Virran merkkivalon diagnostiikka

(Kuva 4.1 Precision M5510)

Virran merkkivalon tila Kuvaus
Ei pala
 • Horrostila tai Suspend to Disk -tila (S4)
 • Virta on katkaistu (S5)
Palaa keltaisena Käynnistysvirhe - järjestelmän vikatila, kuten virtalähteen vika. Ainoastaan virtalähteen +5VSB-kisko toimii asianmukaisesti.
Keltainen vilkkuva valo Käynnistysvirhe - tietokone saa sähkövirtaa, ja virransaanti virtalähteestä on normaali. Jossakin laitteessa voi olla toimintavika tai jokin laite on asennettu väärin. Tarkista seuraavasta taulukosta oranssin vilkuntakuvion vianmääritysehdotus ja mahdolliset viat.
Palaa valkoisena Järjestelmä on S0-tilassa, joka on toimivan laitteen normaali virtatila. BIOS vaihtaa valon tähän tilaan ilmaistakseen, että se on aloittanut toimintakoodien noutamisen.
Vilkkuva valkoinen Järjestelmä on matalassa virtatilassa, joko tilassa S1 tai S3. Tämä ei tarkoita virhetilaa.
 
Varoitus: Virran merkkivalo ilmaisee ainoastaan POST-testin edistymistä. Nämä merkkivalot eivät viittaa ongelmaan, jonka vuoksi POST-testi on pysähtynyt.
Huomautus: Merkkivalo vilkkuu keltaista kuviota: virtapainikkeen merkkivalo vilkkuu havaitun virheen valokoodin mukaisesti. Toistuvan vilkuntakuvion keskikohdassa on pitkä tauko.

Esimerkki: Jos järjestelmä ei havaitse muistia, virtapainikkeen merkkivalo vilkkuu 2 kertaa, sammuu hetkeksi, vilkkuu 2 kertaa ja sammuu jne. Tämä jatkuu, kunnes tietokoneesta katkaistaan virta.
 
Merkkivalon toiminta Ongelman kuvaus Seuraavat vaiheet
1 Emolevy: BIOS-, ROM-virhe
 • Päivitä BIOS uusimpaan versioon
 • Jos ongelma ei poistu, ota yhteys tekniseen tukeen
2 Ei muistia / RAM-muistia ei tunnistettu
 • Varmista, että muisti on asennettu
 • Jatka muistin vianmääritystä
3 Emolevyn, piirisarjan vika, kellon vika, portin A20 vika, I/O-pääpiirilevyn vika, näppäimistöohjaimen vika
 • Ota yhteys tekniseen tukeen
4 Muisti / RAM-virhe
 • Aseta muisti uudelleen paikalleen
 • Jatka muistin vianmääritystä
5 CMOS-pariston vika
 • Tee CMOS-pariston vianmääritys
 • Jos ongelma ei poistu, ota yhteys tekniseen tukeen
6 Näytönohjaimen/piirisarjan vika
 • Ota yhteys tekniseen tukeen
7 Keskusyksikkövika
 • Käytä Intelin suorittimen diagnostiikkatyökaluja
 • Ota yhteys tekniseen tukeen

Akun merkkivalon diagnostiikka

(Kuva 4.2 Precision M7710)

Virran merkkivalon tila Kuvaus
Ei pala
 • Horrostila tai Suspend to Disk -tila (S4)
 • Virta on katkaistu (S5)
Palaa valkoisena Järjestelmä on S0-tilassa, joka on toimivan laitteen normaali virtatila. BIOS vaihtaa valon tähän tilaan ilmaistakseen, että se on aloittanut toimintakoodien noutamisen.
Vilkkuva valkoinen Järjestelmä on matalassa virtatilassa, joko tilassa S1 tai S3. Tämä ei tarkoita virhetilaa.
 
Varoitus: Virran merkkivalo ilmaisee ainoastaan POST-testin edistymistä. Nämä merkkivalot eivät viittaa ongelmaan, jonka vuoksi POST-testi on pysähtynyt.
Huomautus: Vilkuntakuvio koostuu kahdesta numerosarjasta. Ne jakautuvat ensimmäiseen ryhmään (vilkunta keltaisena) ja toiseen ryhmään (vilkunta valkoisena).
 • Ensimmäinen ryhmä: akun merkkivalo vilkkuu keltaisena enintään 9 kertaa, sammuu 1,5 sekunniksi ja jatkaa toisen ryhmän kuviolla.
 • Toinen ryhmä: akun merkkivalo vilkkuu valkoisena enintään 9 kertaa, sammuu 3 sekunniksi ja jatkaa uudelleen ensimmäisen ryhmän kuviolla.

