Slik feilsøker du problemer med skjerm eller video på Dells LCD-panel for bærbare PC-er

Slik feilsøker du problemer med skjerm eller video på Dells LCD-panel for bærbare PC-er
Det kan være problemer med LCD-skjermen eller video på den bærbare Dell-PC-en din. Dette er vanligvis forårsaket av enten LCD-panelet, skjermkortet eller videoinnstillingene. Fremgangsmåten for feilsøking nedenfor kan hjelpe deg med å løse vanlige problemer. Noen symptomer som indikerer et problem med LCD-skjermen eller video, er en blank eller svart skjerm, falmede farger, uklarhet, forvrengning, strukket visning, geometrisk forvrengning, lyslekkasje eller -blødning, flimring, vannrette eller loddrette linjer, lyse eller mørke flekker, døde piksler og lyse piksler, og problemer knyttet til berøring. Du kan finne ut mer ved å utvide og følge hvert av feilsøkingstrinnene nedenfor.

Hvis du vil finne ut hvordan du feilsøker problemer med LCD-skjermen eller video på en stasjonær Dell-PC, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Feilsøke skjerm- eller videoproblemer på Dell-skjermer (på engelsk)

 

Feilsøking

Det er viktig å finne ut om problemet er forårsaket av LCD-skjermen på den bærbare PC-en, skjermkortet (GPU) eller videoinnstillinger på PC-en din. Du kan enkelt finne ut av dette ved å koble den bærbare PC-en til en ekstern skjerm eller TV.

Hvis du vil lære mer om å koble din bærbare Dell-PC til en ekstern skjerm eller TV, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Hvordan kobler jeg en skjerm til en datamaskin?.

Hvis problemet vedvarer på den eksterne skjermen, kan feilen være forårsaket av skjermkortet (GPU) eller videoinnstillingene og ikke den bærbare LCD-skjermen. Gå til trinnet Verifisere skjerm- eller videoproblemer i Windows sikkermodus. Hvis problemet ikke vedvarer på den eksterne skjermen, går du videre til neste trinn.

Det kan oppstå problemer med ytelsen hvis LCD-skjermen er skadet. Hvis LCD-skjermen er skadet kan det oppstå symptomer som at LCD-skjermen slutter å virke, fungerer av og til, flimrer, viser vannrette eller vertikale linjer osv.

Hvis du legger merke til en fysisk skade, kan du ta kontakt med Dells tekniske kundestøtte for å lære mer om reparasjonsalternativene som er tilgjengelige i ditt område. Hvis du ikke finner noen skader, går du videre til neste trinn.

Dells bærbare PC-er har et innebygd diagnostikkverktøy som hjelper deg med å finne ut om skjermproblemene du opplever er forårsaket av LCD-skjermen på den bærbare Dell-PC-en, eller av skjermkortet (GPU) eller PC-innstillingene.

Når du opplever skjermatferd som flimring, forvrengning, uklare bilder, vannrette eller loddrette linjer, falmede farger osv., er det fornuftig å isolere LCD-skjermen ved å kjøre den innebygde selvtesten (BIST).

Fremgangsmåte 1

 1. Slå av den bærbare Dell-PC-en.
 2. Koble fra eventuelle eksterne enheter som er koblet til PC-en, og koble strømadapteren (laderen) til PC-en.
 3. Kontroller at LCD-skjermen er ren (ingen støvpartikler på skjermflaten).
 4. Trykk på og hold inne D-tasten, og slå på PC-en for å gå inn i modusen for LCD-selvtest (BIST).
  Hold D-tasten inne helt til du ser hele skjermen endre farger.
 5. Skjermen endrer farger til sort, hvit, rød, grønn og blå.
 6. Undersøk skjermen nøye for problemer.
 7. Trykk på Esc-tasten for å avslutte.

