Knowledge Base

PowerEdge RAID controllerfouten herstellen (PERC storingen)


Dit artikel bevat informatie over veelvoorkomende fouten die door uw PERC-controller (RAID-controller) gerapporteerd worden.
De lijst van foutmeldingen en hun betekenis wordt uitgelegd in het artikel: Lijst met foutmeldingen van RAID's en harde schijven voor Dell servers en hun betekenis 

 


Inhoudsopgave:

 1. Problemen met een harde schijf oplossen
 2. Een defecte fysieke schijf opnieuw samenstellen
 3. Smart-fouten
 4. Afwijkende configuratie
 5. Leercyclus batterij / Batterij- of geheugenfouten
 6. Een virtuele schijf maken
 7. Verslechterde virtuele schijf
 8. Algemene hot spares
 9. Hot Swap-harde schijf verwijderen en installeren

 

 

 

WAARSCHUWING: Veel reparaties kunnen alleen worden uitgevoerd door een erkende servicetechnicus. U mag alleen problemen oplossen en eenvoudige reparaties uitvoeren die volgens de productdocumentatie zijn toegestaan of waarvoor u online of telefonisch instructies hebt gekregen van het service- en ondersteuningsteam. Schade als gevolg van onderhoudswerkzaamheden die niet door Dell zijn goedgekeurd, valt niet onder de garantie. Lees en volg de veiligheidsinstructies die bij het product zijn geleverd.

 

Probleem 1: Problemen met een harde schijf oplossen


Als uw systeem een RAID-controller heeft en uw harde schijven in een RAID-array zijn geconfigureerd, voert u de volgende stappen uit:
 1. Start het systeem opnieuw op en druk tijdens het opstarten op <F10> om de Lifecycle Controller uit te voeren. Voer vervolgens de Hardware Configuration Wizard uit om de configuratie van de RAID te controleren.

 2. Zorg dat de harde schijf/schijven correct voor de RAID-array zijn geconfigureerd.

 3. Haal de harde schijf offline en plaats de schijf opnieuw.

 4. Sluit het hulpprogramma voor configuratie en laat het systeem opnieuw opstarten naar het besturingssysteem.

 5. Zorg dat de benodigde apparaatdrivers voor uw controllerkaart goed zijn geïnstalleerd en geconfigureerd.

 6. Meer informatie vindt u in de documentatie over het besturingssysteem.

 7. Start het systeem opnieuw op en open de Systeeminstallatie.

 8. Kijk of de controller is ingeschakeld en de schijven in de Systeeminstallatie worden weergegeven.

 

Terug naar boven


 

Probleem 2: Een defecte fysieke harde schijf opnieuw samenstellen


Probleem: 
Een fysieke schijf opnieuw samenstellen nadat een van de schijven de status Failed (Mislukt) heeft.
 
Herstellende handeling: 
Als u hot spares hebt geconfigureerd, probeert de PERC-kaart automatisch een van deze hot spares te gebruiken voor het opnieuw samenstellen van een fysieke schijf die de status Failed (Mislukt) heeft. Handmatig opnieuw samenstellen is nodig als er geen hot spares beschikbaar zijn met voldoende capaciteit voor het opnieuw samenstellen van de fysieke schijven met de status Failed (Mislukt). U dient een fysieke schijf met voldoende storageruimte in het subsysteem te plaatsen voordat u de fysieke schijf opnieuw kunt samenstellen.
 
Opmerking: U kunt de CONTROLLER BIOS Configuration Utility <Ctrl> <R>) of de Dell OpenManage-applicatie voor storage management gebruiken om een afzonderlijke fysieke schijf handmatig opnieuw samen te stellen.

 

Terug naar boven


 

 

Probleem 3: Smart-fouten


SMART bewaakt de interne prestaties van alle motoren, koppen en elektronica van fysieke schijven en detecteert voorspelbare fouten van fysieke schijven.
 
OPMERKING: In de documentatie over Dell OpenManage Storage Management op support.dell.com/manuals leest u waar u SMART-foutrapportages kunt vinden die op hardwarefouten kunnen wijzen.
 
Probleem 1: Fout aangetroffen op een fysieke harde schijf in een redundante virtuele schijf
 
Probleem: SMART-fout aangetroffen op een fysieke schijf in een redundante virtuele schijf.
Herstellende handeling:
 1. Maak een back-up van uw gegevens.

