Feilsøke feilmeldinger om strømadapteren på en bærbar Dell-PC

Feilsøke feilmeldinger om strømadapteren på en bærbar Dell-PCDenne artikkelen inneholder en fremgangsmåte for å feilsøke feilmeldinger eller advarsler om strømadapteren når en bærbar Dell-PC er slått på.

Oversikt

Når du slår på en bærbar Dell-PC, kan du få følgende feilmelding:

Strømadaptertypen kan ikke fastsettes. This will prevent optimal system performance. (Dette vil hindre optimal systemytelse.)
Trykk på F3-tasten hvis du ikke vil se strømvarselmeldingen igjen.
Trykk på F1-tasten for å fortsette, F2 for å kjøre oppsettsverktøyet. Trykk F5 for å kjøre innebygd diagnostikk.

Eller Unknown or incorrect AC adapter detected (Ukjent eller feil strømadapter oppdaget).

Den bærbare Dell-PC-en vil fortsette å slå seg på etter at du har trykt på F1-tasten, men feilmeldingen gjentas hver gang PC-en slås på. PC-en kan ha symptomer som for eksempel treg ytelse, at batteriet ikke lades eller en feilmelding om strømadapteren i Microsoft Windows-operativsystemet.

Feilmeldinger om strømadapteren kan være forårsaket av følgende:

 • En strømadapter fra en tredjepart eller som ikke er av Dell-merke, er koblet til PC-en eller dokkingstasjonen.
 • Du bruker en strømadapter med lavt wattforbruk.
 • Strømadapteren er ikke ordentlig koblet til PC-en.
 • Strømkabelen i stikkontakten er ikke ordentlig koblet til strømadapteren.
 • Strømadapteren eller PC-ens strømadapterport er skadet.
 • Strømadapteren gjenkjennes ikke i BIOS (Systemoppsett).
Advarsel: Dell fraråder deg å bruke strømadaptere og batterier fra tredjeparter eller som ikke er av Dell-merke, på en Dell-PC. Hvis du bruker en strømadapter eller batterier fra en tredjepart eller som ikke er av Dell-merke, kan dette påvirke PC-ens ytelse og utgjøre en sikkerhetsrisiko.

Feilsøking

Utvid delene nedenfor hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du utfører feilsøking ved feilmeldinger om strømadapteren.

Strømadapterkabelen og strømkablene kan bli slitt eller skadet på annen måte, slik at ledningstrådene i endene av kabelen vises. Dette kan skyldes måten kabelen er tvunnet rundt strømadapteren på, eller at kabelen er utsatt for unødig belastning. Hvis skaden er så stor at ledningstråder er avdekket, bør du slutte å bruke strømadapteren. Slik ser du etter skader på strømadapteren, kablene og adapterporten på den bærbare datamaskinen:

Forsiktig: Dell anbefaler å bare bruke Dell-merkede strømadaptere som er kompatible med den bærbare PC-en. Dell anbefaler ikke bruk av tredjeparts strømadaptere eller batterier på en bærbar Dell-PC.
 1. Koble strømadapteren fra vegguttaket.
 2. Koble strømadapteren fra PC-en.
 3. Se etter tegn på fysisk skade eller overoppheting på strømadapteren og kablene (inkludert strømkabelen).
 4. Kontroller om pinnen inne i støpselet eller adapterporten er bøyd, ødelagt eller skadet.
Advarsel: Ta tak i eller hold i støpselet, ikke kabelen, når du kobler strømadapteren fra PC-en.
 
Advarsel: Dell-strømadapteren fungerer med stikkontakter over hele verden. Strømkontakter og grenuttak varierer imidlertid fra land til land.
 
Advarsel: Hvis strømadapteren eller kablene blir skadet, må du umiddelbart slutte å bruke strømadapteren.
 

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Skade på strømadapter.


Figur 1: frynsete kabler

Figur 2: synlige ledningstråder

Figur 3: brukket kabel

Figur 4: pinne som er bøyd eller knekket

Hvis du finner skader, kan du kontakte Dells tekniske støtte for å få informasjon om utskifting. Hvis du ikke finner noen skader, går du videre til neste trinn.

