Inspiron 5535/M531r -mallin käyttö- ja vianmääritysohjeet

Inspiron 5535/M531r -mallin käyttö- ja vianmääritysohjeet


Sisällysluettelo:

 1. Tietokone ei käynnisty tai kuva ei näy
 2. Tietokone lakkaa vastaamasta
 3. Microsoft Windows lukittuu tai käynnistyy uudelleen taikka näyttö muuttuu siniseksi
 4. Dell PC Diagnosticsin pikatesti ja SupportAssist PC-tietokoneisiin ja tabletteihin
 5. Kannettavan mustan, tyhjän tai vaikeasti nähtävän LCD-näytön vianmääritys
 6. Inspiron 5535/M531r - tekniset tiedot
 7. Porttien sijainnit
 8. BIOS-oletusasetusten palauttaminen
 9. Langattoman verkkoyhteyden ohjeet ja vianmääritys
 10. Langattoman antennin ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä Dell-tietokoneessa
 11. Kosketuslevyn poistaminen käytöstä ja ottaminen käyttöön pikanäppäimellä
 12. Hiiri, näppäimistö tai kosketushiiri ei toimi oikein
 13. Dellin Web-kameran ja Dell Webcam Central -ohjelmiston käyttäminen ja vianmääritys
 14. Tietokoneen osaa ei tunnisteta
 15. Inspiron 5535/M531r -ohjaimet
 16. Windows 7 -tukisivu
 17. Dellin Windows 8 -tukikeskus

Artikkelin yhteenveto: tämä artikkeli sisältää tietoja Inspiron 5535/M531r -järjestelmän käytöstä ja vianmäärityksestä.

1. Tietokone ei käynnisty tai kuva ei näy

Jos tietokone ei käynnisty lainkaan tai se käynnistyy (valot syttyvät ja tuulettimet pyörivät), mutta kuvaa ei näy, kuuntele käynnistymisen aikana mahdollisesti kuuluvia merkkiääniä.
Jos kuulet merkkiääniä, katso tietokoneen vianmääritysohjeita (taulukosta 1).

Merkkiäänet Kuvaus Mahdollinen syy
1 BIOS ROM -tarkistussumma käynnissä tai virhe Emolevyn vika, kattaa BIOSin vioittumisen ja ROM-virheet.
2 Muistia (RAM) ei havaittu Muistin tai muistipaikan vika
3
 • Piirilevyn virhe (North- ja South-siltauksen virhe, DMA-/IMR-/ajastinvirhe)
 • Kellotestin virhe
 • Portin A20 vika
 • I/O-pääpiirilevyn vika
 • Näppäimistöohjaimen testihäiriö
Emolevyn vika
4 Muistin luku-/kirjoitusvirhe Muistivirhe
5 Reaaliaikakellon (RTC) virtavika CMOS-pariston vika
6 Video BIOS -testivika Videoalijärjestelmän vika
7 Suorittimen välimuistin testivika Suorittimen virhe
8 LCD LCD-vika

Taulukko 1: toistuvat merkkiäänikoodit


Jos merkkiäänikoodeja ei kuulu, toimi seuraavasti: Jos merkkiäänikoodeja ei kuulu, toimi seuraavasti:

 1. Irrota kaikki ulkoiset oheislaitteet, kuten näppäimistö, hiiri ja ulkoinen näyttö. Oheislaitteita ovat myös ulkoiset tallennuslaitteet, kuten flash-asemat, USB-laitteet, tulostimet ja muistikortit.
 2. Irrota muuntaja tietokoneesta ja pistorasiasta.
 3. Irrota akku. Saat lisätietoja akun irrottamisesta siirtymällä Inspiron 5535/M531r Online Manual -sivulle ja valitsemalla Owner's Manual (Omistajan opas).
 4. Paina virtapainiketta 15 sekuntia.
 5. Varmista, että virtajohto on tukevasti kiinni muuntajassa.
 6. Liitä muuntaja tietokoneeseen ja toimivaan pistorasiaan.
 7. Tarkista painamalla virtapainiketta, että tietokone käynnistyy normaalisti. Jos niin ei ole, katso lisätietoja Dellin tietämyskannan artikkelista Tietokone ei käynnisty tai se juuttuu Dell-logonäyttöön.
 8. Sammuta tietokone ja aseta sen akku takaisin.
 9. Tarkista painamalla virtapainiketta, käynnistyykö tietokone kunnolla. Jos niin ei ole, lisätietoja on Dellin tietämyskannan artikkelin Muuntaja ei anna virtaa tietokoneelle tai lataa akkua kohdassa Tarkista akku.
 10. Ala liittää laitteita yksi kerrallaan ja testaa, käynnistyykö tietokone.
Alkuun

