Dell Backup and Recovery 1.8: varmuuskopiointi

Dell Backup and Recovery 1.8: varmuuskopiointiTämä artikkeli sisältää tietoja Dell Backup and Recovery 1.8 -sovelluksen palautustoiminnosta


Sisällysluettelo:

 1. Yleiskatsaus varmuuskopiointiin
 2. Järjestelmän varmuuskopiointi
 3. Data Backup (Tietojen varmuuskopiointi)
 4. Dell Backup and Recovery 1.8: hyödyllisiä linkkejä

HUOMAUTUS: Dell Backup and Recovery 1.8 -ohjelmistoa ei toimiteta enää Dell-järjestelmän mukana. Tämä artikkeli koskee vain aiempia käyttäjiä.

MUISTUTUS: Asenna ennen Windows 10 -päivitystä uusimmat Dell Backup and Recovery 1.8 -päivitykset, jotta ohjelmisto toimii päivityksen jälkeen. Lisätietoja on artikkelissa Dell Backup and Recovery (DBAR) ja Windows 10

1. Yleiskatsaus varmuuskopiointiin

Dell Backup and Recovery 1.8 -ohjelmistolla käyttäjä voi varmuuskopioida järjestelmän ja tiedot.

Käyttäjä näkee seuraavat vaihtoehdot avatessaan varmuuskopiointinäytön:

 • Järjestelmän varmuuskopiointi
 • Data Backup (Tietojen varmuuskopiointi)

Tässä artikkelissa nämä vaihtoehdot selitetään tarkemmin.

Järjestelmän ja tietojen varmuuskopioinnin erot

Järjestelmän varmuuskopioon tallennetaan käyttäjän osion näköistiedosto tietyltä hetkeltä. Tilannevedokset kattavat käyttöjärjestelmän, rekisterin, ohjaimet, ohjelmistot, sovellukset ja tiedostot sekä käyttäjältä piilossa olevat järjestelmän alueet.

Tietojen varmuuskopioinnissa tehdään varmuuskopio tiedostosta tai tiedostoryhmästä, ja se sisältää kopion valitun tiedoston/kansion sisällöstä. Kun käyttäjä varmuuskopioi tiedot, vain tiedot ja kansiorakenne pakataan ja tallennetaan.

HUOMAUTUS:
 • Tietojen varmuuskopiointia verkkoasemaan ei tueta.
 • System Backup (Järjestelmän varmuuskopiointi), Scheduled Data Backup (Ajoitettu tietojen varmuuskopiointi) ja Continuous Data Protection (Jatkuva tietojen suojaus) ovat vain Premium-käyttäjien käytettävissä olevia ominaisuuksia.
 • Päivitys Dell Backup and Recovery 1.8 Premium -versioon on kertaostos
 • Tietojen varmuuskopiot voi tehdä paikalliseen asemaan tai ulkoiseen USB-muistitikkuun.

Takaisin alkuun


2. Järjestelmän varmuuskopiointi

HUOMAUTUS:
 • Tämä ominaisuus on käytettävissä vain Dell Backup and Recovery 1.8:n Premium-versiossa.
 • Varmuuskopiointia verkkoasemaan ei tueta.

Yleiskatsaus

Järjestelmän varmuuskopio on näköistiedosto, joka sisältää kaikki ohjelmat, järjestelmäasetukset ja pääkiintolevyn tiedostot ja jonka avulla järjestelmä voidaan palauttaa. Käyttäjä voi määrittää varmuuskopiointiasetukset, kuten järjestelmän varmuuskopioiden tallennuspaikan, varmuuskopiointiaikataulun ja varmuuskopiointitaajuuden.

Ennen kuin käyttäjä voi luoda järjestelmän varmuuskopion, hänen pitää valita yksi alla mainituista vaihtoehdoista.

