How to Run Hardware Diagnostics on your PowerEdge Server (englanninkielinen)

How to Run Hardware Diagnostics on your PowerEdge Server (englanninkielinen)


Tästä artikkelista näet, miten käynnistetään PowerEdge-palvelinten Hardware Diagnostics (Laitteistodiagnostiikka), jonka Dell tarjoaa vianmäärityksen ja ylläpidon perustoimiin.


Sisällysluettelo

 1. Johdanto
 2. PowerEdge 12G -palvelimet ja uudemmat
 3. PowerEdge 11G -palvelimet
 4. PowerEdge 9G / 10G -palvelimet

1. Johdanto

Hardware Diagnostics (Laitteistodiagnostiikka) -työkalut on asennettu palvelimeen käyttöjärjestelmän ulkopuolelle. Ne ovat Dellin työkaluja.

Suosittelemme, että diagnostiikka tehdään Hardware Diagnostics (Laitteistodiagnostiikka) -apuohjelmalla säännöllisten ylläpitotoimien yhteydessä, jotta voidaan varmistaa, että liitetty laitteisto toimii oikein.

Diagnostiikka-apuohjelmalla on fyysinen (eli ei vain looginen) näkymä liitettyyn laitteistoon, joten se voi havaita laitteiston virheitä, joita käyttöjärjestelmä ja muut verkkotyökalut eivät havaitse.

Laitteistodiagnostiikka-apuohjelmalla voi tarkistaa muistin, I/O-laitteet, suorittimen, fyysiset levyt ja muut oheislaitteet. 

Toimenpiteet määräytyvät palvelimen sukupolven mukaan. Pikavalinnat ja näyttökuvat ovat alla.

Lisätietoja on PowerEdge-palvelimen käyttöoppaassa:

 1. Siirry PowerEdge-osaan osoitteessa Dell.com/Support
 2. Valitse palvelinta vastaava järjestelmän tyyppi ja napsauta sitä
 3. Näet kaikki saatavilla olevat oppaat

 

Huomautus: Tarvitsetko apua Dell-palvelimen sukupolven määrittämiseen? Lisätietoja on artikkelissa How to identify the generation of my server (englanninkielinen).

2. PowerEdge 12G -palvelimet ja uudemmat

 1. Paina F10-näppäintä käynnistyksen aikana.
 2. Valitse Lifecycle Controllerin vasemmanpuoleisesta ruudusta Hardware Diagnostics (Laitteistodiagnostiikka).
 3. Valitse oikeanpuoleisesta ruudusta Run Hardware Diagnostics (Suorita laitteiston diagnostiikka). Diagnostiikka-apuohjelma käynnistyy.
 4. Noudata näytön ohjeita. Kun testit ovat valmiita, diagnostiikkatestien tulokset tulevat näyttöön. (Kuva 1 - englanninkielinen)
   

Kuva 1: ePSA-diagnostiikka

 
Huomautus: sulje Hardware Diagnostics (Laitteistodiagnostiikka) -sivu käynnistämällä järjestelmä uudelleen.

3. PowerEdge 11G -palvelimet

 1. Avaa LifeCycle Controller painamalla F10-näppäintä käynnistyksen aikana
 2. Valitse Hardware Diagnostics (Laitteistodiagnostiikka).
 3. Valitse näytössä

   
  • Run Diags (Suorita diagnostiikka), joka testaa osat (kuva 2 (englanninkielinen))
  • MPMemory, joka testaa muistimoduulit (kuva 2 (englanninkielinen)).

    

Choose_Diag_or_MPMemory
Kuva 2: Diagnostiikan suorittaminen
 


 
3.1 Sisäisen Hardware Diagnostics (Laitteistodiagnostiikka) -työkalun käynnistäminen

 

Huomautus: Seuraavissa ohjeissa viitataan uusimpaan Hardware Diagnostics (Laitteistodiagnostiikka) -apuohjelmaan, joka sisältyy PowerEdge 11G -palvelinten USC (Unified Server Controller) -ohjaimiin. Vanhemmat versiot voivat olla erinäköisiä, mutta asetukset ovat samankaltaisia.


Jos valitsit Run Diags (Suorita diagnostiikka):

 • valitse Express Test (Pikatesti), joka pikatestaa kaikki osat

 • valitse Extended Test (Laaja testi), joka testaa kaikki osat perusteellisesti

 • valitse Custom Test (Mukautettu testi), jolla voit testata yksittäisiä osia.

11G_HW_Diag_options
Kuva 3: TestivaihtoehdotYhden laitteen testaaminen

 1. Valitse Custom Test (Mukautettu testi)

 2. Seuraavalla sivulla valitaan testattava osa.

  Jos esimerkiksi haluat testata kiintolevyn: (kuva 4 (englanninkielinen)):
  1. valitse testattava asema

  2. valitse tehtävän testin tyyppi (kuten Drive Self Test (Aseman toimintatesti))

  3. valitse haluamasi Diagnostic Options (Diagnostiikka-asetukset)

   Suositeltu:
   • Non-Interactive Tests Only (Vain muut kuin vuorovaikutteiset testit)
   • Log output file pathname (Lokin tulostiedoston polun nimi) (tulosten tallentaminen)
   • Continue on Failure (Jatka virheen jälkeen) (keskeytysten estäminen virhetilanteissa)
 3. Aloita testi valitsemalla Run Test (Suorita testi)

Choose_component_to_be_tested
Kuva 4: Kiintolevyn testaaminen


 
3.2 Muistin diagnostiikka

MpMemory-vaihtoehdolla voit tarkistaa muistin tilan.
Jos valitset MPMemory-vaihtoehdon, valitse suoritettavan testin tyyppi:

Express or Custom (Pikatesti tai Mukautettu). Jos haluat tehdä perustestin, valitse Express (Pikatesti).


Kuva 6: MpMemory (englanninkielinen)

Jos haluat tehdä mukautetun testin, valitse haluamasi testi.


Kuva 7: mukautettu testi (englanninkielinen)


Testiin tarvittava aika vaihtelee sen mukaan, miten paljon muistia palvelimeen on asennettu.


4. PowerEdge 9G / 10G -palvelimet

 1. Lataa 32-bittinen diagnostiikka työasemaan
 2. Suorita sovellus työasemassa.
 3. Valitse Continue (Jatka).
 4. Valitse kansio, johon tiedostot puretaan.
 5. Valitse Create a Bootable CD (Luo CD-käynnistyslevy).
 6. Valitse kansio, johon diags.iso-tiedosto tallennetaan.
 7. Tallenna diags.iso näköistiedostona CD-levylle tai asenna se virtuaalimediana DRACiin.
 8. Käynnistä palvelin CD-levyltä/virtuaalimediasta.
 9. Valitse #2 - DDGUI Graphics based diagnostics.

Muista ottaa näyttökuva testituloksista.
 
Need more help?
Find additional PowerEdge and PowerVault articles

Visit and ask for support in our Communities

Create an online support Request


Artikkelin tunnus: SLN283546

Muokattu viimeksi: 19/10/2018 13:29


Arvostele tämä artikkeli

Tarkka
Hyödyllinen
Helppo hahmottaa
Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Kyllä Ei
Lähetä meille palautetta
Kommenteissa ei voi olla seuraavia erikoismerkkejä: <>()\
Pahoittelumme, palautejärjestelmä ei ole nyt käytettävissä. Yritä myöhemmin uudelleen.

Kiitos palautteestasi.