Programvareveiledning for Dell Webcam og Dell Webcam Central

Programvareveiledning for Dell Webcam og Dell Webcam CentralHvis du vil ha informasjon om, eller trenger hjelp til å bruke og løse problemer med webkameraet, (webkamera, webcam), kan du se delen som samsvarer med operativsystemet som er installert på datamaskinen din.

Sett et bokmerke ved denne artikkelen, da omstart av datamaskinen er anbefalt i løpet av prosessen for å bidra til å løse problemer.


Velg fanene nedenfor hvis du vil ha mer informasjon.

Merk: Dell Webcam Central-programvaren er ikke tilgjengelig for Windows 10 eller Windows 8 (8.1). Du må bruke Skype i stedet. Se Vanlige spørsmål nedenfor hvis du trenger hjelp til å skaffe deg Skype.
 • Hvor får jeg tak i driverne til webkameraet?
  I Windows 10 er driverne bygget inn i operativsystemet i alle datamaskinene.
  Se fanen Webkameraet fungerer ikke som det skal for å få trinnvise instruksjoner om hvordan du fjerner og installerer webkameradrivere på nytt i Windows 10.
 • Hvor får jeg tak i Skype, og hvordan bruker jeg det?
  Du kan hente Skype-programvaren fra Skype-nettstedet. Nettstedet har også instruksjonsvideoer som viser hvordan du bruker Skype-programmet.
 • Hvordan får jeg Skype til å starte?
  Se fanen Hvordan skaffe seg, bruke og starte Skype-programvaren for å få trinnvise instruksjoner.
 • Hvor er mikrofonen på webkameraet?
  Mikrofonen er plassert i et lite hull ved siden av webkameraobjektivet (på høyre eller venstre side).
 • Jeg har problemer med mikrofonen på webkameraet.
  Se fanen Mikrofonen på webkameraet virker ikke for å få trinnvise instruksjoner.

 

I Windows 10 er driverne bygget inn i operativsystemet i alle datamaskinene.

 1. Følg denne fremgangsmåten for å installere webkameradriverne på nytt.
  1. Lukk eventuelle programmer som bruker webkameraet for øyeblikket (dette kan inkludere nettsider). Lagre og lukk eventuelle programmer som du jobber med for øyeblikket, da datamaskinen vil måtte starte på nytt.
  2. Skriv inn Enhetsbehandling i søkefeltet.
  3. Berør eller klikk på Enhetsbehandling (Kontrollpanel).
  4. Berør eller klikk på pilen til venstre for Bildeenheter.
   (Hvis det ikke finnes en oppføring for Bildeenheter, kan du kontakte teknisk kundestøtte)
  5. Trykk på og hold nede eller høyreklikk på Integrated Webcam (Integrert webkamera) eller USB camera (USB-kamera).
  6. Trykk eller klikk på Uninstall (Avinstaller).
  7. Bekreft avinstalleringsprosessen ved å klikke på OK.
  8. Start datamaskinen på nytt når avinstalleringen er fullført.
   Merk: Windows 10 oppdager og installerer webkameradrivere automatisk.
  9. Hvis webkameraet fortsatt ikke fungerer, bør webkameraprogramvaren også avinstalleres og installeres på nytt etter at driverne er installert. Kontakt leverandøren av webkameraprogramvaren hvis du trenger hjelp.
   
 2. Oppdater BIOS til nyeste versjon. Du finner mer informasjon i følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Hva er BIOS, og hvordan laster man ned og installerer nyeste BIOS?.
   
 3. Oppdater brikkesettet til nyeste versjon. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Vanlige spørsmål – drivere og nedlastinger.
   
 4. Kontroller at innstillingene for lysstyrke og lysforholdene er riktige.
  1. En tom, svart eller mørk skjerm kan skyldes svake lysforhold eller at webkameraet er i feil modus. Pass på å bruke webkameraet i et godt belyst område.
  2. Juster lysstyrkeinnstillingen for Skype-programvaren. Se Skype-nettstedet hvis du vil ha mer informasjon.
   
 5. Kjør Dell PC Diagnostics for webkameraproblemer. Du finner mer informasjon i følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Slik bruker du Dell PC Diagnostics.

