Wat is de sensor voor omgevingslicht (Ambient Light Sensor) op een portable computer en hoe pas ik de instellingen hiervan aan? - KB Article - 301197

Wat is de sensor voor omgevingslicht (Ambient Light Sensor) op een portable computer en hoe pas ik de instellingen hiervan aan? - KB Article - 301197
Functionaliteit van de sensor voor omgevingslicht (Ambient Light Sensor)

De sensor voor omgevingslicht (ALS) past de helderheid van het LCD-scherm van de computer automatisch aan de lichtsterkte van de omgeving van de computer aan. Dell draagbare computers die over de sensor voor omgevingslicht beschikken, hebben een klein vierkant venstertje aan de onderzijde van het LCD-scherm (Afbeelding 1).


Afbeelding 1: Locatie van de sensor voor omgevingslicht

Opmerking:
De sensor voor omgevingslicht werkt mogelijk niet goed als er zich een gebundelde lichtstraal (bijvoorbeeld van een zaklantaarn) in de buurt van de sensor bevindt of als het sensor-oog is geblokkeerd.

De sensor voor omgevingslicht zorgt ervoor dat het LCD-scherm helderder wordt in een hel verlichte omgeving en donkerder in een omgeving met minder licht. De helderheid wordt geleidelijk aangepast om flikkeren van het scherm te voorkomen en de gebruiker merkt er weinig van.

De sensor voor omgevingslicht is standaard uitgeschakeld wanneer de computer uit de fabriek wordt geleverd, maar kan worden ingeschakeld met behulp van:

 • De snelle toetsenbordmethode:  <Fn> + <pijl-links>
 • Het hulpprogramma Dell QuickSet
 • System Setup (Systeeminstellingen) BIOS-schermDe sensor voor omgevingslicht (Ambient Light Sensor) in- of uitschakelen met behulp van het toetsenbord

Volg deze procedure om de sensor voor omgevingslicht in- of uit te schakelen met behulp van het toetsenbord:

 • Houd de toets <Fn> ingedrukt en druk op <pijl-links> om de sensor voor omgevingslicht (ALS) in of uit te schakelen.
 • Houd de toets <Fn> ingedrukt en druk op <pijl-omhoog> of <pijl-omlaag> om de sensor voor omgevingslicht uit te schakelen en de helderheid van het LCD-scherm handmatig in te stellen. Door op <pijl-omhoog> te drukken wordt het scherm lichter en door op <pijl-omlaag> te drukken wordt het scherm donkerder.De sensor voor omgevingslicht (Ambient Light Sensor) in- of uitschakelen met behulp van het Quickset-hulpprogramma

Wanneer de status van de sensor voor omgevingslicht (Ambient Light Sensor, ALS) met behulp van het toetsenbord wordt gewijzigd, wordt door het Dell Quickset-hulpprogramma het bericht weergegeven dat de sensor voor omgevingslicht is uitgeschakeld (Afbeelding 1) of ingeschakeld (Afbeelding 2).


Afbeelding 1:
Quickset pop-upvenster
geeft aan dat de sensor voor omgevingslicht is uitgeschakeld.

Afbeelding 2: Quickset pop-upvenster
geeft aan dat de sensor voor omgevingslicht is ingeschakeld.

Voer de volgende stappen uit om de sensor voor omgevingslicht met behulp van het Dell Quickset-hulpprogramma te configureren:

 1. Dubbelklik op het pictogram Quickset in het systeemvak.

 2. Klik in het scherm Dell Quickset op de koppeling voor de helderheid van het scherm.
  Het scherm Quickset LCD Panel Brightness Control (Quickset-configuratie voor de helderheid van het LCD-scherm) wordt geopend (Afbeelding 3).


  Afbeelding 3: Instellingen van de sensor voor omgevingslicht

 3. Selecteer een keuzerondje om te kiezen uit het volgende:
  • Enable Ambient Light Sensor (Sensor voor omgevingslicht inschakelen): hiermee wordt de sensor voor omgevingslicht ingeschakeld. De minimale en maximale helderheid kunnen worden ingesteld met de schuifknoppen.
  • Enable Ambient Light Sensor to optimize BATTERY SAVINGS (Sensor voor omgevingslicht inschakelen voor het optimaliseren van het BATTERIJVERMOGEN): hiermee wordt de sensor voor omgevingslicht ingeschakeld met behulp van een vooraf ingestelde helderheid om de prestaties van de batterijen te verbeteren. De maximale helderheid kan niet hoger zijn dan de standaardinstelling.
  • Disable the Ambient Light Sensor (Sensor voor omgevingslicht uitschakelen): hiermee worden de sensor voor omgevingslicht en de schuifknop voor het regelen van de helderheid uitgeschakeld. De helderheid van het LCD-scherm dient handmatig met behulp van het toetsenbord of met de systeeminstellingen van het BIOS te worden ingesteld.De sensor voor omgevingslicht (Ambient Light Sensor) in- of uitschakelen met behulp van het BIOS-scherm System Setup (Systeeminstellingen)

Volg deze procedure om de sensor voor omgevingslicht in- of uit te schakelen met behulp van het BIOS-scherm System Setup (Systeeminstellingen)

Opmerking:
Als u de instellingen van de sensor voor omgevingslicht uitschakelt in System Setup (BIOS), worden de andere instellingmethoden niet uitgeschakeld. U kunt de sensor nog steeds in- of uitschakelen met behulp van het toetsenbord of het hulpprogramma Dell Quickset.

 1. Start de computer opnieuw op.

 2. Druk op <F2> als het scherm met het Dell™-logo verschijnt om naar het BIOS-scherm System Setup (Systeeminstellingen) te gaan.

 3. Gebruik <pijl-omlaag> om de optie Video te markeren en druk dan op <pijl-rechts> om het menu uit te vouwen.

 4. Druk op <pijl-omlaag> om Ambient Light Sensor (Omgevingslichtsensor) te markeren en druk vervolgens op <Enter>.

 5. Druk op <pijl-rechts> om Off (Uit) of Enabled (Ingeschakeld) te selecteren en druk vervolgens op <Enter>.

 6. Druk op <F10> om op te slaan en af te sluiten.

 7. Wanneer de prompt Save changes and exit now (Wijzigingen opslaan en nu afsluiten) wordt weergegeven, drukt u op <Enter>.

  Uw computer start opnieuw op. 

Quick Tips worden gepubliceerd door de Dell Support Professionals die dagelijks problemen oplossen.   Om snelle publicatie mogelijk te maken, bevatten Quick Tips wellicht alleen gedeeltelijke oplossingen of tijdelijke oplossingen waaraan nog wordt gewerkt of waarvan nog nader moet worden bewezen dat er een probleem mee wordt opgelost.  Quick Tips zijn niet door Dell gecontroleerd, gevalideerd of goedgekeurd en dienen met de nodige voorzichtigheid te worden gebruikt. Dell is niet aansprakelijk voor verliezen, waaronder maar niet beperkt tot gegevensverlies en winst- of omzetderving, waarmee gebruikers kunnen worden geconfronteerd door het volgen van procedures of adviezen die worden beschreven in de Quick Tips.

Artikel-id: SLN57456

Laatste wijzigingsdatum: 17-10-2010 00:00


Beoordeel dit artikel

Nauwkeurig
Nuttig
Eenvoudig te begrijpen
Was dit artikel nuttig?
Ja Nee
Stuur ons feedback
Opmerkingen mogen geen speciale tekens bevatten: <>() \
Excuses, ons feedbacksysteem is momenteel offline. Probeert u het later nog eens.

Hartelijk dank voor uw feedback.