 2. Haal de fysieke schijf offline.
  OPMERKING: Als een hot spare aanwezig is, wordt het opnieuw samenstellen met de hot spare gestart nadat de schijf offline is gehaald.

 3. Vervang de schijf door een nieuwe fysieke schijf met dezelfde of een hogere capaciteit.

 4. Voer de bewerking Replace Member (Deelnemende schijf vervangen) uit.
  OPMERKING: Met de bewerking Replace Member (Deelnemende schijf) vervangen kunt u data kopiëren van de fysieke bronschijf van een virtuele schijf naar een fysieke doelschijf die geen onderdeel is van de virtuele schijf. Meer informatie over de bewerking Replace Member (Deelnemende schijf vervangen) vindt u in het onderwerp Using Replace Member and Revertible Hot Spares (Deelnemende schijf vervangen en Omkeerbare hot spares gebruiken).

Probleem 2: SMART-fout aangetroffen op een fysieke schijf in een niet-redundante virtuele schijf
 
Probleem: SMART-fout aangetroffen op een fysieke schijf in een redundante virtuele schijf.
 
Herstellende handeling:
 1. Maak een back-up van uw gegevens.

 2. Gebruik Replace Member (Deelnemende schijf vervangen) of stel een algemene hot spare in om de schijf automatisch te laten vervangen. OPMERKING: Meer informatie over de bewerking Replace Member (Deelnemende schijf vervangen) vindt u in het onderwerp Using Replace Member and Revertible Hot Spares (Deelnemende schijf vervangen en Omkeerbare hot spares gebruiken).

 3. Vervang de desbetreffende fysieke schijf door een nieuwe fysieke schijf met dezelfde of een hogere capaciteit.

 4. Voer een herstelbewerking uit vanaf de back-up.

 

Terug naar boven


 

 

Probleem 4: Afwijkende configuratie


Bij een afwijkende configuratie kunt u Foreign Configuration View (Weergave afwijkende configuratie) selecteren om de configuratie te bekijken. In dit scherm ziet u de afwijkende configuratie zoals die zou zijn als u deze zou importeren. U kunt de afwijkende configuratie bekijken voordat u beslist of u deze wilt importeren of wissen.
In sommige gevallen kan een afwijkende configuratie niet worden geïmporteerd. Als een fysieke harde schijf opnieuw wordt samengesteld in een virtuele schijf, krijgt de fysieke schijf de status Rebuild (Opnieuw samengesteld). Geen doel-ID van virtuele schijf weergegeven voor virtuele schijven die niet kunnen worden geïmporteerd.
Het gedeelte Afwijkende configuraties importeren of wissen met behulp van het scherm Foreign Configuration View (Weergave afwijkende configuratie) bevat de procedures die u kunt gebruiken voor het beheer van afwijkende configuraties.
 
OPMERKING: De CONTROLLER BIOS Configuration Utiltity (<Ctrl> <R>) rapporteert foutcodes voor mislukte invoer van afwijkende configuraties.
 
Foutmelding Afwijkende configuratie gevonden

Foreign configuration(s) found on adapter. Press any key to continue, or ’C’ to load the configuration utility or ’F’ to import foreign configuration(s) and continue. (Afwijkende configuratie(s) gevonden op adapter. Druk op een toets om door te gaan of druk op 'C' om de configuration utility te laden of op 'F' om de afwijkende configuratie(s) te importeren en door te gaan.)

Mogelijke oorzaak: 
Wanneer de firmware van de controller een fysieke schijf met afwijkende metadata detecteert, wordt de schijf aangemerkt als afwijkend en wordt een alarm gegenereerd dat aangeeft dat een afwijkende schijf is gedetecteerd.

 

Herstellende handeling: 
Druk op <F> als deze prompt wordt weergegeven om de configuratie te importeren (als alle deelnemende schijven van de virtuele schijf aanwezig zijn) zonder de CONTROLLER BIOS Configuration Utility te laden (<Ctrl> <R>). Of druk op C om de CONTROLLER BIOS Configuration Utility te openen (<Ctrl> <R>) en de afwijkende configuratie te importeren of te verwijderen. 
 