  Gå til siden for produktstøtte for enheten.

  1. Trykk eller klikk på Camera (Kamera) under Test a specific device or create a custom test (Test en bestemt enhet, eller opprett en egendefinert test).
  2. Trykk eller klikk på Test Selected Devices (Test valgte enheter), og følg instruksjonene.
   Merk: Hvis diagnostikktesten lukkes uten å vise resultatene, kan du kontakte teknisk kundestøtte.

 

 1. Kontroller at innstillingene for lysstyrke og lysforholdene er riktige.
  1. En tom, svart eller mørk skjerm kan skyldes svake lysforhold eller at webkameraet er i feil modus. Pass på å bruke webkameraet i et godt belyst område.
  2. Juster lysstyrkeinnstillingen for Skype-programvaren. Se Skype-nettstedet hvis du vil ha mer informasjon.

 

 

 1. Kontroller lydinnstillingene for webkameraprogrammet du bruker.
   
 2. Hvis denne fremgangsmåten ikke løser problemet, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Lydproblemer i Microsoft Windows.
   
 3. Hvis problemet ikke ble løst ved hjelp av Microsoft-feilsøkingen for lydinnspilling, kjører du Dell PC Diagnostics for mikrofonproblemer. Du finner mer informasjon i følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Slik bruker du Dell PC Diagnostics.

  Gå til siden for produktstøtte for enheten.

  1. Kontroller at volumet på datamaskinen er på fullt.
  2. Trykk eller klikk på Microphone (Mikrofon) under Test a specific device or create a custom test (Test en bestemt enhet, eller opprett en egendefinert test).
  3. Trykk eller klikk på Test Selected Devices (Test valgte enheter), og følg instruksjonene.

 

Merk: Dell Webcam Central-programvaren er ikke tilgjengelig for Windows 10 eller Windows 8 (8.1). Du må bruke Skype i stedet. Se nedenfor hvis du trenger informasjon om hvordan du skaffer deg, bruker og starter Skype.
 • Slik får du tak i Skype, og slik bruker du programmet

  Skype-programvaren kan lastes ned fra Skype-nettstedet. Dette nettstedet har også instruksjonsvideoer som viser hvordan du bruker Skype-programmet.

  Merk: Skype kan være forhåndsinstallert i Windows 10.
 • Slik starter du Skype-programvaren i Windows 10
  • Berør eller klikk på Start, trykk på eller klikk på SkypeStart-skjermen.
  • Berør eller klikk på Start, trykk på eller klikk på All apps (Alle programmer), bla ned til Skype vises. Trykk eller klikk på Skype.
  • I søkeboksen skriver du Skype, og trykk på eller klikk på Skype (Moderne programmer).

Velg fanene nedenfor hvis du vil ha mer informasjon.

Merk: Dell Webcam Central-programvaren er ikke tilgjengelig for Windows 10 eller Windows 8 (8.1). Du må bruke Skype i stedet. Se Vanlige spørsmål nedenfor hvis du trenger hjelp til å skaffe deg Skype.
 • Hvor får jeg tak i driverne til webkameraet?
  I Windows 8 og Windows 8.1 er driverne innebygd i operativsystemet i alle datamaskinene.
  Se fanen Webkameraet fungerer ikke som det skal for å få trinnvise instruksjoner om hvordan du fjerner og installerer webkameradrivere på nytt i Windows 8 (8.1).
 • Hvor får jeg tak i Skype, og hvordan bruker jeg det?
  Du kan hente Skype-programvaren fra Skype-nettstedet. Nettstedet har også instruksjonsvideoer som viser hvordan du bruker Skype-programmet.
 • Hvordan får jeg Skype til å starte?
  Se fanen Hvordan skaffe seg, bruke og starte Skype-programvaren for å få trinnvise instruksjoner.
 • Hvor er mikrofonen på webkameraet?
  Mikrofonen er plassert i et lite hull ved siden av webkameraobjektivet (på høyre eller venstre side).
 • Jeg har problemer med mikrofonen på webkameraet.
  Se fanen Mikrofonen på webkameraet virker ikke for å få trinnvise instruksjoner.

