Feilsøking av skjermene P2314T og P2714T

Feilsøking av skjermene P2314T og P2714T


Denne artikkelen inneholder informasjon om skjermene på P2314T og P2714T.


Brukerhåndbøker for referanse for å finne knappene som er nevnt i instruksjonene.

Bruke selvtesten for skjermen

Skjermene har en selvtestfunksjon som du kan bruke til å kontrollere om skjermen fungerer som den skal. Hvis skjermen og datamaskinen er koblet til riktig, men skjermen er mørk, bør du kjøre en selvtest.

 1. Slå av PC-en og skjermen.
 2. Koble fra alle videokabler på baksiden av datamaskinen.
 3. Slå på skjermen. Dialogboksen vises på skjermen hvis skjermen ikke registrerer videosignalet, men fungerer på riktig måte.
 4. Denne boksen vises også når systemet fungerer normalt hvis det videokabelen er frakoblet eller skadet.

Hvis skjermen fortsatt er tom etter å ha bekreftet at selvtesten fungerer, kan det ha oppstått et problem med videokabelen/videoadapteren eller selve datamaskinen.
Hvis du trenger mer hjelp, kan du ta kontakt med teknisk kundestøtte.


Bruke innebygd diagnostikk

Skjermene har et innebygd diagnostikkverktøy som hjelper deg med å finne ut om problemene med skjermen er et iboende problem med skjermen/videokabelen eller datamaskinen.

 • Aktiver:
  • Koble videokablene fra datamaskinen eller skjermen Deretter aktiveres selvtestmodus på skjermen.
  • Trykk på knapp 1 og 4 på frontpanelet samtidig i 2 sekunder.
  • Du trykker på knapp 4 for å endre fargen som blir endret, til grå, rød, grønn, blå, svart, hvit og tekstskjerbilder.
 • Deaktiver:
  • Testen er ferdig når tekstskjermbildet vises. Trykk på knapp 4 på nytt for å avslutte.
  • Programmet går tilbake til normal visning når det det ikke registreres en handling på 5 minutter.

Hvis du vil kjøre en diagnostisk test på integrerte funksjoner som kreves for riktig visning, kan du gå til Dell PC Diagnostics. Velg Hardware (Maskinvare) og deretter Video Card (Skjermkort) eller Video Card Stress (Belastning av skjermkort).
Hvis du trenger mer hjelp, kan du ta kontakt med teknisk kundestøtte.


Problemer med berøringsskjerm

 1. Skjermen reagerer ikke på berøring.
  1. Kontroller at USB-kabelen som er koblet til skjermen, ble levert av Dell.
  2. Datamaskinen skal støtte USB 2.0 eller USB 3.0
  3. Hvis USB-enheten ikke gjenkjennes av datamaskinen, kan du prøve å slå av/på skjermen og koble fra/til USB-kabelen.
 2. Markøren følger ikke fingeren nøyaktig når du berører skjermen (Win 8)
  1. Start datamaskinen og skjermen på nytt
  2. Åpne kontrollpanelet, og velg Innstillinger for Tablet PC.
  3. Velg Skjerm og deretter Kalibrer
  4. Kalibrere skjermen på nytt etter instruksjonene som vises på skjermen.
  5. Lagre eller forkast de kalibrere dataene.
 3. Markøren beveger seg ujevnt
  1. Kontroller at det ikke er noe som blokkerer optikken til berøringsskjermen, for eksempel beskyttelsesfilm.
  2. Rengjør paneloverflaten, og sørg for at den er tom for smuss, støv, olje og fingeravtrykk
  3. Flytt metallgjenstander eller strømførende elementer vekk fra skjermen.

Hvis du oppdager noen eller alle symptomene nevnt ovenfor, må du kontakte teknisk kundestøtte.


Problem med manglende lyd for HDMI/ DP

For å løse dette problemet, må du kontrollere:

 1. at alle kabler er koblet til (DP- eller HDMI-kabel)
 2. at volumet ikke er dempet på datamaskinen
 3. at lydinnstillingene på datamaskinen er de samme som på skjermen

Kontakt teknisk kundestøtte hvis problemet vedvarer.


USB-grensesnittet fungerer ikke

 • Kontroller at skjermen er slått på
 • Koble til oppstrømskabelen mellom skjermen og datamaskinen på nytt
 • Koble til nedstrømskontaktene på nytt. Mellom skjermen og den eksterne enheten som er i bruk.
 • Start datamaskinen og skjermen på nytt.
 • Koble til de eksterne enhetene og kontroller oppløsningen. Hvis problemet vedvarer, må du kontakte teknisk kundestøtte.

Artikkel-ID: SLN268364

Dato sist endret: 11/06/2015 09:36 AM


Vurder denne artikkelen

Nøyaktig
Nyttig
Brukervennlig
Var denne artikkelen nyttig?
Ja Nei
Send oss tilbakemelding
Kommentarer kan ikke inneholde disse spesialtegnene: <>()\
Beklager, men tilbakemeldingssystemet vårt er nede for øyeblikket. Prøv igjen senere.

Takk for tilbakemeldingen.