Knowledge Base

Printerdrivers installeren vanaf een eerdere versie van WindowsDell is zich ervan bewust dat niet alle printerdrivers voor de Windows-versie van uw computer zijn terug te vinden op de website Dell Product Support. De drivers zullen op de website Dell Product Support worden geplaatst wanneer deze beschikbaar zijn. Ondertussen kunt u als alternatief drivers installeren van een eerdere versie van Windows in de compatibiliteitsmodus. Deze printerfuncties zullen geheel of gedeeltelijk werken met de versie van Windows die op uw computer is geïnstalleerd. Volg de instructies in het onderdeel Eerst de bestaande software en drivers voor uw printer verwijderen. Daarna kunt u de instructies in het onderdeel Drivers voor inkjetprinters installeren of Drivers voor laserprinters installeren volgen, afhankelijk van uw printer.


Dit gedeelte bevat instructies over hoe u de software en drivers voor uw printer kunt verwijderen die op uw computer geïnstalleerd kunnen zijn. Dit is nodig omdat achtergebleven software en drivers de installatie van de compatibiliteitsmodus kunnen verstoren.

Opmerking: wanneer u de printer niet kunt verwijderen, controleert u of er niets in de afdrukrij staat en dat de printerspooler goed functioneert.

U vindt meer informatie in de artikelen van Dell Knowledge Base:
Een afdruktaak in de wachtrij annuleren
Problemen met de printerspooler oplossen.

 

 1. Houd de Windows-toets (Windows-toets) ingedrukt en druk op de toets r.
   
 2. Typ appwiz.cpl in het vak Uitvoeren en druk vervolgens op Enter.
   
 3. Tik of klik op de printer in de lijst die u wilt verwijderen en tik of klik vervolgens op Verwijderen.
  Opmerking: als uw printer niet wordt vermeld, gaat u verder met stap 7.
   
 4. Bevestig verwijderen van de printer.
  Opmerking: Wanneer u een multifunctionele printer hebt, wordt deze mogelijk vaker vermeld. Herhaal het proces om resterende programmagegevens van uw printer te verwijderen.
   
 5. Maak een bladwijzer van dit artikel, want u moet uw computer opnieuw opstarten en daarna nog verdere stappen volgen.
   
 6. Start de computer opnieuw op en roep dit artikel weer op.
   
 7. Houd de Windows-toets (Windows-toets) ingedrukt en druk op de toets r.
   
 8. Typ Configuratiescherm in het vak Uitvoeren en druk vervolgens op Enter.
   
 9. Tik of klik op Apparaten en printers weergeven.
   
 10. Tik lang of klik met de rechtermuisknop op de gewenste printer.
  Opmerking: als uw printer niet wordt vermeld, gaat u verder met stap 14.
   
 11. Tik of klik op het tabblad Apparaat verwijderen.
   
 12. Het venster Gebruikersaccountbeheer wordt mogelijk weergegeven. Tik of klik in dat geval op Ja.
   
 13. Tik of klik op Ja om de printer te verwijderen.
   
 14. Selecteer andere printers in de lijst en tik of klik op Eigenschappen van afdrukserver.
   
 15. Tik of klik op het tabblad Drivers.
   
 16. Tik of klik op uw printer.
  Opmerking: als uw printer niet wordt vermeld, gaat u verder met de gedeelten Laser of Inkjet.
   
 17. Tik of klik op Verwijderen om de printer te verwijderen.
  Opmerking: Wanneer u een multifunctionele printer hebt, wordt deze mogelijk vaker vermeld. Herhaal het proces om resterende programmagegevens van uw printer te verwijderen.
   
 18. Maak een bladwijzer van dit artikel, want u moet de computer nu opnieuw opstarten.
   
 19. Start de computer opnieuw op en roep dit artikel vervolgens weer op. Volg daarna de instructies waarmee u drivers van een eerdere versie van Windows in de compatibiliteitsmodus voor uw printer kunt installeren.

Dit gedeelte laat zien hoe u drivers van een eerdere versie van Windows op uw computer kunt installeren.

Opmerking: Voordat u een printerdriver installeert, kunt u het beste de reeds geïnstalleerde drivers voor uw printer verwijderen. Als u dit niet doet, kan dit problemen veroorzaken waardoor de computer niet met de printer kan communiceren. Meer informatie vindt u in het gedeelte Eerst de bestaande software en drivers voor uw printer verwijderen.
 1. Open een browser en ga naar de website Dell Drivers en downloads.
   