2. Tietokone lakkaa vastaamasta

 1. Varmista, että virta katkeaa tietokoneesta, painamalla virtapainiketta vähintään 15 sekunnin ajan.
 2. Irrota kaikki ulkoiset oheislaitteet, kuten näppäimistö, hiiri ja ulkoinen näyttö. Oheislaitteita ovat myös ulkoiset tallennuslaitteet, kuten flash-asemat, USB-laitteet, tulostimet ja muistikortit.
 3. Tarkista painamalla virtapainiketta, että tietokone käynnistyy normaalisti. Jos niin ei ole, katso lisätietoja Dellin tietämyskannan artikkelista Tietokone ei käynnisty tai se juuttuu Dell-logonäyttöön.
 4. Lataa ja asenna SupportAssist. Lisätietoja SupportAssistin hankkimisesta ja asentamisesta on SupportAssist PC- ja tablet-tietokoneisiin -sivulla.
 5. Tee järjestelmän ylläpitotoimet. Lisätietoja on Dellin tietämyskannan artikkelissa Microsoft Windowsin optimointi ja ylläpito.
 6. Ala liittää laitteita yksi kerrallaan ja testaa, lakkaako tietokone vastaamasta.
Alkuun

3. Microsoft Windows lukittuu tai käynnistyy uudelleen taikka näyttö muuttuu siniseksi

Tämä linkki viittaa Microsoftin tietämyskannan artikkeliin Microsoft Windows lukittuu tai käynnistyy uudelleen taikka näyttö muuttuu siniseksi.

Alkuun

4. Dell PC Diagnosticsin pikatesti ja SupportAssist PC-tietokoneisiin ja tabletteihin

Huomautus: Nopeimmin ja helpoimmin voit tunnistaa ja ratkaista ongelman verkossa diagnostiikkatyökalumme pikatestillä. Se korjaa ongelman automaattisesti tai ohjaa ratkaisutoimia. Jos diagnostiikka löytää vioittuneen osan, aloitamme osan mukaan välittömästi maksuttoman takuuvaihdon.

Dell tarjoaa useita tapoja tietokoneen ylläpitoon ja vianmääritykseen:

 • Nopeimmin ja helpoimmin voit tunnistaa ja ratkaista yleisimpiä ongelmia Dell PC Diagnostics -pikatestillä. Se korjaa ongelman automaattisesti tai ohjaa ratkaisutoimia.
  Huomautus: Jos diagnostiikka löytää vioittuneen osan, aloitamme osan mukaan välittömästi maksuttoman takuuvaihdon.

 • SupportAssist, jonka aiempi nimi oli My Dell, tarjoaa järjestelmäpäivityksiä, havaitsee ongelmia ja lähettää sinulle laitekohtaisia hälytyksiä, mikä helpottaa ongelmien ratkaisemista ja estämistä entisestään. Tämän sovelluksen avulla saat käyttöösi kaikki PC-tietokoneiden ja tablettien ylläpito-ominaisuudet, ja säästyt arvailuilta. Lisätietoja SupportAssistin hankkimisesta ja asentamisesta on SupportAssist PC- ja tablet-tietokoneisiin -sivulla.
 • Jos tietokone ei voi käyttää Internetiä, voit käyttää tietokoneen sisäistä vianmääritystä. Lisätietoja on Dellin tietämyskannan artikkelissa Run Built-In Diagnostics (ePSA) for Your System (englanniksi).
Alkuun

5. Kannettavan mustan, tyhjän tai vaikeasti nähtävän LCD-näytön vianmääritys

Lisätietoja kannettavan LCD-näytön vianmäärityksestä on Dellin tietämyskannan artikkelissa Kannettavan mustan, tyhjän tai vaikeasti nähtävän LCD-näytön vianmääritys.

Alkuun

6. Inspiron 5535/M531r - tekniset tiedot

Tarkista Inspiron 5535/M531r -mallin tekniset tiedot siirtymällä Inspiron 5535/M531r Online Manual -sivulle ja valitsemalla Specifications (Tekniset tiedot).

Alkuun

7. Porttien sijainnit

Katso lisätietoja porttien sijainnista siirtymällä Inspiron 5535/M531r Online Manual -sivulle ja valitsemalla Specifications (Tekniset tiedot).