 1. Koble strømadapteren fra vegguttaket.
 2. Koble til en annen enhet i stikkontakten for å kontrollere om stikkontakten fungerer som den skal.
 3. Prøv en stikkontakt som du vet fungerer.
 4. Plugg strømadapteren rett inn i stikkontakten.
  Omgå strømregulatorer, for eksempel støtbeskyttere, avbruddsfri strømforsyning (UPS), strømsplittere osv.
Merk: Hvis strømadapteren er koblet til en dokkingstasjon, må du koble strømadapteren direkte til den bærbare PC-en for å verifisere funksjonaliteten.

Hvis stikkontakten fungerer på riktig måte, fortsetter du til neste trinn.

 1. Koble strømadapteren fra vegguttaket.
 2. Koble fra eventuelle eksterne enheter som er koblet til PC-en.
 3. Ta ut batteriet. Se brukerhåndboken for PC-en hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du tar ut batteriet.
  Hvis den bærbare Dell-PC-en har et batteri som ikke kan tas ut, hopper du over dette trinnet.
 4. Trykk på og hold inne strømknappen i 30 sekunder for å tappe resterende strøm fra PC-en.
 5. Koble til batteriet.
 6. Koble strømadapteren til PC-en.
 7. Slå på PC-en.

Hvis PC-en ikke slår seg på med strømadapteren når den resterende strømmen er fjernet, fortsetter du til neste trinn.

 1. Koble strømadapteren fra vegguttaket.
 2. Koble strømadapteren fra PC-en.
 3. Koble strømkabelen fra strømadapteren.
 4. Koble strømkabelen godt til strømadapteren.
 5. Kontroller om lampen på strømadapteren er på. Hvis ikke prøver du en kompatibel strømadapter som du vet fungerer.

Når strømkabelen og strømadapterkabelen er koblet fra og til igjen, fortsetter du til neste trinn.

Tilbakestill strømadapteren ved å følge disse trinnene:

 1. La strømadapteren være koblet fra stikkontakten i 15 sekunder.
 2. Koble strømadapteren fra PC-en.
 3. Plugg strømadapteren til en stikkontakt som du vet fungerer.
 4. Koble strømadapteren til PC-en.
 5. Kontroller LED-lampen på strømadapteren.
Merk: LED-lampen kan være plassert enten på selve strømadapteren eller på adapterpluggen (DC).

Hvis LED-lampen på strømadapteren er på, fortsetter du til neste trinn.
Hvis LED-lampen på strømadapteren er av eller slår seg av når den kobles til PC-en, må du kontakte Dells tekniske støtte.

Hvis du bruker en strømadapter som har et lavere wattforbruk, kan det hende at feilmeldingen "The AC adapter type cannot be determined. This will prevent optimal system performance." ("Strømadaptertypen kan ikke fastsettes. Dette vil hindre optimal systemytelse.") eller "Unknown or incorrect AC adapter detected." ("Ukjent eller feil strømadapter oppdaget.) vises, at prosessorhastigheten reduseres for å spare strøm, at batteriet i den bærbare PC-en ikke lades eller lades sakte, eller at strømadapteren blir varm.
Bærbare Dell-PC-er kan bruke en strømadapter på 65 W (watt), 90 W, 130 W, 180 W eller 240 W. For å sikre optimal ytelse bør du bruke strømadapteren som ble levert med den bærbare Dell-PC-en. Informasjonen om strømadapterens wattforbruk er trykt på etiketten på undersiden av strømadapteren.

Merk: Se den trykte etiketten på undersiden av strømadapteren hvis du vil ha informasjon om wattforbruk.

Slik kontrollerer du om PC-en gjenkjenner strømadapteren på riktig måte:

 1. Start PC-en på nytt.
 2. Når Dell-logoen vises, trykker du på F2-tasten til meldingen Entering Setup (Åpner oppsett) vises.
 3. Kontroller AC Adapter Type (Strømadaptertype) i BIOS-alternativene.
  Hvis det står None (Ingen) ved AC Adapter Type (Strømadaptertype), må du koble strømadapteren til PC-en.
  Hvis strømadaptertypen er ukjent – Sørg for at en strømadapter med riktig wattforbruk er koblet til PC-en. Hvis strømadaptertypen gjenkjennes på riktig måte, fortsetter du til neste trinn.