Afwijkende configuratie niet gevonden in foutmelding

De melding voor een afwijkende configuratie wordt tijdens POST weergegeven, maar er zijn geen afwijkende configuraties aanwezig op de pagina met afwijkende configuraties in . All virtual disks are in an optimal state. (Alle virtuele schijven verkeren in een optimale staat.)

Herstellende handeling: 
Zorg ervoor dat al uw fysieke schijven aanwezig zijn en alle virtuele schijven in optimale staat verkeren. Verwijder de afwijkende configuratie met <Ctrl> <R> of Dell OpenManage Server Administrator Storage Management.

 

WAARSCHUWING: De fysieke harde schijf krijgt de status Ready wanneer u de afwijkende configuratie wist.
Als u een fysieke schijf plaatst die eerder een deelnemende schijf van een virtuele schijf in het systeem was, en de eerdere locatie van die schijf is ingenomen door een vervangende schijf via opnieuw samenstellen, dient u de markering voor een afwijkende configuratie handmatig te verwijderen van de nieuw geplaatste schijf.

 

Terug naar boven


 

 

Probleem 5: Leercyclus batterij / Batterij- of geheugenfouten


Transparante leercyclus batterij
 
OPMERKING: Batterijen worden alleen ondersteund op PERC H710, H710P en H810 kaarten.
Een transparante leercyclus (TLC) is een periodieke bewerking die berekent hoever de batterij nog is opgeladen zodat er voldoende energie over is. De bewerking wordt automatisch uitgevoerd en heeft geen invloed op de prestaties van het systeem of de controller.
 
De controller voert automatisch één keer in de 90 dagen de TLC op de batterij uit en kalibreert en meet dan de oplaadcapaciteit. De bewerking kan desgewenst ook handmatig worden uitgevoerd.
 
OPMERKING: Indien ingeschakeld, blijven virtuele schijven tijdens de transparante leercyclus in schrijfmodus. Wanneer de TLC is afgerond, stelt de controller de TLC weer in op +90 dagen.
 
Foutmelding met geheugen of batterij

Memory/Battery problems were detected. The adapter has recovered, but cached data was lost. Press any key to continue. (Er zijn geheugen-/batterijproblemen gedetecteerd. De adapter is hersteld, maar data in de cache zijn verloren gegaan. Druk op een toets om door te gaan).

Mogelijke oorzaak: 
Het bericht wordt weergegeven onder de volgende omstandigheden:

 • De adapter detecteert data in de controllercache die nog niet naar het schijfsubsysteem zijn geschreven.
 • De controller stelt een foutcorrectiecode (ECC, Error-Correcting Code) vast bij de cachecontroleroutine tijdens de initialisatie.
 • De controller verwijdert de cachedata in plaats van deze naar het schijfsubsysteem te verzenden omdat de integriteit van de data niet kan worden gegarandeerd.
 • De batterij is mogelijk onvoldoende opgeladen.

 

Herstellende handeling: 
U kunt dit probleem oplossen door de batterij volledig op te laden.
Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met Dell Technische Support.

 

Terug naar boven


 

 

Probleem 6: Een virtuele schijf maken


Als u een video van 6:23 minuten over het maken van een virtuele schijf op het YouTube-kanaal van Dell TechCenter wilt bekijken: OpenManage Storage Services 7.2 - Enhancements in virtual Disk Creation Wizard
 
OPMERKING: Het combineren van SAS- en SATA-schijfstations binnen een virtuele schijf wordt niet ondersteund. Daarnaast wordt het combineren van harde schijven en SSD's binnen een virtuele schijf niet ondersteund.
 
Voer de volgende stappen uit om een virtuele schijf in het CONTROLLER BIOS te maken:
 1. Tijdens het opstarten van het hostsysteem drukt u op <Ctrl> <R> nadat het CONTROLLER BIOS-scherm wordt weergegeven.

  < >

  Het scherm Virtual Disk Management (Virtuele schijven beheren) wordt weergegeven.

  Als er meerdere controllers zijn, ziet u het scherm Main Menu (Hoofdmenu).

  Selecteer een controller en druk op <Enter>. Het scherm Virtual Disk Management (Virtuele schijven beheren) wordt voor de geselecteerde controller weergegeven.

  Gebruik de pijltoetsen om Controller # (Controllernummer) of Disk Group # (Schijfgroepnummer) te markeren.