Tallennuspaikka

 • External (Ulkoinen) – Napsauta tätä, jos haluat tallentaa järjestelmän varmuuskopion ulkoiseen asemaan.
 • Local (Paikallinen) – Napsauta tätä, jos haluat tallentaa järjestelmän varmuuskopion paikalliseen asemaan.

Aika

 • Scheduled (Ajoitettu) – Napsauta tätä, jos haluat ajoittaa varmuuskopioinnin. Varmuuskopioinnin voi määrittää tapahtumaan päivittäin, viikoittain tai kuukausittain.
 • Manual (Manuaalinen) – Napsauta tätä, jos haluat suorittaa manuaalisen varmuuskopioinnin.

Lisää vaihtoehtoja

More Options (Lisää vaihtoehtoja; ylhäällä oikealla) – Napsauta tätä, jos haluat muokata järjestelmän varmuuskopioinnin asetuksia. Seuraavassa selitetään More Options (Lisää vaihtoehtoja) -kohdassa käytettävissä olevat asetukset.

Quotas (Kiintiöt)

Järjestelmän varmuuskopiot voidaan tallentaa paikallisella kiintolevyllä olevalle suojatulle alueelle, josta niitä voidaan käyttää järjestelmän palauttamiseen. Käyttäjä voi valita varmuuskopiointiin kiintolevyllä käytettävän tilan Quotas (Kiintiöt) -kohdassa. Oletusasetus on 25 % kiintolevystä. Oletusasetukseksi voi määrittää enintään 30 %.

HUOMAUTUS: Quotas (Kiintiöt) -kohdassa määritetty tila on kiintolevyn suojatulla alueella, joka ei ole käytettävissä normaalikäytössä.

Tiedostojen rajoittaminen

Käyttäjä voi jättää varmuuskopiosta pois tiedostoja luokan (kuvat, musiikki tai videot) tai koon perusteella määrittämällä varmuuskopioitaville tiedostoille enimmäiskoon.

HUOMAUTUS:
 • Jos kuvat jätetään pois varmuuskopiosta, tämä koskee kaikkia seuraavia tiedostotyyppejä: .bmp, .jpg, .jpeg, .gif, .png, .tif ja .tiff.
 • Jos musiikki jätetään pois varmuuskopiosta, tämä koskee kaikkia seuraavia tiedostotyyppejä: .aac, .ac3, .aiff, .au, .m4p, .mp1, .mp2, .mp3, .ogg, .omf, .ra, .ram, .rm ja .wma.
 • Jos videot jätetään pois varmuuskopiosta, tämä koskee kaikkia seuraavia tiedostotyyppejä: .asf, .avi, .divx, .dv, .mlv, .m2p, .m2v, .moov, .mov, .mpeg, .mpg, .mpv, .mkv, .ogm, .omf, .qt, .ra, .ram, .rm, .rmj, .swf, .vob, .wmv ja .wm.
 • Rajoitus koon mukaan jättää pois kaikki tiedostot, jotka ovat samankokoisia tai suurempia kuin valittu tiedostokoko.

File Cleanup (Tiedostojen tyhjennys)

File Cleanup -toiminnolla käyttäjä voi poistaa, arkistoida tai yhdistää järjestelmän varmuuskopioita.

 • Delete Systems Backups (Poista järjestelmän varmuuskopiot) – Varmuuskopioiden poistaminen. Vapauttaa tilaa tallennuslaitteessa.
 • Archive System Backups (Arkistoi järjestelmän varmuuskopiot) – Varmuuskopioiden siirtäminen tallennuslevyille. Vapauttaa tilaa tallennuslaitteessa.
 • Merge System Backups (Yhdistä järjestelmän varmuuskopiot) – Tämä toiminto säilyttää jokaisen tiedoston viimeisimmän varmuuskopioidun version ja poistaa kaikki vanhemmat versiot.