 

I Windows 8 (8.1) er driverne innebygd i operativsystemet i alle datamaskinene.

 1. Følg denne fremgangsmåten for å installere webkameradriverne på nytt.
  1. Lukk eventuelle programmer som bruker webkameraet for øyeblikket (dette kan inkludere nettsider). Lagre og lukk eventuelle programmer som du jobber med for øyeblikket, da datamaskinen vil måtte starte på nytt.
  2. Flytt markøren til det øvre høyre hjørnet av skjermen til Symboler-linjen vises.
  3. Klikk på Søk.
  4. Høyreklikk på Datamaskin.
  5. Klikk på Properties (Egenskaper).
  6. Klikk på Enhetsbehandling øverst til venstre.
  7. Klikk på pilen til venstre for Bildeenheter.
   (Hvis det ikke finnes en oppføring for Bildeenheter, kan du kontakte teknisk kundestøtte)
  8. Høyreklikk på Integrated Webcam (Integrert webkamera) eller USB camera (USB-kamera).
  9. Klikk på Avinstaller.
  10. Bekreft avinstalleringsprosessen ved å klikke på OK.
  11. Start datamaskinen på nytt når avinstalleringen er fullført.
   Merk: Windows 8 og Windows 8.1 oppdager og installerer webkameradrivere automatisk.
  12. Hvis webkameraet fortsatt ikke fungerer, bør webkameraprogramvaren også avinstalleres og installeres på nytt etter at driverne er installert. Kontakt leverandøren av webkameraprogramvaren hvis du trenger hjelp.
   
 2. Oppdater BIOS til nyeste versjon. Du finner mer informasjon i følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Hva er BIOS, og hvordan laster man ned og installerer nyeste BIOS?.
   
 3. Oppdater brikkesettet til nyeste versjon. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Vanlige spørsmål – drivere og nedlastinger.
   
 4. Kontroller at innstillingene for lysstyrke og lysforholdene er riktige.
  1. En tom, svart eller mørk skjerm kan skyldes svake lysforhold eller at webkameraet er i feil modus. Pass på å bruke webkameraet i et godt belyst område.
  2. Juster lysstyrkeinnstillingen for Skype-programvaren. Se Skype-nettstedet hvis du vil ha mer informasjon.
   
 5. Kjør Dell PC Diagnostics for webkameraproblemer. Du finner mer informasjon i følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Slik bruker du Dell PC Diagnostics.

  Gå til siden for produktstøtte for enheten.

  1. Trykk eller klikk på Camera (Kamera) under Test a specific device or create a custom test (Test en bestemt enhet, eller opprett en egendefinert test).
  2. Trykk eller klikk på Test Selected Devices (Test valgte enheter), og følg instruksjonene.
   Merk: Hvis diagnostikktesten lukkes uten å vise resultatene, kan du kontakte teknisk kundestøtte.

 

 1. Kontroller at innstillingene for lysstyrke og lysforholdene er riktige.
  1. En tom, svart eller mørk skjerm kan skyldes svake lysforhold eller at webkameraet er i feil modus. Pass på å bruke webkameraet i et godt belyst område.
  2. Juster lysstyrkeinnstillingen for Skype-programvaren. Se Skype-nettstedet hvis du vil ha mer informasjon.

 

 

 1. Kontroller lydinnstillingene for webkameraprogrammet du bruker.
   
 2. Hvis denne fremgangsmåten ikke løser problemet, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Lydproblemer i Microsoft Windows.
   
 3. Hvis problemet ikke ble løst ved hjelp av Microsoft-feilsøkingen for lydinnspilling, kjører du Dell PC Diagnostics for mikrofonproblemer. Du finner mer informasjon i følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Slik bruker du Dell PC Diagnostics.

  Gå til siden for produktstøtte for enheten.

  1. Kontroller at volumet på datamaskinen er på fullt.
  2. Trykk eller klikk på Microphone (Mikrofon) under Test a specific device or create a custom test (Test en bestemt enhet, eller opprett en egendefinert test).
  3. Trykk eller klikk på Test Selected Devices (Test valgte enheter), og følg instruksjonene.

