Microsoft Windows 7 lukittuu, kaatuu tai käynnistyy uudelleen taikka näyttö muuttuu siniseksi

Microsoft Windows 7 lukittuu, kaatuu tai käynnistyy uudelleen taikka näyttö muuttuu siniseksi


Sisällysluettelo:

 1. Mitä sininen virhenäyttö tarkoittaa?
 2. Yleisten sinisen virhenäytön virheilmoitusten vianmääritys
  1. 0x000000ED ja 0x0000007B
  2. 0x00000024
  3. 0x0000007E ja 0x0000008E
  4. 0x00000050
  5. 0x000000D1
  6. 0x000000EA
 3. Windowsin Virheenkorjauksen käyttäminen


Tässä artikkelissa käsitellään, mitä siniset virhenäytöt ovat, miksi niitä esiintyy, miten tunnistaa ne ja miten ratkaista joitakin yleisimpiä virheilmoituksia.


Tämä artikkeli koskee Microsoft Windows 7:ää.
Vaihda käyttöjärjestelmää napsauttamalla alla.

Dell suosittelee:

Keskeytysvirheiden (sininen virhenäyttö) ratkaiseminen Windows 7:ssä (Microsoft-sisältöä)


Mitä sininen virhenäyttö tarkoittaa?

Tietyissä tilanteissa Windows pysähtyy ja näyttää vianmääritystietoja valkoisena tekstinä sinisellä taustalla. Termi sininen virhenäyttö tai "sininen kuolemanruutu" (BSOD, Blue Screen of Death) tulee näytön ulkoasusta.

Sininen virhenäyttö ilmenee, kun:

 • Windows havaitsee virheen, josta se ei voi palautua menettämättä tietoja
 • Windows havaitsee, että käyttöjärjestelmän kriittiset tiedot ovat vioittuneet
 • Windows havaitsee, että laitteistossa on vika, josta ei voi palautua
 • Näkyvä teksti on muuttunut vuosien kuluessa. Windows NT 4.0:ssä tekstiä oli näytössä todella paljon, mutta uudemmissa Windows-versioissa sitä on suhteellisen niukasti.


Yleisten sinisen virhenäytön virheilmoitusten vianmääritys

Stop 0x000000ED (UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME)
Stop 0x0000007B (INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE)

Näillä kahdella virheellä on samanlainen syy, ja samat vianmääritysmenetelmät sopivat kumpaankin. Nämä pysäytyskoodit tapahtuvat aina käynnistysvaiheessa. Kun jompikumpi näistä pysäytyskoodeista tulee näyttöön, on tapahtunut seuraavaa:
 1. Järjestelmä on suorittanut POST-testin.
 2. Järjestelmä on ladannut NTLDR:n ja siirtänyt käynnistysprosessin hallinnan NTOSKRNL:lle (ytimelle).
 3. NTOSKRNL on sekaisin. Joko se ei pysty löytämään jotain osaansa tai se ei pysty lukemaan tiedostojärjestelmää paikassa, missä se uskoo sen olevan tallennettuna.
  Tämän virheen vianetsinnässä pyritään saamaan selville, miksi Windowsin ydin on sekaisin ja korjaamaan tilanne.
Tarkista:
 • SATA-ohjainmääritykset järjestelmän BIOSissa Jos SATA-ohjain siirtyy ATA-tilasta AHCI-tilaan (tai päinvastoin), Windows ei pysty viestimään SATA-ohjaimen kanssa, sillä eri tilat edellyttävät eri asemia. Muuta SATA-ohjaimen tilaa BIOSissa.
 • RAID-asetukset Saat tämän virhelmoituksen, jos olet kokeillut erilaisia RAID-ohjainasetuksia. Muuta RAID-asetukset takaisin Autodetect-tilaan (tavallisesti oikein).
 • Väärin tai huonosti kiinnitetyt kaapelit Kokeile liittää aseman ja sen ohjaimen datakaapelit uudelleen molemmista päistä.
 • Kiintolevyn toimintahäiriö Suorita kiintolevyn sisäänrakennettu vianmääritysohjelma. Muista: Code 7 merkitsee korjattavissa olevaa tietojen vioittumista, ei kiintolevyn vikaa.
 • Tiedostojärjestelmän vioittuminen Käynnistä palautuskonsoli Windowsin asennuslevyltä ja suorita chkdsk /f /r.
 • Virheellisesti määritetty BOOT.INI (Windows Vista). Jos olet vahingossa poistanut boot.ini-tiedoston tai muutellut sitä, voit saada pysäytyskoodin 0x7B käynnistyksen aikana. Käynnistä palautuskonsoli Windowsin asennuslevyltä ja suorita BOOTCFG /REBUILD


