How to set up and manage your iDRAC 6 & Lifecycle Controller for Dell PowerEdge 11G servers (englanninkielinen)

How to set up and manage your iDRAC 6 & Lifecycle Controller for Dell PowerEdge 11G servers (englanninkielinen)


 

Artikkelin yhteenveto: Tässä artikkelissa selostetaan Dell PowerEdge 11G -palvelinten iDRAC 6- ja Lifecycle Controller -ohjaimen määritys ja hallinta.


 

1: iDRACin määritys ja hallinta

 

iDRAC-oletustunnistetiedot:

Käyttäjätunnus = root

Salasana = calvin


Integrated Dell Remote Access Controller 6 (iDRAC6) -käytön aloittaminen

 

iDRAC6:lla voit etäyhteyden välityksellä valvoa ja korjata Dell-järjestelmän ja etsiä siitä vikoja silloinkin, kun järjestelmä ei ole käytössä.

iDRAC6:ssa on runsas valikoima ominaisuuksia, kuten konsolin uudelleenohjaus, virtuaalimedia, virtuaali-KVM, älykortin tunnistus ja kertakirjaus.

Management Station on järjestelmä, josta järjestelmänvalvoja etähallitsee Dell-järjestelmää, jossa on iDRAC6.

Tällä tavalla valvottuja järjestelmiä kutsutaan hallituiksi järjestelmiksi.
 

Voit asentaa Dell™ OpenManage™ -ohjelmiston sekä Management Stationin että hallittuun järjestelmään.

Ilman hallitun järjestelmän ohjelmistoa RACADMia ei voi käyttää paikallisesti, eikä iDRAC6 pysty kaappaamaan edellistä kaatumisnäyttöä.Tarkempia tietoja iDRAC6:sta saat seuraavista linkeistä:
 

Onko järjestelmääni asennettu iDRAC?

iDRAC toimitetaan vakiona seuraavien järjestelmien mukana : R710, T610, R610, R810, R910

Järjestelmissä T110, R210, R310, T310 , R410, T410, R510 toimitetaan seuraavat:

 • BMC, IPMI2.0 -yhteensopiva valvontapiiri (BMC)

 • Dell™ OpenManage™

 • Yhtenäistetty palvelimenmääritystyökalu

 • Lifecycle Controller otettavissa käyttöön valinnaisilla iDRAC6 Express-, iDRAC6 Enterprise- ja VFlash-valinnoilla

 

Seuraavasta merkinnästä voit tarkistaa, onko iDRAC asennettuna (Kuva 1 (englanniksi)).  Se näkyy POST-prosessin lopussa.

DRAC 2 
Kuva 1: Tarkista, onko iDRAC asennettuna

 

 


 

Järjestelmän määrittäminen käyttämään iDRAC6:tta

iDRAC6-määritysapuohjelmalla voit määrittää järjestelmän käyttämään iDRAC6:tta.
 

iDRAC6-määritysapuohjelman suorittaminen: (Ennen tätä on hyvä päivittää järjestelmän laiteohjelmisto. Ohjeet ovat kohdassa Vaihe 6: Pidä iDRAC ajan tasalla)

 1. Käynnistä tai käynnistä uudelleen järjestelmä.

 2. Paina -näppäinyhdistelmää kehotettaessa POST-testin aikana. Jos käyttöjärjestelmä alkaa latautua ennen kuin painat -näppäinyhdistelmää, anna järjestelmän käynnistyä ja käynnistä sen jälkeen järjestelmä uudelleen ja yritä uudelleen.

 3. Määritä LOM (Lan On Motherboard) -verkkokortti. Valitse LAN-parametrit nuolinäppäimillä ja paina -näppäintä. Näytetään NIC-valinta. Valitse jokin seuraavista NIC-tiloista nuolinäppäimillä:

   

  Dedicated – (Erillinen) Ota käyttöön laitteen etäkäyttö, jotta voit käyttää iDRAC6 Enterprisen erillistä verkkoliittymää. Tätä liittymää ei jaeta isäntäkäyttöjärjestelmän kanssa. Se ohjaa hallinnan liikenteen erilliseen fyysiseen verkkoon, jolloin se voidaan erottaa sovelluksen liikenteestä. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos järjestelmään on asennettu iDRAC6 Enterprise. Varmista iDRAC6 Enterprise -kortin asentamisen jälkeen, että NIC-valintana on Dedicated (Erillinen). Tämä voi tehdä joko iDRAC6-määritysapuohjelmassa, iDRAC6-verkkokäyttöliittymässä tai RACADMin kautta.