Instant Restore (Välitön palautus)

Tämä on Dell Backup and Recovery 1.8:n uusi ominaisuus, joka on käytössä oletusasetuksena. Tämä ominaisuus tekee varmuuskopion Windows-rekisteristä, -järjestelmätiedostoista ja -ohjaimista, ja tallentaa ne suojattuun paikkaan tietokoneeseen.

Jos tietokoneen käyttöjärjestelmää ei voi käynnistää, tietokone siirtyy käynnistettäessä palautusympäristöön ja suorittaa Smart Repair (Älykäs korjaus) -toiminnon. Jos Smart Repair (Älykäs korjaus) -toiminto ei korjaa ongelmaa, Instant Restore (Välitön palautus) -toiminto käynnistyy automaattisesti ja palauttaa tietokoneen viimeisimpään tunnettuun toimivaan tilaan.

HUOMAUTUS:
 • Dell suosittelee, että Instant Restore (Välitön palautus) -ominaisuus pidetään aina käytössä.
 • Instant Restore (Välitön palautus) -ominaisuuden voi ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä liukusäätimellä.
 • Tallennettavien näköistiedostojen määrää voi muuttaa välillä 1–4.

Miscellaneous (Muut asetukset)

Tässä kohdassa käyttäjä voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Overlay Icon Status (Kopioiden tila)- ja Context Menu Status (Pikavalikon tila) -toiminnot.

 • Overlay Icon Status (Kopioiden tila) – Tämän toiminnon avulla käyttäjä voi helposti tunnistaa, mitkä tiedostot on varmuuskopioitu.
 • Context Menu Status (Pikavalikon tila) – Tämän toiminnon avulla käyttäjä voi napsauttamalla tiedostoja tai kansioita hiiren kakkospainikkeella siirtyä suoraan kyseisen tiedoston tai kansion tietojen palautusikkunaan.
HUOMAUTUS: näiden asetusten muutokset tulevat voimaan vasta, kun järjestelmä on käynnistetty uudelleen.

Suositellut asetukset

Dell suosittelee näiden asetusten käyttämistä, jotta järjestelmän varmuuskopiointi toimisi parhaalla mahdollisella tavalla.

 • Käytettävän ulkoisen kiintolevyn tallennustilan tulee olla suurempi kuin varmuuskopioitavien tiedostojen koko. Dell suosittelee käyttäväksi kiintolevyä, joka on useita kertoja kopioitavia tiedostoja suurempi.
 • Dell suosittelee, että järjestelmän varmuuskopiointi suoritetaan samalle kiintolevylle, jolle palautuslevyt luotiin, jotta järjestelmän palauttaminen viimeisimpään varmuuskopioon on mahdollista virheen sattuessa.
 • Järjestelmän varmuuskopioinnin voi ajoittaa tapahtumaan säännöllisesti kuukausittain, viikoittain tai päivittäin riippuen siitä, miten usein järjestelmän tiedot muuttuvat.
 • Käyttäjän pitää varmistaa, että ulkoinen kiintolevy on yhdistetty järjestelmään ajoitetun varmuuskopioinnin aloitusajankohtana.
 • Järjestelmän varmuuskopiot pitää tarkistaa säännöllisesti, jotta voidaan varmistua siitä, että ne toimivat halutulla tavalla.
  • Toimintolokit voi tarkistaa napsauttamalla sovelluksen oikeassa yläkulmassa olevaa ?-merkkiä.
  • Siirtymällä Restore Data (Palauta tietoja) -kohtaan voit tarkistaa, ovatko uudet järjestelmän varmuuskopioon lisätyt tiedostot palautettavissa.

Takaisin alkuun


3. Data Backup (Tietojen varmuuskopiointi)

Yleiskatsaus

Tietojen varmuuskopioinnissa tehdään varmuuskopio tiedostosta tai tiedostoryhmästä, ja se sisältää kopion valitun tiedoston/kansion sisällöstä. Tietojen varmuuskopiot voi tallentaa paikalliseen laitteeseen tai ulkoiselle kiintolevylle. a

Basic-version käyttäjä voi varmuuskopioida tiedostot manuaalisesti, ja Premium-version käyttäjä voi varmuuskopioida ne ajoittamalla tai jatkuvasti (reaaliajassa).

