Kunnskapsbase

Bruke og feilsøke Inspiron 14R 5421Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du bruker og feilsøker Inspiron 14R 5421, inkludert følgende:

 • Trådløst nettverk.
 • Windows.
 • Mus, pekeflate, tastatur.
 • LCD.
 • Webkamera.
 • Drivere.

Innholdsfortegnelse:

 1. Datamaskinen starter ikke, eller det er ikke bilde på skjermen
 2. Maskinen slutter å svare
 3. Microsoft Windows krasjer, avsluttes, starter på nytt eller vises med blåskjerm
 4. Dell PC Diagnostics hurtigtest og SupportAssist for PCer og nettbrett
 5. Feilsøking av LCD-skjermen på en bærbar datamaskin som er svart, tom eller vanskelig å se
 6. Spesifikasjoner for Inspiron 14R 5421
 7. Port-plasseringer
 8. Tilbakestille System Setup (Systemoppsett) (BIOS) til standardinnstillingene
 9. Veiledninger og feilsøking for trådløst nettverk
 10. Slik slår du den trådløse antennen på eller av på en Dell-datamaskin
 11. Deaktivere eller aktivere pekeplaten med hurtigtasten
 12. Mus, tastatur eller pekeplate fungerer ikke slik de skal
 13. Bruk og feilsøking av Dells webkamera og Dell Webcam Central-programvaren
 14. Datamaskinkomponent gjenkjennes ikke
 15. Drivere for Inspiron 14R 5421
 16. Dells støttesenter for Windows

1. Datamaskinen starter ikke, eller det er ikke bilde på skjermen

Hvis det oppstår en situasjon hvor datamaskinen ikke starter opp i det hele tatt, eller hvis den starter opp (lys slås på og viftene går rundt), men det ikke vises noe bilde på datamaskinen, kan du lytte etter en rekke pip under oppstart.

Når du hører pipekodene, kan du se (tabell 1) for å feilsøke problemet med datamaskinen.

Signalkode Mulig problem
En
Mulig feil på hovedkort – feil med BIOS ROM-kontrollsum
To
Finner ikke RAM.
Tre
Mulig feil på hovedkort – brikkesettfeil
Fire
Lese- eller skrivefeil i RAM
Fem
Feil på sanntidsklokke (CMOS-batterifeil)
Seks
Skjermkort- eller brikkefeil
Sju
Prosessorfeil
Åtte
Feil på skjermen (LCD)

Tabell 1: Gjentakende pipekoder


Hvis du ikke hører noen pip, kan du gjøre følgende:
 1. Koble fra alle eksterne enheter inkludert tastatur, mus og ekstern skjerm. Slike enheter omfatter også eksterne lagringsenheter som flashstasjoner, USB-enheter, skrivere, kort osv.
 2. Fjern strømadapteren fra datamaskinen, og trekk ut adapteren fra strømuttaket.
 3. Ta ut batteriet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tar ut batteriet, kan du gå til brukerveiledningen for Inspiron 14R 5421 på Internett og klikke på Owner's Manual (Brukerveiledning).
 4. Trykk på og hold nede strømknappen i 15 sekunder.
 5. Kontroller at kontaktene på strømkabelen og strømadapteren er koblet til skikkelig.
 6. Koble strømkabelen til datamaskinen og et strømuttak som fungerer.
 7. Trykk på av/på-knappen, og se om datamaskinen starter opp riktig. Hvis ikke kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Datamaskinen slås ikke på eller kommer ikke forbi skjermbildet med Dell-logoen.
 8. Slå av datamaskinen og sett batteriet tilbake i datamaskinen.
 9. Trykk på av/på-knappen, og se om datamaskinen starter opp riktig. Hvis ikke kan du se følgende del i Dells kunnskapsbase: Kontroller batteriet.
 10. Koble til enhetene én om gangen og sjekk om datamaskinen vil starte opp.
Tilbake til toppen