 2. Druk op <F2>. De lijst met beschikbare acties wordt weergegeven.

 3. Selecteer Create New VD (Nieuwe virtuele schijf maken) en druk op <Enter>.
  Het scherm Create new VD (Nieuwe virtuele schijf maken) wordt weergegeven.

  < >

  De cursor staat op de optie RAID Levels (RAID-niveaus).

  Wanneer u een virtuele schijf aan een schijfgroep toevoegt, wordt het scherm Add VD in Disk Group (Virtuele schijf aan schijfgroep toevoegen) weergegeven.

  Ga verder naar stap 11 om de basisinstellingen van de virtuele schijf te wijzigen.

  Druk op <Enter> om de mogelijke RAID-niveaus weer te geven op basis van de beschikbare fysieke schijven.

 4. Druk op pijl-omlaag om een RAID-niveau te selecteren en druk op <Enter>.

 5. Als u een spanned virtuele schijf (RAID 10, 50 of 60) maakt, voert u het aantal fysieke harde schijven per span in het veld PD per Span (Fysieke schijven per span) in en drukt u op <Enter>.
  OPMERKING: U kunt een RAID 10 virtuele schijf met 22 fysieke schijven maken door RAID 10 te selecteren en in het veld PD per Span (Fysieke schijven per span) 22 in te vullen.

 6. Verplaats de cursor met <Tab> naar de lijst met fysieke schijven.

 7. Gebruik de pijltoets om een fysieke harde schijf te markeren en selecteer de schijf met de spatiebalk, <Alt> of <Enter>.

 8. Selecteer extra schijven, indien nodig.

 9. Verplaats de cursor met <Tab> naar het vak Basic Settings (Basisinstellingen).

 10. In het veld VD Size (Grootte van virtuele schijf) voert u de grootte van de virtuele schijf in. De grootte van de virtuele schijf wordt in GB weergegeven.

 11. Ga met <Tab> naar het veld VD Name (Naam virtuele schijf) en voer een naam voor de virtuele schijf in.

 12. Ga met <Tab> naar Advanced Settings (Geavanceerde instellingen).

 13. Druk op de spatiebalk om de instellingen te activeren zodat u ze kunt wijzigen.

  < >

  Naast Advanced Settings (Geavanceerde instellingen) ziet u een X.

  De instellingen zijn de stripe element-grootte en de policy's voor lezen en schrijven.

  U kunt ook Advanced Options (Geavanceerde opties) kiezen, zoals de cache-policy naar geforceerde write-back zetten, de virtuele schijf initialiseren en een speciale hot spare configureren.

  De standaardparameters worden weergegeven. U kunt de standaardwaarden accepteren of wijzigen.

 

Terug naar boven


 

 

Probleem 7: verslechterde virtuele schijf


Foutmeldingen bij verslechterde virtuele schijven en herstellende handelingen
 
Foutmelding verslechterde virtuele schijven

x Virtual Disk(s) Degraded (x virtuele schijven verslechterd), waarbij x het aantal verslechterde virtuele schijven aangeeft

Mogelijke oorzaak: 
Dit bericht wordt weergegeven wanneer de CONTROLLER BIOS virtuele schijven in een verslechterde staat detecteert.

 

Herstellende handeling: 
Als u de virtuele schijven wilt optimaliseren, voert u een van de volgende corrigerende handelingen uit:

 1. Controleer of alle schijven in de virtuele schijf aanwezig en online zijn.

 2. Vervang defecte schijven in de array.

 3. Corrigeer een hot spare-schijf en stel de array opnieuw samen.

Het CONTROLLER BIOS doet niets.
 

Terug naar boven


 

 

Probleem 8: Algemene hot spares


Algemene hot spares maken
 
U kunt een algemene hot spare gebruiken om een defecte fysieke schijf in een redundante array te vervangen, zolang de capaciteit van de algemene hot spare gelijk is aan of groter is dan de afgedwongen capaciteit van de defecte fysieke schijf.
 
