Diagnostiikka ja akun merkkivalot (Latitude-kannettavat ja -tabletit)

Diagnostiikka ja akun merkkivalot (Latitude-kannettavat ja -tabletit)Tämä artikkeli sisältää tietoja kannettavien laitteiden diagnostiikkavaloista. Seuraavat osat sisältävät ohjeet malleittain. Valitse ohje käytössä olevan mallin ja järjestelmän mukaan.


 

Sisällysluettelo:

 1. E-sarjan akku
 2. E-sarjan diagnostiikkavalo
 3. D-sarjan akku
 4. D-sarjan diagnostiikkavalo
 5. Tabletit

 


Dell-kannettavissa on lukuisia sisäisiä näkyviä ja kuuluvia diagnostiikkatyökaluja. Niiden avulla on helppo määrittää mahdolliset virheelliset laitteistot ja niiden osat, jotka aiheuttavat tiettyjä oireita ja ongelmia. Suurin osa ongelmista liittyy siihen, että järjestelmä ei pysty käynnistymään Windowsiin ja näyttö jää mustaksi.  Lisätietoja näiden ongelmien syistä on artikkelissamme Ratkaise Dell-tietokoneen ei virtaa-, ei POST-testiä-, ei käynnistystä- tai ei kuvaa -ongelmia ja jäljempänä tässä artikkelissa.
 
 
Huomautus: Tietyissä kannettavien järjestelmissä on käytössä sarja merkkiääniä, joiden avulla voidaan määrittää vialliset laitteisto-osat. Äänimerkit-taulukko helpottaa tietokoneen vianmääritystä.
 

Akun tila:
Merkkivalot

Virta-/akkuvalo – palaa valkoisena tai oranssina merkkinä virtatilasta ja akun varauksesta. Lisätietoja on alla olevassa taulukossa.

Merkkivalojen kuvaus
 1 
Virtavalo
 2 
Kiintolevyn merkkivalo
 3 
Akun tilan merkkivalo
 4 
Wi-Fi-yhteyden merkkivalo

Akkuvalon tilat:

Akun tila Merkkivalon toiminta Seuraavat vaiheet

Kannettavaan tietokoneeseen on kytketty muu kuin Dellin valmistama verkkolaite, jota ei tueta ja joka on todentamaton.

Vuorotellen vilkkuva oranssi ja valkoinen merkkivalo

Yritä kytkeä verkkolaite uudelleen tai kokeile toimivaksi tiedettyä muuntajaa. Jos vika siirtyy muuntajan mukana, muuntaja on ehkä vaihdettava.

Tilapäinen akkuvirhe nykyistä verkkolaitetta käytettäessä.

Vuorotellen vilkkuva oranssi merkkivalo ja tasaisesti palava valkoinen merkkivalo

Irrota akku ja aseta se takaisin paikalleen. Jos ongelma ei poistu, kokeile käyttää akkua toisessa järjestelmässä, niin näet, siirtyykö vika akun mukana. Jos vika siirtyy akun mukana, akku on ehkä vaihdettava. Saat lisätietoja akun takuutuesta artikkelista Kannettavan akun takuutuki.

Vakava akkuvirhe nykyistä verkkolaitetta käytettäessä.

Jatkuvasti vilkkuva oranssi merkkivalo

Kokeile vaihtaa akku toimivaksi tunnettuun laitteeseen ja tarkista, siirtyykö vika akun mukana. Jos vika siirtyy akun mukana, akku on ehkä vaihdettava. Saat lisätietoja akun takuutuesta artikkelista Kannettavan akun takuutuki.

Akku täydessä lataustilassa nykyistä verkkolaitetta käytettäessä.

Merkkivalo ei pala

Muita toimenpiteitä ei tarvita.

Akku lataustilassa nykyistä verkkolaitetta käytettäessä.

Valkoinen valo palaa.

Muita toimenpiteitä ei tarvita.

 

Huomautus: lisätietoja akun vianmäärityksestä tai akun vaihdon ongelmista on artikkelissa Dell-tietokoneen akun ja verkkovirtasovittimen ongelmien ratkaiseminen.