  Shared – (Jaettu) Jaa verkkokäyttöliittymä isäntäkäyttöjärjestelmän kanssa. Etäkäyttölaitteen verkkoliittymä on toimintavalmis, kun isäntäkäyttöjärjestelmä on määritetty NIC Teaming -käyttöä varten. Etäkäyttölaite vastaanottaa tietoja NIC 1:n ja NIC 2:n kautta mutta lähettää tietoja vain NIC 1:n kautta. Jos NIC 1:ssä ilmenee vika, etäkäyttölaitetta ei voi käyttää. iDRAC6 35:n perusasennus

  Shared with Failover LOM2 – (Jaettu Failover LOM2:n kanssa) Jaa verkkoliittymä isäntäkäyttöjärjestelmän kanssa. Etäkäyttölaitteen verkkoliittymä on toimintavalmis, kun isäntäkäyttöjärjestelmä on määritetty NIC Teaming -käyttöä varten. Etäkäyttölaite vastaanottaa tietoja NIC 1:n ja NIC 2:n kautta mutta lähettää tietoja vain NIC 1:n kautta. Jos NIC 1:ssä ilmenee vika, etäkäyttölaite siirtää kaiken tiedonsiirron NIC 2:een. Etäkäyttölaite käyttää jatkossa NIC 2:ta
  tiedonsiirrossa. Jos NIC 2:ssa ilmenee vika, etäkäyttölaite siirtää kaiken tiedonsiirron takaisin NIC 1:een, jos NIC1:n vika on korjattu.

  Shared with Failover All LOMs – (Jaettu Failover All LOMien kanssa) Jaa verkkoliittymä isäntäkäyttöjärjestelmän kanssa. Etäkäyttölaitteen verkkoliittymä on toimintavalmis, kun isäntäkäyttöjärjestelmä on määritetty NIC Teaming -käyttöä varten. Etäkäyttölaite vastaanottaa tietoja NIC 1:n, NIC 2:n, NIC 3:n ja NIC 4:n kautta, mutta lähettää tietoja vain NIC 1:n kautta. Jos NIC 1:ssä ilmenee vika, etäkäyttölaite siirtää kaiken tiedonsiirron NIC 2:een. Jos NIC 2:ssa ilmenee vika, etäkäyttölaite siirtää kaiken tiedonsiirron NIC 3:een. Jos NIC 3:ssa ilmenee vika, etäkäyttölaite siirtää kaiken tiedonsiirron NIC 4:ään. Jos NIC 4:ssa ilmenee vika, etäkäyttölaite siirtää kaiken tiedonsiirron takaisin NIC 1:een vain, jos NIC1:n vika on korjattu.

  Määritä verkko-ohjaimen LAN-parametrit käyttämään DHCP:tä tai staattisen IP-osoitteen lähdettä.

  1. Valitse LAN Parameters (LAN-parametrit) alanuolinäppäimellä ja paina -näppäintä.

  2. Valitse IP-osoitteen lähde ylä- ja alanuolinäppäimillä.

  3. Valitse DHCP, Auto Config (Automaattinen määritys) tai Static (Staattinen) oikealla tai vasemmalla nuolinäppäimellä.

  4. Jos valintasi on Static (Staattinen), määritä IP Address (IP-osoite)-, Subnet Mask (Aliverkon peite)- ja Default Gateway (Oletusyhdyskäytävä) -asetukset.

  5. Paina -näppäintä.

 4. Paina -näppäintä.

 5. Valitse Save Changes (Tallenna muutokset) ja Exit (Lopeta).

  Dell iDRAC6 Walkthrough Demo (englanninkielinen)

   


Verkkokäyttöliittymän avaaminen

Voit avata iDRAC6-verkkoliittymän seuraavasti:

1. Avaa tuettu selain.

 • Jos avaat verkkoliittymän IPv4-osoitteella, siirry vaiheeseen 2.
 • Jos avaat verkkoliittymän IPv6-osoitteella, siirry vaiheeseen 3.


2. Jos avaat verkkoliittymän IPv4-osoitteella, käytössä on oltava IPv4.
Kirjoita selaimen osoiteriville https://. Paina sitten -näppäintä.

3. Jos avaat verkkoliittymän IPv6-osoitteella, käytössä on oltava IPv6.
Kirjoita selaimen osoiteriville https://[]. Paina sitten -näppäintä.

4. Jos oletus-HTTPS-portin numero 443 on muutettu, kirjoita https://:, jossa iDRAC-IP-osoite on iDRAC6:n IP-osoite ja portin-numero on HTTPS-portin numero.

5. Kirjoita osoiteriville https:// ja paina -näppäintä. Jos oletus-HTTPS-portin numero (443) on muutettu, kirjoita https://:, jossa iDRAC-IP-osoite on iDRAC6:n IP-osoite ja portin-numero on HTTPS-portin numero.

iDRAC6-kirjautumisikkuna avautuu.
 