Fremgangsmåte 2

 1. Slå av den bærbare Dell-PC-en.
 2. Koble fra eventuelle eksterne enheter som er koblet til PC-en, og koble strømadapteren (laderen) til PC-en.
 3. Kontroller at LCD-skjermen er ren (ingen støvpartikler på skjermflaten).
 4. Trykk på og hold inne Fn-tasten, og slå på PC-en for å gå inn i ePSA- eller PSA-diagnostikkmodus.
  Hold Fn-tasten inne helt til du ser ePSA- eller PSA-diagnostikkskjermen.
 5. ePSA eller PSA kjører en rekke tester på PC-en.
 6. Trykk på N-tasten for å gå inn i modusen for LCD-selvtest når du ser meldingen: “Ser du fargelinjene? Ja/nei”.
  Merk: Hvis du ikke svarer innen 30 sekunder, tolkes dette som et "nei", og den innebygde selvtesten for LCD-skjermen starter automatisk.
 7. Skjermen viser flere fargelinjer og endrer farger på hele skjermen til sort, hvit, rød, grønn og blå.
 8. Undersøk skjermen nøye for problemer.
 9. PC-en startes automatisk på nytt når de resterende testene er utført.

Hvis ingen skjermproblemer oppdages i modusen for den innebygde selvtesten, fungerer LCD-skjermen som den skal. Gå til neste trinn: Oppdatere skjermkortdriveren (GPU), skjermdriveren og BIOS.

Hvis du oppdager problemer med den innebygde selvtestmodusen, og dette dekkes av servicen, kan du få reparert/erstattet skjermen ved å kontakte Dells tekniske kundestøtte.

Test skjermen på den bærbare PC-en – (1:44) på engelsk

Skjermreparasjon for bærbar PC (fra Dells tekniske kundestøtte) på YouTube – (1:44) på engelsk

Sikkermodusen gjør oss i stand til å identifisere om problemet er knyttet til operativsystemet, videoinnstillingene, enhetsdrivere eller en tredjeparts programvare. Hvis du vil lære mer om hvordan du starter Dell PC-en i sikkermodus, kan du se kunnskapsbaseartikkelen nedenfor for operativsystemet som er installert på PC-en din:

Hvis problemet vedvarer i sikkermodus, går du til neste trinn. Hvis problemet ikke vedvarer i sikkermodus, utfører du en systemgjenoppretting av Windows.

Starte Windows 10 i sikkermodus (fra Dells tekniske kundestøtte) – (1:16) på engelsk

Dell anbefaler at du oppdaterer enhetsdriverne og BIOS som en del av den planlagte oppdateringssyklusen. Disse enhetsdriver- og BIOS-oppdateringene kan inneholde funksjonsforbedringer eller endringer som vil bidra til å holde systemprogramvaren oppdatert og kompatibel med andre systemmoduler (maskinvare og programvare) samt gi økt stabilitet.

Det er viktig å oppdatere følgende enhetsdrivere for å få optimal videoytelse og for å løse vanlige videoproblemer:

 • BIOS
 • Brikkesettdriver
 • Skjermkortdriver (GPU)
 • Skjermdriver

Hvis du vil lære mer om hvordan du laster ned og installerer en enhetsdriver på en Dell-PC, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Hvordan oppdaterer jeg enhetsdriverne på en Dell-PC? (på engelsk).

Windows-oppdateringer kan støtte Windows-operativsystemet ditt på mange måter. Windows-oppdateringer kan løse spesifikke problemer, gi beskyttelse mot ondsinnede angrep eller til og med legge til nye funksjoner i operativsystemet.

Hvordan kjører du Windows-oppdateringer i Microsoft Windows 10?

 1. Høyreklikk på Start, og klikk på Innstillinger.
 2. I innstillingene klikker du på Oppdatering og sikkerhet.
 3. I panelet til venstre velger du Windows Update.
 4. Klikk på Se etter oppdateringer i ruten til høyre.
 5. Start PC-en på nytt når du har lastet ned og installert oppdateringene.

Skjerminnstillinger som lysstyrke, oppdateringsfrekvens, oppløsning og strømstyring kan påvirke ytelsen til LCD-skjermen på din bærbare Dell-PC. Endring av skjerminnstillingene kan løse flere typer videoproblemer.