 

Merk: Dell Webcam Central-programvaren er ikke tilgjengelig for Windows 10 eller Windows 8 (8.1). Når du har oppgradert til Windows 10, må du bruke Skype i stedet. Se nedenfor hvis du trenger informasjon om hvordan du skaffer deg, bruker og starter Skype.
 • Slik får du tak i Skype, og slik bruker du programmet

  Skype-programvaren kan lastes ned fra Skype-nettstedet. Dette nettstedet har også instruksjonsvideoer som viser hvordan du bruker Skype-programmet.

 • Slik starter du Skype-programvaren i Windows 8 (8.1)

  Klikk på Skype på startskjermen for å starte programmet.

Innholdsfortegnelse:

 1. Vanlige spørsmål
 2. Feilsøking av webkameraproblemer
  1. Det vises en melding eller en feil
  2. Skjermen er svart, tom eller mørk
  3. Mikrofonen på webkameraet virker ikke
  4. Webcam Central-programvaren vises horisontalt
 3. Avinstaller og installer Webcam Central-programvaren på nytt
 4. Slik starter du Dell Webcam Central-programvaren
 5. Slik bruker du funksjonene i Dell Webcam Central-programvaren
 6. Hvordan skaffe seg, bruke og starte Skype-programvaren
 7. Slik kjører du Dell PC Diagnostics for webkameraproblemer
Video (bare tilgjengelig på engelsk) – webkameraer forblir tilkoblet

Video (bare tilgjengelig på engelsk) – feilsøking av Dells webkamera (Windows 7)

Video (bare tilgjengelig på engelsk) – støtte for Dells integrerte webkamera (Windows 7)


Vanlige spørsmål

 1. Hvor får jeg tak i Dell Webcam Central-programvaren?
  Dell Webcam Central-programvaren er ikke lenger tilgjengelig fra Mine Dell-nedlastinger. Ta kontakt med teknisk støtte for å få hjelp til å få tak i programvaren.
  Merknader:
  • Du finner mer informasjon i følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Mine Dell-nedlastinger og My Locker – vanlige spørsmål.
  • Dell Webcam Central-programvaren er ikke tilgjengelig for Windows 10 eller Windows 8 (8.1). Når du har oppgradert til Windows 10, må du bruke Skype i stedet. Se Vanlige spørsmål nedenfor hvis du trenger hjelp til å skaffe deg Skype.
 2. Hvordan får jeg webkameraet til å virke?
  Dell Webcam Central-programvaren må være installert i Windows XP og Windows Vista for at du skal kunne starte og bruke webkameraet, ettersom programvaren sørger for drivere til kameraet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen Slik starter du Dell Webcam Central-programvaren.
 3. Hvor er mikrofonen på webkameraet?
  Mikrofonen er plassert i et lite hull ved siden av webkameraobjektivet (på høyre eller venstre side).
 4. Jeg har problemer med mikrofonen på webkameraet.
  Se delen Mikrofonen på webkameraet virker ikke for å få trinnvise instruksjoner.
 5. Jeg har problemer med webkameraet.
  Se delen Feilsøking av webkameraproblemer for å få trinnvise instruksjoner.
 6. Hvor får jeg tak i Skype, og hvordan bruker jeg det?
  Du kan hente Skype-programvaren fra Skype-nettstedet. Nettstedet har også instruksjonsvideoer som viser hvordan du bruker Skype-programmet. Skype er et innebygd program i Windows 8 (8.1)
 7. Har Dell Webcam Central-programvaren støtte for et eksternt USB-webkamera?
  Dell Webcam Central-programvaren har ikke støtte for eksterne USB-webkameraer.

Feilsøking av webkameraproblemer


Det vises en melding eller en feil

Meldinger og feil som No supported webcam connected (Ingen støttede webkameraer tilkoblet), Please plug in a supported device (Koble til en støttet enhet) og Close the other video streaming application to start video (Lukk det andre videostrømmingsprogrammet for å starte videoen) kan løses ved å avinstallere, installere på nytt eller oppdatere webkameradriveren.
Prosessen for å avinstallere og installere webkameradriveren på nytt avhenger av hvilket operativsystem som er installert på datamaskinen.