Voer de volgende stappen uit om algemene hot spares te maken:
Kies de beschikbare schijf, druk op F2 en kies Make Global HS (Algemene hot spare maken)

Algemene of speciale hot spares verwijderen
 
U kunt algemene of speciale hot spares één voor één verwijderen in het scherm PD Mgmt (Fysieke schijven beheren). Voer de volgende stappen uit om een algemene of speciale hot spare te verwijderen:

Kies Remove (Verwijderen) om de hot spare te verwijderen

Terug naar boven


 

 

Probleem 9: Hot Swap harde schijven verwijderen en installeren


Een Hot Swap harde schijf verwijderen
 
WAARSCHUWING: Om dataverlies te voorkomen, moet u controleren of uw besturingssysteem de installatie van Hot Swap-schijven ondersteunt. Raadpleeg hiervoor de documentatie van uw besturingssysteem.

Een harde schijf uit een harde-schijfhouder verwijderen

Een harde schijf in een harde-schijfhouder installeren
 
WAARSCHUWING: Veel reparaties kunnen alleen worden uitgevoerd door een erkende servicetechnicus. U mag alleen problemen oplossen en eenvoudige reparaties uitvoeren die volgens de productdocumentatie zijn toegestaan of waarvoor u online of telefonisch instructies hebt gekregen van het service- en ondersteuningsteam. Schade als gevolg van onderhoudswerkzaamheden die niet door Dell zijn goedgekeurd, valt niet onder de garantie. Lees en volg de veiligheidsinstructies die bij het product zijn geleverd.

Een Hot Swap harde schijf installeren
 
WAARSCHUWING: Veel reparaties kunnen alleen worden uitgevoerd door een erkende servicetechnicus. U mag alleen problemen oplossen en eenvoudige reparaties uitvoeren die volgens de productdocumentatie zijn toegestaan of waarvoor u online of telefonisch instructies hebt gekregen van het service- en ondersteuningsteam. Schade als gevolg van onderhoudswerkzaamheden die niet door Dell zijn goedgekeurd, valt niet onder de garantie.
Lees en volg de veiligheidsinstructies die bij het product zijn geleverd.
 
WAARSCHUWING: Gebruik alleen harde schijven die zijn getest en goedgekeurd voor gebruik met de backplane van de harde schijf. 
 
WAARSCHUWING: Het combineren van SAS- en SATA-harde schijven binnen hetzelfde RAID-volume wordt niet ondersteund.
 
WAARSCHUWING: Zorg dat bij het installeren van een harde schijf de naastgelegen schijven volledig geïnstalleerd zijn. Als u de harde-schijfhouder plaatst en de hendel ervan probeert de vergrendelen naast een gedeeltelijk geïnstalleerde houder, kunt u de veer van de houder ervan beschadigen waardoor de houder onbruikbaar wordt. 
 
WAARSCHUWING: Om dataverlies te voorkomen, moet u controleren of uw besturingssysteem de installatie van Hot Swap-schijven ondersteunt. Raadpleeg hiervoor de documentatie van uw besturingssysteem.
 
WAARSCHUWING: Wanneer een vervangende hot-swappable harde schijf wordt geplaatst en het systeem wordt aangezet, begint de harde schijf automatisch opnieuw op te bouwen. Zorg ervoor dat zeker weet dat de vervangende harde schijf leeg is of data bevat die u wilt overschrijven. Alle data op de vervangende harde schijf gaan meteen verloren zodra de harde schijf wordt geïnstalleerd.
Bekijk hier een video van 11 seconden over Removing and Installing a Hot Swap Hard Drive in Your R720 (Een Hot Swap harde schijf in uw R720 verwijderen en installeren).
 

Terug naar boven


 
 1. Controleer of alle schijven in de virtuele schijf aanwezig en online zijn.
 2. Vervang defecte schijven in de array.
 3. Corrigeer een hot spare-schijf en stel de array opnieuw samen.
 4. Druk op pijl-omlaag om een fysieke schijf te markeren die u in een algemene hot spare wilt veranderen.

 5. Druk op <F2> voor het menu met beschikbare acties.

 6. Druk op pijl-omlaag om Make Global HS (Algemene hot spare maken) te markeren en druk op <Enter>.
  De fysieke schijf wordt in een algemene hot spare veranderd. De status van de fysieke schijf als algemene hot spare wordt onder Status weergegeven.

  OPMERKING: Als een algemene hot spare een defecte fysieke schijf moet vervangen, moet de hot spare dezelfde schijftechnologie gebruiken en minstens even groot zijn.

 7. Selecteer desgewenst aanvullende fysieke schijven en volg de vorige stappen om ze in algemene hot spares te veranderen.