 

Jos kannettava on kytketty sähköpistorasiaan, virta-/akkuvalo toimii seuraavasti:

Virrankäyttötila Latauksen tila Merkkivalon toiminta

Palaa

Mikä tahansa arvo (0–100 %)

Palaa valkoisena

Valmiustila

Mikä tahansa arvo (0–100 %)

Hitaasti vilkkuva valkoinen valo

Ei käynnissä, lepotilassa

> 90 % virtaa jäljellä

Ei pala

Ei käynnissä, lepotilassa

= 90 % virtaa jäljellä

Palaa valkoisena

 

Jos kannettava toimii akulla, virta-/akkuvalo toimii seuraavasti:

 

Virrankäyttötila Jäljellä oleva akkuvirta Merkkivalon toiminta

Palaa

= 10% virtaa jäljellä

Palaa valkoisena

Palaa

< 10 % virtaa jäljellä

Palaa oranssina

Valmiustila

= 10% virtaa jäljellä

Hitaasti vilkkuva valkoinen valo

Valmiustila

< 10 % virtaa jäljellä

Palaa oranssina

Ei käynnissä, lepotilassa

Mikä tahansa arvo (0–100 %)

Ei pala

 

Huomautus: artikkelissa Opas kannettavan akun kunnon tarkistamiseen on lisätietoja akun kunnosta.  Lisäksi artikkelissamme Laitteisto-ongelmien ratkaiseminen ePSA- tai PSA-diagnostiikalla ja virhekoodiopas on tietoja järjestelmän automaattisten testien käyttämisestä.

Saat lisätietoja akun takuutuesta artikkelista Notebook Battery Warranty Support (englanniksi).

 

 

Toimitetaan parhaillaan:

Järjestelmän etupuolella oikeassa reunassa on kolme merkkivaloa, kuten kuvassa:Diagnostiikkamerkkivalo:

Näissä kannettavissa akun merkkivalo vilkkuu oranssina/valkoisena, kun kannettavassa on virhetilanne. Virhetilanteet esitellään seuraavassa taulukossa:

Huomautus:

Vilkuntakuviot koostuvat kahdesta lukusarjasta, joita osoittavat (ensimmäinen ryhmä: oranssi valo vilkkuu, toinen ryhmä: valkoinen valo vilkkuu)

Ensimmäinen ryhmä: merkkivalo vilkkuu 1–9 kertaa, minkä jälkeen on lyhyt tauko ja merkkivalo on sammuksissa 1,5 sekuntia. (Valo on oranssi)

Toinen ryhmä: merkkivalo vilkkuu 1–9 kertaa, minkä jälkeen on pidempi tauko ennen seuraavaa kierrosta ja merkkivalo on sammuksissa 1,5 sekuntia. (Valo on valkoinen)

Esimerkki: Muistia ei havaittu (2, 3), akun merkkivalo vilkkuu kaksi kertaa oranssina, mitä seuraa tauko, minkä jälkeen merkkivalo vilkkuu kolme kertaa valkoisena. Akun merkkivalo sammuu kolmeksi sekunniksi ennen kuin seuraava kierros toistuu.
 

Seuraava taulukko sisältää oranssin ja valkoisen merkkivalon vilkuntakuviot ja mahdolliset vianmääritysratkaisut:

Merkkivalon välähdyssarja Vian kuvaus Viat
2,1 Keskusyksikkö Mahdollinen keskusyksikön vika
2,2 Emolevy: BIOS Emolevy, kattaa BIOS- ja ROM-viat
2,3 Muisti Ei muistia / RAM-muistia ei tunnistettu
2,4 Muisti Muisti / RAM-virhe
2,5 Muisti Virheellinen muisti asennettu
2,6 Emolevy: piirisarja Emolevyn/piirisarjan virhe
2,7 LCD LCD-vika
3,1 RTC-virtavika CMOS-pariston vika
3,2 PCI/Video PCI-kortin tai näytönohjaimen/piirisarjan vika
3,3 BIOS Recovery 1 Palautuksen näköistiedostoa ei löydy
3,4 BIOS Recovery 2 Palautuksen näköistiedosto löytyi, mutta se on virheellinen
 
Huomautus: jos virhekoodi on jokin muu kuin edellä mainittu, ota yhteys Dellin tekniseen tukeen tai katso myös artikkeliamme Laitteisto-ongelmien ratkaiseminen ePSA- tai PSA-diagnostiikalla ja virhekoodiopas , jossa on tietoja järjestelmän automaattisten testien käyttämisestä.
 

Vanhat:

Merkkivalot

Merkkivalojen kuvaus
 1 
Virtavalo
 2 
Kiintolevyn merkkivalo
 3 
Akun tilan merkkivalo
 4 
Wi-Fi-yhteyden merkkivalo

 

Tässä taulukossa on kuvattu kannettavan merkkivalokoodit virhetilanteissa.