Finn operativsystemet på datamaskinen blant alternativene nedenfor.

Windows XP
 1. Lukk eventuelle programmer som bruker webkameraet for øyeblikket (dette kan inkludere websider). Lagre og lukk eventuelle programmer som du jobber med for øyeblikket, da datamaskinen vil måtte starte på nytt.
 2. Oppdater BIOS til nyeste versjon. Du finner mer informasjon i følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Hva er BIOS, og hvordan laster man ned og installerer nyeste BIOS?.
 3. Oppdater brikkesettet til nyeste versjon. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Vanlige spørsmål – drivere og nedlastinger.
 4. For best resultat anbefales du å avinstallere den nåværende webkameradriveren før du installerer en ny.
  Følg denne fremgangsmåten for å avinstallere den nåværende driveren:
  1. Klikk på Start-knappen.
  2. Klikk på Kontrollpanel.
  3. Dobbeltklikk på System-ikonet.
  4. Klikk på fanen Maskinvare.
  5. Klikk på Enhetsbehandling.
  6. Klikk på plusstegnet (+) ved siden av Bildeenheter.
   (Hvis det ikke finnes en oppføring for Bildeenheter, kan du kontakte teknisk støtte)
  7. Høyreklikk på Integrated Webcam (Integrert webkamera), og klikk deretter på Avinstaller.
  8. Bekreft avinstalleringsprosessen ved å klikke på OK.
  9. Start datamaskinen på nytt når avinstalleringen er fullført.
   (Når veiviseren for maskinvare åpnes etter omstart, klikker du på Avbryt. Deretter laster du ned og installerer webkameradriverne).

Windows Vista
 1. Lukk eventuelle programmer som bruker webkameraet for øyeblikket (dette kan inkludere nettsider). Lagre og lukk eventuelle programmer som du jobber med for øyeblikket, da datamaskinen vil måtte starte på nytt.
 2. Oppdater BIOS til nyeste versjon. Du finner mer informasjon i følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Hva er BIOS, og hvordan laster man ned og installerer nyeste BIOS?.
 3. Oppdater brikkesettet til nyeste versjon. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Vanlige spørsmål – drivere og nedlastinger.
 4. For best resultat anbefales du å avinstallere den nåværende webkameradriveren før du installerer en ny.
  Følg denne fremgangsmåten for å avinstallere den nåværende driveren:
  1. Klikk på Start.
  2. Høyreklikk på Datamaskin.
  3. Klikk på Properties (Egenskaper).
  4. Klikk på Enhetsbehandling øverst til venstre.
  5. Klikk på Bildeenheter.
   (Hvis det ikke finnes en oppføring for Bildeenheter, kan du kontakte teknisk støtte)
  6. Høyreklikk på Integrated webcam (Integrert webkamera).
  7. Klikk på Avinstaller.
  8. Bekreft avinstalleringsprosessen ved å klikke på OK.
  9. Start datamaskinen på nytt når avinstalleringen er fullført.
   (Når veiviseren for maskinvare åpnes etter omstart, klikker du på Avbryt. Deretter laster du ned og installerer webkameradriverne).

Windows 7
 1. Endre kompatibilitetsinnstillingen for Dell Webcam Central-programvaren til Windows Vista (Service Pack 2).