 8. Druk op <Ctrl> <N> voor toegang tot het scherm PD Mgmt (Fysieke schijven beheren).
  Een lijst met fysieke schijven wordt weergegeven. De status van elke schijf wordt weergegeven onder Status.

 9. Druk op pijl-omlaag- om een fysieke schijf te markeren die een hot spare is.

 10. Druk op <F2> voor het menu met beschikbare acties.

 11. Druk op pijl-omlaag om Remove Hot Spare (Hot spare verwijderen) in de lijst met acties te selecteren en druk op <Enter>.
  De fysieke schijf krijgt de status Ready (Gereed). De status van de fysieke schijf wordt weergegeven onder Status.

  OPMERKING: Gebruik fysieke schijven met dezelfde capaciteit in een specifieke virtuele schijf. Als u fysieke schijven met verschillende capaciteiten in een virtuele schijf gebruikt, worden alle fysieke schijven in de virtuele schijf behandeld alsof ze de capaciteit van de kleinste fysieke schijf hebben.

 12. Selecteer desgewenst extra hot spares en volg de stappen 1 t/m 4 om deze te verwijderen.

 13. Bereid de verwijdering van de harde schijf voor vanuit de beheersoftware.
  • Wacht totdat de indicatoren op de harde-schijfhouder aangeven dat de harde schijf veilig verwijderd kan worden.
  • Als de harde schijf online is, knippert het groene activiteit-/storingslampje wanneer de harde schijf wordt uitgezet.
  • Wanneer de lampjes van de harde schijf uit zijn, kan de harde schijf verwijderd worden.
 14. Druk op de knop Release (Vrijgeven) om de ontgrendelingshendel van de harde-schijfhouder te openen (Afbeeldingen 1.1 en 1.3).
 15. Schuif de harde-schijfhouder eruit totdat deze helemaal uit de slot van de harde schijf is.

  WAARSCHUWING: Om te zorgen dat het systeem goed gekoeld wordt, moet er in alle harde-schijfslots lege harde schijven worden geïnstalleerd.
   
 16. Plaats een lege harde schijf in de lege slot.


  Afbeelding 1: Een Hot Swap harde schijf verwijderen en installeren
  1. Ontgrendelknop
  2. Harde schijf
  3. Hendel van de harde-schijfhouder
 17. Verwijder de schroeven uit de schuifrails op de harde-schijfhouder (Afbeelding 2.3).
 18. Til de harde schijf uit de harde-schijfhouder (Afbeelding 2.1).


  Afbeelding 2: Een harde schijf installeren en verwijderen uit een harde-schijfhouder
  1. Harde-schijfhouder
  2. Harde schijf
  3. Schroeven (4)
 19. Plaats de harde schijf in de harde-schijfhouder met het connector-uiteinde van de harde schijf naar achteren.
 20. Lijn de schroefgaten in de harde schijf uit met de gaten in de harde-schijfhouder.
  Bij een juiste uitlijning zit de achterzijde van de harde schijf gelijk met de achterkant van de harde-schijfhouder.
 21. Draai de schroeven vast om de harde schijf in de houder te bevestigen.
 22. Als een lege harde schijf in de harde-schijfslot is geïnstalleerd, moet u deze verwijderen.
 23. Installeer een harde schijf in de harde-schijfhouder.
 24. Druk op de knopRelease (Ontgrendelen) op de voorkant van de harde-schijfhouder en open de hendel van de houder.
 25. Plaats de harde-schijfhouder in de slot totdat de houder contact maakt met de backplane.
 26. Sluit de hendel van de harde-schijfhouder om de harde schijf te vergrendelen.

 

Terug naar bovenNeed more help?
Find additional PowerEdge and PowerVault articles

Visit and ask for support in our Communities

Create an online support Request


Artikel-id: SLN129828

Laatste wijzigingsdatum: 31-05-2018 17:34


Beoordeel dit artikel

Nauwkeurig
Nuttig
Eenvoudig te begrijpen
Was dit artikel nuttig?
Ja Nee
Stuur ons feedback
Opmerkingen mogen geen speciale tekens bevatten: <>() \
Excuses, ons feedbacksysteem is momenteel offline. Probeert u het later nog eens.

Hartelijk dank voor uw feedback.