STOP 0x00000024 (NTFS_FILE_SYSTEM)

Tämä pysäytyskoodi ilmaisee, että NTFS-tiedostojärjestelmäohjaimessa on tilanne, jota ohjain ei pysty käsittelemään. Tämä johtuu lähes aina kolmesta syystä:
 • Levyn tiedot ovat vioittuneet
 • Muistin tiedot ovat vioittuneet
 • Järjestelmän muisti on täysin lopussa (näin tyypillisesti käy vain erittäin kuormitetuille palvelimille)
Tarkista:
 1. Kytke muisti ja kaikki levyn datakaapelit takaisin paikoilleen, jotta väärin tai huonosti kiinnitetystä laitteistosta aiheutuvat tietojen vioittumisongelmat poistetaan.
 2. Suorita täydellinen muistin ja kiintolevyjen vianmääritys. Pikatestaus ei tässä ole tarpeeksi. Vianmääritys on suoritettava koko järjestelmälle.
 3. Jos vianmääritys onnistuu, suorita tiedostojärjestelmän täydellinen tarkistus palautuskonsolista (chkdsk /f /r), jotta löydät ja voit korjata mahdollisesti vioittuneet tiedot.
 4. Jos mikään edellä esitetyistä ei ratkaise ongelmaa, asenna Windows uudelleen.
 5. Jos se ei korjaa tilannetta, vaihda kiintolevy.


STOP 0x0000007E (SYSTEM_THREAD_EXEPTION_NOT_HANDLED)
STOP 0x0000008E (KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED)

Nämä virheet ilmaisevat, että ytimessä suoritettavassa ohjelmassa esiintyi yllättävä tilanne, josta ohjelma ei pystynyt palautumaan. Niiden vianmääritys- ja ratkaisuvaiheet ovat samat, ja virheen syyn selvittämiseen tarvitaan todennäköisesti Windowsin Virheenkorjausta.
Tarkista:
 • Jos sinisen virhenäytön ilmoituksessa mainitaan ohjain tai kirjastotiedosto, selvitä minkä ohjaimen tai sovelluksen osa kyseinen tiedosto on ja päivitä se tai poista se käytöstä.
 • Päivitä järjestelmän BIOS uusimpaan saatavilla olevaan versioon.
 • Poista hiljattain asennetut ohjelmat ja palauta hiljattain asennetut ohjaimet aiempiin.
 • Suorita tietokoneen muistin vianmääritys.

STOP 0x00000050 (PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA)

Tämä pysäytyskoodi tarkoittaa, että järjestelmä koetti käyttää olematonta muistin osaa, mikä lähes aina johtuu seuraavista:

 • Ohjain yrittää käyttää muistin sivua, jota ei ole
 • Järjestelmäpalvelu (esim. virustarkistus) epäonnistui poikkeuksellisella tavalla
 • Viallinen tai väärin asennettu muisti
 • Kiintolevyn tiedot vioittuneet
Selvitä näiden virheiden tarkka syy Windowsin Virheenkorjauksen avulla.
Tarkista:
 1. Jos sinisen virhenäytön ilmoituksessa mainitaan ohjain tai kirjastotiedosto, selvitä minkä ohjaimen tai sovelluksen osa kyseinen tiedosto on ja päivitä se uusimpaan versioon tai poista ohjaimen tai ohjelman asennus.
 2. Jos virhe tapahtuu käynnistyksen aikana, yritä käynnistää viimeisimpään toimivaan kokoonpanoon.
 3. Jos virhe ilmeni ohjelman tai ohjaimen asennuksen jälkeen, poista kyseisen ohjelman tai ohjaimen asennus.
 4. Suorita täydellinen kiintolevyn ja muistin vianmääritys sen jälkeen, kun muisti ja kiintolevyn datakaapelit on kytketty paikoilleen.