  Hvis du vil endre kompatibilitetsinnstillingen for Dell Webcam Central-programvaren, følger du denne fremgangsmåten:
  1. Lukk Dell Webcam Central-programvaren.
  2. Klikk på Start.
  3. Klikk på Datamaskin.
  4. Dobbeltklikk på Lokal disk (C:).
  5. Dobbeltklikk på Programfiler (x86).
  6. Dobbeltklikk på Dell Webcam.
  7. Dobbeltklikk på Dell Webcam Central.
  8. Bla til du finner WebcamDell2-filen.
  9. Høyreklikk på WebcamDell2-filen.
  10. Velg Egenskaper.
  11. Klikk på fanen Kompatibilitet.
  12. Klikk for å merke av i boksen ved siden av Kjør dette programmet i kompatibilitetsmodus for.
  13. På rullegardinmenyen velger du Windows Vista (Service Pack 2).
  14. Klikk på Apply (Bruk)
  15. Klikk på OK.
  16. Start Dell Webcam Central-programvaren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen Hvordan starte Dell Webcam Central-programvaren. (Hvis du fremdeles mottar en feil, fortsetter du til trinn 2.)
 2. Installer webkameradriveren på nytt.
  Følg denne fremgangsmåten for å installere webkameradriveren på nytt.
  1. Lukk eventuelle programmer som bruker webkameraet for øyeblikket (dette kan inkludere nettsider). Lagre og lukk eventuelle programmer som du jobber med for øyeblikket, da datamaskinen vil måtte starte på nytt.
  2. Oppdater BIOS til nyeste versjon. Du finner mer informasjon i følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Hva er BIOS, og hvordan laster man ned og installerer nyeste BIOS?.
  3. Oppdater brikkesettet til nyeste versjon. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Vanlige spørsmål – drivere og nedlastinger.
  4. Klikk på Start.
  5. Høyreklikk på Datamaskin.
  6. Klikk på Properties (Egenskaper).
  7. Klikk på Enhetsbehandling øverst til venstre.
  8. Klikk på Bildeenheter.
   (Hvis det ikke finnes en oppføring for Bildeenheter, kan du ta kontakt med teknisk støtte)
  9. Høyreklikk på Integrated Webcam (Integrert webkamera) eller USB camera (USB-kamera).
  10. Klikk på Avinstaller.
  11. Bekreft avinstalleringsprosessen ved å klikke på OK.
  12. Start datamaskinen på nytt når avinstalleringen er fullført.
   Merk: Driverne for de fleste webkameraer leveres av Microsoft i Windows 7, og installeres automatisk på nytt når datamaskinen startes på nytt. Spesifikke drivere er imidlertid tilgjengelige for bærbare PC-er av typen XPS (XPS L501X, XPS L502X, XPS L701X, XPS L702X) på siden Drivere og nedlastinger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Vanlige spørsmål – drivere og nedlastinger. Du finner webkameradriveren under delen Inn-enheter, og den står oppført som Quanta-Driver på siden Drivere og nedlastinger.

  13. For best resultat bør webkameraprogramvaren også avinstalleres og installeres på nytt etter at driverne er installert. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Avinstaller og installer Webcam Central-programvaren på nytt.

Skjermen er svart, tom eller mørk

En tom, svart eller mørk skjerm kan skyldes svake lysforhold eller feil modus. Pass på å bruke webkameraet i et godt belyst område.

Merk: Inspiron One 2330 har et roterbart deksel for webkameraet øverst på skjermen. Kontroller at det er i åpen stilling.
 1. Start Dell Webcam Central-programvaren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen Hvordan starte Dell Webcam Central-programvaren.
 2. Sørg for at Capture Mode (Opptaksmodus) er valgt nederst til høyre.
 3. Plasser noe hvitt foran webkameraet.
  • Hvis det hvite objektet vises riktig, må du passe på å bruke webkameraet i et godt belyst område.
  • Hvis det hvite objektet ikke vises i det hele tatt, kan du se delen Feilsøking av webkameraproblemer.
  • Hvis det hvite objektet er synlig, men skjermen er mørk, følger du denne fremgangsmåten:
   1. Klikk på Settings (Innstillinger) øverst til høyre.
   2. Skyv glidebryterne under Backlight (Bakgrunnsbelysning), Brightness (Lysstyrke) og Gamma mot høyre for å gjøre objekter foran webkameraet mer synlige. Hvis endringer av disse innstillingene ikke løser problemet, kan du ta kontakt med teknisk støtte.