 2. Voer de servicetag van uw printer in voor een beknopte lijst met drivers voor uw specifieke productmodel en klik vervolgens op Verzenden om door te gaan. Meer informatie over het opzoeken van uw servicetag vindt u in het Dell Knowledge Base-artikel De servicetag zoeken op een Dell printer.
  Opmerking: Als de servicetag niet beschikbaar is.
  1. Tik of klik op Producten weergeven.
  2. Tik of klik op Printers.
  3. Tik of klik op Monochroomlaserprinters of Kleurenlaserprinters.
  4. Selecteer uw printermodel (het modelnummer van uw printer is aangegeven op de voorkant van de printer).

   Aangezien u de servicetag van uw printer niet hebt gebruikt, worden de drivers mogelijk niet automatisch getoond. Gebruik in dat geval het vervolgkeuzemenu om Applicatie onder Categorie te selecteren en kies vervolgens Not specified (Niet gespecificeerd) voor een volledige lijst.

   
 3. Selecteer met behulp van het vervolgkeuzemenu onder Operation System (Besturingssysteem), het meest recente besturingssysteem.
  Opmerking: De volgorde van Windows-besturingssystemen van de meest recente naar de oudste is: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows ME en Windows 2000.
   
 4. Zoek in de kolom Categorie naar het bestand (/de bestanden) vermeld als Applicatie of Drivers voor installatie besturingssysteem, wanneer er geen worden getoond, ga naar het oudste besturingssysteem.
  Opmerkingen:
  • Dell installeert vooral 64-bits versies van Windows. Wanneer u drivers van een vorige versie van Windows selecteert, zoek dan naar een 64-bits versie die het meest lijkt op de versie die op uw computer is geïnstalleerd.
  • Wanneer er geen 64-bits versie beschikbaar, kan een 32-bits versie een oplossing bieden, maar dit is geen garantie.
   
 5. Noteer de Bestandsnaam (bestandsnamen): vermeld als Applicatie of Drivers voor installatie besturingssysteem, want die hebt u nodig nadat het bestand is gedownload.
   
 6. Tik of klik een voor een op het pictogram rechts van het gewenste bestand in de kolom Download.
  Opmerkingen:
  • De download van de Applicatie bevat een applicatie voor het nabestellen van toner en hulpprogramma's. Sommige bevatten ook de printerdriver. De download bevat niet de extra software die is meegeleverd op de cd bij de printer, zoals OCR-software. Dit heeft te maken met copyrightbeperkingen.
  • Sommige laserprinters hebben zowel een Applicatie als een Driverbestand dat u moet downloaden en installeren, anderen hebben slechts één bestand. In geval van twijfel downloadt en installeert u alle bestanden die worden vermeld in de gedeelten Applicatie en Drivers voor installatie besturingssysteem.
  • Als er geen download voor de Applicatie wordt weergegeven, zijn alleen printerdrivers beschikbaar om te downloaden.
  • Door te downloaden accepteert u de voorwaarden van de Dell softwareliecentieovereenkomst.
   
 7. Afhankelijk van uw browser krijgt u de keus uit Opslaan, Bestand opslaan of het downloadproces begint automatisch.
   
 8. Uw browser geeft u de mogelijkheid om de map met downloads te openen nadat het bestand is gedownload.
   
 9. Tik lang of klik met de rechtermuisknop op het gedownloade bestand en klik op Eigenschappen.
   
 10. Tik of klik op het tabblad Compatibiliteit.
   
 11. Tik of klik op Instellingen voor alle gebruikers wijzigen.
   
 12. Tik of klik op het vakje naast Dit programma in compatibiliteitsmodus uitvoeren voor:
   
 13. Selecteer met behulp van het vervolgkeuzemenu het besturingssysteem dat overeenkomt met de driver die u hebt gedownload.
   
 14. Tik of klik op Toepassen en tik of klik vervolgens op OK.
   
 15. Tik of klik op OK.
   
 16. Tik en houd vast of klik met de rechtermuisknop op het driverbestand. Tik of klik vervolgens op Als Administrator uitvoeren.
   
 17. Het venster Gebruikersaccountbeheer wordt mogelijk weergegeven. Tik of klik in dat geval op Ja om de installatie te starten en volg de instructies op het scherm om de printersoftware of de printerdriver te installeren.

Dit gedeelte laat zien hoe u drivers van een eerdere versie van Windows op uw computer kunt installeren.

Opmerking: Voordat u een printerdriver installeert, kunt u het beste de reeds geïnstalleerde drivers voor uw printer verwijderen. Als u dit niet doet, kan dit problemen veroorzaken waardoor de computer niet met de printer kan communiceren. Meer informatie vindt u in het gedeelte Eerst de bestaande software en drivers voor uw printer verwijderen.
 1. Open een browser en ga naar de website Dell Drivers en downloads.
   