Alkuun

8. BIOS-oletusasetusten palauttaminen

Vaihtoehto 1:

 1. Käynnistä tietokone uudelleen.
 2. Avaa määritysnäyttö POST-testin aikana painamalla <F2>-näppäintä.
 3. Siirry System Setup -näytöstä Exit-valikkoon painamalla <oikeaa nuolinäppäintä>.
 4. Paina <alanuolta>, kunnes Restore Defaults näkyy korostettuna, ja paina <Enter>-näppäintä.
 5. Valitse Load Optimized Defaults ja käynnistä tietokone uudelleen painamalla Yes-kohdassa <Enter>-näppäintä.

Vaihtoehto 2:

 1. Käynnistä tietokone uudelleen.
 2. Avaa määritysnäyttö POST-testin aikana painamalla <F2>-näppäintä.
 3. Paina <F9>-näppäintä System Setup -näytössä.
 4. Valitse Load Optimized Defaults ja käynnistä tietokone uudelleen painamalla Yes-kohdassa <Enter>-näppäintä.
Alkuun

9. Langattoman verkkoyhteyden ohjeet ja vianmääritys

Saat lisätietoja langattoman verkkoyhteyden ohjeista ja vianmäärityksestä siirtymällä Dell Networking and Wireless Support Centeriin.

Alkuun

10. Langattoman antennin ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä Dell-tietokoneessa

 1. Pidä <Fn>-näppäintä painettuna ja paina <F2>-näppäintä. Tämän toistaminen ottaa vuorotellen langattoman antennin käyttöön ja poistaa sen käytöstä.

Lisätietoja Dell-tietokoneen langattoman antennin käyttöönotosta ja poistamisesta käytöstä on Dellin tietämyskannan artikkelissa Langattoman antennin ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä Dell-tietokoneessa.

Alkuun

11. Kosketuslevyn poistaminen käytöstä ja ottaminen käyttöön pikanäppäimellä

Näppäimistön näppäin Toiminto
Paina <Fn>-näppäintä pitkään ja paina <F3>-näppäintä.

Taulukko 2: Kosketuslevyn pikanäppäimet

Lisätietoja kosketuslevyn ottamisesta käyttöön ja poistamisesta käytöstä on Dellin tietämyskannan artikkelissa Kosketuslevyn poistaminen käytöstä ja ottaminen käyttöön pikanäppäimellä.

Alkuun

12. Hiiri, näppäimistö tai kosketushiiri ei toimi oikein

Seuraavissa Dellin tietämyskannan artikkeleissa on tietoja hiiren, näppäimistön ja kosketuslevyn käyttämisestä ja vianmäärityksestä.

Alkuun

13. Dellin Web-kameran ja Dell Webcam Central -ohjelmiston käyttäminen ja vianmääritys

Lisätietoja tietokoneen Web-kameran vianmäärityksestä on Dellin tietämyskannan artikkelissa Dellin Web-kameran ja Dell Webcam Central -ohjelmiston käyttäminen ja vianmääritys.

Alkuun

14. Tietokoneen osaa ei tunnisteta

SupportAssist, jonka aiempi nimi oli My Dell, havaitsee ongelmia ja lähettää sinulle laitekohtaisia hälytyksiä. Tämän sovelluksen avulla saat käyttöösi kaikki PC-tietokoneiden ja tablettien ylläpito-ominaisuudet, ja säästyt arvailuilta. Lisätietoja SupportAssistin hankkimisesta ja asentamisesta on SupportAssist PC- ja tablet-tietokoneisiin -sivulla.

Alkuun

15. Inspiron 5535/M531r -ohjaimet

Katso lisätietoja saatavilla olevista Inspiron 5535/M531r -ohjaimista siirtymällä Inspiron 5535/M531r -ohjainsivulle.

Alkuun

16. Windows 7 -tukisivu

Tämä linkki viittaa Windows 7 -tukisivuun.

Alkuun

17. Dellin Windows 8 -tukikeskus

Tämä linkki viittaa Dell Windows™ 8 Support Centeriin.

AlkuunArtikkelin tunnus: SLN183206

Muokattu viimeksi: 14/03/2018 12:47


Arvostele tämä artikkeli

Tarkka
Hyödyllinen
Helppo hahmottaa
Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Kyllä Ei
Lähetä meille palautetta
Kommenteissa ei voi olla seuraavia erikoismerkkejä: <>()\
Pahoittelumme, palautejärjestelmä ei ole nyt käytettävissä. Yritä myöhemmin uudelleen.

Kiitos palautteestasi.