Mikrofonen på webkameraet virker ikke

 1. Start Dell Webcam Central-programvaren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen Hvordan starte Dell Webcam Central-programvaren.
 2. Nederst til høyre i Dell Webcam Central-vinduet klikker du på Pil ned ved siden av bildet av mikrofonen. Velg Microphone (Mikrofon).
 3. Klikk på bildet av mikrofonen, og påse at den ikke er dempet (en strek vil vises over mikrofonen når den er dempet).
 4. Hvis denne fremgangsmåten ikke løser problemet, kan du se artikkelen Lydproblemer i Microsoft Windows i Microsofts kunnskapsbase.
 5. Hvis Microsoft Knowledge Base-artikkelen ikke løser problemet, finnes det en diagnostikktest for mikrofonen. Hvis du vil kjøre diagnostikk av mikrofonen på datamaskinen, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: How to use the Dell PC Diagnostics (Slik bruker du Dell PC Diagnostics). Når du er på fanen Advanced (Avansert), velger du Hardware (Maskinvare) og Microphone (Mikrofon). Deretter berører eller klikker du på Run Diagnostics (Kjør diagnostikk).
 6. Sørg for at volumet på datamaskinen står på fullt, og følg instruksjonene for å teste mikrofonen på datamaskinen.

Webcam Central-programvaren vises horisontalt

Last ned og installer de nyeste skjermdriverne for datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Vanlige spørsmål – drivere og nedlastinger.


Avinstaller og installer Webcam Central-programvaren på nytt

Prosessen for å avinstallere og installere webkameraprogramvaren på nytt avhenger av hvilket operativsystem som er installert på datamaskinen din. Se trinnene for operativsystemet som er installert på datamaskinen.

Windows 7 og Vista

Advarsel: Dell Webcam Central-programvaren er ikke lenger tilgjengelig fra Mine Dell-nedlastinger. Med mindre du allerede har lastet ned og lagret et eksemplar, anbefales det ikke at du avinstallerer Dell Webcam Central-programvaren. Ta kontakt med teknisk støtte for å få hjelp til å få tak i programvaren. Du finner mer informasjon i følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Mine Dell-nedlastinger og My Locker – vanlige spørsmål.

Hvis du vil avinstallere Dell Webcam Central-programvaren, følger du denne fremgangsmåten:

 1. Klikk på Start.
 2. Klikk på Kontrollpanel.
 3. På rullegardinmenyen ved siden av Vis etter: øverst til høyre velger du Store ikoner.
 4. Klikk på Programmer og funksjoner.
 5. Klikk på Dell Webcam Central.
 6. Klikk på Avinstaller.
 7. Bekreft avinstalleringsprosessen ved å klikke på OK.
 8. Start datamaskinen på nytt når avinstalleringen er fullført.

Slik laster du ned den nyeste versjonen av Webcam Central for Dell-datamaskinen din:

Merknader:

Hvis disse trinnene ikke løses problemet, er en diagnostisk test tilgjengelig for webkameraet. Se delen Slik kjører du Dell PC Diagnostics for webkameraproblemer.


Windows XP

Hvis du vil avinstallere Dell Webcam Central-programvaren, følger du denne fremgangsmåten:

 1. Klikk på Start-knappen og deretter på Kontrollpanel.
 2. Klikk på Klassisk visning øverst til venstre.
 3. Dobbeltklikk på Legg til / fjern programmer.
 4. Klikk for å utheve Dell Webcam Central.
 5. Klikk på Endre/fjern.
 6. Klikk på Fjern.
 7. Klikk på OK, og følg instruksjonene i veiviseren for avinstallering.
 8. Klikk på den røde X-knappen øverst til høyre i vinduet Legg til / fjern programmer.
 9. Start datamaskinen på nytt.

Bruk CD-en som fulgte med Dell-datamaskinen din, for å installere Dell Webcam Central på nytt.

 1. Hvis du ikke har CD-en for Dell Webcam-programvaren, kan den lastes ned fra denne koblingen: Dell Webcam Central. Denne versjonen av programvaren støttes på datamaskinene som står oppført i (tabell 1) ved bruk av operativsystemene som står oppført i (tabell 2), men den kan fungere på andre datamaskiner.
 2. Hvis du trenger mer hjelp, kan du gå inn på Dells fora.
  Hvis disse trinnene ikke løses problemet, er en diagnostisk test tilgjengelig for webkameraet. Se delen Slik kjører du Dell PC Diagnostics for webkameraproblemer.
   