HUOMAUTUS: Tietojen varmuuskopiointia verkkoasemaan ei tueta.

 • Local (Paikallinen) – Napsauta tätä, jos haluat määrittää paikallisen varmuuskopioinnin tai ulkoiselle kiintolevylle varmuuskopioinnin asetukset.

Näissä kohdissa käytettävissä olevat toiminnot selitetään tarkemmin jäljempänä.

Local (Paikallinen)

Data Backup Creation (Tietojen varmuuskopion luonti) -näytössä käyttäjä voi valita jonkin alla mainituista vaihtoehdoista.

 • Browse (Selaa) – Napsauta tätä, jos haluat katsoa ja muokata tietojen varmuuskopiointipaikkaa.
 • Continuous (Jatkuva) – Napsauta tätä, jos haluat ottaa käyttöön jatkuvan reaaliaikaisen tietojen suojauksen.
 • Scheduled (Ajoitettu) – Napsauta tätä, jos haluat ajoittaa varmuuskopioinnin. Varmuuskopioinnin voi määrittää tapahtumaan päivittäin, viikoittain tai kuukausittain.
 • Manual (Manuaalinen) – Napsauta tätä, jos haluat suorittaa manuaalisen varmuuskopioinnin.
 • More Options (Lisää vaihtoehtoja; ylhäällä oikealla) – Napsauta tätä, jos haluat muokata tiedostojen varmuuskopioinnin asetuksia. Seuraavassa selitetään More Options (Lisää vaihtoehtoja) -kohdassa käytettävissä olevat asetukset.
HUOMAUTUS: Käyttäjä voi määrittää varmuuskopioon lisättävien tiedostojen tyypin valitsemalla Documents (Asiakirjat), Pictures (Kuvat), Music (Musiikki) tai Videos (Videot) Browse (Selaa) -kohdan alapuolelta. Lisäksi käyttäjä voi lisätä tiedostoja varmuuskopioon napsauttamalla Add more files (Lisää tiedostoja) -painiketta.

More options (Lisää vaihtoehtoja; tietojen varmuuskopioinnin asetukset)

Ylhäällä oikealla – Napsauta tätä, jos haluat muokata tiedostojen varmuuskopioinnin asetuksia.

Continuous Backup File Selection (Jatkuvasti varmuuskopioitavien tietojen valitseminen) – Käyttäjä voi valita jatkuvan tietojen suojauksen piiriin kuuluvat tiedostot tai kansiot.

Continuous Backup Settings (Jatkuvan varmuuskopioinnin asetukset) – Käyttäjä voi määrittää säilytettävien varmuuskopioversioiden määrän ja jatkuvassa tietojen suojauksessa käytettävän varmuuskopioversioiden välisen minimiviiveen.

File selection (Tiedostojen valitseminen) – Käyttäjä voi valita tietojen varmuuskopioon lisättävät tiedostot tai kansiot.

Alkuun


5. Dell Backup and Recovery: hyödyllisiä linkkejä

Dell Backup and Recovery -sivusto

Dell Backup and Recovery 1.8: esittely ja asentaminen

Dell Backup and Recovery 1.8: palautuslevyt

Dell Backup and Recovery 1.8: palautus

Alkuun

Artikkelin tunnus: SLN297583

Muokattu viimeksi: 19/09/2017 15:37


Arvostele tämä artikkeli

Tarkka
Hyödyllinen
Helppo hahmottaa
Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Kyllä Ei
Lähetä meille palautetta
Kommenteissa ei voi olla seuraavia erikoismerkkejä: <>()\
Pahoittelumme, palautejärjestelmä ei ole nyt käytettävissä. Yritä myöhemmin uudelleen.

Kiitos palautteestasi.