En diagnostikktest for maskinvare kan hjelpe deg med å finne ut hva problemet er, og gi deg feilsøkingstrinn for å løse problemet. Dell tilbyr både innebygd og nettbasert diagnostikk. Dell ePSA-diagnostikktesten for maskinvare bidrar til å kontrollere om strømadapteren gjenkjennes på riktig måte.

Slik kjører du den innebygde Dell ePSA-diagnostikken:

 1. Slå på PC-en, og trykk på F12-tasten.
 2. Velg Diagnostics (Diagnostikk) fra menyen.
Merk:
 • Når diagnostikken rapporter et problem, ser du i avsnittet Referansetabell for ePSA- og PSA-feilkoder og feilsøkingstrinn (Reference Table of ePSA, PSA Error Codes and Troubleshooting Steps) (på engelsk), for å finne hva koden betyr og eventuelle ekstra feilsøkingstrinn du må utføre, for å løse problemet.
 • Når diagnostikken ikke rapporterer noen problemer, betyr det at ingen maskinvareproblemer ble funnet. Dette betyr sannsynligvis at du har et problem med operativsystemet på datamaskinen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kjører en maskinvarediagnostikk på en Dell-PC, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Løse maskinvareproblemer med innebygd og nettbasert diagnostikk (ePSA- eller PSA-feilkoder).

BIOS er en fastvare som er innebygd på hovedkortet til datamaskinen. Hvis BIOS oppdateres til den nyeste versjonen, kan det bli lettere for PC-en å gjenkjenne strømadapteren. Hvis BIOS skal oppdateres til den nyeste versjonen, må den bærbare PC-en få strøm fra strømadapteren og batteriet.

Advarsel: Bærbare datamaskiner fra Dell må ha batteriet installert og også kjøre på strøm fra strømadapteren før BIOS oppdateres. Enkelte bærbare PC-er fra Dell må ha et batterinivå på minst 10 % før du starter BIOS-oppdateringen.

Hvis du vil oppdatere BIOS til den nyeste versjonen, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: BIOS – hva det er, og hvordan du laster ned eller oppdaterer BIOS..

Hvis strømadaptertypen ikke gjenkjennes av PC-en, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Tvinge en BIOS-oppdatering uten strømadapteren koblet til på en bærbar Dell-PC (på engelsk). Før du tvinger BIOS-oppdateringen, må du lese fraskrivelsen nedenfor.

Forsiktig: Hvis batterinivået er under 10 %, kan du kanskje tvinge BIOS til å oppdatere i et DOS-miljø. Hvis denne prosessen mislykkes, kan systemet bli ubrukelig. Brukerne gjør derfor dette på egen risiko. Dell skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap, inkludert, men ikke begrenset til, tap av data, tap av fortjeneste eller tap av inntekter som kan ramme kunder ved bruk av eventuelle fremgangsmåter eller råd som er lagt frem i denne artikkelen.
Se følgende artikkel for mer informasjon:
Slik oppdaterer du systemets BIOS med en USB-flashstasjon


Den bærbare datamaskinen slår seg ikke på – (01:46) (på engelsk)


Ta godt vare på strømadapteren – (00:41) (på engelsk)
Hurtigtipsinnhold utgis av Dells kundestøttemedarbeidere, som løser problemer på daglig basis. For at hurtigtipsene skal utgis raskt kan det hende at de bare representerer delløsninger eller midlertidige løsninger som fremdeles er i utvikling eller som venter på bekreftelse på at de løser problemet. Disse hurtigtipsene er ikke gjennomgått, validert eller godkjent av Dell og bør derfor brukes med forsiktighet. Dell skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap, inkludert, men ikke begrenset til, tap av data, tap av fortjeneste eller tap av inntekter som kan ramme kunder ved bruk av eventuelle fremgangsmåter eller råd som er lagt frem i hurtigtipsene

Artikkel-ID: SLN148385

Dato sist endret: 15/10/2018 11:58 AM


Vurder denne artikkelen

Nøyaktig
Nyttig
Brukervennlig
Var denne artikkelen nyttig?
Ja Nei
Send oss tilbakemelding
Kommentarer kan ikke inneholde disse spesialtegnene: <>()\
Beklager, men tilbakemeldingssystemet vårt er nede for øyeblikket. Prøv igjen senere.

Takk for tilbakemeldingen.