Muistin merkkivalo
Kiintolevyn merkkivalo
Akun merkkivalo
Akun merkkivalo
Langattoman verkon merkkivalo
Wi-Fi-yhteyden merkkivalo
Vian kuvaus Seuraavat vaiheet
Vilkkuva
Palaa
Palaa
Mahdollinen suoritinhäiriö. Ota yhteys Dellin tukeen
Palaa
Vilkkuva
Palaa
Muistimoduulit on havaittu, mutta niissä on virhe. Vianmääritys Muisti
Vilkkuva
Vilkkuva
Vilkkuva
Emolevyssä on vika. Ota yhteys Dellin tukeen
Vilkkuva
Vilkkuva
Palaa
Näytönohjaimessa/videokortissa saattaa olla vikaa. Vianmääritys Video
Vilkkuva
Vilkkuva
Ei pala
Kiintolevyn alustus epäonnistui TAI Option ROM -alustus epäonnistui. Vianmääritys Kiintolevy
Vilkkuva
Ei pala
Vilkkuva
USB-ohjaimen virhe alustuksen aikana. Tarkista portit vikojen varalta ja irrota USB-laitteet. Vianmääritys Portit
Palaa
Vilkkuva
Vilkkuva
Muistimoduuleja ei ole asennettu/havaittu. Vianmääritys Muisti
Vilkkuva
Palaa
Vilkkuva
LCD-virhe alustuksen aikana. Vianmääritys Video
Ei pala
Vilkkuva
Vilkkuva
Modeemi estää järjestelmää suorittamasta POST-testiä. Kokeile irrottaa modeemikortit tai asettaa ne takaisin paikoilleen.
Ei pala
Vilkkuva
Ei pala
Muistia ei voitu alustaa tai muistia ei tueta. Vianmääritys Muisti

 

Huomautus: lisätietoja akun vianmäärityksestä tai akun vaihdon ongelmista on artikkelissa Dell-tietokoneen akun ja verkkovirtasovittimen ongelmien ratkaiseminenLisäksi artikkelissamme Laitteisto-ongelmien ratkaiseminen ePSA- tai PSA-diagnostiikalla ja virhekoodiopas on tietoja järjestelmän automaattisten testien käyttämisestä.

 

Akun tila

 

Jos tietokone on kytketty sähköpistorasiaan, akun tilan merkkivalo toimii seuraavasti:

 • Palaa vihreänä – akku latautuu.
 • Vilkkuu vihreänä – akku on ladattu lähes täyteen.

 

Jos tietokone toimii akulla, akun tilan merkkivalo toimii seuraavasti:

 • Ei pala – akku on riittävästi ladattu (tai tietokone on sammutettu).
 • Vilkkuu oranssina – akun varaus on vähissä.
 • Palaa oranssina – akun varaus on kriittisen pieni.

 

Huomautus: lisätietoja akun vianmäärityksestä tai akun vaihdon ongelmista on artikkelissa Dell-tietokoneen akun ja verkkovirtasovittimen ongelmien ratkaiseminen.  Lisäksi artikkelissamme Laitteisto-ongelmien ratkaiseminen ePSA- tai PSA-diagnostiikalla ja virhekoodiopas on tietoja järjestelmän automaattisten testien käyttämisestä.

 

Saat lisätietoja akun takuutuesta artikkelista Notebook Battery Warranty Support (englanniksi).
 
 

Merkkivalojen virhekoodit

 

Seuraavassa taulukossa on esitetty mahdolliset merkkivalokoodit, jotka voivat näkyä silloin, kun POST-testiä ei suoriteta.

Vilkunta Kuvaus Seuraava vaihe
Suorittimen koodi Mikro-ohjain siirtää järjestelmän hallinnan suorittimelle. Jos suoritinta ei havaita, vilkunta jatkuu. 1. Kiinnitä suoritin.
2. Vaihda emolevy.
3. Asenna suoritin.
Muistin koodi Muistissa on virhe. 1. Aseta muistimoduulit uudelleen paikoilleen.
2. Vaihda muistimoduulit.
3. Vaihda emolevy.
Emolevy Emolevyn osa on viallinen. Vaihda emolevy.
Näytönohjaimen merkkivalo Näytönohjain estää järjestelmää suorittamasta POST-testiä. 1. Vaihda näytönohjain.
2. Vaihda emolevy.
Näppäimistön merkkivalo Näppäimistö estää järjestelmää suorittamasta POST-testiä. 1. Liitä näppäimistön kaapeli uudelleen.
2. Vaihda näppäimistö.
3. Vaihda emolevy.
USB-liitännän merkkivalo USB-ohjaimen virhe alustuksen aikana. 1. Irrota kaikki USB-laitteet.
2. Vaihda emolevy.
Ei muistia SODIMM-muisteja ei ole asennettu. 1. Asenna muistimoduulit.
2. Aseta muistimoduulit uudelleen paikoilleen.
3. Vaihda muistimoduulit.
4. Vaihda emolevy.
LCD-näytön merkkivalo LCD-virhe alustuksen aikana. 1. Aseta LCD-kaapeli uudelleen paikalleen.
2. Vaihda LCD-paneeli.
3. Vaihda näytönohjain.
Modeemin merkkivalo Modeemi estää järjestelmää suorittamasta POST-testiä. 1. Aseta modeemi uudelleen paikalleen.
2. Vaihda modeemi.
3. Vaihda emolevy.