Esimerkki: Jos järjestelmä ei havaitse muistia (2,3), akun merkkivalo vilkkuu 2 kertaa keltaisena, sammuu hetkeksi, vilkkuu 3 kertaa valkoisena ja sammuu jne. Tämä jatkuu, kunnes tietokoneesta katkaistaan virta.
 
Merkkivalon toiminta Ongelman kuvaus Seuraavat vaiheet
Oranssi Valkoinen
2 1 Keskusyksikkövika
 • Käytä Intelin suorittimen diagnostiikkatyökaluja
 • Jos ongelma ei poistu, ota yhteys tekniseen tukeen
2 2 Emolevy: BIOS-, ROM-virhe
 • Päivitä BIOS uusimpaan versioon
 • Jos ongelma ei poistu, ota yhteys tekniseen tukeen
2 3 Ei muistia / RAM-muistia ei tunnistettu
 • Varmista, että muisti on asennettu
 • Jatka muistin vianmääritystä
2 4 Muisti / RAM-virhe
 • Aseta muisti uudelleen paikalleen
 • Jatka muistin vianmääritystä
2 5 Virheellinen muisti asennettu
 • Aseta muisti uudelleen paikalleen
 • Jatka muistin vianmääritystä
2 6 Emolevyn, piirisarjan virhe
 • Päivitä BIOS uusimpaan versioon
 • Ota yhteys tekniseen tukeen
2 7 Emolevy, LCD
 • Päivitä BIOS uusimpaan versioon
 • Ota yhteys tekniseen tukeen
3 1 CMOS-pariston vika
 • Tee CMOS-pariston vianmääritys
 • Jos ongelma ei poistu, ota yhteys tekniseen tukeen
3 2 PCI-kortin tai näytönohjaimen/piirisarjan vika
 • Ota yhteys tekniseen tukeen
3 3 BIOS Recovery 1
 • Palautuksen näköistiedostoa ei löydy
 • Ota yhteys tekniseen tukeen
3 4 BIOS Recovery 2
 • Palautuksen näköistiedosto löytyi, mutta se on virheellinen
 • Ota yhteys tekniseen tukeen
       

Tämä ilmaisee akun virranhallinnan merkkivalokoodeja

Merkkivalon toiminta Akun tila
Vilkkuva keltainen ja valkoinen valo (toistuva) Kannettavaan on kytketty muu kuin Dellin valmistama verkkolaite, jota ei tueta ja joka on todentamaton
Vilkkuva keltainen ja tasainen valkoinen valo (toistuva) Tilapäinen akkuvirhe käytettäessä nykyistä verkkolaitetta
Jatkuvasti vilkkuva keltainen valo Vakava akkuvirhe käytettäessä nykyistä verkkolaitetta
Palaa valkoisena Akku lataustilassa käytettäessä verkkolaitetta
Merkkivalo ei pala Akku täydessä lataustilassa käytettäessä verkkolaitetta
Merkkivalo ei pala Akku täydessä lataustilassa ilman verkkolaitetta
Palaa keltaisena Akun lataus on kriittisen pieni (virtaa on jäljellä enintään noin 30 minuutiksi) ilman verkkolaitetta


Alkuun


 

Diagnostiikkaosoittimien kuvausohjeet

 


Alkuun


Huomautus:
Jos näet tunnistettavan koodin, seuraa ohjeita. Jos sinun tarvitsee ottaa yhteys paikalliseen tukeen, varmista että kooditiedot ovat käytettävissäsi. Teknikko tarvitsee tiedot voidakseen neuvoa sinua.

Jos näet tunnistamattoman koodin, jota ei ole mainittu edellä, ota heti yhteys paikalliseen tukeen.
Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteys tekniseen tukeen.
  Ota yhteyttä  


Alkuun

Artikkelin tunnus: SLN295101

Muokattu viimeksi: 15/05/2018 10:45


Arvostele tämä artikkeli

Tarkka
Hyödyllinen
Helppo hahmottaa
Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Kyllä Ei
Lähetä meille palautetta
Kommenteissa ei voi olla seuraavia erikoismerkkejä: <>()\
Pahoittelumme, palautejärjestelmä ei ole nyt käytettävissä. Yritä myöhemmin uudelleen.

Kiitos palautteestasi.