  Støttede datamaskiner
  Alienware Area 51
  Alienware Area-51 ALX
  Alienware Aurora
  Alienware Aurora ALX
  Inspiron 14 1440
  Inspiron 1440
  Inspiron 535
  Inspiron 535s
  Inspiron 537
  Inspiron 537s
  Inspiron 545
  Inspiron 545s
  Inspiron 546
  Inspiron 546s
  Precision T3600
  Studio 1440
  Studio 15 1555
  Studio 1555
  Studio Desktop D540
  Studio Slim D540S
  Studio XPS 435T/9000
  Studio XPS M1340
  Studio XPS M1640
  Vostro 1320
  Vostro 1520
  Vostro 1720
  Vostro 220:
  Vostro 220s
  Vostro 420
  Tabell 1: Datamaskiner som støttes av denne versjonen av Dell Webcam Central
   
  Støttet operativsystem
  Microsoft Windows 7 32-biters
  Microsoft Windows 7 64-biters
  Microsoft Windows Vista 32-biters
  Microsoft Windows Vista 64-biters
  Microsoft Windows XP
  Microsoft Windows XP x64
  Microsoft Windows XP Embedded
  Microsoft Windows 2000
  Tabell 2: Operativsystemer som støttes av denne versjonen av Dell Webcam Central

Slik starter du Dell Webcam Central-programvaren.

 1. Påse at du starter Dell Webcam Central i et godt belyst område (en tom, svart eller mørk skjerm kan skyldes svake lysforhold).
 2. Klikk på Start.
 3. Klikk på Alle programmer.
 4. Klikk på Dell Webcam.
 5. Klikk på Webcam Central for å starte programmet.

Slik bruker du funksjonene i Dell Webcam Central-programvaren

 1. Klikk på <?> øverst til høyre.
 2. Klikk på Help (Hjelp).
 3. Du kan åpne hver del for å finne ut hvordan du bruker funksjonene, eller søke etter funksjonen du vil vite mer om.
  Merk: Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonene som er tilgjengelig i Webcam Central 2.0, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: En veiledning i Webcam Central 2.0 for Dell PC-en din (på engelsk).

Hvordan skaffe seg, bruke og starte Skype-programvaren

Merk: Dell Webcam Central-programvaren er ikke tilgjengelig for Windows 10 eller Windows 8 (8.1). Når du har oppgradert til Windows 10, må du bruke Skype i stedet. Se nedenfor hvis du trenger informasjon om hvordan du skaffer deg, bruker og starter Skype.
 • Slik får du tak i Skype, og slik bruker du programmet

  Skype-programvaren kan lastes ned fra Skype-nettstedet. Dette nettstedet har også instruksjonsvideoer som viser hvordan du bruker Skype-programmet.

 • Slik starter du Skype-programvaren
  1. Klikk på Start.
  2. Klikk på Alle programmer.
  3. Klikk på Skype.

Slik kjører du Dell PC Diagnostics for webkameraproblemer

Ved webkameraproblemer kan du kjøre diagnostikk av webkameraet på datamaskinen. Du finner mer informasjon i følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Slik bruker du Dell PC Diagnostics.

Gå til siden for produktstøtte for enheten.

 1. Trykk eller klikk på Camera (Kamera) under Test a specific device or create a custom test (Test en bestemt enhet, eller opprett en egendefinert test).
 2. Trykk eller klikk på Test Selected Devices (Test valgte enheter), og følg instruksjonene.
  Hvis diagnostikktesten lukkes uten å vise resultatene, kan du ta kontakt med teknisk støtte.
Artikkel-ID: SLN85507

Dato sist endret: 10/12/2018 08:26 AM


Vurder denne artikkelen

Nøyaktig
Nyttig
Brukervennlig
Var denne artikkelen nyttig?
Ja Nei
Send oss tilbakemelding
Kommentarer kan ikke inneholde disse spesialtegnene: <>()\
Beklager, men tilbakemeldingssystemet vårt er nede for øyeblikket. Prøv igjen senere.

Takk for tilbakemeldingen.