 2. Voer de servicetag van uw printer in voor een beknopte lijst met drivers voor uw specifieke productmodel en klik vervolgens op Verzenden om door te gaan. Meer informatie over het opzoeken van uw servicetag vindt u in het Dell Knowledge Base-artikel De servicetag zoeken op een Dell printer.
  Opmerking: Als de servicetag niet beschikbaar is.
  1. Tik of klik op Producten weergeven.
  2. Tik of klik op Printers.
  3. Tik of klik op All-In-One Inkjet Printers.
  4. Selecteer uw printermodel (het modelnummer van uw printer is aangegeven op de voorkant van de printer).

   Aangezien u de servicetag van uw printer niet hebt gebruikt, worden de drivers mogelijk niet automatisch getoond. Gebruik in dat geval het vervolgkeuzemenu om Applicatie onder Categorie te selecteren en kies vervolgens Not specified (Niet gespecificeerd) voor een volledige lijst.

   
 3. Selecteer met behulp van het vervolgkeuzemenu onder Operation System (Besturingssysteem), het meest recente besturingssysteem.
  Opmerking: De volgorde van Windows-besturingssystemen van de meest recente naar de oudste is: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows ME en Windows 2000.
   
 4. Zoek in de kolom Categorie naar het bestand (/de bestanden) vermeld als Applicatie of Drivers voor installatie besturingssysteem, wanneer er geen worden getoond, ga naar het oudste besturingssysteem.
  Opmerkingen:
  • Dell installeert vooral 64-bits versies van Windows. Wanneer u drivers van een vorige versie van Windows selecteert, zoek dan naar een 64-bits versie die het meest lijkt op de versie die op uw computer is geïnstalleerd.
  • Wanneer er geen 64-bits versie beschikbaar, kan een 32-bits versie een oplossing bieden, maar dit is geen garantie.
   
 5. Noteer de Bestandsnaam (bestandsnamen): vermeld als Applicatie of Drivers voor installatie besturingssysteem, want die hebt u nodig nadat het bestand is gedownload.
   
 6. Tik of klik een voor een op het pictogram rechts van het gewenste bestand in de kolom Download.
  Opmerkingen:
  • De download van de Applicatie bevat een applicatie voor het nabestellen van een cartridges en hulpprogramma's. Sommigen bevatten ook de printerdriver. De download bevat niet de extra software die is meegeleverd op de cd bij de printer, zoals OCR-software. Dit heeft te maken met copyrightbeperkingen.
  • Sommige laserprinters hebben zowel een Applicatie als een Driverbestand dat u moet downloaden en installeren, anderen hebben slechts één bestand. In geval van twijfel downloadt en installeert u alle bestanden die worden vermeld in de gedeelten Applicatie en Drivers voor installatie besturingssysteem.
  • Als er geen download voor de Applicatie wordt weergegeven, zijn alleen printerdrivers beschikbaar om te downloaden.
  • Door te downloaden accepteert u de voorwaarden van de Dell softwareliecentieovereenkomst.
   
 7. Afhankelijk van uw browser krijgt u de keus uit Opslaan, Bestand opslaan of het downloadproces begint automatisch.
   
 8. Uw browser geeft u de mogelijkheid om de map met downloads te openen nadat het bestand is gedownload.
   
 9. Tik lang of klik met de rechtermuisknop op het gedownloade bestand en klik op Eigenschappen.
   
 10. Tik of klik op het tabblad Compatibiliteit.
   
 11. Tik of klik op Instellingen voor alle gebruikers wijzigen.
   
 12. Tik of klik op het vakje naast Dit programma in compatibiliteitsmodus uitvoeren voor:
   
 13. Selecteer met behulp van het vervolgkeuzemenu het besturingssysteem dat overeenkomt met de driver die u hebt gedownload.
   
 14. Tik of klik op Toepassen en tik of klik vervolgens op OK.
   
 15. Tik of klik op OK.
   
 16. Tik en houd vast of klik met de rechtermuisknop op het driverbestand. Tik of klik vervolgens op Als Administrator uitvoeren.
   
 17. Het venster Gebruikersaccountbeheer wordt mogelijk weergegeven. Tik of klik in dat geval op Ja om de installatie te starten en volg de instructies op het scherm om de printersoftware of de printerdriver te installeren.Artikel-id: SLN297759

Laatste wijzigingsdatum: 17-07-2018 03:48


Beoordeel dit artikel

Nauwkeurig
Nuttig
Eenvoudig te begrijpen
Was dit artikel nuttig?
Ja Nee
Stuur ons feedback
Opmerkingen mogen geen speciale tekens bevatten: <>() \
Excuses, ons feedbacksysteem is momenteel offline. Probeert u het later nog eens.

Hartelijk dank voor uw feedback.