Kirjautuminen iDRACiin

Voit kirjautua sisään iDRAC6-käyttäjänä tai Microsoft Active Directory -käyttäjänä. iDRAC6-käyttäjän oletuskäyttäjätunnus ja -salasana ovat root ja calvin.
Sinulla täytyy olla järjestelmänvalvojan myöntämä oikeus kirjautua iDRACiin, jotta voit kirjautua iDRAC6:een.

Kirjaudu sisään seuraavasti:

1. Kirjoita Username (Käyttäjätunnus) -kenttään jompikumpi seuraavista: • iDRAC6-käyttäjätunnuksesi. Paikallisten käyttäjien käyttäjätunnus on kirjainkoon huomioon ottava.
Esimerkkejä ovat root, it_user tai john_doe.

• Active Directory -käyttäjätunnuksesi.
Active Directory -nimen voi kirjoittaa seuraavissa muodoissa , \, / tai @. Ne eivät ota huomioon kirjainkokoa. Esimerkkejä ovat dell.com\john_doe tai JOHN_DOE@DELL.COM.

2. Kirjoita Password (Salasana) -kenttään iDRAC6-käyttäjän salasanasi tai Active Directory -käyttäjän salasanasi. Salasanat ovat kirjainkoon huomioon ottavia.

3 Valitse avattavasta Domain (Toimialue) -valikosta This iDRAC (Tämä iDRAC), jos haluat kirjautua iDRAC6-käyttäjänä, tai valitse jokin saatavilla olevista toimialueista, jos kirjaudut Active Directory -käyttäjänä.

 

Huomautus: jos Active Directory -käyttäjä on määrittänyt toimialuenimen osaksi käyttäjätunnusta, valitse avattavasta valikosta This iDRAC (Tämä iDRAC).

 

4 Valitse OK tai paina -näppäintä.vFlashin käyttäminen

Dell vFlash -mediakortti tarjoaa lisätoiminnon asiakkaille, joilla on jo iDRAC6 Enterprise -kortti. Dell vFlash Media on Dellin 8 Gt:n SD (Secure Digital ) -kortti joka liitetään iDRAC6 Enterprise -tytärkorttiin. Tässä White Paper -julkaisussa kerrotaan vFlashin asentamisesta ja käyttämisestä. Dell™ vFlashin käyttäminen


 

 

Alkuun


 

2: Lifecycle Controller -ohjaimen yleiskuvaus ja määritys

 

Dell Lifecycle Controller helpottaa sekä paikallisten että etäsijainneissa olevien palvelinten elinkaaren hallintaa varauksista, käyttöönotosta, korjauksista ja päivityksistä huoltoon ja mukauttamiseen käyttäjiä varten.

Se on kehitetty osaksi Dell Remote Access Controlleria tai iDRACia (Express, Enterprise ja vFlash) alkaen Dell PowerEdge 11G -palvelimista.

Lisätietoja Dellin Lifecycle Controllerista on tässä: Lifecycle Controller.

 

Lifecycle Controller -ohjain nopeuttaa ja yksinkertaistaa tehtävien suorittamista, vähentää virhemahdollisuuksia sekä lisää palvelinten ja sovellusten käytettävyysaikaa ja suojausta ja tehostaa tietotekniikan hallintaa.

Lifecycle Controller -ohjain on kehitetty UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)- ja WSMan (Web Services for Management) -käyttöliittymille. Se tarjoaa avoimen ympäristön konsoli-integrointiin sekä mahdollistaa mukautettujen komentosarjojen käytön Lifecycle Controller -ohjainta varten.

 

Johtavat järjestelmänhallintakonsolit (kuten Microsoft® System Center Configuration Manager, BMC Software BladeLogic® Operations Manager, Symantec™ Deployment Solution ja Dell™ Management Console) sisältävät Dellin Lifecycle Controller -ohjaimen. Näin sen toiminnot ja ominaisuudet ovat käytettävissä olemassa olevissa rakenteissa, joihin konsolit on asennettu. 

Alkuun

 Need more help?
Find additional PowerEdge and PowerVault articles

Visit and ask for support in our Communities

Create an online support Request


Artikkelin tunnus: SLN85572

Muokattu viimeksi: 13/08/2018 17:46


Arvostele tämä artikkeli

Tarkka
Hyödyllinen
Helppo hahmottaa
Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Kyllä Ei
Lähetä meille palautetta
Kommenteissa ei voi olla seuraavia erikoismerkkejä: <>()\
Pahoittelumme, palautejärjestelmä ei ole nyt käytettävissä. Yritä myöhemmin uudelleen.

Kiitos palautteestasi.