2. Maskinen slutter å svare

 1. Trykk på av/på-knappen i minst 15 sekunder for å sørge for at datamaskinen slås av.
 2. Koble fra alle eksterne enheter inkludert tastatur, mus og ekstern skjerm. Slike enheter omfatter også eksterne lagringsenheter som flashstasjoner, USB-enheter, skrivere, kort osv.
 3. Trykk på av/på-knappen, og se om datamaskinen starter opp riktig. Hvis ikke kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Datamaskinen slås ikke på eller kommer ikke forbi skjermbildet med Dell-logoen.
 4. Laste ned og installere SupportAssist. Du kan få mer informasjon om hvordan du skaffer deg og installerer SupportAssist ved å gå til siden SupportAssist for PCs and tablets (SupportAssist for PCer og nettbrett).
 5. Utfør systemvedlikehold på datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Optimization and Maintenance of Microsoft Windows (Optimalisering og vedlikehold av Microsoft Windows).
 6. Koble til enhetene én om gangen for å se om datamaskinen slutter å svare.
Tilbake til toppen

3. Microsoft Windows krasjer, avsluttes, starter på nytt eller vises med blåskjerm

Denne koblingen går til følgende artikkel i Microsofts kunnskapsbase: Microsoft Windows krasjer, avsluttes, starter på nytt eller vises med blåskjerm.

Tilbake til toppen

4. Dell PC Diagnostics hurtigtest og SupportAssist for PCer og nettbrett

Merk: Den raskeste og enkleste måten å identifisere og løse problemet på er å bruke diagnostikkverktøyet for hurtigtest på Internett. Dette løser problemet automatisk eller veileder deg gjennom trinnene for løse problemet. Hvis diagnostikken identifiserer en sviktende del, kommer vi, avhengig av hvilken del som er i ferd med å svikte, til umiddelbart å starte prosessen med en kostnadsfri erstatningsdel som er dekket av garantien.

Dell tilbyr flere alternativer for å vedlikeholde og diagnostisere datamaskinen:

 • Dell PC Diagnostics-hurtigtesten kan finne de vanligste problemene.

 • SupportAssist, tidligere kalt My Dell, gir systemoppdateringer, oppdager problemer og sender varsler basert på enheten, noe som gjør det enklere å løse og forebygge problemer. Dette programmet gir deg tilgang til alt du trenger for å eliminere tilfeldigheter relatert til vedlikehold av PCer og nettbrett. Du kan få mer informasjon om f.eks. hvordan du skaffer deg og installerer SupportAssist ved å gå til siden SupportAssist for PCs and tablets (SupportAssist for PCer og nettbrett).

 • Når datamaskinen ikke kan åpne Internett, kan du kjøre den innebygde diagnostikken på datamaskinen. Du kan få mer informasjon i artikkelen Run Built-In Diagnostics (ePSA) for Your System (Kjøre innebygd diagnostikk (ePSA) for systemet) i Dells kunnskapsbase.
Tilbake til toppen

5. Feilsøking av LCD-skjermen på en bærbar datamaskin som er svart, tom eller vanskelig å se

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du feilsøker LCD-skjermen på en bærbar datamaskin, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: LCD-skjermen på den bærbare datamaskinen er tom, svart eller slår seg ikke på.

Tilbake til toppen

6. Spesifikasjoner for Inspiron 14R 5421

Hvis du vil ha mer informasjon om spesifikasjoner for Inspiron 14R 5421, går du til brukerveiledningen for Inspiron 14R 5421 på Internett og klikker på Specifications (Spesifikasjoner).

Tilbake til toppen

7. Port-plasseringer

Hvis du vil ha mer informasjon om plasseringen til portene, kan du gå til brukerveiledningen for Inspiron 14R 5421 på Internett og klikke på Specifications (Spesifikasjoner).

