Kunnskapsbase

Feilsøking for Streak 7


Innholdsfortegnelse:

 1. PIN-koden for SIM-kortet er blokkert
 2. Systemproblemer
 3. Meldingsproblemer
 4. Internett-problemer
 5. Medieproblemer
 6. Starte opp i sikkermodusProblem 1: PIN-koden for SIM-kortet er blokkert

Hvis du skriver inn feil PIN-kode for SIM-kortet tre ganger på rad, blir PIN-koden blokkert og SIM-kortet låst. For å få låst opp SIM-kortet må du kontakte mobilleverandøren din for å be om en PUK-kode.

Tilbake til toppen

Problem 2: Systemproblemer

 • Batteriet kan ikke lades:
  1. Temperaturen til enheten kan være under 0 grader eller over 45 grader. Endre på omgivelsene dine, slik at du unngår ekstreme temperaturer.

  2. Det kan være dårlig kontakt mellom batteriet og laderen. Kontroller alle tilkoblingene for å være sikker på at de er koblet til skikkelig.

  3. Batteriet eller laderen kan være skadet. Kontakt teknisk kundestøtte for å få hjelp. • Kan ikke slå på enheten: Årsaken kan være at batteriet er tomt. Koble batteriet til en lader.

 • Redusert standby-tid: Standby-tiden kan bli påvirket av signalstyrken. Jo oftere enheten må sende ut signaler for å prøve å koble seg til nettverket, jo kortere blir standby-tiden. Flytt deg til et sted der nettverket er tilgjengelig, eller slå av enheten.


Tilbake til toppen

Problem 3: Meldingsproblemer

 • Kan ikke sende eller motta tekstmeldinger:
  • Enheten kan være i flymodus. Trykk på knappen Home (Hjem) og deretter knappen Menu (Meny), Settings (Innstillinger) og Wireless & networks (Trådløst og nettverk). Trykk på avmerkingsboksen for flymodus for å fjerne avmerkingen.

  • Det er ikke sikkert at du har gode nok signaler. Prøv å flytte deg til et sted med bedre signalstyrke.


 • Kan ikke sende eller motta e-post: Det er ikke sikkert Internett-tilkoblingen eller e-postinnstillingene er konfigurert skikkelig. Kontroller nettverkstilkoblingen og bekreft e-postinnstillingene dine med leverandøren av e-posttjenestene.

Tilbake til toppen

Problem 4: Internett-problemer

 • Kan ikke koble til nettverket:
  • SIM-kortet kan være ugyldig. Kontakt leverandøren.

  • Det kan hende at du er utenfor dekningsområdet for nettverket. Kontroller med dekningskartet til tjenesteleverandøren din.

  • Omgivelsene dine kan ha svekket signalet. Flytt deg til et åpent område eller nærmere et vindu hvis du befinner deg i en bygning.

  • Enheten kan være i flymodus. Trykk på knappen Home (Hjem) og deretter knappen Menu (Meny), Settings (Innstillinger) og Wireless & networks (Trådløst og nettverk). Trykk på avmerkingsboksen for flymodus for å fjerne avmerkingen.

Tilbake til toppen

Problem 5: Medieproblemer

Hvis Windows Media Player på datamaskinen din ikke kan spille lyden på videoen du har tatt opp med Streak 7, kan det skyldes problemer med feil format. Streak 7 tar opp video i AMR-format, men Windows Media Player støtter ikke dekoding av AMR-filer. Hvis du vil høre lyden, må du spille av videoene dine med en AMR-dekoder, for eksempel QuickTime.

Tilbake til toppen

Problem 6: Starte opp i sikkermodus

Slik kan du starte opp i sikkermodus:
 1. Sørg for at enheten er slått av.

 2. Trykk på og hold nede knappen Power (Strøm) og Sleep/Wake (Hvile/våkne) for å slå på enheten.

 3. Under oppstart av operativsystemet, vises den hvite DELL-logoen to ganger.
  Når du ser den hvite DELL-logoen for andre gang, trykker du på og holder nede knappen Menu (Meny) til Safe Mode (Sikkermodus) vises nederst på skjermen.
  Hvis du vil gå ut av sikkermodus, slår du av enheten og slår den på igjen som normalt.

Tilbake til toppen
 


Artikkel-ID: SLN121992

Dato sist endret: 04/09/2013 12:00 AM


Vurder denne artikkelen

Nøyaktig
Nyttig
Brukervennlig
Var denne artikkelen nyttig?
Ja Nei
Send oss tilbakemelding
Kommentarer kan ikke inneholde disse spesialtegnene: <>()\
Beklager, men tilbakemeldingssystemet vårt er nede for øyeblikket. Prøv igjen senere.

Takk for tilbakemeldingen.