Digitizeren funksjoner på Dell Latitude ST Tablet

Digitizeren funksjoner på Dell Latitude ST Tablet


Artikkelsammendrag: Denne artikkelen undersøker noen av funksjonene i N-trig-appleten som styrer digitizeren funksjonene til Dell Latitude ST nettbrettet.
 


Innholdsfortegnelse:

 1. Ved hjelp av Alternativer for digitizer
 2. Bruk og vedlikehold av elektrostatisk penn

N-trig Tablet-innstillinger brukes til å justere flere innstillinger for digitaliseringsenheten. Når N-trig-driverne er lastet inn, vises et ikon i systemstatusfeltet. La pekeren gli over ikonet for å vise fastvarens versjonsnummer. Hvis du høyreklikker på ikonet får du opp undermenyen Egenskaper og Om.
 

1. Ved hjelp av Alternativer for digitizer

Det finnes fire ulike inndatamodus innstillinger som velges i innstillinger for digitaliseringsenheten. 
 
 • Bare penn - i denne modusen er pekepennen den eneste enheten som kan brukes som inndataenhet med N-trig-digitizeren. Du kan endre fra Kun penn til en annen modus gjøres ved å klikke med en aktiv inndataenhet på N-trig-appleten i systemstatusfeltet. Når appleten åpnes kan du velge den ønskede modusen, og trykk på OK.
 • Bare berøring -- i modusen Bare berøring er en enkelt finger den eneste inndataenheten som kan brukes med N-trig-digitizeren. Ved hjelp av pekepennen kan ikke brukes. Det er viktig å merke seg at kun en enkelt hånd contaact er tillatt med digitizeren for. Du kan endre fra Kun berøring til en annen modus ved berøring ing av N-trig-appleten i systemstatusfeltet ved hjelp av en finger og velge den ønskede modusen. Trykk på OK for å bekrefte.
 • Auto-modus -- N-trig-digitizeren kan registrere både skrivestift og fingerberøring. Formålet med Automodus er å la brukeren veksle intuitivt mellom modusene Bare penn og Bare berøring. Standard inndataenhet for Automodus er pekepennen så lenge den er innen rekkevidde for tavleskjermen (i nærheten av eller i kontakt). Et grunnleggende prinsipp for Automodus er at pekepennen oppdages i nærheten av digitizeren i modusen Bare penn som en overstyrende prioritet. Et dobbelttapp med fingeren på skjermen (tilsvarende et dobbelt museklikk), skifter digitaliseringsenheten fra Kun penn til Kun berøring. Systemet forblir i modusen Bare berøring så lenge pekepennen er utenfor rekkevidde. Så snart pekepennen oppdages innenfor rekkevidde, bytter systemet automatisk til modusen Bare penn.
 • Dobbeltmodus (Windows 7) - Dobbeltmodus er en unik operasjonsmodus som bare fungerer i Windows 7-operativsystemet. I denne modusen skifter operativsystemet automatisk mellom tilgjengelige pekeenheter i henhold til interne prioriteringer og attributter.


Berøringsjustering

Berøringskalibrering utfører en kalibrering av systemet for berøringsinndata til en optimal tilstand. Hvis du mistenker at datamaskinens fingerregistrering ikke fungerer korrekt, må en etterkalibrering av berøringsfunksjonen kan være i orden. For å oppnå dette, klikk på Start-knappen og følg deretter anvisningene på skjermen. 
 
Ikke berør skjermen mens tilbakestillingen pågår.

 
2. Bruk og vedlikehold av elektrostatisk penn


Pennefunksjoner 

 
 1. Penn kroppen
 2. Nr. 2 - Viskelær-knappen
 3. Nr. 1 - Høyre-klikk på knappen
 4. Pennens tupp
 5. Avtagbart lokk (for å bytte batteriet)

Pennefunksjoner i innstillinger for digitaliseringsenheten

Hente frem N-trig-digitizeren vinduet innstillinger slik at du kan klikke på kategorien Penn til å komme til ulike funksjoner i pennen. 
 1. Penn støttede funksjoner -- de to penneknappene kan programmeres til å utføre spesifikke funksjoner. Penneknapp nr. 1 er den som er lengst ned sylinderen. Penneknapp nr. 2 er den som er litt over den andre knappen. Hver knapp kan programmeres til å være en høyre-klikk på mus, til å slette det du har skrevet med penn, eller de kan være deaktivert, slik at å klikke på penneknapp skjer det ingenting.
 2. Status for pennens batteri - i denne delen kan du se statusen for batteriet som sitter på innsiden av pennen. For å se batteristatusen vises hvis du ganske enkelt berører skjermen med pennen og hold den nede.  
Latitude ST tablet vil utstede en advarsel når pennen batterinivået er lavt. For å justere type lyd advarsel gitt, gå til Fanen for ekstratilbehøret Interaksjon av vinduet Innstillinger for digitaliseringsenheten.

 
Artikkel-ID: SLN149221

Dato sist endret: 26/02/2018 07:44 AM


Vurder denne artikkelen

Nøyaktig
Nyttig
Brukervennlig
Var denne artikkelen nyttig?
Ja Nei
Send oss tilbakemelding
Kommentarer kan ikke inneholde disse spesialtegnene: <>()\
Beklager, men tilbakemeldingssystemet vårt er nede for øyeblikket. Prøv igjen senere.

Takk for tilbakemeldingen.