Hvis du vil lære mer om endring av lysstyrke, oppdateringsfrekvens og oppløsning på en bærbar Dell-PC, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase Hvordan endrer jeg vanlige videoinnstillinger i Microsoft Windows?.

Merk: Hurtigtastene for å justere eller endre lysstyrken kan variere avhengig av hvilken modell du har av Dells bærbare PC-er. Du finner spesifikk informasjon for din modell i brukerhåndboken eller brukerveiledningen for din bærbare Dell-PC.

Hvis berøringsskjermen på den bærbare Dell PC-en din ikke reagerer på berøring eller helt slutter å fungere, kan du prøve noen vanlige feilsøkingstrinn for å hjelpe til med å løse problemet.

Hvis du vil lære mer om feilsøking av berøringsskjermer, kan du se artikkelen Feilsøke berøringsskjermproblemer på en Dell-PC i Dells kunnskapsbase.

Merk: Før du begynner feilsøkingen av berøringsskjermproblemene, må du sjekke at den bærbare Dell-PC-en din har berøringsskjermfunksjonalitet.

Feilsøke berøringsproblemer i Windows 10 – (1:45) på engelsk

Belastningstesten kan gi en grundig diagnostisering av skjermkortet (GPU) på PC-en og rapportere om potensielle problemer med maskinvaren. Ved å kjøre en belastningstest på PC-en, kan du kontrollere om maskinvarekomponenter er stabile og dermed pålitelige.

Hvordan kjøre en belastningstest?

 1. Klikk på Start, og åpne Dell SupportAssist.
 2. I Dell SupportAssist klikker du på Hardware Checkup (Kontroll av maskinvare).
 3. Klikk på Stress (15 min.) (Belastning 15. min) for å starte belastningstesten.

Diagnostiske tester i Dell SupportAssist (fra Dells tekniske kundestøtte) på YouTube – (1:30) på engelsk

Systemgjenoppretting er et innebygd Windows-verktøy utformet for å beskytte og reparere operativsystemet. Når noe går galt med datamaskinen, bør du bruke Systemgjenoppretting før du gjenoppretter fabrikkinnstillingene.

Velg operativsystemet installert på datamaskinen for å finne mer informasjon om hvordan du utfører Systemgjenoppretting:

Hvis de diagnostiske testene av LCD-skjermen og skjermkortet (GPU) bestås, dreier det seg definitivt om et problem knyttet til programvare som er installert på datamaskinen. Hvis de ovennevnte feilsøkingstrinnene ikke løste problemet, kan du som en siste utvei prøve å gjenopprette datamaskinen til fabrikkinnstillingene.

Dell-datamaskiner er bygget med svært lite ledig harddiskplass for å installere operativsystemet på nytt. Dette er den enkleste måten for å gjenopprette datamaskinens fabrikkinnstillinger på. Gjenopprettingsprosessen sletter alle brukerdata fra datamaskinen. Sørg derfor for å sikkerhetskopiere alle filene før du starter denne prosessen.

Velg operativsystemet installert på datamaskinen for å finne mer informasjon om hvordan du gjenoppretter datamaskinen til fabrikkinnstillingene:

Utføre en tilbakestilling i Windows 10 – (1:36) på engelsk


Generell informasjon

Hvis du vil lære om ulike typer skjermkort eller koblinger på en Dell-PC, kan du se følgende artikler i Dells kunnskapsbase Veiledning for porter, koblinger og kabler på Dell-PC-er (på engelsk) eller Hvordan kobler jeg en skjerm til en datamaskin?.


Artikkel-ID: SLN127964

Dato sist endret: 10/12/2018 08:49 AM


Relaterte artikler

Vurder denne artikkelen

Nøyaktig
Nyttig
Brukervennlig
Var denne artikkelen nyttig?
Ja Nei
Send oss tilbakemelding
Kommentarer kan ikke inneholde disse spesialtegnene: <>()\
Beklager, men tilbakemeldingssystemet vårt er nede for øyeblikket. Prøv igjen senere.

Takk for tilbakemeldingen.