 

Huomautus: jos virhekoodi on jokin muu kuin edellä mainittu, ota yhteys Dellin tekniseen tukeen tai katso artikkeliamme Laitteisto-ongelmien ratkaiseminen ePSA- tai PSA-diagnostiikalla ja virhekoodiopas , jossa on tietoja järjestelmän automaattisten testien käyttämisestä.

 

 

Äänimerkit:

 

Tietokoneesta saattaa kuulua sarja äänimerkkejä käynnistyksen aikana, jos virhettä tai ongelmaa ei voida näyttää näytössä. Nämä äänimerkkisarjat ilmoittavat, mistä virheestä on kyse.

Äänimerkkikoodi
(toistuvat
lyhyet äänimerkit)
Vian kuvaus Ehdotettu ratkaisu
1 BIOS ROM -tarkistussumma käynnissä tai virhe Emolevyn vika, kattaa BIOSin vioittumisen ja ROM-virheet
2 Muisti Muistia/RAM-muistia ei havaittu
3
 • Piirilevyn virhe (North- ja South-siltauksen virhe, DMA-/IMR-/ajastinvirhe)
 • Kellotestin virhe
 • Portin A20 vika
 • I/O-pääpiirilevyn vika
 • Näppäimistöohjaimen testihäiriö
Emolevyn vika
4 RAM-luku/-kirjoitusvirhe Muistin/RAM-muistin vika
5 Reaaliaikakellon virtavika
 1. Aseta CMOS-paristo uudelleen paikalleen.
 2. Jos ongelma toistuu, CMOS-paristossa tai emolevyssä saattaa olla vikaa.
6 Video BIOS -testivika Näytönohjaimen/piirisarjan vika
7 CPU-cache-testivika Suorittimen virhe
8 LCD LCD-vika

Merkkivalovirhekoodit:

 

Diagnostiikkavalokoodit näkyvät virtapainikkeen merkkivalossa tai muussa sovitussa merkkivalossa. Virtapainikkeen merkkivalo vilkkuu havaitun virheen valokoodin mukaisesti. 
 

Huomautus:

Esimerkki: Jos järjestelmä ei havaitse muistia, virtapainikkeen merkkivalo vilkkuu 2 kertaa, sammuu hetkeksi, vilkkuu 2 kertaa ja sammuu jne. Tämä jatkuu, kunnes tietokoneesta katkaistaan virta.

Virtapainikkeen merkkivalo – näkymä ylhäältä

Merkkivalon koodi Vian kuvaus Ehdotettu ratkaisu
1 Emolevy: BIOS-, ROM-virhe Emolevy, kattaa BIOSin vioittumisen tai ROM-virheen.
2 Muisti Muistia/RAM-muistia ei havaittu.
3
 • Emolevyn vika
 • Piirilevyn virhe
 • Kellon vika
 • Portin A20 vika
 • I/O-pääpiirin vika
 • Näppäimistöohjaimen vika
Emolevyn virhe.
4 Muisti Muistin/RAM-muistin vika
5 Reaaliaikakellon vika
 1. Aseta CMOS-paristo uudelleen paikalleen.
 2. Jos ongelma toistuu, akussa tai emolevyssä saattaa olla vikaa.
6 Video-BIOS Näytönohjaimen/piirisarjan vika
7 Keskusyksikkö Suorittimen virhe
8 LCD LCD-vika

 

 

Huomautus:

Mitkä ovat seuraavat toimenpiteet? – Jos merkkivalo osoittaa, että akussa saattaa olla vikaa, lue lisätietoja artikkelista How to improve your laptop battery's performance (englanniksi).  Lisäksi artikkelissamme Laitteisto-ongelmien ratkaiseminen ePSA- tai PSA-diagnostiikalla ja virhekoodiopas on tietoja järjestelmän automaattisten testien käyttämisestä.

Jos virhekoodi on jokin muu kuin edellä mainittu, ota yhteys Dellin tekniseen tukeen.

 
Artikkelin tunnus: SLN155342

Muokattu viimeksi: 23/07/2018 02:32


Aiheeseen liittyvät artikkelit

Arvostele tämä artikkeli

Tarkka
Hyödyllinen
Helppo hahmottaa
Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Kyllä Ei
Lähetä meille palautetta
Kommenteissa ei voi olla seuraavia erikoismerkkejä: <>()\
Pahoittelumme, palautejärjestelmä ei ole nyt käytettävissä. Yritä myöhemmin uudelleen.

Kiitos palautteestasi.