Tilbake til toppen

8. Tilbakestille System Setup (Systemoppsett) (BIOS) til standardinnstillingene

Alternativ 1:

 1. Start datamaskinen på nytt.
 2. Når du blir bedt om det under POST (oppstartstestene), trykker du på F2-tasten for å åpne skjermbildet for systemoppsett.
 3. I skjermbildet System Setup (Systemoppsett) trykker du på pil høyre for å åpne menyen Exit (Avslutt).
 4. Trykk på pil ned til Restore Defaults (Gjenoppretting av standardinnstillinger) er uthevet, og trykk på Enter-tasten.
 5. Trykk på Enter-tasten på Yes (Ja) for å velge alternativet Load Optimized Defaults (Last inn optimaliserte standardinnstillinger), og start datamaskinen på nytt.

Alternativ 2:

 1. Start datamaskinen på nytt.
 2. Når du blir bedt om det under POST (oppstartstestene), trykker du på F2-tasten for å åpne skjermbildet for systemoppsett.
 3. I skjermbildet System Setup (Systemoppsett) trykker du på F9.
 4. Trykk på Enter-tasten på Yes (Ja) for å velge alternativet Load Optimized Defaults (Last inn optimaliserte standardinnstillinger), og start datamaskinen på nytt.
Tilbake til toppen

9. Veiledninger og feilsøking for trådløst nettverk

Hvis du trenger veiledninger og informasjon om feilsøking for trådløst nettverk, kan du gå til Dells støttesenter for nettverk og trådløs funksjonalitet.

Tilbake til toppen

10. Slik slår du den trådløse antennen på eller av på en Dell-datamaskin

 1. Trykk på og hold nede Fn-tasten, og trykk deretter på F3-tasten. Gjenta dette for å slå den trådløse antennen av eller på.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du slår på eller av den trådløse antennen på en Dell-datamaskin, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Slik slår du den trådløse antennen på eller av på en Dell-datamaskin.

Tilbake til toppen

11. Deaktivere eller aktivere pekeplaten med hurtigtasten

Tastaturtast Handling
Trykk på og hold nede Fn-tasten, og trykk deretter på F3-tasten.

Tabell 2: Hurtigtaster på pekeflaten

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du slår pekeflaten på eller av, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Deaktivere eller aktivere pekeflaten med hurtigtasten.

Tilbake til toppen

12. Mus, tastatur eller pekeplate fungerer ikke slik de skal

Se i følgende artikler i Dells kunnskapsbase hvis du vil ha informasjon om hvordan du kan bruke eller feilsøke mus, tastatur og pekeflate.

Tilbake til toppen

13. Bruk og feilsøking av Dells webkamera og Dell Webcam Central-programvaren

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du feilsøker webkameraet på datamaskinen, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Bruk og feilsøking av Dells webkamera og Dell Webcam Central-programvaren.

Tilbake til toppen

14. Datamaskinkomponent gjenkjennes ikke

SupportAssist, tidligere kalt My Dell, oppdager problemer og sender varsler basert på enheten. Dette programmet gir deg tilgang til alt du trenger for å eliminere tilfeldigheter relatert til vedlikehold av PCer og nettbrett. Du kan få mer informasjon om hvordan du skaffer deg og installerer SupportAssist ved å gå til siden SupportAssist for PCs and tablets (SupportAssist for PCer og nettbrett).

Tilbake til toppen

15. Drivere for Inspiron 14R 5421

Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelige drivere for Inspiron 14R 5421, kan du gå til driversiden for Inspiron 14R 5421.

Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du laster ned drivere for Inspiron 14R 5421-datamaskinen: Laste ned og installere en driver.

Tilbake til toppen

16. Dells støttesenter for Windows

Denne koblingen går til Dells støttesenter for Windows. Velg operativsystemet du trenger hjelp med.

Tilbake til toppen

Artikkel-ID: SLN161947

Dato sist endret: 26/03/2018 05:38 PM


Vurder denne artikkelen

Nøyaktig
Nyttig
Brukervennlig
Var denne artikkelen nyttig?
Ja Nei
Send oss tilbakemelding
Kommentarer kan ikke inneholde disse spesialtegnene: <>()\
Beklager, men tilbakemeldingssystemet vårt er nede for øyeblikket. Prøv igjen senere.

Takk for tilbakemeldingen.