STOP 0x000000D1 (DRIVER_IRQL_NOT_LESS_THAN_OR_EQUAL_TO)

Tämä pysäytyskoodi ilmaisee, että ohjain koetti käyttää tiettyä muistin aluetta vaikka sen ei kuuluisi, eli ohjaimessa itsessään on vika. Vianetsinnän tarkoitus on paikallistaa kyseinen ohjain ja joko poistaa se käytöstä tai vaihtaa se. Suorita virheen vianmääritys Windowsin Virheenkorjauksella.
Ilman Virheenkorjausta vaihtoehtona on ainoastaan asennuksen poisto / päivitys / palautus ohjaimeen, joka sisältää sinisen virhenäytön ilmoituksessa mainitun virheen.


STOP 0x000000EA (THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER)

Tämä sininen virhenäyttö ilmaisee, että laitteen ohjain (lähes aina näytönohjain) on juuttunut odottamaan jotain tapahtuvaksi (tavallisesti laitteiston toimintaa). Useimmat käyttäjät ovat todennäköisesti nähneet tähän siniseen virhenäyttöön liittyvän nv4_disp.sys-virheen.
Tarkista:
 1. Varmista, että näytönohjaimet on päivitetty uusimpaan Dell-versioon.
 2. Järjestelmän BIOS on kokonaan päivitetty.
 3. Jos sekä näytönohjain että järjestelmän BIOS on päivitetty, tiedustele valmistajalta uusia ohjainpäivityksiä.
 4. Jos muu ei auta, vaihda näytönohjain.

Windowsin asentaminen uudelleen ei todennäköisesti estä virhettä toistumasta.

Windowsin Virheenkorjauksen käyttäminen

Windowsin virheenkorjaussovellus on Microsoftin sovelluskehittäjien ja tukihenkilöstön ensisijaisia työkaluja muistivedosten tuottamiseen, ja se on myös sinun käytettävissäsi.

Windowsin virheenkorjaussovellus on tehokas työkalu, jolla on lukuisia käyttökohteita, mutta tässä artikkelissa keskitymme yksinomaan sen kykyyn analysoida muistivedostiedostoja ja näin määrittää virheen syy.

Ennen kuin voit käyttää työkalua, pidä mielessä seuraava:

 • Windowsin virheenkorjaussovellusta ei toimiteta Windowsin mukana. Sovellus on ladattava ja asennettava (15 Mt) Microsoftin sivustosta. Työkalun asentamiseen tarvitaan järjestelmänvalvojan oikeudet.
 • Virheenkorjaustyökalu edellyttää hieman mukauttamista ennen käyttöä.
 • Virheenkorjaukselta voi kulua 30 sekunnista kahteen minuuttiin analysoida muistivedos.
Käytä työkalua seuraavasti:
 1. Lataa ja asenna Windowsin virheenkorjaussovellus Microsoft-sivustosta .

  Jos haet Googlessa hakusanalla "windows debugger", ensimmäinen linkki on Windowsin virheenkorjaussovellusten kotisivu.

 2. Kun asennus on valmis, valitse Käynnistä, Kaikki ohjelmat, Debugging Tools for Windows ja avaa virheenkorjaussovellus valitsemalla WinDbg.

 3. Määritä virheenkorjauksen käyttämä symbolipolku siten, että muistivedostiedoston osoitteista muodostuu ymmärrettäviä sijaintinimiä: laajenna File (Tiedosto) -valikko, valitse Symbol File Path (Symbolitiedostopolku) ja kirjoita "SRV*c:\debug_symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols" valintaikkunaan ja valitse OK.

 4. Avaa pieni vedostiedosto: laajenna File (Tiedosto) -valikko, valitse Open Crash Dump (Avaa muistivedos), valitse haluamasi vedostiedosto ja valitse Open (Avaa).

  Järjestelmä tallentaa pienet vedostiedostot yleensä kohteeseen C:\WINNT\Minidump\ tai C:\Windows\Minidump\. Tiedostot nimetään miniKKPPVV-NN.dmp, missä KK on kuukausi, PP on päivä ja VV on vuosi, jolloin vedostiedosto luotiin. NN on vedostiedoston järjestysnumero, jos samana päivänä luotiin useita vedoksia (ensimmäinen muistivedos kyseisenä päivänä saa numeron 01, toinen numeron 02, jne.).

 5. Virheenkorjaussovellus avaa vedostiedoston ja luo lyhyen kuvauksen siitä, mikä sai järjestelmän kaatumaan. (Kuva 2)

  Kun käytät virheenkorjaustyökalua ensimmäisen kerran vedostiedoston avaamiseen järjestelmässä, symbolitietojen lataamiseen taustalla kuluu muutama minuutti, ennen kuin mitään tietoja näytetään.


  Kuva 2: Windowsin virheenkorjaussovellus

  Ehdotettu komento virheenkorjaustyökalun komentoriville

  Pysäytyskoodi sinisestä virhenäytöstä (1000007F on sama kuin 0x7F)

  Windowsin esitys kaatumisen syystä (atapi.sys tässä esimerkissä saattaa toisinaan olla esimerkiksi memory_corruption

 6. Tämän alustavan analyysin jälkeen virheenkorjaussovellus kehottaa tutkimaan asiaa tarkemmin. Kirjoita "!analyze -v" komentorivin (kd>) kenttään ikkunan alaosassa ja paina Enter-näppäintä, jolloin WinDbg suorittaa tiedostosta yksityiskohtaisen analyysin.

  Tulokset ovat varsin pitkiä, ja voit joutua vierittämään tiedostoa pystysuunnassa virheenkorjaustyökalun ikkunassa, jotta löydät kaiken asianmukaisen tiedon.


  Kuva 3: Tulosten analysointi

  Pysäytyskoodin yksityiskohtainen kuvaus (esimerkissä ytimessä on tapahtunut EXCEPTION_DOUBLE_FAULT (8), eli virhe yritettäessä käsitellä virhettä)


  Kuva 4: Tulosten tarkempi analyysi

  Virheentarkistuskoodi (esimerkissä numero 8 ilmaisee kaksoisvirhettä)

  Kuinka monta kertaa järjestelmä kaatui tähän täsmälleen samaan virheeseen (tyypillisesti 1)

  Ryhmä, johon Windows on luokitellut kaatumisen

  Pinon jäljitys sillä hetkellä, kun järjestelmä kaatui, viimeisin toimenpide ylimmäisenä (esimerkissä järjestelmä kaatui käsitellessään pyyntöä IDE-ohjaimelta)


  Kuva 5: Lisäanalyysi

  Sen moduulin nimi, jossa järjestelmä oli kaatuessaan. Varsinaisessa järjestelmässä moduulin nimi on linkki, jonka kautta saat hyödyllistä tietoa moduulista, sen laatijasta, iästä jne.
Artikkelin tunnus: SLN115577

Muokattu viimeksi: 02/02/2018 09:48


Arvostele tämä artikkeli

Tarkka
Hyödyllinen
Helppo hahmottaa
Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Kyllä Ei
Lähetä meille palautetta
Kommenteissa ei voi olla seuraavia erikoismerkkejä: <>()\
Pahoittelumme, palautejärjestelmä ei ole nyt käytettävissä. Yritä myöhemmin uudelleen.

Kiitos palautteestasi.